Avatar użytkownika

Waldemar Lipiński

6
patronów
290 
miesięcznie
7 540 
łącznie
6
patronów
290 zł 7 540 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

10 zł miesięcznie
Dziękuję w imieniu wszystkich dzieci potrzebujących wsparcia dla ich rodziców.
Każda Twoja wpłata pozwoli na przybliżenie nas do postawionego celu.
Jesteś aktywnym członkiem społeczeństwa świadomej sprawczości.
Wielki szacunek dla Ciebie.
20 zł miesięcznie
Dziękuję za Twój wkład w tworzenie społeczeństwa świadomej sprawczości.
Jeśli chcesz możesz skorzystać z darmowej sesji analizy Twojego stylu przywiązania.
40 zł miesięcznie
Dziękuję w imieniu swoim i wszystkich potrzebujących wsparcia. Dzięki Tobie będziemy mogli przygotować materiały wspierające ludzi w procesie rozwoju społeczności świadomej sprawczości.
W ramach Twojego wsparcia możesz skorzystać z sesji wprowadzających do metody.
60 zł miesięcznie
Dziękuję za Twój udział w rozwoju Fundacji XXII.
Twoje wsparcie pozwoli nam przygotować dodatkowe materiały i darmowe warsztaty dla najbardziej potrzebujących rodziców. Dzięki Tobie oni również będą mieli okazję zetknąć się z wiedzą mogącą wyjaśnić większość ich wątpliwości.
Będziemy informować Cię o wszystkich warsztatach na które będzie dla Ciebie wstęp bezpłatny.
80 zł miesięcznie
Jesteś już członkiem naszego zespołu. Twoje nazwisko będzie pojawiało się we wszystkich materiałach edukacyjnych jako sponsor działalności Fundacji XXII.
Głębokie wyrazy wdzięczności od tysięcy potrzebujących mentalnego wsparcia.
100 zł miesięcznie
Jestem ogromnie wdzięczny. Takie wsparcie jest spełnieniem naszych marzeń.
Umieścimy Twoje nazwisko na materiałach edukacyjnych.
Jeśli będziesz chciał/ła możesz też skorzystać z 12 godzinnych sesji z metody świadomej sprawczości.

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Waldemar Lipiński w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Jeśli myślisz i żyjesz z dnia na dzień, sadzisz ryż.
Jeśli myślisz w kategoriach dekad, sadzisz drzewa.
Lecz jeśli myślisz kategoriami pokoleń, uczysz ludzi

chińskie przysłowie

Każdego dnia na całym świecie rodzi się 430 tysięcy dzieci.  To codziennie 430 tysięcy szans na umysły, które mogą zmienić świat na lepszy. Tylko niewielki odsetek dzieci wychowana zostanie w warunkach pozwalających na pełne wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału.


Motto Fundacji XXII:
„Jest tylko jeden sposób na usunięcie przemocy z życia społecznego, trzeba usunąć przemoc z życia dzieci.”

 

Dzięki analizie badań naukowych wiemy jak usunąć przemoc życia dzieci.
Problemem jest to, że wiedza naukowa jest niekompatybilna z powszechnymi wzorcami kulturowymi generującymi społeczne przekonania. 

Moim zdaniem jednym z najważniejszych elementów procesu usuwania przemocy z życia dziecka jest przywrócenie wartości i pozycji społecznej kobiety. Pozycji którą kobiety utraciły w wyniku zmian kulturowych. 
 
Zrealizowanie postawionego w tym motto zadania wymaga uruchomienia procesów społecznych mogących doprowadzić nas do tego stanu. Niezbędne jest dotarcie do ludzi z wiedzą jak wzorce kulturowe kreują powstawania dysfunkcji społecznych.

Równocześnie powyższe motto jest źródłem następujących po sobie pytań i wątpliwości
1. Co jest przemocą wobec dziecka?
2. Jaką bazę oceny przemocy powinniśmy przyjąć?
3. Czyje prawa są ważniejsze – dorosłych odpowiedzialnych za dzieci czy dzieci?
4. Które wzorce kulturowe prowadzą do narastania zachowań przemocowych?
5. Co musimy zrobić, żeby zmienić wzorce kulturowe?

Era Internetu daje szansę na kreowanie oddolnych zmian.
Wykorzystując synergię ze współpracy różnych organizacji mamy szansę na dotarcie, do znacznej części społeczeństwa, z wiedzą o mechanizmach prowadzących do wzrostu przemocy wobec dzieci a tym samym do nasilania się dysfunkcji społecznych.

Dwie idee powstałe na bazie tych przemyśleń to:
Powszechne kształcenie przyszłych rodziców oraz społeczeństwo świadomej sprawczości.

Narzędziem do realizacji rozpowszechniania świadomości rodziców oraz przyszłych rodziców jest metoda rodzicielstwa świadomej sprawczości wraz z opracowaną przeze mnie teorią imperatywów rozwoju.

Teoria imperatywów rozwoju powstała w celu usunięcia wątpliwości z dyskusji o procesach zarządzających kształtowanie psychofizycznej konstrukcji człowieka. I jest kompatybilna całym dorobkiem naukowym ostatnich 100 lat.

Promowanie świadomej sprawczości wśród rodziców jest zadaniem jakie stawiam przed sobą oraz przed Fundacją XXII.

Realizację prowadzę i nadal będę prowadził poprzez następujące działania:
- obecność w mediach społecznościowych

- prowadzenie warsztatów i wykładów dla rodziców oraz przyszłych rodziców

- przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych

- prowadzenie konferencji

- rozpowszechnianie idei świadomej sprawczości wśród innych organizacji społecznych
 

Czym możemy pochwalić się

Na przestrzeni ostatnich paru lat prowadzone jest badanie styli przywiązania wśród polskiego społeczeństwa. Wypełnionych zostało ponad 3000 kwestionariuszy stylu przywiązania. Kwestionariusza udostępnionego Fundacji XXII przez profesora Mieczysława Plopa.
Wynik tego badania jest zatrważający – średni poziom lękowości wynosi ponad 60%. Ten smutny wynik jest zgodny z badaniami wskazującymi na wzrastający odsetek zaburzeń lękowych w społeczeństwie.
A to oznacza, że dziadkowie, czyli rodzice obecnych rodziców powinni poznać swój wpływ na stan psychiki swoich dzieci i wnuków. Rodzice powinni otrzymać wiedzę w jaki sposób mogą wspierać swoje dzieci w tworzeniu bezpiecznej psychiki.

Opinie o metodzie świadomej sprawczości można przeczytać pod tym linkiem

https://fundacja22.org/akademia-rodzicielstwa/rekomendacje/

 

Dlaczego warto nas wspierać

Otwarcie umysłu rodzica na wiedzę o mechanizmach kształtujących psychikę dziecka to szansa na bezpieczną psychikę jego dziecka. A to jest podstawa szczęśliwego życia dla jednostki i produktywnego obywatela dla społeczeństwa.

To w twoich rękach jest stworzenie społeczeństwa wolnego od plagi zaburzeń psychicznych, nałogów, wyzysku i degradacji zasobów naturalnych. Społeczeństwa, w którym relacje oparte są na empatii i współpracy.

 

Wystarczy jedno pokolenie wstawione na tory mentalnego rozwoju, żeby przestawić cały system.


OBUDŹ SWOJĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻEBY UCZYNIĆ TWOJE DZIECI SZCZĘŚLIWYMI

OBUDŹ SWOJĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻEBY ZMIENIĆ ŚWIAT NA LEPSZE

 

Cele Autora

Warsztaty i szkolenia dla rodziców z biednych rodzin
  • 1 000 zł miesięcznie
  • 710 zł brakuje
29%
We współpracy z ośrodkami oraz organizacjami wspierającymi rodziny zagrożone wykluczenie planujemy prowadzenie warsztatów z metody świadomej sprawczości. Obecnie w planach jest jeden wykład miesięcznie.
Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu, wynajęcie sali, materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek dla uczestników.
Video wykłady - Imperatywy rozwoju a charakter człowieka
  • 4 000 zł miesięcznie
  • 3 710 zł brakuje
7%
Przygotowanie serii krótkich materiałów video przedstawiających koncept teorii imperatywów rozwoju oraz ich wpływ na kształtowanie psychofizycznej konstrukcji człowieka.
Przygotowanych zostanie 8 odcinków w których zostanie oddzielnie omówiony każdy z imperatywów.
W materiałach będą informacje o ewolucyjnych uwarunkowaniach powstania imperatywów, ich indywidualnego oraz grupowego wpływu na charakter człowieka oraz podpowiedzi jak sobie radzić w sytuacjach deprywacji tych imperatywów.
Dodatkowo powstanie jeden odcinek wprowadzający do teorii imperatywów rozwoju.
Zdążyć na Czas
  • 100 000 zł miesięcznie
  • 99 710 zł brakuje
0%
Depresja jest epidemią XXI wieku

Coraz więcej rodziców doświadcza zaburzeń lękowych oraz depresji, a system ochrony zdrowia nie jest przygotowany na adekwatne wspieranie rodziców w pierwszych latach życia ich pociech. Depresja jednego z rodziców wpływa na życie obojga oraz dobrostan ich dzieci.

W zależności od metodologii wynika, że co najmniej 15-20% matek jest zagrożonych wystąpieniem depresji poporodowej. Coraz częściej depresja poporodowa jest diagnozowana również u ojców. W Polsce licząc tylko kobiety, zagrożonych depresją jest około 75,000 osób rocznie. Jeśli doliczymy do tego około 10% ojców otrzymujemy prawie 100.000 rodziców zagrożonych depresją.

Dlaczego "Zdążyć na Czas"?
W pierwotnych społecznościach żadna matka nie musiała sama radzić sobie z trudami macierzyństwa. Miała zapewnioną pomoc innych młodszych i starszych kobiet oraz mężczyzn. To wsparcie pozwalało z radością spełniać się w macierzyństwie. We współczesnym świecie kobiety zostają same z ciężarem zajmowania się dzieckiem, domem, a niejednokrotnie również koniecznością godzenia roli mamy z pracą zarobkową. Takie nienaturalne, z perspektywy ewolucyjnej, okoliczności są ogromnym wyzwaniem i skutkują przeciążeniem fizycznym oraz emocjonalnym tak wielu mam.

Celem projektu jest stworzenie platformy na której specjaliści będą mogli w formie wolontariatu wspierać potrzebujących rodziców.

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Waldemar Lipiński już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Ewelina Nalewajko
Ewelina Nalewajko
20 zł
Urszula Rokita
Urszula Rokita
40 zł
Paulina Zdroj
Paulina Zdroj
10 zł
Borys Ropielewski
Borys Ropielewski
100 zł
Maciej Koterba
Maciej Koterba
20 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.