Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Marzec w ogrodzie permakulturowym

4 miesiące temu

W marcu czas zaczyna przyspieszać, a ogrodnik ma go coraz mniej. Przyjrzyjmy się, czym możemy zająć się w permakulturowym ogrodzie i w jego otoczeniu w tym miesiącu.

Stare ludowe przysłowie mówi, że w marcu jak w garncu, oczekiwać więc możemy bardzo zmiennej pogody. Do niej też musimy dostosować naszą aktywność na świeżym powietrzu.

O ile nadal leży śnieg, a grunt jest nadal zamrożony, wiele prac musi jeszcze poczekać. Pamiętać musimy, że gleba musi nie tylko rozmarznąć, ale jeszcze i utracić nadmiar wody, abyśmy mogli skutecznie ją uprawiać. Żadnych dodatków doglebowych, poza kompostem i mączką granitową lub bazaltową nie stosuje się na zamarznięte gleby.

Jeżeli jednak pogoda jest ładna, temperatura rośnie, a grunt w najcieplejszych miejscach zaczyna rozmarzać, to pora brać się do pracy. Tam, gdzie zaplanowaliśmy najwcześniejszy siew z nasion, warto odgarnąć ściółkę tak, aby gleba szybciej się nagrzewała i wysychała z wierzchu.

O ile mamy taką możliwość, zadanie rozgarniania ściółki możemy powierzyć kurom, stosując tak zwany kurzy traktor lub ogradzając grządkę siatką. Kury nie tylko rozgarną ściółkę, ale również uwolnią nas od zimujących w niej szkodników, nasion chwastów, a także zadbają o właściwe nawożenie grządki.

Jest to też właściwy moment, aby zacząć usuwać zimowe osłony z drzew i krzewów, a także ostatni dzwonek na cięcia zimowe.

O ile pogoda pozwoli przygotować grządki, możemy wysiać do gruntu pierwsze nasiona – jarmuż, sałaty, zielony groszek czy bób. Możemy też zacząć sadzić karpy szparaga, cebule, korzenie chrzanu i rabarbaru czy też czosnek niedźwiedzi. To dobry czas, aby posadzić truskawki. Sadzimy też drzewa i krzewy, szczególnie te z gołym korzeniem. Z sadzeniem egzemplarzy w doniczkach nie musimy się spieszyć.

Dwie podstawowe strategie siewu powinniśmy stale mieć w pamięci. Pierwsza polega na tym, aby ryzykować bardzo wczesny siew. Jeżeli powrócą mrozy to cóż, stracimy zaledwie nieco nasion. Jeżeli natomiast nam się uda, będziemy się dużo wcześniej cieszyć pierwszymi plonami. Druga, ściśle powiązana z pierwszą, zasada polega na tym, że wysiewamy to samo wielokrotnie, ale w małych ilościach. Dzięki temu, nie tylko zmniejszamy ryzyko strat spowodowanych przez pogodę, ale również rozkładamy w czasie termin zbiorów, dzięki czemu będziemy mogli dłużej cieszyć się plonami i unikniemy jednorazowej klęski obfitości.

Oczywiście coraz więcej roślin możemy sadzić pod osłonami – rzodkiewki, buraki, marchew, warzywa kapustne i wiele gatunków i odmian sałat. Wykorzystujemy tu zarówno siew z nasion, jak i przygotowane w lutym rozsady.

Marzec to niezwykle pracowity okres siewów, ale w zaciszu domowym. Wysiewamy rozsady bardzo wielu warzyw, w tym tak ukochanych przez ogrodników pomidorów.  Siejemy dalej papryki, bakłażany oraz więcej kapustnych (kalafiory, brokuły, brukselkę, kalarepę i rozmaitość kapust). Dopełniamy to zieleniną, czyli sałatami, szczypiorkiem i zimnolubnymi ziołami, takimi jak kolendra.  Nie zapominamy wysiać nasion roślin ozdobnych (nagietki, aksamitki, groszek pachnący) i ziół (bazylii, melisy, szałwii).

Z reguły w końcu marca zaczyna brakować nam w mieszkaniach półek i parapetów, a powinniśmy zachować umiar – wszak w kwietniu będziemy musieli znaleźć miejsce na kolejne rozsady, a te siane w marcu w większości trafią do ogrodu dopiero po 15 maja.

Pamiętamy o tym, że o dacie siewu decyduje czas jaki powinien upłynąć od dnia siewu do daty ostatnich przymrozków. Rośliny przesadzane do ogrodu powinny mieć określoną wielkość, a w zależności od gatunku i odmiany, aby ją osiągnąć mogą potrzebować nawet 10-12 tygodni (kapustne) lub być gotowe do posadzenia w 4 tygodnie (dyniowate). Konkretne informacje na ten temat zawarte są zwykle na opakowaniach w których nasiona są sprzedawane, można też przejrzeć dostępne w Internecie tabele.

Siew rozsady to dobra okazja, aby wykazać się smykałką do recyclingu. Zamiast siać w kupnych doniczkach i pojemnikach, możemy wykorzystać szereg zbieranych przez zimę opakowań, wytłaczanki do jajek, samodzielnie wykonane doniczki z papieru, rolki po papierze toaletowym, a nawet skorupki do jajek.

Ogrodnicy kierujący się kalendarzem księżycowym za najlepszy dzień do siewów uznają 19 marca.

Powoli zaczynamy wyjmować z piwnic bulwy i kłącza, umieszczając je zwykle początkowo w chłodniejszych pomieszczeniach, a następnie stopniowo przenosząc do cieplejszych.

Zaczynamy częściej podlewać i nawozić rośliny doniczkowe.

Sprawdzamy i remontujemy ogrodzenia oraz sadzimy i przycinamy żywopłoty liściaste (ligustr, grab, buk). Pamiętamy o skróceniu posadzonych roślin o 30% aby lepiej się przyjęły i rozkrzewiały.

Marzec to ostatni moment, aby spokojnie założyć nowe grządki. Choć permakulturowe metody pozwalają to robić niemalże przez cały rok, to przez nadmiar innych zajęć możemy później nie mieć na to czasu. Ponadto, jeżeli chcemy mieć większą swobodę w wyborze roślin do obsadzania nowej grządki, to im wcześniej ona powstanie, tym lepiej. Pamiętamy także o cennej radzie – zakładaj tylko tyle grządek, ile będziesz w stanie obrobić.

Jeżeli jednak zdecydujemy się na nowe grządki, to musimy pamiętać, aby nie używać do ich budowy nieprzekompostowanych nawozów zwierzęcych, jeżeli nie zamierzamy czekać z ich uprawą do przyszłego roku. Najlepszym rozwiązaniem jest posłużenie się dużymi ilościami kompostu lub zastosowanie metody grządek warstwowych (lasagna).

Jeżeli planujesz uprawy „nietypowe” – w kostkach słomy, w workach uprawowych, w wieżach ziemniaczanych itp. To teraz właśnie jest czas, aby je przygotować.

Ustawiamy i naprawiamy wszelkie ogrodowe podpory i siatki, po których wkrótce zaczną się piąć uprawiane przez nas rośliny. Oczyszczamy oczko wodne i instalujemy w nim ponownie pompę, mając jednak baczenie ma prognozy pogody. W przypadku powrotu mrozów możemy z tym jeszcze poczekać. Osad z dna oczka (jeśli jest ze sztucznego materiału) wygarniamy i kompostujemy, jest to niezwykle żyzny materiał.

Jeśli prognozy długoterminowe nie zapowiadają długotrwałych mrozów, montujemy systemy zbioru wody deszczowej. Zaglądamy do kompostu i jeśli rozmarzł, warto go przerzucić. Uruchamiamy ponownie ogrodowy wermikompostownik. O ile przenosimy do niego dżdżownice z domu czy piwnicy, powinniśmy upewnić się, że znajdą się pod bardzo grubą warstwą ściółki.

W marcu zaczynamy zbierać pierwsze dzikie lub ogrodowe zioła, wśród których króluje pokrzywa. Maleńkie, kilkucentymetrowe pokrzywy zalane wrzątkiem dostarczą nam solidnej dawki witamin i mikroelementów w postaci naparu. Wyrastająca w wielu miejscach gwiazdnica jest doskonałym warzywem do sałatek. Zbieramy oskołę, czyli sok z brzozy, pamiętając, że sok można zbierać również i z innych drzew, szczególnie z klonów. Pobierajmy sok z drzew o średnicy minimum 30 centymetrów na wysokości metra nad gruntem, mniejszym taka operacja może zaszkodzić.

Gdy tylko dzikie rośliny nieco podrosną, zaczynamy nastawiać roślinne gnojówki. Zwykle na pierwszy ogień idzie pokrzywa, a wkrótce potem żywokost.

Sprawdzamy stan domków dla owadów, zawieszamy budki lęgowe dla ptaków i domki dla nietoperzy.

Podczas wiosennych roztopów zwróć uwagę na miejsca, gdzie najdłużej stoi woda oraz na te, które obsychają najszybciej. Wiedzę tą wykorzystaj w projektowaniu, a szczególnie w planowaniu przyszłych nasadzeń. To także doskonały czas do obserwacji wody w rowach konturowych i sprawdzenia, czy ich wypoziomowanie nie wymaga poprawek.

W równonoc wiosenną, przypadającą w tym roku 20 marca, obserwuj drogę Słońca na niebie w ciągu dnia oraz cienie wędrujące po Twoim ogrodzie – dzięki temu będziesz w stanie wybrać miejsca lepiej lub słabiej nasłonecznione dla bardziej lub mniej wymagających pod względem światła roślin. Od tego dnia cienie będą się skracać aż do dnia letniego przesilenia przypadającego na 21 czerwca.

Z uwagi na to, że na terenie Polski różnica w nadejściu prawdziwej, ogrodniczej wiosny może wynosić nawet trzy – cztery tygodnie (gdy jedni już sieją, u innych jeszcze leży śnieg), wszystkie marcowe działania należy dostosować do lokalnej sytuacji. Bardzo pomocną wskazówką są obserwacje fenologiczne – z doświadczenia na przykład wiem, że rzodkiewkę mogę zacząć siać, gdy zakwitną krokusy, marchewkę gdy zakwitną żonkile, a z wiosennym sadzeniem ziemniaków radzę poczekać, aż zakwitną mniszki lekarskie.

 

Artykuł powstał dzięki wsparciu udzielonemu za pośrednictwem witryny https://patronite.pl/Permisie

Patroni Artykułu:
Mariusz
Patron Anonimowy
Patron Anonimowy
Patron Anonimowy
Patron Anonimowy

Dziękuję!

Darmowy!
Trwa ładowanie...