Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

6

patronów

95 zł

miesięcznie

405 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
589
miesięczne wsparcie
485
liczba patronów

  Od 2011 roku tworzę  stronę zaliczgmine.pl, gdzie kilka tysięcy rowerzystów bierze udział w niezwykłej konkurencji, która polega na zwiedzaniu i odhaczaniu każdej odwiedzonej gminy w Polsce. Pomóż mi sprawić, aby strona nabrała blasku.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 8%
cel: 5000 zł
brakuje 4595 zł
Nowoczesna mapa
Najważnieszy element strony zaliczgmine.pl, to mapa. Umożliwia ona zaznaczanie odwiedzonych gmin w formie najbardziej intuicyjnej i naturalnej. W tej chwili działa prosta wersja mapy, jest ona bardzo wolna i uniemożliwia rozwijania jej dalej.

Jeśli uda nam się osiągnąć ten cel, to przygotuję mapę dynamiczną, opartą na serwerze map, gdzie gminy wczytują się dynamicznie tak jak obszary mapy. Mapa ta będzie się automatycznie dostosowywać do poziomu zoom i wyświetlać gminy w poziomie szczegółowości dostosowanym do poziomu mapy, co sprawi, że będzie szybka.

Przygotuję mechanizm dynamicznego zaliczania gmin poprzez kliknięcie na mapie. Nie trzeba będzie kolejny raz klikać na przycisk Zapisz i zapisywać wszystkie zaliczone przez nas gminy. Spowoduje to znaczne przyspieszenie zapisywania gmin. Zaliczanie gmin stanie się proste i szybkie. Wystarczy zwykłe klikanie na mapie i gmina jest zaliczona.
0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 10000 zł
brakuje 9595 zł
Aktualizacja podziału administracyjnego
Jeśli osiągniemy ten cel, to zrealizuję import aktualnego podziału administracyjnego z oficjalnej bazy TERYT. Mapa zostanie jednorazowo zaktualizowana poprzez import z podziału terytorialnego TERYT, który zapewnia aktualny podział administracyjny kraju.

Nowy podział administracyjny będzie działał równolegle z obecnym poziomem administracyjnym. Aktualizacja podziału administracyjnego zostanie udostępniona tylko patronom, pozostali użytkownicy będą mogli korzystać z szybkiej mapy, ale tylko z podziałem, który był dostępny podczas rejestracji konta. Patroni uzyskają możliwość wyboru konkretnej wersji podziału administracyjnego przy rozpoczęciu zaliczania oraz mechanizm przejścia do nowszego podziału w dowolnym momencie. Jest to ukłon w stronę patronów, którzy wsparli rozwój strony. Użytkownicy będą porównywani w statystykach na podstawie procentowego zaliczenia gmin w Polsce, ponieważ nie będzie możliwości ilościowego porównania użytkowników, którzy realizują zaliczanie w różnych podziałach administracyjnych.

Przygotuję mechanizm aktualizacji podziału w zaliczgmine.pl, który będzie umożliwiaj import podziałów administracyjnych, pod warunkiem, że będzie on kompatybilny z podziałem: województwo / powiat / gmina. Jeśli znikną powiaty w Polsce, to nie będzie możliwa aktualizacja. Aktualizacje nie będą przeprowadzane częściej niż raz w roku.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 15000 zł
brakuje 14595 zł
Aplikacja mobilna
To ambitny cel, ale kto wie, może się uda. Jeśli osiągniemy ten cel, to przygotuję aplikację mobilną, która będzie umożliwiała:

 • przeglądanie gmin na telefonie, dzięki czemu będziesz miał dostęp do zaliczania gmin w formie wygodnej, szybkiej aplikacji
 • powiadomienia o niezaliczonych gminach w okolicy na podstawie GPS
 • zaliczanie gmin na podstawie lokalizacji
 • rejestrację śladu
 • automatyczną detekcję odwiedzonych gmin na podstawie śladu i zaliczenie ich


Aplikacja mobilna, to zawsze najwygodniejsze narzędzie w terenie. Umożliwia większą swobodę aniżeli zwykła strona www. Aplikacja będzie nieodpłatna dla Patronów. Dla innych użytkowników będzie ona płatna.

O Autorze

Urodziłem się w ....

Moje życie zawodowe i pasja to programowanie. Od 6 klasy podstawówki poświęcałem mnóstwo czasu najpierw na naukę programowania, a później na tworzenie aplikacji, stron i narzędzi, które były mi potrzebne.

Wiem jak to brzmi, koleś pewnie chodzi w szarym sweterku albo w kraciastej koszuli i nie wychodzi z piwnicy, a słońce ogląda tylko na ekranie monitora. Pewnie tak właśnie wyglądałoby moje życie, gdyby nie moja pasja do podróży rowerowych i i grania muzyki. Te zainteresowania nadają mojemu życiu humanistycznej treści i dzięki nim nawiązuję wiele relacji z niezwykłymi ludźmi.

 

Jaki jest koń - każdy widzi...

Od wielu lat gram i śpiewam w zespole Babilon a każdą wolną chwilę spędzam podróżując rowerem po świecie. Kiedy nie mam wolnych chwil pracuję jako senior software developer i tworzę złożone systemy informatyczne.

 

Najbardziej lubię długie wyprawy rowerowe z noclegami pod namiotem i posiłkami robionymi na ognisku, albo na kuchence gazowej. Świat znad rowerowej kierownicy ogląda się inaczej, niż jadąc samochodem. Wszędzie mogę się zatrzymać i z każdym porozmawiać. Widoki przesuwają się powoli i można się nimi nasycić tak, aby zostały z nami na długo.

Wyszehrad 2018

 

O co mi chodzi?

Od 2011 roku tworzę  stronę zaliczgmine.pl, gdzie kilka tysięcy rowerzystów bierze udział w niezwykłej konkurencji, która polega na zwiedzaniu i odhaczaniu każdej odwiedzonej gminy w Polsce. 

Dostaję mnóstwo wiadomości od Łowców Gmin z pomysłami na modernizację serwisu. Wszystkie są wspaniałe, ale nie mogę pozwolić sobie na poświęcenie takiej ilości czasu, aby zrealizować je nieodpłatnie w wolnym czasie, którego nie mam zbyt wiele.

Tak narodził się pomysł uzyskania wsparcia i rozwinięcia serwisu tak, jak życzyliby sobie tego użytkownicy. Chcę zrobić to zawodowo, poświęcając odpowiednią ilość czasu, aby strona działała i wyglądała profesjonalnie, a jednocześnie była funkcjonalna i wygodna. Proszę Was o wsparcie, a w zamian oferuję rozwój witryny i realizację wspaniałych pomysłów, które pojawiły się przez lata naszego wspólnego działania przy zaliczgmine.pl.

 

Podziękowania

Chciałem też podziękować użytkownikom forum: podrozerowerowe.info, którego jestem miłośnikiem.  Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem, to zapraszam. Tam poznałem wielu przyjaciół i pasjonatów podróży rowerowych. Tam też dyskutujemy nad rozwojem strony zaliczgmine.pl

podrozerowerowe.info

Zapraszam do wsparcia i dziękuję za wszelką pomoc

Wojtek Klessa

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1

KLIK


Każda droga zaczyna się od wykonania pierwszego kroku. Ta piątka, to taka mała cegiełka, która składa się na większą całość. Twój nawet najdrobniejszy wkład jest dla mnie dużą pomocą i pomaga mi rozwijać stronę. Jestem Ci bardzo wdzięczny za wsparcie w rozwoju strony.

W zamian za wsparcie otrzymasz:

 • dostęp do aktualizacji podziału administracyjnego (jeśli osiągniemy kwotę na cel - "Aktualizacja podziału administracyjnego")

Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 4

ENTER


Każda złotówka jest jak wciśnięcie klawisza ENTER i dodanie kolejnej linii do kodu strony. Każda duża funkcjonalność, to dziesiątki linijek, które jedna po drugiej tworzą sprawnie działającą całość. Każda wpłata to kilka minut czasu, który mogę poświęcić na rozwój strony nie martwiąc się o przyziemne sprawy.

Bardzo dziękuję za wsparcie. Nawet drobna kwota jest dla mnie ważna i umożliwia pracę nad stroną.

Jako podziękowanie za wsparcie:

 • Twoje nazwisko pojawi się na specjalnej podstronie zaliczgmine.pl czyniąc cię osobą, która oficjalnie pomogła w rozwoju
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1

ANALITYK


Weź aktywny udział w rozwoju strony. Jako patron z progu 50 zł jesteś bardzo ważny dla rozwoju strony. Kwota, którą mnie wspierasz daje już zauważalny skutek, więc uzyskasz dostęp do:

 • wyjątkowej grupy na facebooku, co oznacza możliwość dyskusji w ekskluzywnym gronie na tematy związane ze stroną, dostęp do wczesnej wersji strony i wpływ na kształt i kierunek rozwoju strony

 • specjalnego unikalnego złotego batona do wklejania na blogi i strony www, który będzie podziękowaniem za Twoje wyjątkowe wsparcie.


Bardzo dziękuję Ci za tak wyjątkowe wsparcie!

* Przysługują Ci również nagrody z progu 10 zł
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0

ARCHITEKT SUKCESU


Taka kwota to nie byle co. Ciężko pracuję i szanuję każdą złotówkę, Twój wkład to naprawdę spore wsparcie i ogromna pomoc dla mnie. Bardzo Ci za to dziękuję.

W zamian za tak znaczące i pomocne wsparcie uzyskujesz:

 • dostęp do specjalnego wyróżnienia na stronie w postaci koloru premium dla nicka użytkownika na całej stronie. Twoja nazwa użytkownika będzie wyróżniona na liście użytkowników oraz na podstronie statystyk, co oficjalnie potwierdzi status użytkownika premium na stronie zaliczgmine.pl


Doceniam Twój wkład i dziękuję za niego.

*Przysługują Ci również nagrody z progów: 10 zł i 50 zł.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy