W Patronite od 28.08.2018

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie:

Liczba Patronów:

Zostań Patronem
Kup na prezent
0 patronów
0 miesięcznie
0 łącznie
"Podziel Się Historią!" to projekt trwający od 2014 roku, mający na celu promocję historii lokalnej Gminy Radzanowo w powiecie płockim. W jego ramach prowadzona jest digitalizacja archiwalnych zdjęć, wystawy, akcje edukacyjne dla młodzieży oraz utrwalanie wspomnień najstarszych mieszkańców gminy

O Autorze

 

Nazywam się Jacek Pietrzyk, jestem pomysłodawcą i realizatorem projektu "Podziel Się Historią!", którego głównym celem jest popularyzacja historii i ochrona dziedzictwa kulturowego miejscowości leżących na terenie Gminy Radzanowo w powiecie płockim.


Projekt trwa nieprzerwanie od stycznia 2014 roku, ale razem możemy zrobić więcej

Do tej pory jedyne wsparcie, jakie napędzało "Podziel Się Historią!", poza moimi własnymi nakładami finansowymi, płynęło ze strony Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie. Budżet tej instytucji  umożliwił wydruki materiałów promujących projekt, sprawne przeprowadzenie zbiórek fotografii oraz zorganizowanie wystaw zgromadzonych materiałów.

Dziś zwracam się o pomoc do Was, by móc rozwijać kolejne inicjatywy i wykorzystać możliwości, jakie pojawiają się dzięki ciągle powiększającej się widowni. A ta liczy już 550 osób!

Do tej pory udało się:

 • Zgromadzić ponad 1500 archiwalnych zdjęć,
 • Utrwalić ponad 5 godzin wspomnień,
 • Ustanowić jeden pomnik przyrody,
 • Opublikować 9 artykułów w prasie lokalnej
 • Dotrzeć do ponad 50 osób i instytucji,
 • Zgromadzić widownię ponad pół tysiąca zainteresowanych osób,
 • Dzięki zgromadzonym materiałom partycypować w organizacji pokazów, przygotowywaniu publikacji na temat historii Gminy Radzanowo oraz konkursów wiedzy historycznej

Liczę na Wasze wsparcie! Wszystkie środki zostaną w całości przeznaczone na realizację założonych celów. Jest mnóstwo do zrobienia...


Realizacja akcji "Podziel Się Historią!" dzieli się na kilka obszarów:

Gromadzenie materiału

 • digitalizacja archiwalnych zdjęć znajdujących się w prywatnych zbiorach mieszkańców gminy,
 • docieranie do osób, pełniących w przeszłości istotne funkcje w gminie i utrwalanie ich wspomnień w formie materiałów audio i video,
Jedna z mieszkanek Radzanowa podczas nagrywania wspomnień i digitalizowania zdjęć z jej prywatnego archiwum
 • spotkania z osobami starszymi, które są skłonne opowiedzieć historię swojej rodziny i zachowywane tam tradycje, a także dzielić się informacjami, przekazanymi przez ich rodziców i dziadków,
 • poszukiwania zdjęć i dokumentów mających związek z Gminą Radzanowo w archiwach kościelnych i państwowych oraz innych instytucjach.
Dożynki w Radzanowie - sierpień 1939
Dożynki w Radzanowie u hr. Hołyńskiego - sierpień 1939 roku

Ochrona dziedzictwa kulturowego

 • Tworzenie dokumentacji fotograficznej i architektonicznej zabytków z terenu Gminy,
 • Tworzenie wizualizacji stanu pierwotnego zabytków, przed popadnięciem w ruinę,
Wizualizacja dworu w Kosinie na podstawie oględzin ruin
Wizualizacja dworu w Kosinie na podstawie oględzin ruin
 • Udostępnianie tej dokumentacji lokalnemu biuru Konserwatora Zabytków,
 • Współpraca z biurem Konserwatora Zabytków w celu lepszej ochrony obiektów o znaczeniu kulturowym i historycznym ( np. ustanawianie pomników przyrody),
 • Zbieranie informacji o przedmiotach mających istotne znaczenie dla historii gminy i znajdujących się w posiadaniu jej mieszkańców.

Popularyzacja historii Gminy

 • Prezentowanie zdjęć w formie wystaw towarzyszących wydarzeniom z życia Gminy (realizowane głównie dzięki Centrum Kultury i Sztuki w Radzanowie),
 • Prowadzenie fanpage projektu na portalu Facebook polegające na publikacji zgromadzonych zdjęć i informacji w celach promocyjnych projektu i powiększania widowni,
 • Spotkania z osobami odpowiedzialnymi za działanie instytucji gminnych i promowanie idei, rozpoczynanie kolejnych inicjatyw,
 • Przygotowywanie materiałów reklamowych (ulotek, plakatów, grafik) mające na celu docieranie do kolejnych osób mogących wspomóc proces powiększania ilości zgromadzonego materiału,
Plakat przygotowany jako reklama inicjatywy "Kapsuła czasu na 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości". Akcja organizowana wspólnie z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu wydarzeń, służących pobudzaniu świadomości historycznej i kulturowej.

 

 

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika