Waldemar Lipiński

W Patronite od 20.09.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1126

Liczba Patronów: 1482

Zostań Patronem
Kup na prezent
7 patronów
330 miesięcznie
660 łącznie
Jeśli myślisz i żyjesz z dnia na dzień, sadzisz ryż.
Jeśli myślisz w kategoriach dekad, sadzisz drzewa.
Lecz jeśli myślisz kategoriami pokoleń, uczysz ludzi

chińskie przysłowie

O Autorze

Każdego dnia na całym świecie rodzi się 430 tysięcy dzieci.  To codziennie 430 tysięcy szans na umysły, które mogą zmienić świat na lepszy. Tylko niewielki odsetek dzieci wychowana zostanie w warunkach pozwalających na pełne wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału.


Motto Fundacji XXII:
„Jest tylko jeden sposób na usunięcie przemocy z życia społecznego, trzeba usunąć przemoc z życia dzieci.”

 

Dzięki analizie badań naukowych wiemy jak usunąć przemoc życia dzieci.
Problemem jest to, że wiedza naukowa jest niekompatybilna z powszechnymi wzorcami kulturowymi generującymi społeczne przekonania. 

Moim zdaniem jednym z najważniejszych elementów procesu usuwania przemocy z życia dziecka jest przywrócenie wartości i pozycji społecznej kobiety. Pozycji którą kobiety utraciły w wyniku zmian kulturowych. 
 
Zrealizowanie postawionego w tym motto zadania wymaga uruchomienia procesów społecznych mogących doprowadzić nas do tego stanu. Niezbędne jest dotarcie do ludzi z wiedzą jak wzorce kulturowe kreują powstawania dysfunkcji społecznych.

Równocześnie powyższe motto jest źródłem następujących po sobie pytań i wątpliwości
1. Co jest przemocą wobec dziecka?
2. Jaką bazę oceny przemocy powinniśmy przyjąć?
3. Czyje prawa są ważniejsze – dorosłych odpowiedzialnych za dzieci czy dzieci?
4. Które wzorce kulturowe prowadzą do narastania zachowań przemocowych?
5. Co musimy zrobić, żeby zmienić wzorce kulturowe?

Era Internetu daje szansę na kreowanie oddolnych zmian.
Wykorzystując synergię ze współpracy różnych organizacji mamy szansę na dotarcie, do znacznej części społeczeństwa, z wiedzą o mechanizmach prowadzących do wzrostu przemocy wobec dzieci a tym samym do nasilania się dysfunkcji społecznych.

Dwie idee powstałe na bazie tych przemyśleń to:
Powszechne kształcenie przyszłych rodziców oraz społeczeństwo świadomej sprawczości.

Narzędziem do realizacji rozpowszechniania świadomości rodziców oraz przyszłych rodziców jest metoda rodzicielstwa świadomej sprawczości wraz z opracowaną przeze mnie teorią imperatywów rozwoju.

Teoria imperatywów rozwoju powstała w celu usunięcia wątpliwości z dyskusji o procesach zarządzających kształtowanie psychofizycznej konstrukcji człowieka. I jest kompatybilna całym dorobkiem naukowym ostatnich 100 lat.

Promowanie świadomej sprawczości wśród rodziców jest zadaniem jakie stawiam przed sobą oraz przed Fundacją XXII.

Realizację prowadzę i nadal będę prowadził poprzez następujące działania:
- obecność w mediach społecznościowych

- prowadzenie warsztatów i wykładów dla rodziców oraz przyszłych rodziców

- przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych

- prowadzenie konferencji

- rozpowszechnianie idei świadomej sprawczości wśród innych organizacji społecznych
 

Czym możemy pochwalić się

Na przestrzeni ostatnich paru lat prowadzone jest badanie styli przywiązania wśród polskiego społeczeństwa. Wypełnionych zostało ponad 3000 kwestionariuszy stylu przywiązania. Kwestionariusza udostępnionego Fundacji XXII przez profesora Mieczysława Plopa.
Wynik tego badania jest zatrważający – średni poziom lękowości wynosi ponad 60%. Ten smutny wynik jest zgodny z badaniami wskazującymi na wzrastający odsetek zaburzeń lękowych w społeczeństwie.
A to oznacza, że dziadkowie, czyli rodzice obecnych rodziców powinni poznać swój wpływ na stan psychiki swoich dzieci i wnuków. Rodzice powinni otrzymać wiedzę w jaki sposób mogą wspierać swoje dzieci w tworzeniu bezpiecznej psychiki.

Opinie o metodzie świadomej sprawczości można przeczytać pod tym linkiem

https://fundacja22.org/akademia-rodzicielstwa/rekomendacje/

 

Dlaczego warto nas wspierać

Otwarcie umysłu rodzica na wiedzę o mechanizmach kształtujących psychikę dziecka to szansa na bezpieczną psychikę jego dziecka. A to jest podstawa szczęśliwego życia dla jednostki i produktywnego obywatela dla społeczeństwa.

To w twoich rękach jest stworzenie społeczeństwa wolnego od plagi zaburzeń psychicznych, nałogów, wyzysku i degradacji zasobów naturalnych. Społeczeństwa, w którym relacje oparte są na empatii i współpracy.

 

Wystarczy jedno pokolenie wstawione na tory mentalnego rozwoju, żeby przestawić cały system.


OBUDŹ SWOJĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻEBY UCZYNIĆ TWOJE DZIECI SZCZĘŚLIWYMI

OBUDŹ SWOJĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻEBY ZMIENIĆ ŚWIAT NA LEPSZE

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
wichura83
wichura83
Próg: 100 zł
Katarzyna Klos
Katarzyna Klos
Próg: 100 zł
Urszula Rokita
Urszula Rokita
Próg: 40 zł
Olga Molak
Olga Molak
Próg: 20 zł
Paulina Zdroj
Paulina Zdroj
Próg: 40 zł
Ewelina Nalewajko
Ewelina Nalewajko
Próg: 20 zł