synopsa.pl

W Patronite od 02.03.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1154

Liczba Patronów: 1452

Zostań Patronem
Kup na prezent
6 patronów
250 miesięcznie
3 020 łącznie
Strona projektu synopsa.pl. Krytyka tekstu biblijnego. Problem synoptyczny. Niezależny przekład ewangelii.

O Autorze

W skrócie

Synopsa.pl to projekt translatorski i analityczny zapoczątkowany w 2010 roku.

Synopsa w chwili obecnej obejmuje treść trzech ewangelii (Mateusza, Marka, Łukasza) w układzie polsko-greckim z analizą źródeł oraz treści wspólnych. W odróżnieniu od innych tego typu publikacji niniejsza synopsa wyróżnia się kilkoma aspektami:

nowy, niezależny przekład pozbawiony cenzury, zmian i wypaczeń występujących w polskich przekładach, wprowadzający nowe słownictwo, obejmujący latynizmy, semityzmy etc.,

poprawiony tekst grecki koine, stanowiący podstawę przekładu z korektą kilku istotnych błędów "oficjalnej" wersji Nestle-Alanda (NA28), z wykazem ważniejszych wariantów, w tym mniejszościowych, dodatkowe perykopy czy logia występujące jedynie w pojedynczych kodeksach, tekst zawiera wszystkie wersety usuwane we współczesnych przekładach albo wprowadzone z powrotem do tekstu, albo w przypisach w przypadku treści wtórnych

ujęcie synoptyczne zarówno tekstu w języku polskim jak i w języku greckim koine,

analiza wewnętrzna (tekstu polskiego i koine) pod względem zależności wewnętrznych i wspólnego słownictwa, przeprowadzona na poziomie pojedynczych zdań, zwrotów i wyrazów a nie tylko całych form (segmentów tekstu).

analiza źródeł (tzw. tradycja potrójna, Quelle, L i inne) oraz warstw tekstu (np. co najmniej dwie warstwy redakcyjne w Ewangelii Łukasza).

Czym jest synopsa

Synopsa stanowi formę publikacji zestawiającą ze sobą teksty paralelne z różnych dzieł literackich. Stanowi podstawowe narzędzie porównywania tekstów podobnych. Synopsy stosowane są najczęściej w biblistyce, choć nie są ograniczone wyłącznie do tekstów biblijnych i chrześcijańskich.

Zapoznając się z treścią ewangelii kanonicznych zauważyć możemy, że trzej pierwsi autorzy, w odróżnieniu od Jana, dysponują niemal identycznym materiałem, ułożonym w mniej więcej podobnym porządku. Prezentują wspólny punkt widzenia (gr. synopsis) przez co zwie się ich synoptykami. Wszyscy trzej korzystają z podobnego schematu kompozycji jak i podobnych założeń chrystologicznych (Pomazaniec = Święty Sługa Boga). Trzy pierwsze ewangelie stanowią
w zasadzie odmienne redakcje jednej i tej samej wersji tradycji, jednego tekstu bazowego. Ustalenie kolejności autorstwa, poszczególnych redakcji, stanowi podstawę problemu synoptycznego, a głównym narzędziem, pomocnym w pracy nad analizą tekstu ewangelicznego, stanowić może zestawienie synoptyczne, szczególnie w wersji obejmującej tekst grecki oraz ważniejsze jego warianty.

W szerokim ujęciu synopsa, czy też zestawienie synoptyczne, oznacza prezentację zbieżnych tekstów, podobnych lub identycznych, tuż obok siebie, w układzie tabeli. Na jednym poziomie ustawia się całe partie, zdania lub pojedyncze wyrazy. W ujęciu węższym synopsą określa się zestawienie porównawcze treści paralelnych zawartych w ewangeliach kanonicznych. Możliwe są też synopsy prezentujące zbieżność ewangelii z innymi tekstami źródłowymi bądź
wykazującymi podobieństwa w treści: ewangeliami apokryficznymi (np. Tomasza), listami apostolskimi, księgami Starego Testamentu czy też tekstami spoza kręgu biblijnego.

Niniejsza synopsa obejmuje trzy ewangelie stanowiące redakcję jednego tekstu bazowego, jedną wspólną tradycję redakcyjną: Marka – Mateusza – Łukasza. Dodatkowo, w przygotowaniu jest nowy przekład Dziejów Apostolskich ze względu na powiązanie redakcyjne z ewangelią Łukasza (druga część dylogii tego samego autora).

Większość synops ewangelii zawiera też Ewangelię Jana. Jednak w jej przypadku mamy do czynienia z odmiennym schematem kompozycyjnym, w którym główny nacisk położono na sześć żydowskich świąt i sześć znaków – cudów Jezusa. Powiązania z tekstem synoptycznym chociaż występują, są nieznaczne, a w każdym razie nieporównywalne z zakresem powiązań pierwszych trzech ewangelii.

Założenia projektu

Od 2010 r. realizowany jest projekt obejmujący stworzenie nowego, niezależnego przekładu ewangelii – w ujęciu synoptycznym, polsko – greckim, wraz z analityką różnic pomiędzy poszczególnymi ewangeliami i źródłami tekstu. Projekt ten posiada kilka zasadniczych aspektów, wyróżniających go na tle opracowań nie tylko krajowych, ale i zagranicznych.

Przede wszystkim stworzenie nowej, przejrzystej polsko – greckiej synopsy, stanowiącej narzędzie pomocnicze w analityce biblijnej, pozwalające na lepszy wgląd w tekst synoptyczny i w jego wzajemne powiązania, a przez to stanowiące narzędzie pomocne w rozwiązaniu problemu synoptycznego

Cele drugorzędne to: przygotowanie nowego, niezależnego tłumaczenia na język polski tekstu ewangelii w ujęciu polsko – greckim, weryfikacja bazowego tekstu greckiego, w tym weryfikacja błędów powszechnie występujących w kolejnych opracowaniach tego tekstu, ujęcie najważniejszych wariantów tekstualnych, nieobecnych lub nawet nieznanych polskiemu czytelnikowi.

W 2021 roku, dzięki wsparciu patronów, zakończono prace nad częścią analityczną. Główna część publikacji obejmuje 55 rozdziałów, 441 tablic, 1130 stron tablic. Pełna analityka źródeł, wzajemnych powiązań. Dodany aparat krytyczny oraz wersy, fragmenty i wersje tekstu pomijane w innych opracowaniach jak np. Logion Freera w dłuższym zakończeniu Marka.

W chwili obecnej trwają prace nad odrębnym przekładem literackim oraz nad wprowadzeniem do Synopsy.

Wsparcie projektu synopsa.pl umożliwi większe zaangażowanie czasu i środków, prowadząc w efekcie do publikacji opracowanego materiału. Pozwoli również na większą promocję projektu.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Karol Dziwior
Karol Dziwior
Próg: 10 zł
Dawid Hopkowicz
Dawid Hopkowicz
Próg: 50 zł
Wiktor Lekki
Wiktor Lekki
Próg: 50 zł
Łukasz Jezierski
Łukasz Jezierski
Próg: 10 zł
Jan Olisiejko
Jan Olisiejko
Próg: 100 zł
Maciej Polakowski
Maciej Polakowski
Próg: 30 zł