Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Luty w ogrodzie permakulturowym

8 miesięcy temu

Luty to chyba najtrudniejszy miesiąc dla miłośników permakultury, na szczęście równocześnie najkrótszy. Przyjrzyjmy się, czym możemy zająć się w permakulturowym ogrodzie i jego otoczeniu w tym miesiącu.

O naszych możliwościach pracy w ogrodzie decyduje głównie pogoda. Luty może straszyć srogim mrozem, ale może też w dobie radykalizującego się klimatu być niespodziewanie ciepłym miesiącem. Gdy mamy do czynienia z aurą zimową, czyli całodobowymi mrozami, powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy w naszym ogrodzie leży śnieg, a jeśli tak, to jak grubą warstwą zalega. Nie ma bowiem dla wielu roślin nic gorszego jak bardzo mroźna i bezśnieżna zima, w którą łatwo przemarzają bulwy, kłącza i korzenie. Gdy spotkamy się z taką aurą, wyściółkujmy grubiej najcenniejsze i najmniej mrozoodporne rośliny. Czasami, jak na przykład na spirali ziołowej, wystarczy ułożyć dwie – trzy warstwy gałązek z drzew iglastych, najlepiej ze świerku, w przypadku tradycyjnych grządek zdecydowanie lepiej dołożyć słomy.

Wielokrotnie zamarzająca i odmarzająca gleba potrafi spowodować, że podziemne części roślin wypchnięte zostaną na powierzchnię. Co jakiś czas sprawdzajmy, czy tak się nie dzieje i w razie potrzeby interweniujmy.

W przypadku intensywnych opadów śniegu, szczególnie mokrego, strząsamy go regularnie z drzew i krzewów narażonych na połamanie pod jego ciężarem. Śnieg odgarniany ze ścieżek czy podjazdów (bez soli!) wykorzystujemy jako dodatkową izolację, usypując go u nasady drzew i krzewów. Oblodzone ścieżki posypujemy nie solą, ale piaskiem, żwirkiem dla kota, popiołem z palonego w piecu drewna lub granulowanym nawozem organicznym.

Skoro mówimy o popiele ze spalania drewna, to gromadzimy go skrzętnie w postaci suchej przez całą zimę, aby wykorzystać go w późniejszych miesiącach jako naturalny nawóz będący źródłem głównie potasu oraz środek do odkwaszania gleby.

Spacerując po ogrodzie warto mieć ze sobą sekator i na bieżąco usuwać uszkodzone (na przykład przez ciężar mokrego śniegu) gałęzie i pędy. Warto również obserwować, czy do naszych drzewek nie dobierają się zające lub gryzonie.  

Wedle tradycyjnej wiedzy, w końcu lutego przycinamy jabłonie, grusze i śliwy. Pobieramy również w tym czasie materiał do szczepienia. To czas, gdy przygotowujemy sztobry – fragmenty zdrewniałych części gałązek krzewów, przeznaczone do rozmnażania wegetatywnego.

Możemy spróbować ożywić nasz zimowy dom zabierając nieco gałęzi z pąkami kwiatowymi pod dach i skłonić je do zakwitnięcia. Nadają się do tego nie tylko gałęzie drzew owocowych, ale również i ozdobnych kwitnących wiosną, takich jak azalia, dereń, forsycja czy oczar. W lutym przycinamy również żywopłoty z krzewów iglastych oraz wiele roślin ozdobnych.

Podobnie jak w styczniu, o ile występują silne mrozy, możemy pozyskiwać tak zwane drewno księżycowe. Drewno pozyskane przy takiej pogodzie, najlepiej w dniu 21 lutego, ma się według znawców cechować największą trwałością i najmniejszą wilgotnością, stanowiąc dzięki temu najlepszy materiał budowlany, konstrukcyjny i opałowy.

Mając sporo gałęzi możemy pokusić się o produkcję własnego węgla drzewnego, łącząc to z zimowym piknikiem przy ognisku. Zima to najlepszy czas do takiej produkcji.

Gdy pojawi się mokra pokrywa śnieżna, możemy wykorzystać ją do ograniczenia wzrostu lub nawet eliminacji trawy z miejsc niepożądanych – im częściej będziemy po nich w mokre i śnieżne dni spacerować, tym większa szansa, że trawa pod spodem zginie. Z tego powodu warto zimą spacerować po ogrodowych ścieżkach, unikając wchodzenia na grządki, no i oczywiście na piękne trawniki przed domem, o ile chcemy je zachować w dobrym stanie.

Jeżeli pojawi się odwilż, pamiętajmy o podlewaniu roślin zimozielonych, aby uniknąć tak zwanej suszy fizjologicznej. Czasami w bardzo słoneczne dni warto takie rośliny zacienić, aby ograniczyć utratę wody przez parowanie.

Podobnie jak w styczniu, sprawdzamy stan przechowywanych w piwnicy kłączy, bulw i nasion, w miarę potrzeby regulując wilgotność podłoża i usuwając psujące się egzemplarze. Zaglądamy do stratyfikowanych nasion, kompostujemy, dbamy o ptaki i inne zwierzęta odwiedzające ogród, kończymy planowanie zasiewów, zbieramy ostatnie plony w inspektach i szklarniach, kończymy naprawy sprzętu ogrodniczego, finalizujemy zakupy sprzętu, akcesoriów, podłoży i nasion. Korzystamy z długich zimowych wieczorów, aby zdobyć wiedzę teoretyczną, którą wykorzystamy praktycznie w ciepłych miesiącach. Książki, filmy, Internet, kursy i wykłady – najlepiej wchodzą do głowy w miesiącach zimowych.

Luty to tradycyjny czas wymiany nasion z ogrodnikami z najbliższej okolicy. Spotkania takie są doskonałą okazją, aby się lepiej poznać i porozmawiać o roślinach, z których nasiona zbieraliśmy i doświadczeniach z tym związanych. W dobrym tonie jest, aby przyniesienie nasion na wymianę nie było obowiązkowe, ale mile widziane. W ten sposób wspomagamy mniej doświadczonych ogrodników. Nie przynosimy nasion kupnych, a wyłącznie zebrane samodzielnie lub rodzinnie. Aby wymiana szła sprawnie, prosimy wcześniej uczestników o zapakowanie nasion w małe, podpisane torebki. Lokalne nasiona są niejednokrotnie lepiej przystosowane do uprawy w lokalnych warunkach niż te kupowane w sklepie czy sprowadzane z zagranicy. Dodatkowo, wymieniając się nasionami podtrzymujemy lokalną bioróżnorodność.

Skoro o nasionach mowa, to w lutym rozpoczynamy przygotowanie rozsady – wysiewamy w domu cebulę, pora, seler, niektóre kapustne, niektóre zioła oraz sałaty. Kontynuujemy wysiew ostrych papryczek, zaczynamy siać bakłażana. Ci, którzy dysponują szklarniami na pewno zaczną już siać pomidory, dla uprawiających je pod gołym niebem luty to jednak zdecydowanie za wcześnie. Niejednokrotnie siejemy też kwiaty drobnonasienne, które wymagają długiego czasu do wschodów – begonie czy petunie.

Wysiewając wiele rozsad w warunkach domowych zadbajmy o ich optymalne doświetlenie. Zanim nasiona wykiełkują, przygotujmy i sprawdźmy wszystko, aby mieć pewność, że gdy tylko pojawią się pierwsze liście, będziemy w stanie umieścić pojemniki z rozsadą pod lampami. Aby zmniejszyć zużycie energii i emisję ciepła, warto zainwestować w nowoczesne oświetlenie LED, w wersji emitującej światło o widmie preferowanym przez rośliny (czerwonym i niebieskim). Jakość oświetlenia bardzo łatwo sprawdzić przy użyciu darmowej aplikacji dla smartfona (np. Lightmeter), dokonując pomiaru tam, gdzie znajdować się będą czubki roślinek.

O ile korzystamy ponownie z wielodoniczek, doniczek lub palet do siewu i rozsady, warto je wszystkie zdezynfekować, myjąc w wodzie z małą ilością wybielacza (proporcja 10:1), a następnie płucząc czystą wodą.

Rozpoczynamy zasiewy w pod osłonami – w inspektach, tunelach, szklarniach. Nawet w najmniejszym własnej roboty inspekcie możemy zwykle w lutym coś wysiać – na przykład sałaty lub jarmuż. Jeżeli nie posiadasz takiego inspektu, to może jest to właśnie dobry moment, aby go zbudować. Może to być drewniana rama z ustawioną skośnie szklaną pokrywą, albo nawet i kwadrat ze słomianych kostek częściowo wypełniony ziemią i przykryty starym oknem – sprawdzi się wszystko, co pozwoli Słońcu ogrzewać podłoże i odizoluje nieco od mrozu i całkowicie od wiatru.

Na parapecie w kuchni możemy w doniczkach wysiać zioła kulinarne – estragon, rozmaryn i szałwię oraz w osobnej donicy czosnek i szczypiorek. W płaskim naczyniu wyłożonym mokrą ligniną wysiejmy nieco nasion trawy, na pewno ucieszy to nasze domowe koty.

W opinii ogrodników kierujących się kalendarzem księżycowym, najlepszym dniem do siewów jest 17 lutego.

W drugiej połowie miesiąca warto się zająć przeglądem i przesadzaniem domowych roślin doniczkowych. Można to efektywnie połączyć z przygotowaniem podłoża do wysiewu rozsad, aby mieć je gotowe i w wystarczającej ilości na wiosenne siewy.

Luty to czas, gdy bardzo tęsknimy za świeżą własną zieleniną, warto więc choćby na domowym parapecie, uprawiać mikrolistki (microgreens) lub kiełki. Uprawy te nie wymagają ani dużo pracy, ani wielkich nakładów finansowych, a mogą w znaczący sposób wzbogacić naszą zimową dietę.

Jeżeli pogoda na to pozwala, możemy w lutym użyźniać grządki w ogrodzie kompostem i dodatkami takimi jak mączka granitowa czy bazaltowa. Przy ciepłej pogodzie możemy się też pokusić o zakładanie nowych grządek, tak jak to opisałem w odcinku styczniowym.

O ile zamierzamy sadzić wiosną drzewa i krzewy, to właśnie w lutym najlepiej je zamówić lub zarezerwować, aby mieć pewność, że dostaniemy to co chcemy na czas. Pamiętamy o sprawdzeniu, czy zamawiane drzewka są samopylne, a jeśli nie, to czy mamy w okolicy lub we własnym ogrodzie właściwe zapylacze. Zasadniczo lepiej jest sadzić drzewa i krzewy późną jesienią, szczególnie te z gołym korzeniem, ale wczesna wiosna jest też dobrym terminem. Więcej o tym w marcu.

Jeżeli mamy zwierzęta, pamiętamy o dokładaniu lub wymianie ściółki. Pogodny dzień w lutym to doskonały moment na całkowite oczyszczenie kurnika utrzymywanego w systemie głębokiego ściółkowania i zapewnienie naszym podopiecznym świeżego, czystego podłoża.

Pod koniec miesiąca możemy zacząć przeglądy zdemontowanych elementów instalacji do zbioru wody deszczowej oraz do nawadniania. Niech będą gotowe na odwrót zimy. Im więcej zrobimy teraz, tym łatwiej nam będzie w okresie wiosennego spiętrzenia prac, które zacznie się już za moment, w marcu.

 

Artykuł czytasz dzięki wsparciu udzielonemu za pośrednictwem witryny https://patronite.pl/Permisie

 

Patroni Artykułu:
Mariusz
Patron Anonimowy
Patron Anonimowy
Patron Anonimowy

 

Dziękuję!

Darmowy!
Trwa ładowanie...