Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

51

patronów

3872 zł

miesięcznie

4384 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
26
miesięczne wsparcie
119
liczba patronów

  Polskie Komputery to prywatna inicjatywa kolekcjonera polskiego sprzętu informatycznego oraz entuzjasty historii polskiej informatyki. Celem kolekcji jest zachowanie pamięci polskiej myśli technicznej związanej z historią polskiej informatyki.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 87%
cel: 5000 zł
brakuje 616 zł
Pierwsze prace
Od tej kwoty możemy zacząć w ogóle myśleć o przygotowaniach do wydania albumu, choć kwota ta jest ułamkiem sumy końcowej, a praktycznie wszystkie niezbędne prace będę w stanie wykonać we własnym zakresie, to niezbędna jest ona do zakupu zdjęć z agencji fotograficznych oraz fundacji, która posiada sporo zdjęć z ELWRO. Agencje jak również fundacja sprzedadzą zdjęcia na preferencyjnych warunkach, mając na uwadze charakter tej publikacji. Zakup zdjęć pozwoli na przygotowanie wstępne makiet i określenie ich maksymalnej wielkości wykorzystania. Wszystko co zostanie z tego celu zasili konto następnego. Będę Was na bieżąco informował o wydatkach i rozliczał na podstawie faktur wystawionych przez te podmioty.

O Autorze

Życie pisze różne scenariusze. Nigdy nie myślałem, że będę interesował się polskim sprzętem informatycznym i historią polskiej informatyki oraz, że aż tak mnie to wciągnie.

Nazywam się Marcin Robert Kaźmierczak. 1 kwietnia 2016 roku rozpocząłem swoją przygodę z kolekcjonowaniem polskiego sprzętu informatycznego. Celem kolekcji Polskie Komputery jest zachowanie pamięci o polskiej myśli technicznej związanej z polską informatyką, polskich zakładach, które produkowały sprzęt informatyczny, a także o polskich inżynierach, którzy ten sprzęt konstruowali i wdrażali do produkcji.

Przez ostatnie trzy lata wykonałem 300% normy gromadząc w głównej mierze mikrokomputery, minikomputery oraz peryferia. Dziś kolekcja liczy już ponad 350 elementów (komputerów, drukarek, ploterów, czytników, dziurkarek, dokumentacji, oprogramowania) i cały czas rośnie. Kolekcja to nie tylko sprzęt, oprogramowanie, czy dokumentacja... To również ciekawa i niezwykle bogata Historia Polskiej Informatyki. Żeby ją zachować w profesjonalny sposób, wyznaczyłem dwa cele główne, które chciałbym z Waszą pomocą zrealizować.

Cel 1: ALBUM

Odbyłem już dziesiątki spotkań z ludźmi, którzy tworzyli polski przemysł informatyczny. Podczas tych spotkań zdałem sobie sprawę, że do tej pory nie powstała kompleksowa publikacja, która opisywałaby historię polskiej informatyki (lata 1948-1993) oraz zawierała zdjęcia archiwalne, zdjęcia komputerów (nie tylko z zewnątrz, ale również i w środku) i sprzętu peryferyjnego produkowanego w tym okresie. Tekst albumu oparty będzie na dokumentach archiwalnych i relacjach osób związanych z przemysłem komputerowym w Polsce.

Koncepcja okładki albumu.
Koncepcja okładki albumu. 

Wspierając moje działania na Patronite, przyczyniasz się do wydania unikatowego albumu "Historia Polskiej Informatyki 1948-1993". Całość zgromadzonych środków zostanie przeznaczona na wydanie albumu, z dołożeniem wszelkiej staranności o merytoryczność tekstu, jakość zdjęć, składu oraz druku publikacji. 

Kilka faktów...
1. Tekst powstaje - koszt zero.
2. Profesjonalne zdjęcia posiadanych przeze mnie komputerów oraz eksponatów muzealnych w Muzeach zrobię we własnym zakresie - koszt zero.
3. Skan zdjęć archiwalnych - koszt zero.
4. Przygotowanie do druku, zajmowałem się tym profesjonalnie od 1999 do 2012 roku i  dalej się tym zajmuję. Posiadam profesjonalny skalibrowany sprzęt, pozwalający na precyzyjne odwzorowanie koloru fotografowanego obiektu w druku - więc koszt zero.

Informuję Was o tym, ponieważ nie będę kreował wirtualnych kosztów i wydawał przekazanych przez Was funduszy na rzeczy, które mogę zrobić we własnym zakresie. 

Tekst albumu powstanie w edytorze TAG, na komputerze MAZOVIA 1016 

Najpoważniejszym kosztem tego przedsięwzięcia, którego nie jestem w stanie udźwignąć, będzie druk i oprawa. Do tej kwoty dojdzie również koszt praw autorskich do niektórych zdjęć archiwalnych, które nie były nigdy publikowane, a których agencje fotograficzne oddać za darmo nie chcą. Wstępny koszt tego przedsięwzięcia został oszacowany na kwotę 50 000 netto. Z racji tego, że kwota jest spora, postanowiłem prosić o wsparcie Was patronów - internautów. 

Dlaczego Patronite, a nie inna forma crowdfundingu?

Wszystkie inne platformy zmuszają do zebrania określonej kwoty w krótkim czasie. Dzięki Patronite mamy szansę ten koszt rozłożyć w czasie i nawet jeżeli nie uda się go za pomocą Patronite w pełni zrealizować, to będzie to krok, który zbliży nas do wydania tej publikacji. Nie przyjmuję do wiadomości innego scenariusza, niż ten, że ta publikacja powstanie. 

Znajda się pewnie i tacy, którzy zapytają wprost... ile zamierzam zarobić na albumie? Odpowiadam. ZERO. Ideą wydania tego albumu NIE JEST chęć zarobienia pieniędzy, a jedynie kompleksowe zebranie historii polskiej informatyki w jednej publikacji, zilustrowanej jak nigdy dotąd. Ci, którzy śledzą moje działania i profil Polskie Komputery na portalu Facebook, wiedzą doskonale, że nie robię tego z pobudek finansowych i jest to moja życiowa pasja, a zebrane przeze mnie materiały są tak ciekawe i unikatowe, że muszą zostać wydane w postaci drukowanej. 

Nakład i parametry techniczne

Album chciałbym wydrukować w ilości 500 sztuk. Format 30x30cm. 250 stron, kreda wysokiej jakości, gramatura 150,  druk offsetowy wysokiej jakości, w twardej oprawie, folia matowa. Całość w sztywnej obwolucie. 

Dystrybucja i koszt

Nad konkretnym modelem i szczegółami dystrybucji jeszcze pracuję. Jednostkowy koszt wydruku i oprawy albumu, przy zamówieniu 500 sztuk i objętości 250 stron, wynosi na chwilę obecną ok 100 PLN netto. 500 sztuk to optymalna ilość od której opłaca się taki wydruk zrobić, co rzutuje również na cenę końcową. Racjonalnym wydaje się uwzględnianie indywidualnego zaanagażowania poszczególnych patronów, którzy będą korzystali z niższych progów. Ambasadorzy i Mecenasi, którzy będą chcieli, mogą wspomóc projekt większym wsparciem. Liczę na to, że uda mi się znaleźć sponsora publikacji, który pokryje część kosztu wydruku. Także ta kwestia pozostaje jeszcze otwarta. Od czegoś musimy zacząć...

Cel 2: WYWIADY, FILM

Chciałbym zarejestrować jak najwięcej materiału filmowego w postaci wywiadów z konstruktorami, inżynierami, którzy współtworzyli przemysł informatyczny. Mam nadzieję, że w miarę Waszego zaangażowania, będziemy mogli wspólnymi siłami taką serię wywiadów zarejestrować.

Pewnie ktoś zapyta czy istnieje szansa, żeby wywiady wzbogacić archiwalnymi materiałami filmowymi? Z tego co zdążyłem się zorientować jest to bardzo kosztowne. Korzystanie z nagrań archiwum TVP jest odpłatne i wykracza poza nasz zasięg finansowy, dlatego zdecydowałem się na zarejestrowanie wywiadów, które mogą zostać uzupełnione o fotografie sprzętu, czy też zdjeć z zakładów, w których były konstruowane. Materiały będą dostępne na portalu YouTube i będzie można je swobodnie odtwarzać, czy to w domowym zaciszu, czy na lekcjach informatyki. 

Towarzysz Edward powiedział kiedyś – "Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. No, więc jak – pomożecie?"

Więcej o samej kolekcji dowiesz się ze strony https://polskiekomputery.pl oraz odwiedzając profil https://www.facebook.com/polskiekomputery/

Zaproś do bycia patronem kolekcji Polskie Komputery swoich znajomych.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

8 zł / miesiąc
patroni: 4
ELWRO 800 JUNIOR: Dziękuję, to bardzo miłe, że wspierasz moje działania. Twoje wsparcie jest dla mnie niezmiernie ważne. Cieszę się, że podoba Ci się to co robię. Zapraszam Cię na profil Polskie Komputery na Facebooku oraz stronę https://polskiekomputery.pl
Zostań patronem
16 zł / miesiąc
patroni: 2
MERITUM: Bardzo Ci dziękuję za wsparcie moich działań. Będziesz mogła/mógł śledzić na bieżąco czym aktualnie się zajmuję, na specjalnie przygotowanej prywatnej grupie facebookowej Polskie Komputery, która będzie dostępna tylko dla Patronów od tego progu wzwyż.
Zostań patronem
32 zł / miesiąc
patroni: 25
BOSMAN 8: Twoje wsparcie jest dla mnie bardzo cenne. Jeżeli przez conajmniej 3 miesiące będziesz wspierał moje działania w tym progu, w zamian umieszczę Twoje imię i nazwisko na specjalnej stronie z podziękowaniami w albumie oraz na końcu każdego materiału video przygotowanego przeze mnie. Oczywiście, masz również dostęp do przywilejów poprzedniego progu.
Zostań patronem
64 zł / miesiąc
patroni: 6
COMPAN 8: Przyjaciel kolekcji Polskie Komputery. Na moje nowe wpisy czekasz z wypiekami na twarzy, Czytasz wszystko co opublikuję, zdjęcia oglądasz po kilkadziesiąt razy. Jeżeli przez conajmniej 3 miesiące będziesz wspierał w tym progu moje działania, wyślę Ci plakat z wybranym zdjęciem archiwalnym lub wybranym sprzętem z kolekcji Polskie Komputery. Otrzymujesz również wszystkie przywileje z poprzednich progów.
Zostań patronem
128 zł / miesiąc
patroni: 13
ELWRO 523: Ambasador kolekcji Polskie Komputery. W zamian umieszczę Twoje imię i nazwisko na specjalnej stronie VIP z podziękowaniami, a jeżeli moje działania będziesz wspierał przez conajmniej 3 miesiące, otrzymasz specjalną koszulkę ambasadora kolekcji Polskie Komputery. Oczywiście, masz również dostęp do przywilejów poprzednich progów.
Zostań patronem
512 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
ODRA 1305: Mecenas kolekcji Polskie Komputery. Twoje wsparcie niesamowicie przyśpieszy moje działania. Pozwoli na przygotowanie materiałów o jeszcze lepszej jakości. Otrzymujesz wszystkie przywileje poprzednich progów. Dodatkowo na stronie głównej https://polskiekomputery.pl mogę umieścić logo Twojej firmy, a także link do Twojej strony w specjalnej strefie Mecenasa.
Zostań patronem
1024 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 2
RIAD R34: Chyba lubisz Polskie Komputery bardziej ode mnie... nie to niemożliwe... może nie bardziej, ale podobnie ;) Oczywiście otrzymujesz wszystkie możliwe przywileje z poprzednich progów oraz album w wersji specjalnej :) Sam jeszcze nie wiem co to będzie... niech to będzie zaskoczeniem... jak dla mnie to, że zdecydowałaś / zdecydowałeś się na wsparcie w tym progu.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy