Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

11

patronów

240 zł

miesięcznie

4640 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
379
miesięczne wsparcie
355
liczba patronów

  W Szczytowej Formie to miłość do gór, która zawładnęła całym moim życiem. Ale spokojnie, jest to miłość, którą chce się dzielić. Nie mam w planach trzymania jej tylko i wyłącznie przy sobie. Górami i moimi podróżami chce się dzielić i robię to. Mój cel- Korona Ziemi i góry non stop :)

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 8%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2760 zł
Rzuciłem korpo, rzucę i biznes
Kilka lat temu rzuciłem pracę w korporacji i założyłem swoją firmę. Po 6 latach czuję, że potrzebuję znowu zrobić coś szalonego a mianowicie rzucić swój biznes i poświęcić się górom :) Bo własnie tam jestem najlepszą wersją samego siebie. Chętnie będę wam to nadal pokazywał i dzielił się moja pasją ale ze wzmożoną siłą. Do tej pory w góry jeździłem średnio raz w miesiącu. Teraz, mógłbym to robić 2 a nawet 3 razy w miesiącu.
0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 4500 zł miesięcznie
brakuje 4260 zł
Bloger 2.0, który rzucił własny biznes
No to dobra, sprawy robią się poważnie. Rzuciłem korpo, rzucam własną firmę a teraz dodatkowo mogę zainwestować w odpowiedni sprzęt do dzielenia się górami w znacznie lepszej jakości niż dotychczas. A jak? Brakuje mi profesjonalnej strony internetowej, odpowiedniej kamery, mikrofonu, aparatu fotograficznego. Nie wspomnę, że sam sprzęt w góry też się niestety amortyzuje. No ale z takimi patronami i z taką kwotą, moje selfie na insta będą znacznie lepiej wyglądać ;)
0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 5760 zł
Bloger 2.0, który rzucił biznes rusza w świat
Wiecie jaki jest mój życiowy cel- Korona Ziemi. W 2019 roku chciałbym zdobyć Dach Afryki- Kilimandżaro ale i nie tylko. Mam pomysł na Główny Szlak Beskidzki w lato 2019 połączony z akcją charytatywną i relacjami każdego dnia, chciałbym objeździć Słowację i poznać tamtejsze górskie zakątki, chciałbym zrobić Koronę Europy- najwyższe szczyty w europejskich państwach. Pomysłów jest tak dużo, można je fajnie zrealizować. W końcu rzuciłem już własny biznes, obkupiłem się w sprzęt, teraz już tylko jechać :) Pomożecie?

O Autorze

Założenia były zupełnie inne. Miała być Korona Ziemi, miały być góry bardzo wysokie i miało być dużo o treningach, siłowni i przygotowaniach. No ale umówmy się, na kilkutysięczniki nie jeździ się 3- 4 razy w roku, a coś trzeba robić w między czasie. Oczywiście plany i główny cel pozostał. Na moim koncie Mont Blanc, Elbrus i kilka innych wysokich gór. W przyszłym roku kolejna góra z Korony- Kilimandżaro. Ale w tak zwanym międzyczasie jest bardzo dużo Polski, Słowacji i innych gór, które są dostępne dla w sumie każdego bez większego wysiłku. No i okazało się, że to jest bardziej atrakcyjne i ciekawe. Pokazaliście, że to chcecie oglądać bo tam można się wybrać na weekend i zobaczyć to na własne oczy. 

Tak właśnie ewoluował projekt W Szczytowej Formie, który w obecnej formule jest platformą do dzielenia się miłością, pasją i radością jaką dają góry. Są tutaj polskie szczyty, góry za granicą oraz, raz na jakiś czas, góry naprawdę wysokie.  Tak aby każdy znalazł coś dla siebie. 
Górami trzeba się dzielić, dlatego ja to robię. Najwięcej możesz zobaczyć o mnie w social mediach, na Instagramie:

https://www.instagram.com/wszczytowejformie/?hl=pl

na facebooku:

https://www.facebook.com/W-Szczytowej-Formie-961039014016908/

oraz na youtubie:

https://www.youtube.com/channel/UCdfybyCUVAxIt4kNxkdbnbA?view_as=subscriber

Oprócz tego, w ciągu roku jest sporo okazji żeby zobaczyć się na żywo. Nie mówię tu tylko i wyłącznie o spotkaniach na szlaku (choć one są najczęstsze, staram się raz w miesiącu być w górach) ale mowa tu o różnych spotkaniach podróżniczych, np slajdowiskach i preelekcjach, które czasami prowadzę. 
Jak zatem sam widzisz, dzielenie się górami jest u mnie już standardem a dążę do tego żeby tych gór było jak najwięcej w moim życiu. 
Chętnie też pomogę w organizacji wyjścia w góry, doradzę na temat sprzętu osobom początkującym albo podpowiem jak zadbać o kondycję. Na podstawie licznych wiadomości jakie dostaję, mogę śmiało stwierdzić, że inspirowanie do działania dobrze mi wychodzi.

Zresztą, przekonaj się sam i zajrzyj na W Szczytowej Formie ;) 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
5 zł to koszt kawy lub herbaty w schronisku, więc dzięki Tobie będę mógł się zagrzać po wyczerpującym dniu na szlaku :) Dziękuję serdecznie !
W zamian za to zostaniesz moim Patronem a ja chętnie powiem o tym na facebook'u w poście na stałe przypiętym na górze tablicy :)
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 5
Za 10 zł od Ciebie napije się piwa w górskim schronisku a jak zapewne wiesz, alkohol nie jest mi obcy więc bardzo Ci dziękuję. Twoje zdrowie, Hej!
W zamian za takie wsparcie zapraszam do tajnej grupy na FB, gdzie możemy porozmawiać o górskich planach, wymienić się doświadczeniem, polecić sobie nawzajem jakieś ciekawe miejsca albo po prostu pośmiać się i być dzięki temu w stałym kontakcie :)
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 2
Wow, musisz być takim samym Maniakiem Górskim jak ja skoro chcesz mnie aż tak wesprzeć. Dzięki tej kwocie mogę przespać się na glebie w Piątce a rano napić się kawy. Dzięki wielkie :)
W zamian za to chciałbym abyś towarzyszył mi na moich górskich wycieczkach w postaci podpisu na fladze, która bardzo często jest obecna w trakcie moich dalszych i wyższych wypraw. Twoje imię i nazwisko czy też ksywka będzie ją zdobić. Dodatkowo, jeżeli sobie życzysz, mogę coś ci nagrać w formie pliku audio lub audio- video. Podobno głos mam dobry i radiowy- może akurat ;)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 3
Hmmm, nie wiem co powiedzieć. Za 50 zł mogę zapomnieć o glebie w Piątce i skorzystać z super łóżka w Murowańcu. Naprawdę dbasz o mój komfort. Dziękuję serdecznie.
Pozwól ze w zamian za to wyślę Ci kilka razy w roku (minimum 5 razy) kartkę z moich górskich podróży. Dodatkowo jeżeli będzie do tego okazja , chętnie zaproszę cię na piwo, czy to w górach, czy w mieście, gdzie akurat wspólnie będziemy. Myślę, że okazji do tego trochę się nadarzy.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
Teraz to już serio mnie zatkało. Za taką kasę mogę wjechać i zjechać kolejką na Kasprowy :D ale oczywiście tego nie zrobię, może za 40 lat ;) Póki co, chętnie wydam te pieniądze na bilet pociągowy z Warszawy do Zakopanego. Zostaniesz zatem moim dyrektorem od transportu ;) W zamian za to pozwól że kilka razy w ciągu roku (minimum 4) wyślę Ci jakiś mały górski upominek (magnes, brelok itp) i oczywiście zaproszę cię na obiad gdy tylko nadarzy się ku temu okazja- w górach czy na nizinach. Na szczęście sporo jeżdżę więc okazja pewnie będzie :)
A dodatkowo raz w roku sprawie Ci prezent na urodziny lub święta w postaci koszulki, bufy, czapeczki czy innego gadżetu z serii W Szczytowej Formie.
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
Chyba zostaniesz moją żoną albo Tatą :D Nieważne :D Serio, w tym momencie przyczyniasz się bardzo mocno do realizacji moich założonych celów i do tego co chcę robić najbardziej. Za 300 zł mogę pojechać na weekend w góry, zrobić tam sporo fajnych zdjęć, nagrać dużo relacji na instagram i nakręcić fajny film na Youtubie. Z pewnością w którejś z tych form cię pozdrowię. A co więcej? Kilka razy w roku (minimum 3) otrzymasz ode mnie gadżet z serii W Szczytowej Formie (koszulka, bufa, bransoletka, czapka itp). Będę nalegał żebyśmy się spotkali na kawie, piwie czy na obiedzie i będzie mi bardzo miło jeżeli uda nam się pojechać razem w góry na jakiś ciekawy szlak.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy