Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

3

patronów

32 zł

miesięcznie

3691 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
927
miesięczne wsparcie
684
liczba patronów

  Wytwórnia to makerspace dla majsterkowiczów, początkujących przedsiębiorców, artystów, rzemieślników. To miejsce inicjatyw i wydarzeń mających na celu promocję rzemiosła i idei hand-made. Wytwórnia to jednak przede wszystkim społeczność kreatywnych ludzi, którzy uczą się od siebie, wzajemnie się motywują i pracują nad wspólnymi projektami.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 968 zł
Buduj z nami społeczność majsterkowiczów!
Powiedzmy to wprost: idee są piękne i szlachetne, ale na koniec każdego miesiąca trzeba za nie zapłacić solidny rachunek. A płacić jest za co! Wynajem przestrzeni, zakup materiałów, konserwacja maszyn i narzędzi, naprawa zużytych. To tylko niektóre z nich. Nie wspominając nawet o fakcie, że osoby prowadzące Wytwórnię poświęcają swój czas, wiedzę i umiejętności całkowicie charytatywnie - sprzątają, organizują darmowe wydarzenia, malują ściany kiedy zajdzie potrzeba.

wytwornia-krakow0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1968 zł
Rozbudowa przestrzeni magazynowej
Wytwórnia to społeczność. Bez społeczności nie ma Wytwórni. To ludzie tworzą to miejsce. Ale nasza przestrzeń ma swoje ograniczenia. A my chcemy mieć miejsca dla każdego nowego majsterkowicza, hobbysty i pasjonata. Dlatego zbieramy na nowe, bardziej funkcjonalne szafki, które pozwolą nam wygospodarować więcej przestrzeni magazynowej.

wytwornia-krakow

O Autorze

 

O nas

Wytwórnia to dynamiczna społeczność osób kreatywnych inspirowana ideą FabLabu, mieszcząca się na krakowskim Zabłociu na przestrzeni 350 metrów kwadratowych. Wierzymy w ducha współpracy i różnorodności. Nasi członkowie zajmują się m.in. stolarstwem, tapicerstwem, renowacją mebli, frezowaniem CNC, sitodrukiem, ceramiką, szyciem. Fotografują, produkują instrumenty muzyczne, zajmują się elektroniką, architekturą, grafiką i tworzą e-usługi w przestrzeni Internetu.


Możesz tu znaleźć ludzi, przestrzeń i sprzęt, które pomogą Ci rozwinąć swoje pomysły, uczestniczyć w licznych warsztatach, spotkaniach i szkoleniach lub zorganizować własne wydarzenie.

 

Czym jest Patronite?

Patronite łączy twórców z osobami, które chcą wesprzeć ich pasję nie tylko dobrym słowem, ale i finansowo. Twórcy zyskują możliwość rozwoju, a Patroni – dostęp do wyjątkowych nagród, a także świadomość realnego wspierania pasji innych.

 

Zebrane fundusze będą wykorzystane zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem.  Zobowiązujemy się regularnie informować Cię o postępach.  I pamiętaj, że Twoje dane osobowe są z nami bezpieczne. Nikomu ich nie udostępnimy. Zawsze i niezwłocznie możesz je zmienić lub usunąć z naszej bazy danych.

 

Jesteś fanem majsterkowania?  My też! Wesprzyj rzemieślników i hobbystów - ludzi, którzy mają odwagę podążać za swoją pasją. Zostań naszym patronem!

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
+ wpisujemy Cię na listę patronów na naszej stronie internetowej wraz z linkiem do Twojej strony www
+ poczucie satysfakcji ze wspierania zdolnych Wytwórców w rozwoju ich pasji dostajesz w pakiecie :)
Zostań patronem
9 zł / miesiąc
patroni: 1
+ wpisujemy Cię na listę patronów na naszej stronie internetowej wraz z linkiem do Twojej strony www
+ poczucie satysfakcji ze wspierania zdolnych Wytwórców w rozwoju ich pasji dostajesz w pakiecie :)
+ przy 3-miesięcznym wsparciu wyślemy Ci dyplom z autorską grafiką Wytwórni i imiennym podziękowaniem
Zostań patronem
18 zł / miesiąc
patroni: 1
+ wpisujemy Cię na listę patronów na naszej stronie internetowej wraz z linkiem do Twojej strony www
+ wyślemy Ci dyplom z autorską grafiką Wytwórni i imiennym podziękowaniem
+ przy 6-miesięcznym wsparciu wygrawerujemy Twoje nazwisko na naszej ścianie darczyńców
+ przy 3-miesięcznym wsparciu dostajesz od nas materiałową torbę z autorską grafiką Wytwórni
Zostań patronem
32 zł / miesiąc
patroni: 0
+ wpisujemy Cię na listę patronów na naszej stronie internetowej wraz z linkiem do Twojej strony www
+ wyślemy Ci dyplom z autorską grafiką Wytwórni i imiennym podziękowaniem
+ przy 3-miesięcznym wsparciu wygrawerujemy Twoje nazwisko na naszej ścianie darczyńców
+ przy 3-miesięcznym wsparciu dostajesz od nas pakiet 3 sztuk wybranych gadżetów z logo Wytwórni - na przykład: brelok na klucze, podkładka pod kubek, magnes na lodówkę
+ informujemy Cię z wyprzedzeniem o nadchodzących warsztatach i wydarzeniach - masz pierwszeństwo zapisu
Zostań patronem
54 zł / miesiąc
patroni: 0
+ wpisujemy Cię na listę patronów na naszej stronie internetowej wraz z linkiem do Twojej strony www
+ wyślemy Ci dyplom z autorską grafiką Wytwórni i imiennym podziękowaniem
+ od razu wygrawerujemy Twoje nazwisko na naszej ścianie darczyńców
+ dostaniesz od nas pakiet 3 sztuk wybranych gadżetów z logo Wytwórni - na przykład: brelok na klucze, podkładka pod kubek, magnes na lodówkę
+ dostajesz od nas materiałową torbę z autorską grafiką Wytwórni
+ informujemy Cię z wyprzedzeniem o nadchodzących warsztatach i wydarzeniach - masz pierwszeństwo zapisu
Zostań patronem
96 zł / miesiąc
patroni: 0
+ wpisujemy Cię na listę patronów na naszej stronie internetowej wraz z linkiem do Twojej strony www
+ wyślemy Ci dyplom z autorską grafiką Wytwórni i imiennym podziękowaniem
+ od razu wygrawerujemy Twoje nazwisko na naszej ścianie darczyńców
+ dostaniesz od nas pakiet 3 sztuk wybranych gadżetów z logo Wytwórni - na przykład: brelok na klucze, podkładka pod kubek, magnes na lodówkę
+ dostajesz od nas materiałową torbę z autorską grafiką Wytwórni
+ informujemy Cię z wyprzedzeniem o nadchodzących warsztatach i wydarzeniach - masz pierwszeństwo zapisu
+ masz wstęp na wszystkie imprezy zamknięte
+ przy 3-miesięcznym wsparciu masz 10% zniżki na jeden, wybrany warsztat w miesiącu (obowiązują zapisy)
Zostań patronem
178 zł / miesiąc
patroni: 0
+ wpisujemy Cię na listę patronów na naszej stronie internetowej wraz z linkiem do Twojej strony www
+ wyślemy Ci dyplom z autorską grafiką Wytwórni i imiennym podziękowaniem
+ wygrawerujemy Twoje nazwisko na naszej ścianie darczyńców
+ dostaniesz od nas pakiet 3 sztuk wybranych gadżetów z logo Wytwórni - na przykład: brelok na klucze, podkładka pod kubek, magnes na lodówkę
+ dostaniesz od nas materiałową torbę z autorską grafiką Wytwórni
+ informujemy Cię z wyprzedzeniem o nadchodzących warsztatach i wydarzeniach - masz pierwszeństwo zapisu
+ masz wstęp na wszystkie imprezy zamknięte
+ masz 10% zniżki na jeden, wybrany warsztat w miesiącu ( obowiązują zapisy)
+ przy wsparciu 6-miesięcznym dostajesz od nas voucher na dowolne warsztaty nawet do wartości 400 zł
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy