Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

8

patronów

135 zł

miesięcznie

11980 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
541
miesięczne wsparcie
425
liczba patronów

  Od trzech lat tworzę kanał na temat wszystkiego co wypływa z mojego serca i umysłu. Tematyka filmów, które nagrywam obejmuje reportaże z podróży, socjologię, psychologię, rozwój osobisty, motywację, filozoficzne przemyślenia, a także artystyczne impresje.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 10%
cel: 1246 zł miesięcznie
brakuje 1111 zł
Stawka ZUS
Czy się stoi, czy się leży, ZUS opłacić znów należy...
To kwota, która da mi pewne poczucie bezpieczeństwa i pozwoli zrezygnować z części innych działań komercyjnych, po to by skupić się na regularnym publikowaniu moich materiałów.
0%
100%
osiągnięto 6%
cel: 2250 zł miesięcznie
brakuje 2115 zł
Płaca minimalna
Taka kwota zapewni regularność publikacji moich filmów, pozwoli dokonać niewielkich inwestycji w jakość moich materiałów. Być może uda się dzięki temu zrealizować reportaż z podróży i/lub zorganizować działania poza-youtubowe jak np. spotkanie z widzami.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 5100 zł miesięcznie
brakuje 4965 zł
Średnia krajowa
Wsparcie w takiej kwocie pozwoli traktować mi aktywność na YouTube jako pierwsze i główne zajęcie. Dzięki temu będę mógł dawać 100% tego co mam do przekazania. Dokonam także usprawnień sprzętowych i będę mógł kontynuować serię podróżniczą.

O Autorze

 

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.
- Mark Twain

Witajcie Przyjaciele!

Ja jestem Michał Sikorski, a to początek Twojej i mojej przygody z moim Patronite. Do czego to nas zaprowadzi?

Nie uważam się za typowego ,,YouTubera". Wybrałem tę platformę tylko dlatego, że pozwala mi ona w przystępnej formie przekazywać to wszystko, co rozbrzmiewa w mojej duszy. Moje filmy były wyświetlone już ponad 3,5 miliona razy, a mój kanał śledzi ponad 35 tysięcy subskrybentów. W stosunku do najbardziej popularnych YouTuberów, to i tak niewiele, ale nie mam aspiracji, żeby moja działalność YouTubowa stała się masowa, ponieważ wtedy musiałbym spłycić swój przekaz.  Wierzę jednak, że jest dużo więcej osób, do których mogę trafić ze swoją twórczością bez kompromisów z samym sobą i z tym, co robię.

Jak do tej pory dzięki wsparciu moich Patronów mogłem nagrać trzyczęściowy reportaż z podróży do Tajlandii, a w 2018 roku, zachować regularność publikacji.

Dokonałem też pewnych usprawnień sprzętowych i mogłem poświęcić miesiąc bardzo intensywnej pracy nad reportażem z podróży na Filipiny trwającym łącznie ponad półtorej godziny!

Nadal jednak mam wiele celów co do rozwoju mojej YouTubowej działalności. Chcę kontynuować serię podróżniczą i utrzymać regularność w publikowaniu moich filmów. Jest to dla mnie zajęcie pełnoetatowe, jeśli chcę to zrobić, muszę zrezygnować z części działań komercyjnych, które podejmuję poza YouTube. 

 

Najbardziej popularną serią na moim kanale są filmy podróżnicze:

Filmy w takiej formie i konwencji są nowością na YouTube. Mało kto dzieli się swoimi refleksjami i emocjami w materiałach tak długich, wymagających myślenia. Nikt nie analizuje też tematu od tak wielu stron i z tak wielu perspektyw, a mimo to moje filmy cieszą się bardzo dużą popularnością. 

Chciałbym więc kontynuować moją serię podróżniczą, wzbogacając ją o nowe kraje sąsiadujące z Polską (Litwa, Słowacja, Czechy), dalekie kraje na Wschód (Gruzja, Kazachstan, Chiny), jak również na Zachód (Ameryka Południowa i Północna) od Polski. Chcę także nagrywać analogiczne materiały o ciekawych i niecodziennych miejscach w Polsce. Bo każde miejsce na ziemi ma swoje piękne i niezbadane zakątki, a często wyruszając na drugi koniec świata zapominamy, że zawsze zabieramy tam siebie... Warto więc pracować nad swoim wnętrzem... 

I to jest właśnie drugą częścią mojej twórczości na YouTube. Filozoficzne refleksje, filmy motywacyjne, próba odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania.

 

Z wykształcenia jestem socjologiem. Od ponad 10 lat interesuję się także metodami komunikacji, wywierania wpływu, manipulacji. Lubię analizować otaczającą nas rzeczywistość, wyciągać z niej wzorce i próbować ją zrozumieć. Chciałbym promować także bardziej świadome życie, umiejętności bronienia się przed negatywnym zewnętrznym wpływem i oddzielania swoich emocji od wniosków, które wyciągamy. Moje zainteresowanie tą tematyką zaowocowało serią filmów dotyczącym analizy społeczno-psychologicznej różnych materiałów i zagadnień:

Chcę kontynuować i rozwijać serię moich analiz. Jeśli pojawi się jakiś gorący temat, ciekawy materiał, chętnie podejmę się próby rozebrania go na czynniki pierwsze i opisania jego mechanizmów. 

Mało kto zdaje sobie sprawę, ile czasu zajmuje stworzenie każdego mojego filmu. Zanim poruszę jakieś zagadnienie, muszę je przede wszystkim dobrze przemyśleć, bo mam świadomość odpowiedzialności jaka na mnie ciąży, kiedy mówię o niełatwej, a często nawet drażliwej tematyce. Najczęściej nagrywam filmy według scenariusza, który wcześniej skrupulatnie opracowuję. Choć większość rzeczy, o których mówię, wynika z moich osobistych przemyśleń i wniosków, to staram się, żeby miały także podparcie w badaniach i teoriach naukowych. Proces nagrywania i montażu to z reguły 3-4 dni intensywnej pracy, a w przypadku reportaży z podróży czas ten wydłuża się nawet do 2-3 tygodni. 

5 minut nagrania to średnio:

1 strona A4 scenariusza
1 dzień montażu
2 dni przygotowania

Jednym z moich celów jest dostarczanie moim widzom materiałów przynajmniej kilka razy w miesiącu oraz zwiększenie jakości merytorycznej i technicznej moich filmów. Żeby to osiągnąć muszę dokonać pewnych usprawnień sprzętowych - co także przyspieszy proces edycji wideo. Oprócz materiałów przemyślanych i dopracowanych co do sekundy, chcę także publikować więcej spontanicznych przemyśleń i inspiracji. Często mówię o tym, że najlepiej uczyć się jak dzieci - uczyć się przez doświadczanie. W spontanicznych materiałach, za sprawą lepszego sprzętu, będę mógł pozwolić widzom doświadczać razem ze mną i dzielić się na bieżąco swoimi refleksjami. Posiadając dobrego laptopa do montowania, będę mógł nagrywać materiały nie tylko Z podróży, ale i W podróży.

Właśnie po to założyłem ten profil. Stopień zaangażowania, który wkładam w swoje filmy nie pozwala mi skupić się na innych rzeczach czy biznesach. Mam wybór - albo traktować mój kanał jako drugie zajęcie i bardzo sporadycznie udostępniać jakiekolwiek materiały, albo poprosić widzów o wsparcie i ewoluować. Chcę żebyśmy razem ewoluowali!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Przyjacielu! Dziękuję, że zdecydowałeś się wesprzeć moją działalność! :)
Każdy patron będzie miał możliwość uczestniczenia w spotkaniach ze mną*

*Spotkania zostaną zorganizowane po przekroczeniu określonego progu wsparcia (patrz: cele)
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 4
Dziękuję Przyjacielu! :)
Wspierając mnie tą kwotą dostajesz zaproszenie do mojej tajnej grupy na Facebooku, na której zamieszczam niepublikowane nagrania, inspirujące materiały i udzielam się w dyskusjach.
Jako patron będziesz zaproszony na spotkanie/a ze mną, a jeśli nie będziesz mógł w nich uczestniczyć, w tym progu dostaniesz link do nagrania z jednego z nich*

*Spotkania zostaną zorganizowane po przekroczeniu określonego progu wsparcia (patrz: cele)
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 3
Limit: 100
Dziękuję Przyjacielu! :)
Pozwól, że okażę Ci wdzięczność zamieszczając Twoje imię i nazwisko lub pseudonim w napisach końcowych w jednym z filmów. W każdym filmie zamieszczę podziękowania dla nie więcej niż 8 osób jednocześnie.

Naturalnie ten próg zawiera także ,,nagrody" z poprzednich progów.

Każda ,,nagroda" jest oczywiście symbolicznym okazaniem mojej wdzięczności za Twoje wsparcie i jeśli chcesz pozostać anonimowy, możesz z niej zrezygnować.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
Dziękuję Przyjacielu!
Pozwól, że okażę Ci wdzięczność wysyłając Ci pocztówkę z podziękowaniami z jednego z krajów, do którego wybiorę się w tym roku. Najprawdopodobniej pierwszym z krajów, do których polecę będzie Tajlandia. Fajnie będzie wysłać Ci pocztówkę z tak daleka :)

Każdy kto udzieli mi wsparcia na tym i wyższych progach weźmie ponadto udział w losowaniu pamiątki z każdego kraju, który odwiedzę :)

Naturalnie ten próg zawiera także ,,nagrody" z poprzednich progów.

Każda ,,nagroda" jest oczywiście symbolicznym okazaniem mojej wdzięczności za Twoje wsparcie i jeśli chcesz, możesz z niej zrezygnować.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 15
Dziękuję Przyjacielu! :)
Pozwól, że okażę Ci wdzięczność umożliwiając zadanie mi pytania, na które (w miarę możliwości) odpowiem w jednym z odcinków z cyklu Q&A. Pamiętaj, żeby było to pytanie możliwie konkretne, atrakcyjne także dla innych widzów, na które jestem w stanie udzielić odpowiedzi w nie więcej niż 5 minut. A może nagram cały odcinek z odpowiedzią na Twoje pytanie?

Naturalnie ten próg zawiera także ,,nagrody" z poprzednich progów.

Każda ,,nagroda" jest oczywiście symbolicznym okazaniem mojej wdzięczności za Twoje wsparcie i jeśli chcesz, możesz z niej zrezygnować.
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Dzięki Przyjacielu! :)
Może masz do mnie jakieś pytanie? Chcesz skonsultować się w konkretnej sprawie? W ramach podziękowań za Twoje wsparcie postaram się odpisać na Twoją wiadomość mailową w możliwie jak najbardziej wyczerpujący sposób.

Próg ten zawiera ,,nagrody" ze wszystkich poprzednich progów za wyjątkiem progu 100 zł.

Każda ,,nagroda" jest oczywiście symbolicznym okazaniem mojej wdzięczności za Twoje wsparcie i jeśli chcesz, możesz z niej zrezygnować.
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Dziękuję Przyjacielu! :)
Chętnie podziękuję Ci osobiście za wsparcie tak sowitą kwotą w rozmowie telefonicznej bądź przez Skype. To będzie także doskonała okazja żeby porozmawiać i się poznać, a może i umówić na piwo? :) Z przyjemnością posłucham Twoich sugestii co do tematyki kolejnych odcinków i kierunku, w którym może zmierzać mój kanał. A może i Ty chciałbyś posłuchać moich sugestii co do tematu, na którym Ci zależy?

Ten próg zawiera także ,,nagrody" z poprzednich progów za wyjątkiem progów 100 i 150 zł.

Każda ,,nagroda" jest oczywiście symbolicznym okazaniem mojej wdzięczności i możesz z niej zrezygnować.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 2
Dziękuję Przyjacielu!
Wsparcie mojej działalności tą kwotą zaowocuje wieloma materiałami, które być może zmienią, chociażby cząstkę tego świata.
W ramach wdzięczności opublikuję Twoje imię i nazwisko lub pseudonim w napisach początkowych jednego z tych bardziej reprezentacyjnych filmów (np. w reportażu z podróży), w stylu.: ,,Film powstał dzięki wsparciu na Patronite, specjalne podziękowania dla...". Jeśli chcesz żebym w taki sposób opublikował adres Twojej strony internetowej lub nazwę firmy, napisz do mnie wcześniej.

Każda ,,nagroda" jest oczywiście symbolicznym okazaniem mojej wdzięczności i możesz z niej zrezygnować.

Ten próg zawiera także ,,nagrody" z poprzednich progów.
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1
Dziękuję Przyjacielu!
Ta kwota znacząco wpłynie na funkcjonowanie mojego kanału - jego jakość, treść, zasięg. Chętnie spotkam się z Tobą gdzieś w Polsce. Ustalmy co, gdzie, kiedy, jak i jedziemy! :)

Każda ,,nagroda" jest oczywiście symbolicznym okazaniem mojej wdzięczności i możesz z niej zrezygnować.

Ten próg zawiera także ,,nagrody" z poprzednich progów.
Zostań patronem
10000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1
Jeśli chcesz objąć specjalnym patronatem mój kanał, napisz wcześniej do mnie na maila! :)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy