Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

19

patronów

790 zł

miesięcznie

3430 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
183
miesięczne wsparcie
253
liczba patronów

  Prowadzimy kanał książkowy na YouTube, uparcie obstając przy stwierdzeniu, że książki to rozrywka. Nie substytut telewizji czy lekarstwo na Internet, lecz ich równoprawny kompan. Czytamy dla rozrywki!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
79 %
100%
osiągnięto 79%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 210 zł
Więcej różnorodności!
Bo ileż można siedzieć przed regałem? Ja wiem, że nasz jest piękny (sam go projektowałem!), ale chciałoby się czasami czegoś nowego. Więcej nagrań w plenerze, w ciekawych miejscach czy filmów nagranych z ciekawymi ludźmi - jest tyle rzeczy do zobaczenia, tyle inspiracji! Ale paliwo kosztuje. I noclegi też. Na razie z wyjazdowymi nagraniami ograniczamy się do naszej okolicy, ale to się może zmienić!
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 500 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Sprzętu nigdy za wiele...
Od początku istnienia kanału zainwestowaliśmy w dwa aparaty (pierwsze filmy nagrywałem na sprzęcie teściowej!), oświetlenie, mikrofony (łącznie 4), statywy, program do montażu i nowy komputer, na którym film renderuje się w mniej niż pół roku ;) Ale zawsze można coś zmienić! Zawsze może być lepiej! Lepsze oświetlenie, dodatkowa kamera dla większej dynamiki, dodatkowy obiektyw, czy dodatkowe baterie do aparatu, by ten nie umierał nam zbyt szybko... :( Ta kwota pozwoli nam rozwijać się, iść naprzód i serwować coraz lepszą jakość w naszych filmach.

O Autorze

Strefa Czytacza powstała w marcu 2016 roku. Od tej pory uzewnętrzniamy się w sieci jako Czytacz i Czytaczowa, a kanał stał się nierozerwalną częścią naszego życia i społeczności. 


Kim jesteśmy? 

Kochamy czytać, ale od zawsze traktujemy książki jako rozrywkę i to jest właściwie jedyne, czego w nich szukamy. Wierzymy, że czytanie to zabawa nie gorsza, ani nie lepsza od telewizji czy Internetu. Po prostu inna. Staramy się też to pozytywne, wyzute z napuszenia przekonanie przekazywać dalej. W dzisiejszych czasach już nikt nie potrzebuje nadętych czytelników, którzy uważają się za lepszych od innych, bo przeczytali kilka książek ;) 

Strefa Czytacza to nie tylko suche recenzje książek, ale przede wszystkim dyskusje wokół nich. Robimy filmy, jakie sami chcemy oglądać. Nie boimy się trudnych tematów, wręcz jeszcze bardziej się w niej angażujemy!

Na naszym kanale znajdziesz różnorodne filmy:  coś dla siebie znajdą np. fani "Harry'ego Pottera",

ale i nie brakuje też treści dla miłośników horroru ekstremalnego czy bizarro! 

Nie szufladkujemy czytelników, bo sami nie chcemy być zaszufladkowani!


Jakie są nasze cele?

Realizacja nowych pomysłów nie byłaby możliwa bez wsparcia Patronów. A zrealizowane (bądź realizowane cele, takie jak nowe serie typu: "10 rzeczy, których nie było w filmie..." czy "Książkowe dziwactwa") tylko napędzają nas do wymyślania kolejnych rzeczy! Nie chcemy być kanałem, który robi to samo, co wszyscy ;) 

Dlatego właśnie zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie! 
Byśmy mogli realizować się bardziej i więcej. Byśmy byli w stanie realizować projekty, przed którymi nasz portfel się wzdraga. Sky is the limit, a my jeszcze nawet nie dotarliśmy do szklanego sufitu! Za nami jest mały kroczek, a przed nami niekończąca się droga możliwości!

Zależy nam nie tylko na rozwoju kanału na YouTube (choć sprzętowo zawsze jest coś do rozwinięcia czy poprawienia). My CHCEMY wyjść również poza Internet! Organizować prawdziwe książkowe wydarzenia, w tym nasz wymarzony zlot czytelniczy w Bydgoszczy! Z udziałem prawdziwych autorów - takich, wiecie, których możecie poprosić o autograf, wspólne foto i w których książkach możecie się zakochać. 

To wszystko może być możliwe dzięki Waszej pomocy! 


 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Dzięki za piąteczkę, Panie Kierowniku (lub Pani Kierownik)!

Często nagrywamy wieczorami (kiedy dziecko śpi), więc przyda się kawusia do pobudzenia! Dzięki za postawienie nam kawy! :)

Wyślemy do Ciebie osobistego maila z podziękowaniem za wsparcie!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 4
Dyszka to już konkret!
Za dyszkę można kupić fajną książkę w promocji!

Za wsparcie w kwocie 10 zł otrzymasz od nas zaproszenie do zamkniętej grupy na Facebooku (gdzie będziemy dzielić się tajnymi planami, a także pytać naszych Patronów o zdanie w niektórych, spornych kwestiach). Dodatkowo Twoje dane (jeśli sobie tego życzysz, bo jeśli nie, to koniecznie daj nam wcześniej znać!) pojawią się na koniec naszych filmów niebędących współpracami, wraz z podziękowaniami dla naszych Patronów!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Niektórzy by powiedzieli, że jest już na flaszkę, ale my nie pijemy... Niemniej, na pewno dobrze spożytkujemy te pieniądze!

Za wsparcie w wysokości 20 zł otrzymasz od nas wszystko to, co przy niższych progach oraz dostęp do mega tajnych i kameralnych LIVE'ów, które będziemy starali się robić raz w miesiącu.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 1
Leci do Ciebie pocztówka! Ale nie jakiś tam randomowy obrazek, który można kupić w kiosku! Tę pocztówkę specjalnie dla naszych Patronów zaprojektuje Czytaczowa!
Rzecz jasna, pocztówka poleci do Ciebie pocztą tradycyjną, nie elektroniczną :)

Do tego nagrody z niższych progów.
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 5
I tak wiemy, że nikt nie wybierze tego progu, ale gdyby znalazł się chętny, to oprócz nagród z niższych progów, wspierający dołączy do patronackiej grupy konkursowej, gdzie co miesiąc będą organizowane konkursy dla Patronów wspierających w kwocie 40 zł lub wyższej (wiesz, że jeśli będziesz jedynym patronem w tym zakresie kwotowym, to masz GWARANTOWANĄ nagrodę?! :O)
Zostań patronem
60 zł / miesiąc
patroni: 3
Tiaaa... Że niby ktoś da sześć dyszek na kanał książkowy? Dobry żart!

Ale gdyby jednak znalazł się szaleniec chętny wspierać nas w takiej kwocie, to na niego czeka specjalny, zaprojektowany przez Czytaczową KUBEK!
I nagramy specjalnie dla Ciebie film z podziękowaniem i jakimś sucharem (uwierzcie, Czytaczowa jest mistrzem w suchary!).
Zostań patronem
80 zł / miesiąc
patroni: 4
Nie wierzymy! Szalony człowieku, masz naszą dozgonną wdzięczność! Dziękujemy!

Czeka na Ciebie cały pakiet ze wszystkich pozostałych progów oraz zaprojektowana przez Czytaczową KOSZULKA!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy