Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

13

patronów

372 zł

miesięcznie

3189 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
284
miesięczne wsparcie
337
liczba patronów

  Jesteśmy tam, gdzie nie zaglądają dziennikarze dużych mediów. Naszymi bohaterami są ci, którzy walczą o równość i sprawiedliwość. Nie mamy litości dla nieudolnych polityków i bezczelnych biznesmenów - zawsze jesteśmy blisko ludzi i po ich stronie. Chcemy się rozwijać. Dzięki Wam będzie to możliwe.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
24 %
100%
osiągnięto 24%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 1128 zł
Więcej unikalnych materiałów
Strajk będzie publikować jeszcze więcej lewicowej publicystyki, materiałów dotyczących trwających protestów pracowniczych i przełomowych wydarzeń w polskiej polityce, wywiadów z ludźmi, którzy starają się zmienić świat na lepszy. Będziemy częściej wyjeżdżać poza Warszawę, a raz w miesiącu wyślemy naszego reportera lub reporterkę również za granicę, w miejsce, gdzie dzieją się rzeczy szczególnie ważne - a niedostatecznie naświetlone w innych mediach.
0%
12 %
100%
osiągnięto 12%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2628 zł
TV Strajk
Zakupimy sprzęt, który umożliwi nam nie tylko pisanie tekstów, ale i tworzenie profesjonalnych materiałów multimedialnych - relacji wideo z demonstracji i spotkań dyskusyjnych, krótkich filmów na ważne dla lewicy tematy, wywiadów z aktywistami już nie tylko do czytania.

O Autorze

W XXI wieku 1 procent najbogatszych mieszkańców ziemi ma ponad połowę ziemskich bogactw – podczas, uboższa połowa ludzkości posiada zaledwie 1 procent czegokolwiek, co ma jakąkolwiek materialną wartość. Ta symetria to efekt wcielenia w życie teorii Miltona Friedmana, zwanych różnie w różnych miejscach świata: „thatcheryzmem”, „reaganomiką”, w Polsce – „planem Balcerowicza”. Ale na całym świecie działają również odważne kobiety i mężczyźni, którzy nie godzą się z takim stanem rzeczy. Działają także w Polsce - mowa o aktywistach związkowych, członkiniach organizacji społecznych, intelektualistach i naukowczyniach, różnych odcieni lewicy. Jest to walka partyzancka – ale ona niewątpliwie się toczy i zasługuje na uwagę, z którą, przynajmniej w Polsce, rzadko spotyka się w mediach.

1Maja

Żeby to zmienić, w 2014 r. założyliśmy Strajk.eu.  Na jego łamach informujemy o akcjach protestacyjnych i związkowych, relacjonujemy inicjatywy społeczne i badania naukowe. Jesteśmy tam, gdzie ludzie sprzeciwiają się łamaniu praw pracowniczych, nacjonalizmowi, dyskryminacji, organizują się, by wspólnie budować choć trochę lepszy świat. Opisujemy i komentujemy wydarzenia, które w innych polskich mediach są ignorowane. 

Poznaj autorów naszych tekstów:

MaciejW

Maciej Wiśniowski - redaktor naczelny Strajk.eu, dziennikarz, wcześniej związany z tygodnikiem "NIE", Krajowa Agencja Wydawniczą, telewizją Superstacja. 

MKF

Małgorzata Kulbaczewska-Figat - zastępczyni redaktora naczelnego Strajku.eu, publikowała w "Dzienniku Trybuna", "Nowym Tygodniku Popularnym" i na Eastbook.eu, autorka reportaży i analiz dotyczących Polski i państw Europy Wschodniej. 

 

WK

Weronika Książek - z wykształcenia kulturoznawczyni (specjalistka od Bałkanów), na Strajku.eu pisze o polskiej polityce, ze szczególnym uwzględnieniem polityki społecznej, działa na rzecz praw zwierząt i pisze o tym.

PN

Piotr Nowak - aktywista, bloger, działacz Inicjatywy Pracowniczej. Relacjonuje walki pracownicze w Polsce i za granicą w wiadomościach i reportażach.

Jerzy

Jerzy Szygiel - dziennikarz związany m.in. z "Le Monde Diplomatique", śledzi i analizuje przede wszystkim wydarzenia na Bliskim Wschodzie i we Francji.  

PJ

Paweł Jaworski - aktywista na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, autor tekstów obnażających sprzeczności i antyhumanistyczny charakter współczesnego kapitalizmu. 

Bojan

Bojan Stanisławski - wydawca, publicysta, tłumacz i działacz lewicowy. Niegdyś blisko związany z OPZZ. Publikował m. in. w „Przekroju”, „Trybunie”, „Bez Dogmatu”, „NIE”, „Przeglądzie”, „Tak po prostu”, „Kontrpropozycjach”, „Dlaczego”, a także na portalach lewica.pl, codziennikfeministyczny.pl, socjalizm.org i innych. Korespondent Bułgarskiego Radia Państwowego w Polsce.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

7 zł / miesiąc
patroni: 3
Bardzo się cieszymy, że cenisz nasze teksty na tyle, by regularnie nas wspierać! To ogromna motywacja, by tworzyć jeszcze lepsze newsy, analizy i komentarze. A Twoje nazwisko pojawi się w specjalnej sekcji poświęconej Przyjaciołom Strajku na naszej stronie :) Otrzymasz również specjalny e-mail z podziękowaniem.
Zostań patronem
14 zł / miesiąc
patroni: 2
Dziękujemy! 20 zł to już znaczący gest - wynagrodzimy go specjalnym gadżetem Strajku. Do wyboru na razie kubki oraz koszulki w różnych rozmiarach. Oczywiście dostaniesz również nagrodę z poprzedniego progu, a więc Twoja hojność zostanie uwieczniona na naszym portalu.
Zostań patronem
21 zł / miesiąc
patroni: 3
To wspaniały gest! Oprócz nagród z poprzednich progów dostaniesz od nas co weekend specjalny newsletter, w którym jedna/jeden z naszych autorek i autorów podsumuje i skomentuje najważniejsze wydarzenia tygodnia. Tekst trafi prosto do Twojej skrzynki mailowej.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 2
Dziękujemy za Twoją hojność! Będziesz systematycznie informowany o naszych publicystycznych planach - raz w miesiącu opiszemy je w specjalnym mailu do Ciebie. Ponadto dostęp do dwóch dłuższych tekstów w miesiącu dostaniesz na trzy dni wcześniej, niż pozostali czytelnicy. Oczywiście przysługują też nagrody z niższych progów.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Twoja pomoc naprawdę wiele dla nas znaczy! Dlatego oprócz nagród z poprzednich progów otrzymasz jeszcze więcej ekskluzywnych treści - co tydzień prześlemy Ci newsletter podsumowujący i komentujący wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Poznasz w szczegółach sytuację w regionie o kluczowym znaczeniu dla całego świata, przeczytasz o tym, co inne polskie media pomijają lub opisują w sposób fragmentaryczny. Oczywiście przysługują Ci również nagrody przypisane do niższych progów.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Właśnie dzięki Tobie Strajk jest coraz lepszy! A Ty w nagrodę otrzymasz nie tylko wszystkie nagrody przewidziane dla niższych progów, ale i rozszerzone wersje dwóch tekstów reportażowych - z ekskluzywnymi, dodatkowymi multimediami. Będziesz miał także możliwość zaproponowania raz w miesiącu tematu, którym moglibyśmy się zająć na naszych łamach - w ramach ogólnej problematyki portalu.
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 1
Za wsparcie w takim wymiarze chcemy Ci podziękować osobiście. I nie tylko podziękować - raz w miesiącu zaprosimy Cię na kolegium redakcyjne, podczas którego z uwagą wysłuchamy Twoich propozycji tematów, jakie moglibyśmy opracować (oczywiście w granicach ogólnej problematyki portalu). Od czasu do czasu będziesz też mógł/mogła spotkać się z redaktorkami i redaktorami Strajku w mniej formalnej atmosferze :) No i przysługują Ci wszystkie nagrody z niższych progów.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy