Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Najczęściej zadawane pytanie, czyli gdzie kupuję nasiona.

6 miesięcy temu

Jak co roku rozpoczął się właśnie sezon na najczęściej zadawane mi przez Was pytania:

- gdzie najlepiej kupować nasiona?

- gdzie kupić nasiona ekologiczne?

- gdzie kupujesz nasiona?

Ponieważ pytań takich jest sporo, postanowiłem moje odpowiedzi zawrzeć w jednym artykule.

Zacznijmy od podstawowej wiedzy o klasyfikacji i nazewnictwie nasion.

Zdecydowana większość z Was zadaje mi te pytania z obawy o GMO. Tymczasem, nasion GMO w Polsce ze świecą szukać. Mam na myśli nasiona roślin, które uprawiamy w przydomowym warzywniku. Gdyby ktoś jednak się uparł, może GMO nabyć, wysyłkowo, z zagranicy. Jednakże szanse, że w sklepie ogrodniczym kupimy nasiona warzyw lub owoców modyfikowanych genetycznie są zerowe. Nasiona takie zresztą byłyby wyraźnie oznakowane, obawy takie są więc bezprzedmiotowe.

Istnieje minimalne ryzyko nabycia nasion roślin genetycznie modyfikowanych, kupionych przez osoby prywatne na internetowych aukcjach, szczególnie w Azji. Zazwyczaj rośliny takie przejawiają niezwykłe właściwości - nienaturalne kolory, zapach, kształt czy smak. Czasami tak jak "złoty ryż" zawiera zwiększoną dawkę witaminy A. Pomidory o niemal czarnym wnętrzu, uzyskanym poprzez wszczepienie genów lwiej paszczy, mają podobno właściwości antynowotworowe. Żadne jednak z tych nasion nie są dostępne w Polsce w legalnym obrocie. Nie dajmy się zwieść "dziwactwom" o ile nie jesteśmy pewni że są wytworem natury, a ze stuprocentową pewnością unikniemy siania nasion roślin genetycznie modyfikowanych.  Powiedzcie "nie" winogronojabłkom, śliwkomorelom, cytrynopomidorom i mrozoodpornym truskawkom z genami ryb podbiegunowych!

Jako ciekawostkę dodam - czy wiecie, że zmodyfikowana genetycznie w Polsce sałata produkuje szczepionkę na zapalenie wątroby typu B .....?

Drugą kategorią nasion, które budzą Wasze obawy są krzyżówki, czyli tak zwane F1. Krzyżówki są tak stare jak życie na ziemi, są obok mutacji jednym z podstawowych narzędzi ewolucji. Krzyżówka to po prostu potomstwo dwóch różnych odmian. Rośliny krzyżuje się w celu osiągnięcia określonego efektu – na przykład jedno z rodziców jest odporne na choroby, drugie dobrze plonuje, ich dziecię ma szansę posiadać obie te cechy. Problem z odmianami F1 jest taki, że z kolei ich potomstwo nie jest jednolite, nie dziedziczą wszystkich cech rośliny matecznej. Dlatego też nie ma sensu zachowywać ich nasion do siewu w przyszłym roku. Poza tym, z punktu widzenia tak zwanej ekologii, są to nasiona całkowicie bezpieczne.

Trzecia kategoria to nasiona odmian ustalonych, czyli takich, których potomstwo dziedziczy cechy rodziców. Są to najlepsze nasiona do uprawy we własnym ogrodzie, jeśli planujemy przestać kupować nasiona i siać własne. Warunek tutaj jest jeden – nie wolno dopuścić do tego, aby podobne odmiany w naszym ogrodzie same się pozapylały krzyżowo, gdyż wtedy uzyskamy nasiona …F1.

Wielu z Was pyta o nasiona ekologiczne. Termin ten oznacza tyle, że nasiona takie pochodzą z uprawy posiadającej odpowiedni certyfikat, czyli rośliny, które je wydały uprawiane były bez nawozów sztucznych i chemicznych oprysków. Jednakże, nasiona ogórka odmiany Dar z uprawy ekologicznej nie różnią się niczym od nasion ogórka odmiany Dar z uprawy konwencjonalnej. Najprawdopodobniej nie dostrzeżemy żadnej różnicy pomiędzy potomnymi roślinami ani we wzroście, ani w plonowaniu. Muszę nadmienić, że niektórzy twierdzą, że nasiona ekologiczne zazwyczaj charakteryzują się naturalną zwiększoną odpornością nasion na porażenia chorobami grzybowymi, a powstałe rośliny mniej atakowane są przez szkodniki i choroby. Ja takiej zależności nie stwierdziłem. Co więcej, kilkukrotnie zetknąłem się z sytuacją odwrotną, gdzie nasiona z certyfikatem ekologicznym cechowały się bardzo niską siłą kiełkowania i dużą ilością zanieczyszczeń. Zawsze dotyczyło to nasion sprzedawanych przez konkretne gospodarstwo, nie spotkałem się z takim przypadkiem kupując nasiona „eko” czy „bio” konfekcjonowane przez większą firmę.

W powszechnej opinii funkcjonuje też termin „nasiona starych odmian”.  To, czy dana odmiana jest stara, jest bardzo względne. Ile lat musi istnieć odmiana, aby uznać ją za „starą”? A może chodzi o odmiany, które były kiedyś uprawiane, ale przestano je masowo uprawiać? Ja się przychylam raczej do tej drugiej opcji, z tym, że nazywam takie odmiany nie „starymi”, a ginącymi. Z uwagi na podtrzymanie bioróżnorodności warto takie odmiany hodować, właśnie po to, aby nie zginęły. Jakie odmiany uznaję za ginące? Te, które w oficjalnym rejestrze COBORU figurują jako odmiany regionalne, odmiany amatorskie, lub w ogóle nie figurują. Nie szukam celowo nasion takich odmian, ale gdy przy okazji na takie natrafię, często daję im szansę w swoim ogrodzie. Jeśli interesują Cię takie nasiona, odwiedź stronę: https://bankgenow.edu.pl/zamow-obiekty/ lub inny renomowany bank nasion.

Ostatnią kategorią o jakiej chcę wspomnieć są nasiona z najbliższego sąsiedztwa własnej działki. Wyhodowane w najbliższej okolicy są najlepiej przystosowane do warunków klimatycznych i glebowych jakie mamy u siebie. Oczywiście na najwyższym stopniu podium znajdują się nasiona własne, szczególnie jeśli zbierane były przez kilka lat, równocześnie poddawane selekcji. Niejednokrotnie doskonałe wyniki uzyskamy siejąc nasiona pozyskane od sąsiadów, najlepiej, jeśli towarzyszy im historia uprawy od wielu, wielu lat. Doskonałym źródłem pozyskania cennych gatunków i odmian jest lokalna wymiana nasion. Nie tylko wspiera bioróżnorodność, ale umożliwia wymianę doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów z innymi pasjonatami z okolicy. Początkujących muszę jednak przestrzec, aby nie polegali wyłącznie na nasionach z takiej wymiany – nie każdy z jej uczestników ma dość wiedzy, aby zadbać o czystość nasion, o ich właściwe przechowywanie czy oznaczenie. Dlatego wymiana nasion może przynieść czasami efekty nieoczekiwane, a nawet takie, że nasiona nie wykiełkują. Chciałbym abyśmy się dobrze zrozumieli – gorąco popieram wymianę nasion i niezmiennie do niej zachęcam, ale jak mówi jedna z permakulturowych zasad: nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka 😉 Poza nasionami z wymiany, miej i takie „ze sklepu”.

Gdzie więc kupuję nasiona? W pierwszym rzędzie, staram się zbierać własne, szczególnie z tych roślin, które najbardziej lubię uprawiać w swoim ogrodzie. Poza tym, lwią część stanowią nasiona zakupione w sklepach ogrodniczych (z reguły internetowych), gdzie przy wyborze kieruję się opisem odmiany, a nie tym, czy są to nasiona ekologiczne, czy „zwyczajne”. Są to w 99% nasiona odmian ustalonych, bardzo rzadko kupuję nasiona odmian krzyżówkowych, zasadniczo jedynie wtedy, gdy posiadają jakąś cechę, na której bardzo mi zależy (np. unikalny smak). Biorę też pod uwagę to, jaka firma je sprzedaje. Do tego tematu wrócę za chwilę. Jeżeli więc chcę wiosną wysiać odmianę grochu Telefon, znaną i sprawdzoną od dziesięcioleci, to w pierwszej kolejności sprawdzam, ile mam jej nasion z własnego zbioru, a jeśli nie mam, lub mam za mało, dokupuję. Takie nasiona stanowią zdecydowaną większość tego, co sieję. Do tego dochodzą nasiona z wymian, od przyjaciół i na koniec   odrobina ekstrawagancji – coś czego jeszcze nie próbowałem: nasiona kupione na próbę, uprawiane przeze mnie po raz pierwszy, w ramach eksperymentu.

Poza stroną „biologiczną” którą omówiłem szczegółowo powyżej, istnieje również strona „etyczna” biznesu nasiennego. Jak zapewne słyszeliście, światowe korporacje dokładają wszelkich starań, aby z jednej strony objąć prawami patentowymi jak najwięcej odmian, a z drugiej lobbują za zakazem handlu nasionami nie ujętymi w rejestrach. Oczywiście korporacje mają prawo własności większości wpisanych do rejestrów odmian. W moje opinii jest to działalność zbrodnicza – powoduje ogromne straty w bioróżnorodności, wymusza na rolnikach i innych producentach żywności zakup nasion od korporacji oraz ogranicza podstawowe prawa człowieka oraz kpi sobie z praw natury. Nasiona to życie, a żadna korporacja życia nie stworzyła, żaden człowiek go nie stworzył, człowiek potrafi je jedynie modyfikować. Przez dziesiątki tysięcy lat ludzkość pracą tysięcy pokoleń rolników, ogrodników i sadowników wyhodowała niezliczone odmiany roślin jadalnych, warzyw i owoców. Są one wspólnym dorobkiem ludzkości i niech chciwe korporacje trzymają się od tego dziedzictwa z daleka. Z wyżej wymienionych powodów, jeżeli nasiona jakiejś odmiany oferowane są przez kilka firm, to zawsze wybieram te od najbardziej lokalnego dostawcy.

Największe światowe koncerny produkujące trujące pestycydy oraz rolnicze nasiona genetycznie modyfikowanej soi, kukurydzy czy rzepaku dla mydlenia oczu (oraz oczywiście idąc za modą) wypuszczają serie certyfikowanych nasion „eko” czy „bio”. Takich nasion nie kupuję, nie przyjmuję ich również, gdy w ramach ocieplenia wizerunku rozdawane są za darmo. Popieram działania ruchu na rzecz wolnego obrotu nasionami Dr Vandany Shivy (https://seedfreedom.info/) i nie zamierzam wspierać swoimi pieniędzmi firm działających na szkodę Ziemi i ludzi poprzez zagładę bioróżnorodności i ograniczanie praw do wolnej uprawy, zbioru i wymiany nasion lokalnych odmian.

Darmowy!
Trwa ładowanie...