Polskie Komputery

Zbieramy na druk

35 000 zł

63%

osiągnięto

12 784 zł

brakuje

To minimalna kwota, którą musimy zebrać, aby jednostkowy koszt albumu zbliżył się do założonej granicy. Mamy pierwsze wyliczenie z drukarni. Podane ceny są za sztukę przy dwóch różnych objętościach stron. Zostały zrobione dwa wstępne wyliczenia dla 252 stron i 300. Oraz dla czterech różnych nakładów. Podana cena jest orientacyjna za sztukę netto. Jak sami widzicie, im więcej będzie chętnych, tym cena jednostkowa drastycznie spada. Dlatego najlepszą opcją będzie zebranie funduszy na 500 sztuk albumów. Wtedy koszt będzie pokrywał się ze wstępnymi założeniami. Jestem pewien, że nam się uda.

objętość 252 strony
100 - 250,10 zł + Vat
200 - 138,31 zł + Vat
250 - 103,99 zł + Vat
500 - 62,00 zł + Vat

objętość 300 strony
100 - 271,76 zł + Vat
200 - 147,85 zł + Vat
250 - 119,12 zł + Vat
500 - 71,20 zł + Vat

Wycena numer dwa:
nakład: 150 szt. cena jednostkowa: 194,958 PLN razem: 29 243,70 PLN
nakład: 250 szt. cena jednostkowa: 131,9348 PLN razem: 32 983,70 PLN
nakład: 500 szt. cena jednostkowa: 82,1374 PLN razem: 41 068,70 PLN

Pierwsze prace

5 000 zł

100%

osiągnięto

cel osiągnięty!

Od tej kwoty możemy zacząć w ogóle myśleć o przygotowaniach do wydania albumu, choć kwota ta jest ułamkiem sumy końcowej, a praktycznie wszystkie niezbędne prace będę w stanie wykonać we własnym zakresie, to niezbędna jest ona do zakupu zdjęć z agencji fotograficznych oraz fundacji, która posiada sporo zdjęć z ELWRO. Agencje jak również fundacja sprzedadzą zdjęcia na preferencyjnych warunkach, mając na uwadze charakter tej publikacji. Zakup zdjęć pozwoli na przygotowanie wstępne makiet i określenie ich maksymalnej wielkości wykorzystania. Wszystko co zostanie z tego celu zasili konto następnego. Będę Was na bieżąco informował o wydatkach i rozliczał na podstawie faktur wystawionych przez te podmioty.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)