Stowarzyszenie CHODŹMY NA ROWER

W Patronite od 10.07.2020

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie: 1579

liczba Patronów: 1781

1 patron
23 zł miesięcznie
69 zł łącznie

Prowadzenie działalności Stowarzyszenia

550 zł

miesięcznie

4%

osiągnięto

527 zł

brakuje

Do popularyzacji idei singletrack'ów i budowy nowych tras potrzebujemy oficjalnej organizacji. To właśnie dzięki Stowarzyszeniu możemy realizować powyższe cele. Każda organizacja ma swoje koszty utrzymania. Dlatego jeżeli podoba Ci się to co robimy i jak w jaki sposób działamy to zostań naszym Patronem.

Naszymi kosztami są:
• utrzymanie serwera, hostingu i domeny internetowej w celu ułatwienia zarządzania Organizacją i uwierzytelnienia jej działań w sieci internetowej,
• prowadzenie księgowości,
• administrowanie Stowarzyszeniem,
• materiały biurowe.

Pomysły

MTB Trails Mielec

Utrzymanie sieci ścieżek

750 zł

miesięcznie

19%

osiągnięto

604 zł

brakuje

Wiele osób zna i często korzysta z przygotowanych przez nas tras. Dzięki dobrej promocji przyjeżdża do nas coraz więcej riderów z różnych części kraju.
W poznawania naszych tras pomaga im ich dobre oznakowanie, tablice informacyjne, drewniane wiaty i strefy odpoczynku. Realizacja kolejnych projektów nie jest możliwa bez utrzymywania w dobrej kondycji istniejącej infrastruktury rowerowej. Stałe utrzymanie i remonty tras, pociągają za sobą koszty, na które potrzebne są środki pieniężne.

Naszymi kosztami są:
• bieżące remonty, zakup materiałów budowlanych w celu utrzymanie sieci ścieżek,
• administracja projektem,
• promocja projektu.