Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

30

patronów

575 zł

miesięcznie

1685 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
216
miesięczne wsparcie
189
liczba patronów

  Inicjatywa Witajcie w Krakowie to grupa nieformalna powstała w 2015 roku. Staramy się informować mieszkańców i mieszkanki Krakowa o sytuacji migrantów/ek i uchodźców/zyń i przygotowywać Kraków na rosnącą różnorodność.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
71 %
100%
osiągnięto 71%
cel: 800 zł miesięcznie
brakuje 225 zł
Zapewniamy przybory szkolne i wspieramy założycielkę szkoły, Jurie
Jeśli uda nam się zebrać 800 złotych miesięcznie, nie tylko kupimy potrzebne przybory i materiały edukacyjne, ale wesprzemy też samą Jurie - syryjską aktywistkę i założycielkę szkoły Pathways - i sprawimy, że jej codzienna, wielogodzinna praca na rzecz społeczności nie będzie tylko wolontariatem.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 400 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Zapewniamy przybory szkolne i materiały edukacyjne
400 złotych miesięcznie wystarczy, żeby kupić potrzebne przybory szkolne i przygotować materiały edukacyjne. Zebraną kwotę będziemy przesyłać do Jurie w pierwszy dzień miesiąca za pomocą Western Union.

O Autorze

WESPRZYJ SZKOŁĘ JURIE Z IDLIB

Jurie ma 26 lat, jest syryjską aktywistką i mieszka w obozie uchodźców w miejscowości Marj w Libanie, niedaleko granicy z Syrią. Przed wojną studiowała przez rok anglistykę, jej siostry są nauczycielkami. Może dlatego nie potrafiła pogodzić się z tym, że dzieci z jej obozu nie mają dostępu do edukacji i zorganizowała dla nich szkołę w namiocie. Nazwała ją Pathways - drogi. Od pół roku uczy 25 dzieci w różnym wieku czytania i pisania po arabsku, angielskiego i podstaw matematyki. Lekcje odbywają się 6 razy w tygodniu i bierze w nich udział około 25 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Gdyby nie Jurie, w ogóle by się nie uczyły.

Jeśli rodziców na to stać, płacą za szkołę symboliczne 50 zł miesięcznie. Mogą sobie jednak na to pozwolić tylko niektórzy. Pieniędzy nie wystarcza więc na pokrycie kosztów materiałów, a Jurie pracuje zupełnie za darmo.

Dołącz do naszej akcji i zostań jednym/ą z patronów/ek szkoły Jurie! 400 złotych miesięcznie wystarczy, żeby kupić wszystkie potrzebne przybory szkolne i materiały. Jeśli uda się nam zebrać 800 zł, będziemy w stanie wesprzeć samą Jurie i sprawić, że jej codzienna, wielogodzinna praca nie będzie tylko wolontariatem. 

Wpłacaj co miesiąc drobną sumę i pomagaj Jurie polepszać życiowe szanse syryjskich dzieciaków. Każda złotówka to nowy długopis albo zeszyt do szkoły w Marj. Naprawdę możemy coś razem zdziałać!  

To na początek. Po wizycie w szkole, którą planujemy na początku lipca, zaproponujemy Wam kolejne cele i działania.

Dla dzieci nie chodzą do libańskiej szkoły?

Według danych Human Rights Watch w Libanie przebywa 631 000 syryjskich dzieci w wieku szkolnym, ale do szkoły chodzi tylko 1/3 z nich. W publicznych szkołach brakuje miejsc, a często także woli przyjmowania uczniów i uczennic z Syrii. Zaledwie 6-milionowy Liban przyjął od początku wojny około 1,5 miliona syryjskich uchodźców i uchodźczyń.

Barierą dla edukacji bywają też odległości, bo większości syryjskich rodziców nie stać na opłacenie transportu do najbliższej placówki. Wiele dzieci nie miało dostępu do edukacji nigdy lub od dawna, a kilkuletnie zaległości znacznie utrudniają lub wręcz uniemożliwiają im wejście w system.

Dlaczego chcemy wesprzeć ten projekt?

Choć efekty pozostawiają sporo do życzenia, duże międzynarodowe organizacje współpracują z władzami libańskimi, aby zapewnić edukację dzieciom uchodźczym. My nie mamy mocy, by rozwiązać tak ogromny systemowy problem. Finansowe wsparcie dla oddolnej, lokalnej inicjatywy to jednak drobny gest, który jest w zasięgu naszych możliwości. Pomoże ono zrealizować potencjał, który tkwi już w społeczności. Składają się na niego wiedza, umiejętności i zapał młodej syryjskiej aktywistki, która z własnego doświadczenia zna miejscowe problemy i potrzeby.

Skąd znamy Jurie?

Inga, jedna z członkiń Witajcie w Krakowie, poznała Jurie w Libanie podczas warsztatów dla syryjskich liderek. Jurie musiała przerwać studia po pierwszym roku z powodu wojny. Od 2012 mieszka z rodziną w Libanie, przez ostatnie lata pracowała głównie w fabryce, żeby się utrzymać. Dzisiaj studiuje radiologię, bierze aktywny udział w warsztatach dla kobiet i edukatorek i – jak widać - stara się jak może wspierać swoją społeczność.

Kim jesteśmy?

Inicjatywa Witajcie w Krakowie to grupa nieformalna powstała w 2015 roku. Staramy się informować mieszkańców i mieszkanki Krakowa o sytuacji migrantów/ek i uchodźców/zyń i przygotowywać Kraków na rosnącą różnorodność. Prowadzimy działania informacyjne, edukacyjne i solidarnościowe. Angażujemy się również w bezpośrednie wsparcie dla migrantów/ek w Polsce i za granicą. Więcej możecie zobaczyć na naszej stronie fb.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook