Natural Forest Foundation

W Patronite od 22.01.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie:

Liczba Patronów:

Zostań Patronem
0 patronów
0 miesięcznie
676 łącznie
Fundacja Las Naturalny powstała w 2013 r. jako odpowiedź na liczne nadużycia w ochronie przyrody lasów oraz na rosnącą potrzebę angażowania społeczeństwa w zarządzanie najcenniejszymi lasami Polski północno- wschodniej.

O Autorze

Fundacja powstała w 2013 r. jako odpowiedź na liczne nadużycia w ochronie przyrody lasów oraz na rosnącą potrzebę angażowania społeczeństwa w zarządzanie najcenniejszymi lasami Polski północno- wschodniej. Fundacja od samego początku istnienia ma główny cel- monitorowanie organów administracji publicznej zarządzającymi lasami, wykrywanie nieprawidłowości i zgłaszanie ich do podmiotów decyzyjnych je naprawić.

Nasza fundacja jest organizacją typu watchdog. Kierujemy się zasadami opracowanymi przez polskie organizacje watchdogowe na wspólnym forum w 2015 r.:

1. Obiektywność,

2. Działalność dla dobra wspólnego,

3. Jakość,

4. Rzetelność.

 

Ochrona Puszczy Boreckiej

Monitorujemy jakość gospodarki leśnej w Puszczy Boreckiej oraz zgłaszamy wszelkie nieprawidłowości do podmiotów certyfikujących leśnictwo. Składamy skargi, uwagi i wnioski oraz sprawdzamy jak naprawiane są zgłoszone niezgodności w trakcie audytów kontrolnych. Zaskarżyliśmy do Komisji Europejskiej sposób zatwierdzenia Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Borki, która wszczęła w tej sprawie postępowanie przeciwko Polsce.

 

Zgodność gospodarki leśnej z prawem Unii Europejskiej

Do ostatnich sukcesów zaliczamy wszczęcie procedury skargowej dotyczącej jakości audytów gospodarki leśnej prowadzonej przez firmę SGS Polska w ramach certyfikacji polskiego leśnictwa w systemie FSC. Między innymi w wyniku naszej skargi złożonej do Komisji Europejskiej, Polska otrzymała wezwanie do usunięcia naruszenia prawa UE, które polega na uniemożliwieniu organizacjom ekologicznym kwestionowanie przed sądem planów urządzenia lasu, co w konsekwencji doprowadziło do takich przykładów kryzysu jak w Puszczy Białowieskiej w 2017 r. i potrzeby reakcji TSUE w tej sprawie.

 

Relikty puszczańskie

Odnajdujemy rzadkie, ginące i objęte ochroną prawną gatunki porostów i mszaków w Puszczy Boreckiej. Niektóre z okazów, znane były dotychczas w Polsce tylko z pojedynczych stanowisk w Karpatach. To bardzo ważne odkrycia dla nauki. Angażujemy w te działania ekspertów z prestiżowego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, które powstało w 1922 r. Pomagają nam przy tym lokalni eksperci, wolontariusze z różnych części Polski. Ostatnio nasze badania rozszerzamy o kompleksy leśne na północ i zachód od Olsztyna oraz Puszczę Romincką. Lokalizacje odkrytych gatunków zgłaszamy do Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i sprawdzamy w jaki sposób są one później chronione.

 

Sieć lokalnych aktywistów

Nasze ostatnie działania integrują lokalnych aktywistów chcących chronić lasy z całego województwa warmińsko- mazurskiego. Utworzyliśmy 2 grupy aktywistów- łącznie 17 osób. Przeprowadziliśmy liczne warsztaty, wspólne lustracje terenowe, nauczyliśmy jak poszukiwać cennych fragmentów lasów, monitorować gospodarkę leśną oraz aktywnie chronić cenne lasy przed nadmierną wycinką. 

 

Ochrona starych lasów, kluczowych dla społeczności lokalnych

Ostatnio zainicjowaliśmy oraz współorganizujemy inicjatywę ochrony Lasu Miejskiego obok Giżycka, który jest związany z miastem od 1612 r. Planowana wycinaka większości starodrzewi była nie do przyjęcia przez społeczność lokalną, która wyraziła swój sprzeciw w petycji podpisanej przez ponad 4000 osób. Przy współpracy z innymi organizacjami społecznymi, udało nam się zaangażować przedstawicieli samorządu na szczeblu Gminy, Starostwa i Miasta. Powstała Grupa Robocza, która prowadzi dialog z Lasami Państwowymi nad modyfikacją gospodarki leśnej i ochroną lasu. Z naszej inicjatywy zostały przeprowadzone międzynarodowe konsultacje publiczne w sprawie ochrony Lasu Miejskiego poprzez nadanie mu statusu lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności. 

 

Nasze dotychczasowe projekty

Monitoring zarządzania obszarem Puszczy Boreckiej

Monitoring gospodarki leśnej na Mazurach i Podlasiu

Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodni

Dokumentacja stanowisk chronionych gatunków mszaków i porostów

Las Miejski obok Giżycka

Zostań strażnikiem bioróżnorodności

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem