Łączy Nas Polska

W Patronite od 25.07.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 2819

Liczba Patronów: 3406

Zostań Patronem
Kup na prezent
1 patron
30 miesięcznie
60 łącznie
Polskę trzeba wciąż naprawiać i najlepiej robić to oddolnie, organizując się wokół idei sprawnego, sprawiedliwego państwa.
Dołącz do Nas i wspólnie zmieńmy rzeczywistość!

O Autorze

Fundacja Łączy Nas Polska integruje Polaków wokół ważnych spraw, stwarza możliwości dla pobudzenia aktywności obywatelskiej i pomaga osobom, które potrzebują wsparcia prawnego lub materialnego, zwłaszcza w sporach z instytucjami czy pracodawcami.
 

Przed laty Natalia Nitek-Płażyńska, dziś Prezes Fundacji, przeciwstawiła się swojemu niemieckiemu pracodawcy, który mówił o sobie, że jest nazistą i chciałby zabijać Polaków. Tak rozpoczęła się długa batalia sądowa, z której to adwersarz zdaje się wychodzić obronną ręką. 

Ta sprawa uświadomiła jej, jak ważne jest wsparcie ludzi dobrej woli w walce ze złem, ponieważ otrzymała je od setek Polaków żyjących zarówno w kraju jak i poza nim. 

Polskę trzeba wciąż naprawiać i najlepiej robić to oddolnie, organizując się wokół idei sprawnego, sprawiedliwego państwa.

Tak o powodach założenia Fundacji mówi Prezes, Natalia Nitek-Płażyńska: 

 

"Swoje doświadczenia chcę przekuć na inicjatywę, która będzie służyła innym.

Pomoc i dobro, które otrzymałam, chcę zaś zwrócić poprzez pracę na rzecz dobra wspólnego."

Natalia Nitek-Płażyńska

 

Pomagamy wszystkim tym, którzy tej pomocy nie mogą znaleźć gdzie indziej. Skupiamy się na pomocy prawnej osobom, których pozycja w sporze z pracodawcą, instytucją państwową lub samorządową czy jakąkolwiek inną organizacją jest osłabiona. Stajemy zawsze po stronie pokrzywdzonych, bez względu na siłę krzywdzących. Stosujemy wszystkie dostępne prawem środki, dbając w sposób szczególny o transparentność i etykę naszych działań.

Edukujemy obszarze praw obywatelskich, bo uważamy, że nie można tego zostawić wyłącznie organizacjom pozarządowym o wyraźnie lewicowym czy liberalnym profilu politycznym. Promujemy uczciwe spojrzenie na problematykę relacji obywatel państwo, dostrzegając konieczność ochrony jednostki ale też traktując państwo jako dobro wspólne.

Łączymy Polaków wokół idei sprawnie działającego, sprawiedliwego i silnego państwa. Chcemy współpracować z każdym, kto tę ideę podziela – niezależnie od jego politycznych afiliacji czy miejsca zamieszkania. Wiemy, że nasi rodacy mieszkający za granicą kochają Polskę tak samo jak my. Wierzymy, że wspólnie damy szansę niewykorzystanemu potencjałowi Polonii.


 

Utrzymujemy się wyłącznie z darowizn, nie korzystamy ze wsparcia instytucji państwowych czy jakichkolwiek innych podmiotów publicznych.

 Mamy już na swoim koncie między innymi takie przedsięwzięcia jak:

  • protesty pod Konsulatem Federacji Rosyjskiej o uwolnienie Polaków więzionych na Białorusi 

 

  • akcję ukazującą niestosowność trzymania przy Al. Zwycięstwa w Gdańsku ruskiego czołgu, będącego symbolem czerwonego terroru 

 

 

  • działamy na rzecz Wojsk Obrony Terytorialnej i wzmocnienia potencjału obronnego Polski poprzez skierowanie petycji do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie ulg podatkowych dla pracodawców zatrudniających żołnierzy WOT, tak jak ma to miejsce we francuskiej Gwardii Narodowej. Tak “Rzeczpospolita” pisze o naszej inicjatywie wsparcia WOT 

 

Pomysłów, planów i potrzeb działania jest więcej. Chcemy pomagać, wspierać, edukować i łączyć Polaków jeszcze intensywniej, dlatego potrzebujemy wsparcia finansowego.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Anonimowy patron
Próg: 30 zł