Avatar użytkownika

synopsa.pl

7
patronów
190 
miesięcznie
7 620 
łącznie
7
patronów
190 zł 7 620 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

10 zł miesięcznie
WSPIERAJĄCY

10 to kwota poniekąd symboliczna: tyle lat trwały prace nad powstaniem Synopsy. Od pierwszego, wstępnego projektu, do ostatniej, zweryfikowanej tablicy. To kwota - cegiełka, która pozwoli na dalszy rozwój projektu, portalu oraz wsparcie promocji strony na Facebooku. W nagrodę każdy z patronów otrzyma imienne podziękowanie na stronie projektu.
30 zł miesięcznie
SUBSKRYBENT

Po raz kolejny wypada mi podziękować za okazane wsparcie. Jestem wdzięczny za okazywane zaufanie i wsparcie dla rozwoju, W ramach wynagrodzenia, oprócz nagród z poprzednich progów, mogę zaoferować Ci bezpośredni wpływ na zawartość portalu i dostęp do wybranych materiałów., jak również dostęp do dodatkowych opracowań widocznych tylko dla subskrybentów (w zakładce Posty).
50 zł miesięcznie
PATRON

Cieszę się, że realizowany projekt znalazł Twoje uznanie. W ramach wynagrodzenia, poza zawartością z poprzednich progów, otrzymasz tytuł patrona projektu, a Twoje wsparcie, jeśli sobie tego życzysz, zostanie również ujęte na liście patronów w gotowej publikacji. Dzięki kwocie 50 zł otrzymasz dostęp do dodatkowych opracowań widocznych tylko dla subskrybentów (w zakładce Posty) a Twoje uwagi czy korekty będą miały istotny wpływ na jakość finalnego projektu.
100 zł miesięcznie
MECENAS

Po raz kolejny cieszę się, że realizowany projekt znalazł aż tak dużą chęć wsparcia. W ramach gratyfikacji otrzymasz oficjalny tytuł mecenasa projektu, a Twoje wsparcie, jeśli sobie tego życzysz, zostanie również ujęte na liście mecenasów w gotowym wydaniu. Dzięki kwocie 100 zł otrzymasz bezpośredni wgląd w prace nad Synopsą. Dodatkowo, w ramach tej kwoty otrzymasz bezpośredni wgląd we wszystkie prowadzone tłumaczenia i inne prace na ich aktualnym etapie. Twoje krytyczne uwagi będą wyjątkowo cenne.
5000 zł miesięcznie
FUNDATOR

Kwota ta to nie tylko wyraz wsparcia dla projektu, ale przede wszystkim wsparcie finansowe skierowane na pokrycie kosztów składu, druku i promocji publikacji Synopsy w wersji papierowej. W zamian za wsparcie w takiej wysokości Fundator otrzyma, poza benefitami z pozostałych progów, adnotację z podziękowaniem w wersji drukowanej z możliwymi (do uzgodnienia) grafikami i innymi formami promocji.

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora synopsa.pl w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Strona projektu synopsa.pl. Krytyka tekstu biblijnego. Problem synoptyczny. Niezależny przekład ewangelii.

W skrócie

Synopsa.pl to projekt translatorski i analityczny zapoczątkowany w 2010 roku.

Synopsa w chwili obecnej obejmuje treść trzech ewangelii (Mateusza, Marka, Łukasza) w układzie polsko-greckim z analizą źródeł oraz treści wspólnych. W odróżnieniu od innych tego typu publikacji niniejsza synopsa wyróżnia się kilkoma aspektami:

nowy, niezależny przekład pozbawiony cenzury, zmian i wypaczeń występujących w polskich przekładach, wprowadzający nowe słownictwo, obejmujący latynizmy, semityzmy etc.,

poprawiony tekst grecki koine, stanowiący podstawę przekładu z korektą kilku istotnych błędów "oficjalnej" wersji Nestle-Alanda (NA28), z wykazem ważniejszych wariantów, w tym mniejszościowych, dodatkowe perykopy czy logia występujące jedynie w pojedynczych kodeksach, tekst zawiera wszystkie wersety usuwane we współczesnych przekładach albo wprowadzone z powrotem do tekstu, albo w przypisach w przypadku treści wtórnych

ujęcie synoptyczne zarówno tekstu w języku polskim jak i w języku greckim koine,

analiza wewnętrzna (tekstu polskiego i koine) pod względem zależności wewnętrznych i wspólnego słownictwa, przeprowadzona na poziomie pojedynczych zdań, zwrotów i wyrazów a nie tylko całych form (segmentów tekstu).

analiza źródeł (tzw. tradycja potrójna, Quelle, L i inne) oraz warstw tekstu (np. co najmniej dwie warstwy redakcyjne w Ewangelii Łukasza).

Czym jest synopsa

Synopsa stanowi formę publikacji zestawiającą ze sobą teksty paralelne z różnych dzieł literackich. Stanowi podstawowe narzędzie porównywania tekstów podobnych. Synopsy stosowane są najczęściej w biblistyce, choć nie są ograniczone wyłącznie do tekstów biblijnych i chrześcijańskich.

Zapoznając się z treścią ewangelii kanonicznych zauważyć możemy, że trzej pierwsi autorzy, w odróżnieniu od Jana, dysponują niemal identycznym materiałem, ułożonym w mniej więcej podobnym porządku. Prezentują wspólny punkt widzenia (gr. synopsis) przez co zwie się ich synoptykami. Wszyscy trzej korzystają z podobnego schematu kompozycji jak i podobnych założeń chrystologicznych (Pomazaniec = Święty Sługa Boga). Trzy pierwsze ewangelie stanowią
w zasadzie odmienne redakcje jednej i tej samej wersji tradycji, jednego tekstu bazowego. Ustalenie kolejności autorstwa, poszczególnych redakcji, stanowi podstawę problemu synoptycznego, a głównym narzędziem, pomocnym w pracy nad analizą tekstu ewangelicznego, stanowić może zestawienie synoptyczne, szczególnie w wersji obejmującej tekst grecki oraz ważniejsze jego warianty.

W szerokim ujęciu synopsa, czy też zestawienie synoptyczne, oznacza prezentację zbieżnych tekstów, podobnych lub identycznych, tuż obok siebie, w układzie tabeli. Na jednym poziomie ustawia się całe partie, zdania lub pojedyncze wyrazy. W ujęciu węższym synopsą określa się zestawienie porównawcze treści paralelnych zawartych w ewangeliach kanonicznych. Możliwe są też synopsy prezentujące zbieżność ewangelii z innymi tekstami źródłowymi bądź
wykazującymi podobieństwa w treści: ewangeliami apokryficznymi (np. Tomasza), listami apostolskimi, księgami Starego Testamentu czy też tekstami spoza kręgu biblijnego.

Niniejsza synopsa obejmuje trzy ewangelie stanowiące redakcję jednego tekstu bazowego, jedną wspólną tradycję redakcyjną: Marka – Mateusza – Łukasza. Dodatkowo, w przygotowaniu jest nowy przekład Dziejów Apostolskich ze względu na powiązanie redakcyjne z ewangelią Łukasza (druga część dylogii tego samego autora).

Większość synops ewangelii zawiera też Ewangelię Jana. Jednak w jej przypadku mamy do czynienia z odmiennym schematem kompozycyjnym, w którym główny nacisk położono na sześć żydowskich świąt i sześć znaków – cudów Jezusa. Powiązania z tekstem synoptycznym chociaż występują, są nieznaczne, a w każdym razie nieporównywalne z zakresem powiązań pierwszych trzech ewangelii.

Założenia projektu

Od 2010 r. realizowany jest projekt obejmujący stworzenie nowego, niezależnego przekładu ewangelii – w ujęciu synoptycznym, polsko – greckim, wraz z analityką różnic pomiędzy poszczególnymi ewangeliami i źródłami tekstu. Projekt ten posiada kilka zasadniczych aspektów, wyróżniających go na tle opracowań nie tylko krajowych, ale i zagranicznych.

Przede wszystkim stworzenie nowej, przejrzystej polsko – greckiej synopsy, stanowiącej narzędzie pomocnicze w analityce biblijnej, pozwalające na lepszy wgląd w tekst synoptyczny i w jego wzajemne powiązania, a przez to stanowiące narzędzie pomocne w rozwiązaniu problemu synoptycznego

Cele drugorzędne to: przygotowanie nowego, niezależnego tłumaczenia na język polski tekstu ewangelii w ujęciu polsko – greckim, weryfikacja bazowego tekstu greckiego, w tym weryfikacja błędów powszechnie występujących w kolejnych opracowaniach tego tekstu, ujęcie najważniejszych wariantów tekstualnych, nieobecnych lub nawet nieznanych polskiemu czytelnikowi.

W 2022 roku, dzięki wsparciu patronów, zakończono prace nad częścią analityczną. Główna część publikacji obejmuje 55 rozdziałów, 441 tablic, 1130 stron tablic. Pełna analityka źródeł, wzajemnych powiązań. Dodany aparat krytyczny oraz wersy, fragmenty i wersje tekstu pomijane w innych opracowaniach jak np. Logion Freera w dłuższym zakończeniu Marka.

W chwili obecnej trwają prace nad odrębnym przekładem literackim oraz nad wprowadzeniem do Synopsy.

Wsparcie projektu synopsa.pl umożliwi większe zaangażowanie czasu i środków, prowadząc w efekcie do publikacji opracowanego materiału. Pozwoli również na większą promocję projektu.

Aktualizacja progów

Od stycznia 2023 r. bezterminowy dostęp do wszystkich materiałów i plików Synopsy można uzyskać po wpłacie łącznej na kwotę 100 zł.

Cele Autora

UTRZYMANIE STRONY
  • 100 zł miesięcznie
  • Cel osiągnięty!
100%
Ta kwota pozwoli na bieżące utrzymanie strony, opłatę kosztów związanych z serwerem, domeną oraz na nieznaczną promocję projektu na Facebooku.
PROMOCJA PROJEKTU
  • 200 zł miesięcznie
  • 10 zł brakuje
95%
Ta kwota pozwoli nie tylko na bieżące utrzymanie strony, ale też na znacznie większą promocję projektu na Facebooku i w innych mediach społecznościowych.
PROMOCJA PROJEKTU II
  • 300 zł miesięcznie
  • 110 zł brakuje
63%
Dzięki tej kwocie projekt nie tylko będzie szerzej promowany, ale też środki pozwolą na pozyskanie dodatkowych autorów i publikację nowych treści.
SKŁAD I REDAKCJA TEKSTU
  • 500 zł miesięcznie
  • 310 zł brakuje
38%
Dzięki tej kwocie możliwe będzie nie tylko zwiększenie zaangażowania i promocji realizowanych treści, ale też rozpoczęcie prac graficznych, składu, profesjonalnej redakcji tekstu. Kolejne cele będą dodawane w ramach analizy kosztów.

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora synopsa.pl już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Marcin Majewski
Marcin Majewski
10 zł
Rafał Maszkowski
Rafał Maszkowski
30 zł
Wiktor Lekki
Wiktor Lekki
50 zł
Łukasz Jezierski
Łukasz Jezierski
10 zł
Dawid Hopkowicz
Dawid Hopkowicz
50 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.