Cykl konferencji i szkoleń pt. Geopolityczna gra mocarstw

Darmowy!
4 lata temu Brak komentarzy


Niezmiernie satysfakcjonuje nas fakt, iż podczas ubiegłorocznej konferencji „Geopolityczna gra mocarstw: Szanse i zagrożenia XXI wieku na arenie międzynarodowej” mogliśmy gościć wybitnych polskich ekspertów w swoich dziedzinach poruszając jednocześnie kluczowe zmiany geopolityczne.

 

W okresie luty-maj 2018 rok planowane sa kolejne konferencje i szkolenia w Trójmieście z udziałem wybitnych polskich ekspertów. Więcej szczegółów poznają Państw niebawem. A teraz zobaczmy co się działo rok temu!

 

Na współczesnej arenie międzynarodowej obserwujemy podważenie pozycji hegemona, którym są Stany Zjednoczone. Kraj ten stworzył obecny system międzynarodowy oparty na wolnym handlu. Stany Zjednoczone są gwarantem stworzonego globalnego systemu. Po kryzysie finansowym z 2007 roku nastąpił rosną ambicje Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej, które pragną rewizji sił na arenie międzynarodowej. Obecnie obserwujemy wzrost dążeń do multipolarnego układu sił w systemie międzynarodowym.
Eksperci obecni na konferencji wygłosili następujące prelekcje:

 

- Marek Połoński (ekspert Defence24): Kształtowanie zjawisk i procesów politycznych przez Federację Rosyjską
- Wojciech Jakóbik (Redaktor naczelny Biznesalert.pl): Polityka zagraniczna w kontekście ekonomicznych celów oraz narzędzi jej realizacji w obliczu kluczowych trendów na arenie międzynarodowej
- Maciej Milczanowski (Konsultant w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego): Rosja vs USA jako wielka szachownica
- Paweł Behrendt (Ekspert Cenrum Studiów Polska-Azja): Rosja-Chiny, a Nowy Jedwabny Szlak i Morze Południowochińskie

 

W przeciągu całej konferencji wzięło udział ponad 200 słuchaczy.

 

Trwa ładowanie...