Avatar użytkownika

Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"

2
patronów
70 
miesięcznie
5 730 
łącznie
2
patronów
70 zł 5 730 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

10 zł miesięcznie
Dziękujemy za wsparcie ! Twoje imię i nazwisko zostanie wymienione na stronie http://pygargus.pl/wsparli-nas i http://www.bocian.org.pl/wspieraja.

Nawet niewielka comiesięczna wpłata w ciągu roku urośnie do kwoty, która umożliwi nam zakupienie siatki do zabezpieczenia jednego gniazda lub dwóch mat trzcinowych do osłony gniazda przed drapieżnikami.

Jeżeli 155 osób będzie nas wspierać kwotą 10 zł przez okres 12 miesięcy to będziemy mogli realizować kompleksową ochronę ok. 20 lęgów błotniaka łąkowego na terenie jednego powiatu.

20 zł miesięcznie
Działasz ze zdwojoną siłą :) Dziękujemy! Twoje imię i nazwisko zostanie wymienione na stronie http://pygargus.pl/wsparli-nas i http://www.bocian.org.pl/wspieraja
Ponadto wyślemy ci na skrzynkę e-mail link do pobrania "wyjątkowych" tapet z błotniakiem łąkowym na telefon/komputer.

Twoje wpłaty po 12 miesiącach umożliwią nam zakupienie siatki do zabezpieczenia co najmniej dwóch gniazd lub mat trzcinowych do osłony 4 gniazd przed drapieżnikami.

Jeżeli 78 osób będzie nas wspierać kwotą 20 zł przez okres 12 miesięcy to będziemy mogli realizować kompleksową ochronę ok. 20 lęgów błotniaka łąkowego na terenie jednego powiatu.
50 zł miesięcznie
Jesteś Wielki(a)! Bardzo nam pomagasz! Dziękujemy! Dzięki twojemu wsparciu po 12 miesiącach będziemy mogli kupić 10 mat trzcinowy do osłony gniazd przed drapieżnikami lub siatkę do zabezpieczenia co najmniej 5 gniazd.

Twoje imię i nazwisko zostanie wymienione na stronie http://pygargus.pl/wsparli-nas i http://www.bocian.org.pl/wspieraja
Wyślemy ci na skrzynkę e-mail link do pobrania "wyjątkowych" tapet z błotniakiem łąkowym na telefon/komputer. Dostaniesz od nas również zestaw folderów edukacyjnych m.in. "Błotniak łąkowy - sprzymierzeniec rolników" oraz naklejkę projektową.

Jeżeli 31 osób będzie nas wspierać kwotą 50 zł przez okres 12 miesięcy to będziemy mogli realizować kompleksową ochronę ok. 20 lęgów błotniaka łąkowego na terenie jednego powiatu.
100 zł miesięcznie
Wybierz 100 zł
200 dostępnych miejsc
Jesteś prawdziwym bohaterem na naszym profilu! Los błotniaka łąkowego ma dla ciebie duże znaczenie! Twoje wsparcie umożliwi zabezpieczyć 10 gniazd błotniaka łąkowego.

Twoje imię i nazwisko zostanie wymienione na stronie http://pygargus.pl/wsparli-nas i http://www.bocian.org.pl/wspieraja
Wyślemy ci na skrzynkę e-mail link do pobrania "wyjątkowych" tapet z błotniakiem łąkowym na telefon/komputer. Dostaniesz od nas również zestaw film przyrodniczy na płycie DVD pt. "Błotniak łąkowy - arystokrata pól", zestaw folderów edukacyjnych m.in. "Błotniak łąkowy - sprzymierzeniec rolników" oraz naklejkę projektową.

Jeżeli 16 osób będzie nas wspierać kwotą 100 zł przez okres 12 miesięcy to będziemy mogli realizować kompleksową ochronę ok. 20 lęgów błotniaka łąkowego na terenie jednego powiatu.

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Jesteśmy organizacją pozarządową mającą status organizacji pożytku publicznego (OPP). Chronimy zagrożone gatunki i siedliska przyrodnicze poprzez planowanie i wdrażanie projektów czynnej ochrony.

Od roku 2005 (to już ponad 15 lat) prowadzimy czynną ochronę lęgów błotniaka łąkowego!

Pomóż nam chronić błotniaka łąkowego!

Błotniak łąkowy, to rzadki i zagrożony ptak szponiasty. Zasiedla głównie centralna i wschodnią Polskę. Jego ochroną zajmujemy się nieprzerwanie od 2005 r. W latach ubiegłych ochrona gatunku była współfinansowana przy wsparciu różnych instytucji (funduszy celowych). Nasze stowarzyszenie zawsze musi pokryć część kosztów (wymagany wkład własny - od 10% do nawet 50%), dlatego też twoje wsparcie jest dla nasz bardzo ważne! Dzięki patronom chcielibyśmy przynajmniej częściowo uniezależnić się od grantów i realizować działania ochronne corocznie, niezależnie od tego czy dostaniemy dofinansowanie. 

shdjhsjdsjdhs Para (na pierwszym planie samica) błotniaka łąkowego Fot. Andrzej Łukijańczuk

 

Głównym celem naszych działań jest zwiększenie sukcesu lęgowego i produktywności populacji błotniaka łąkowego na obszarach o wysokim zagęszczeniu par lęgowych gnieżdżących się w uprawach rolnych. W najbliższych latach działania ochronne chcemy realizować w 16 powiatach. Co roku w pracach terenowych zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób. Wartością dodaną naszych działań jest edukacja przyrodnicza mieszkańców wsi.

Właściciel pola z podlotem błotniaka łąkowego. Fot. Mirosław Rzępała

 

Dlaczego błotniak łąkowy wymaga ochrony?

Dawniej błotniak łąkowy gnieździł się na terenach podmokłych. Na skutek degradacji (głównie melioracji) tego typu siedlisk zaczął wyprowadzać lęgi w uprawach zbóż ozimych oraz rzepaku. Obecnie w niektórych regionach kraju błotniaki łąkowe gniazdują prawie wyłącznie na polach. Daje to szansę na przetrwanie gatunku w coraz bardziej przekształconym przez człowieka krajobrazie, ale jednocześnie stwarza nowe zagrożenia. Ptaki późno przystępują do lęgów i okres opuszczania przez pisklęta gniazd (od połowy lipca) może przypadać na czas żniw. Jeżeli żniwa rozpoczynają się wcześniej, cześć lęgów (późne lub powtarzane) jest nieumyślnie niszczona podczas koszenia (żniw). 

Gniazdo błotniaka łąkowego w uprawie pszenicy ozimej. Fot. Piotr Zabłocki

 

Jak chronimy lęgi błotniaków łąkowych?

Najskuteczniejszą metodą czynnej ochrony lęgów jest ich zabezpieczanie za pomocą ogrodzeń z siatki. Zastosowanie ogrodzeń eliminuje przypadki nieumyślnego zabijania piskląt w czasie żniw (w czasie koszenia pisklęta pozostają bezpieczne w gnieździe). Sukces lęgowy w gniazdach, objętych czynną ochroną jest znacznie wyższy niż w gniazdach nie chronionych i sięga ponad 90%. Innymi sposobami ochrony lęgów błotniaka łąkowego jest opóźnienie terminu koszenia zboża (w ustaleniu z rolnikiem), przenoszenie piskląt na sąsiednie pole lub sąsiadujący z polem nieużytek, miedzę albo kartoflisko. Metoda ochrony lęgu zależy od wieku piskląt, lokalizacji gniazda, terminu żniw oraz uzgodnień z rolnikiem.

 

Zabezpieczanie gniazda błotniaka łąkowego ogrodzeniem z siatki. Fot. Mirosław Rzępała

 

Dlaczego warto wspierać nasze działania?

1. Krajowa populacja błotniaka łąkowego (ok. 2800 par) stanowi trzon populacji UE (ok. 20%).

2. Błotniak łąkowy jest wymieniony w załączniku I Dyrektywy Ptasiej (gatunki szczególnej ochrony).

3. Realizujemy działania zapisane w Krajowym Programie Ochrony Błotniaka Łąkowego, który został zatwierdzony przez Generalna Dyrekcję Ochrony Środowiska w dniu 20.08.2015 r.

4. Krajowa populacja błotniaka łąkowego silnie zmniejszała liczebność (-50%) w okresie ostatnich trzech pokoleń (15 lat), co pozwala zaklasyfikować błotniaka łąkowego jako gatunek zagrożony według kryteriów IUCN (https://otop.org.pl/2020/12/czerwona-lista-ptakow-polski/).

5. Znaczna część krajowej populacji gnieździ się na polach w uprawach zbóż ozimych i rzepaku, lokalnie ponad 70% par. Straty w wyniku żniw mogą być wysokie i wynosić ponad 60% młodych (http://pygargus.pl/publikacje).

6. Czynna ochrona gniazd błotniaka łąkowego jest skuteczna. Jest prowadzona również w innych krajach UE m.in. w Niemczech, Holandii, Danii, Francji oraz Hiszpanii.

7. Mamy duże doświadczenie w realizacji działań ochronnych. Ochroną lęgów błotniaka łąkowego prowadzimy nieprzerwanie od 2005 r. (ponad 15 lat - http://pygargus.pl/o-projekcie-).

8. Działania ochronne skupiają się obecnie w regionach o znaczeniu kluczowym dla gatunku, tj. takich, w których błotniak łąkowy osiąga największe zagęszczenia. Utrzymanie wysokiej produktywności na obszarach kluczowych gwarantuje zachowanie stabilności populacji krajowej, ale także innych populacji w Europie. (np. w Niemczech, Czechach, na Białorusi). Badania genetyczne wykazały niewielkie zróżnicowanie genetyczne między populacjami, co wynika z dużej mobilność ptaków dorosłych (zwłaszcza samic) i ptaków młodocianych, które osiedlają się w 3 roku kalendarzowym często w znacznej odległości od miejsc gdzie przyszły na świat. Część ptaków, która pochodzi z Polski zasili skrajnie nieliczne i zagrożone populacje w innych krajach Europy. Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego na obszarach kluczowym ma znaczenie nie tylko lokalne, przyczynia się do ochrony gatunku na całym obszarze jego występowania.

Lotny młody błotniak łąkowy. Fot. Andrzej Łukijańczuk

 

Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na stronie http://pygargus.pl/ oraz na fanpage projektu https://www.facebook.com/pygargus

 

Cele Autora

Chronimy lęgi błotniaka łąkowego w jednym powiecie
  • 1 542 zł miesięcznie
  • 1 472 zł brakuje
4%
Jeżeli uda się nam pozyskać Wasze wsparcie w wysokości 1541 zł to w ciągu 12 miesięcy pozyskamy środki na realizacje czynnej ochrony lęgów błotniaka łąkowego w jednym powiecie! Będziemy monitorować i w razie potrzeby chronić co najmniej 20 lęgów błotniaka łąkowego!

Kwota 18 500 zł brutto to szacunkowy koszt wykonania czynnej ochrony lęgów błotniaka łąkowego w jednym powiecie, gdzie do lęgów przystępuje średnio ok 20 par. Kwota obejmuje wszystkie koszty jakie trzeba ponieść m.in. koszty paliwa (wyszukiwanie stanowisk lęgowych, wyszukiwanie gniazd, monitorowania przebiegu lęgów), zakupu sprzętu niezbędnego do czynnej ochrony gniazd (siatki, maty trzcinowe, paliki, opaski zaciskowe, repelenty zapachowe), wynagrodzenie (maj-sierpień) dla wykonawców-ekspertów ornitologów.
Chronimy lęgi błotniaka łąkowego w 3 powiatach
  • 4 625 zł miesięcznie
  • 4 555 zł brakuje
1%
Jeżeli uda się nam pozyskać Wasze wsparcie w wysokości 4625 zł to w ciągu 12 miesięcy pozyskamy środki na realizacje czynnej ochrony lęgów błotniaka łąkowego w 3 powiatach! Będziemy monitorować i w razie potrzeby chronić co najmniej 60 lęgów błotniaka łąkowego!

Kwota 18 500 zł brutto to szacunkowy koszt wykonania czynnej ochrony lęgów błotniaka łąkowego w jednym powiecie, gdzie do lęgów przystępuje średnio ok 20 par. Kwota obejmuje wszystkie koszty jakie trzeba ponieść m.in. koszty paliwa (wyszukiwanie stanowisk lęgowych, wyszukiwanie gniazd, monitorowania przebiegu lęgów), zakupu sprzętu niezbędnego do czynnej ochrony gniazd (siatki, maty trzcinowe, paliki, opaski zaciskowe, repelenty zapachowe), wynagrodzenie (maj-sierpień) dla wykonawców-ekspertów ornitologów.
Chronimy lęgi błotniaka łąkowego w 6 powiatach
  • 9 250 zł miesięcznie
  • 9 180 zł brakuje
0%
Jeżeli uda się nam pozyskać Wasze wsparcie w wysokości 9250 zł to w ciągu 12 miesięcy pozyskamy środki na realizacje czynnej ochrony lęgów błotniaka łąkowego w 6 powiatach! Będziemy monitorować i w razie potrzeby chronić co najmniej 120 lęgów błotniaka łąkowego!

Kwota 18 500 zł brutto to szacunkowy koszt wykonania czynnej ochrony lęgów błotniaka łąkowego w jednym powiecie, gdzie do lęgów przystępuje średnio ok 20 par. Kwota obejmuje wszystkie koszty jakie trzeba ponieść m.in. koszty paliwa (wyszukiwanie stanowisk lęgowych, wyszukiwanie gniazd, monitorowania przebiegu lęgów), zakupu sprzętu niezbędnego do czynnej ochrony gniazd (siatki, maty trzcinowe, paliki, opaski zaciskowe, repelenty zapachowe), wynagrodzenie (maj-sierpień) dla wykonawców-ekspertów ornitologów.
Chronimy lęgi błotniaka łąkowego w 12 powiatach
  • 18 500 zł miesięcznie
  • 18 430 zł brakuje
0%
Jeżeli uda się nam pozyskać Wasze wsparcie w wysokości 18 500 zł to w ciągu 12 miesięcy pozyskamy środki na realizacje czynnej ochrony lęgów błotniaka łąkowego w 12 powiatach! Będziemy monitorować i w razie potrzeby chronić co najmniej 240 lęgów błotniaka łąkowego!

Kwota 18 500 zł brutto to szacunkowy koszt wykonania czynnej ochrony lęgów błotniaka łąkowego w jednym powiecie, gdzie do lęgów przystępuje średnio ok 20 par. Kwota obejmuje wszystkie koszty jakie trzeba ponieść m.in. koszty paliwa (wyszukiwanie stanowisk lęgowych, wyszukiwanie gniazd, monitorowania przebiegu lęgów), zakupu sprzętu niezbędnego do czynnej ochrony gniazd (siatki, maty trzcinowe, paliki, opaski zaciskowe, repelenty zapachowe), wynagrodzenie (maj-sierpień) dla wykonawców-ekspertów ornitologów.
Chronimy lęgi błotniaka łąkowego w 16 powiatach
  • 24 667 zł miesięcznie
  • 24 597 zł brakuje
0%
Jeżeli uda się nam pozyskać Wasze wsparcie w wysokości 24 667 zł to w ciągu 12 miesięcy pozyskamy środki na realizacje czynnej ochrony lęgów błotniaka łąkowego w 16 powiatach! Będziemy monitorować i w razie potrzeby chronić co najmniej 320 lęgów błotniaka łąkowego!

Kwota 18 500 zł brutto to szacunkowy koszt wykonania czynnej ochrony lęgów błotniaka łąkowego w jednym powiecie, gdzie do lęgów przystępuje średnio ok 20 par. Kwota obejmuje wszystkie koszty jakie trzeba ponieść m.in. koszty paliwa (wyszukiwanie stanowisk lęgowych, wyszukiwanie gniazd, monitorowania przebiegu lęgów), zakupu sprzętu niezbędnego do czynnej ochrony gniazd (siatki, maty trzcinowe, paliki, opaski zaciskowe, repelenty zapachowe), wynagrodzenie (maj-sierpień) dla wykonawców-ekspertów ornitologów.

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Sebastian Ulaniuk
Sebastian Ulaniuk
50 zł
Florek
Florek
20 zł
Anonimowy patron
20 zł
Anonimowy patron
20 zł
Anonimowy patron
10 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.