Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

5 zł

miesięcznie

35 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1325
miesięczne wsparcie
1037
liczba patronów

  Cześć Kochani, tu Zespół Artystyczny Gawęda - kolorowy teatr dziecięcej piosenki. Mamy już 67 lat i za nami ponad 7000 przedstawień na całym świecie. Gościliśmy m.in. w Stanach Zjednoczonych, na Kubie, w Japonii, na Tajwanie, w Australii. W zeszłym roku koncertowaliśmy w Hiszpanii.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 5000 zł
brakuje 4965 zł
Halo - tu mówią dzieci, Halo - słyszycie nas? Ludzie ze wszystkich krajów, Ludzie ze wszystkich miast!
Halo - mówi Warszawa,
Halo - słyszycie nas ?
Dzieci ze wszystkich krajów,
Dzieci ze wszystkich miast !
O ważną sprawę chodzi,
O radość naszych lat,
Niech każdy głos zabierze,
Wezwanie rzućmy w świat.

Halo - tu mówią dzieci,
Halo - słyszycie nas?
Ludzie ze wszystkich krajów,
Ludzie ze wszystkich miast!
Jesteście już dorośli
I ważny macie głos,
A to jest wielka sprawa,
Tu chodzi o nasz los.

Kochani Zespół Artystyczny Gawęda już za miesiąc wyrusza w niesamowitą i fascynującą podróż na koło podbiegunowe.
Mamy zamiar tańczyć i śpiewać na Litwie, Łotwie, Estonii, Finlandii oraz Szwecji. Dzieci i młodzież z Zespołu Artystycznego Gawęda będą godnie reprezentować nasz kraj. Zawieziemy polską kulturę, piękne słowo i Gawędowe piosenki do krainy świętego Mikołaja, reniferów i dnia polarnego. Gawędowe dzieci dotrą tam, gdzie słońce świeci na okrągło. Jego tarcza nie chowa się za horyzontem.
Zastanawialiście się, co Święty Mikołaj robi wiosną? Pomóżcie nam to sprawdzić.
Wybieramy się w daleką trasę mamy do pokonania prawie 4500 km. Mamy w Zespole dwóch uczestników, których rodzina z przyczyn finansowych nie jest wstanie podołać temu wyjazdowi.
dlatego organizujemy zbiórkę pieniążków aby dwóch najmłodszych uczestników Naszego Zespołu mogło także wybrać się w tę niezapomnianą podróż.
Jeżeli możecie wesprzeć nas to będzie dla wspaniale. Jeżeli z jakiś przyczyn nie macie teraz wolnego grosza to proszę udostępniajcie naszą zbiórkę na swoim Facebooku i dajcie znać o niej swoim znajomym.
Pamiętajcie w znajomych, znajomego - znajomego jest SIŁA I MOC.

DLATEGO APELUJEMY POMÓŻCIE NAM ZEBRAĆ BRAKUJĄCE PIENIĄŻKI ABY WSZYSCY Z CHĘTNI Z NASZEGO ZESPOŁU MOGLI ODWIEDZIĆ renifery.
Całkowity koszt wyjazdu na 14 dni do FINLANDII, SZWECJI, LITWY, ŁOTWY I ESTONII jednego uczestnika to 2500zł dlatego potrzebujemy razem 5000zł.


0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 12000 zł
brakuje 11965 zł
Zespół Gawęda z wizytą u świętego Mikołaja w Laponii, nakarmi renifery i zajrzy do Muminków i rudowłosej Pipi
Kochani Zespół Artystyczny Gawęda już za miesiąc wyrusza w niesamowitą i fascynującą podróż na koło podbiegunowe.
Mamy zamiar tańczyć i śpiewać na Litwie, Łotwie, Estonii, Finlandii oraz Szwecji. Dzieci i młodzież z Zespołu Artystycznego Gawęda będą godnie reprezentować nasz kraj. Zawieziemy polską kulturę, piękne słowo i Gawędowe piosenki do krainy świętego Mikołaja, reniferów i dnia polarnego. Gawędowe dzieci dotrą tam, gdzie słońce świeci na okrągło. Jego tarcza nie chowa się za horyzontem.
Zastanawialiście się, co Święty Mikołaj robi wiosną? Pomóżcie nam to sprawdzić.
Wybieramy się w daleką trasę mamy do pokonania prawie 4500 km. Nasza podróż nie jest jeszcze do końca zaplanowana, gdyż brakuje nam jeszcze dwóch busików. Musimy je wynająć, żeby każdy uczestnik miał możliwość przeżycia tej przygody.
Potrzebujemy pieniędzy na wynajęcie 2 brakujących nam busów 9 osobowych oraz na paliwo do nich. Będziemy na kole podbiegunowym 14 dni i każdego dnia pokażemy Wam jak tam jest i co robimy. Chcemy zatańczyć i zaśpiewać dla świętego Mikołaja na kole podbiegunowym, dla Pippi Langstrumpf oraz Muminków.
Tak dobrze czytasz bo Muminki istnieją! Odwiedź ich wioskę w Finlandii razem z Nami - specjalnie dla Was stworzymy wideo relację z tego wyjazdu a na końcu filmiku każdego z Was (naszych patronów) wymienimy. Wzdłuż zachodniego wybrzeża Finlandii rozciąga się archipelag 20 tysięcy wysp. Na jednej z nich – Kalio, spotkamy rodzinę Muminków oraz ich bajkowych przyjaciół. W drodze powrotnej zajrzymy także do małej rudej psotnicy ze Szwecji. Wszyscy miłośnicy przygód niesfornej, rudowłosej dziewięciolatki – Pippi Langstrumpf powinni odwiedzić z NAMI Vimmerby.
Koszt wynajęcia busa to 200zł/doba więc 15 dni x 200zł daję kwotę 3000zł a że busy potrzebne są 2 więc koszt to 6000zł. Paliwo to ok 6000 zł DLATEGO ŁADNIE PROSIMY WESPRZYJ NASZ CEL I DAJ SIĘ SKUSIĆ NA WYPRAWĘ W ŚWIAT DZIECIĘCYCH MARZEŃ. Wesprzyj Nas złotówkami a my przekażemy Tobie niesamowity reportaż z Naszej podróży

O Autorze

Cześć Kochani, tu

Zespół Artystyczny Gawęda

 kolorowy teatr dziecięcej piosenki.

Mamy już 67 lat i za nami ponad 7000 przedstawień na całym świecie.

Gawęda była prawie we wszystkich miastach i wioskach w Polsce.

Występowała w wielu stolicach w Europie.

Byliśmy w USA, w Kanadzie, na Kubie, w Australii, na Tajwanie i w Japonii.

Jako pierwsza grupa dziecięco-młodzieżowa koncertowaliśmy dla Ojca Świętego Jana Pawła II w Castel Gandolfo, a później pod Kliniką Gemelli i w Rzymie na otwarciu Domu Pielgrzyma. 

Śpiewaliśmy w Białym Domu i na Kremlu, dla Międzynarodowego Kongresu Przedstawicieli Świata Kultury na Kubie, przed Prezydentami USA, Paryża, Kuby, Rosji. Z całego świata przywoziła recenzje pełne zachwytu i uznania, a gdy dane jej było reprezentować Polskę na Expoo w Japonii to w niezbyt życzliwej Polakom gazecie na pierwszej stronie ukazał się długi serdeczny i ciepły artykuł zaczynający się od słów: „Przyjechały do nas polskie Diabły z buziami Aniołów, które na scenie potrafią wszystko!”

Uznany jako połączenie kultury ze sztuką wychowując młodych ludzi, którzy do niej trafiają według autorskiej metody swojego Założyciela „Wychowania przez sztukę i w kontakcie z nią”.

Gawęda gromadzi wokół siebie ludzi, którzy nie tylko są specjalistami w danych dziedzinach, ale przede wszystkim są pasjonatami tego, czym się zajmują oraz mają wszelkie umiejętności w przekazywaniu swojej pasji innym.

Przez wiele lat z Zespołem współpracowali znakomici autorzy tekstów jak: Wanda Chotomska, Krzysztof Gradowski, Wojciech Kejne, Marek Groński, Jonasz Kofta; kompozytorzy: Włodzimierz Korcz, Andrzej Korzyński, Czesław Majewski, Zbigniew Stelmasiak, Andrzej Zygierewicz; choreografowie: Zofia Rudnicka, Witold Gruca, Józef Zaprzałkowski, scenografowie: Adam Kilian, Tatiana Kwiatkowska, Joanna Radzka i wielu, wielu innych artystów o mistrzowskim talencie, których nie sposób wszystkich wymienić.

Rezerwat – pierwszy dziecięcy musical – napisany został przez Krzysztofa Gradowskiego i Andrzeja Korzyńskiego.

KAŻDEGO PATRONA NASZEGO SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO PRZECZYTANIA NASZYCH POSTÓW, GDZIE ZNAJDZIECIE PRZYGOTOWANY I DOSTĘPNY TYLKO DLA PATRONÓW PLAN NASZEGO Tourne PO FINLANDII. Tylko nasi patroni będą mieli dostęp do reportażu oraz galerii zdjęć z tego ekscytującego wyjazdu. Odwiedzimy Litwe, Łotwe, Estonię, Finlandią i Szwecję. Już dziś zachęcamy do przekazania nam pieniążków a my odwdzięczymy się najlepiej jak będziemy umieli.

To chyba jedyny Zespół Artystyczny na świecie, gdzie końskie ogony od 67 lat wiąże się tak samo: na wysokości czubka ucha.

Gawęda ma na swym koncie liczne widowiska, nagrane płyty, koncerty w kraju i za granicą.

Z całego świata przywoziła recenzje pełne zachwytu i uznania, a niemal wszystkie podkreślały szczerość i wdzięk zachowania na scenie oraz prawdziwy urok dziecięcego wieku: „Gawęda to urok dziecięcego i młodzieńczego wieku, to radość kształcącej zabawy, a równocześnie kultura na wysokim poziomie”.

Gawęda ma ponad szesnaście tysięcy wychowanków, a wśród nich znani w świecie: reżyser Krzysztof Gradowski, aktorzy: Anna Nehrebecka, Agnieszka Wagner, Andrzej Zaorski, muzycy Danuta Stankiewicz, Marek Kościkiewicz, Wojciech Mann, Paweł Stasiak, Jarosław Szlagowski, prezenterka telewizyjna Dobromiła Skalska, modelka Magdalena Mielcarz, tancerka Wiktoria Gąsiewska i wielu innych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy serdecznie za Twoje wsparcie. Jesteśmy wdzięczni za każdą symboliczną 5-ciozłotówkę. Dlatego specjalnie Tobie podziękujemy za tę wpłatę na facebooku. Pamiętaj - Liczy się dla nas każda przekazana przez Ciebie złotówka.
Zostań patronem
13 zł / miesiąc
patroni: 0
13-nastka
Dziękujemy za to, że wierzysz w Nas. Dla Nas 13 jest szczęśliwa. 13 praw Gawędy, które zna każdy uczestnik Zespołu, będą od dzisiaj Twoim Gawędowym amuletem. Przyślemy Tobie pocztą specjalny egzemplarz tego najważniejszego dla nas dekalogu. Co miesiąc będziesz otrzymywał także od nas Gawędowe zdjęcie wykonane specjalnie dla Ciebie. Liczy się dla nas każda przekazana przez Ciebie złotówka.
Zostań patronem
26 zł / miesiąc
patroni: 0
Podwójna 13 super to dla nas wiele znaczy bo dla Nas 13 jest szczęśliwa. 13 praw Gawędy, które zna każdy uczestnik Zespołu, będą od dzisiaj Twoim Gawędowym amuletem. Przyślemy Tobie pocztą specjalny egzemplarz tego najważniejszego dla nas dekalogu oraz gadżet z LOGO zespołu Gawęda. Co miesiąc będziesz otrzymywał także od nas Gawędowe zdjęcie wykonane specjalnie dla Ciebie. Liczy się dla nas każda przekazana przez Ciebie złotówka.
Zostań patronem
67 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 67
67 – bo tyle mamy lat. To już jest suma, która gwarantuje Tobie, że znajdziesz się na specjalnej liście przyjaciół i patronów Zespołu Gawęda, która będzie widnieć na naszej stronie www.gaweda.waw.pl oraz na facebooku. Dziękujemy serdecznie za Twój wkład w Nasz kolorowy teatr dziecięcej piosenki. Specjalnie dla Ciebie umieścimy na Facebooku co miesiąc gawędową piosenkę ze specjalną dedykacją dla Ciebie.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Oj to się nawet nam nie śniło. Trzy cyfrowa kwota jaką na Nas przekazujesz jest dla nas wielkim darem, dlatego kłaniamy się nisko i ślicznie dziękujemy. To już jest suma, która gwarantuje Tobie, że znajdziesz się na specjalnej liście przyjaciół i patronów Zespołu Gawęda, która będzie widnieć na naszej stronie www.gaweda.waw.pl oraz na facebooku. Otrzymasz od nas pocztą specjalny egzemplarz 13 praw Gawędy czyli najważniejszego dla nas dekalogu. Co miesiąc będziesz otrzymywał także od nas Gawędowe zdjęcie wykonane specjalnie dla Ciebie a także umieścimy na Facebooku raz w miesiącu gawędową piosenkę ze specjalną dedykacją dla Ciebie.
Zostań patronem
213 zł / miesiąc
patroni: 0
BRAWO, BRAWO jesteś WSPANIAŁY. Właśnie pokolorowałeś NASZ GAWĘDOWY ŚWIAT na 213 kolorów. Dodałeś nam skrzydeł do działania.
Trzy cyfrowa kwota jaką na Nas przekazujesz jest dla nas wielkim darem, dlatego kłaniamy się nisko i ślicznie dziękujemy. To już jest suma, która gwarantuje Tobie, że znajdziesz się na specjalnej liście przyjaciół i patronów Zespołu Gawęda, która będzie widnieć na naszej stronie www.gaweda.waw.pl oraz na facebooku. Otrzymasz od nas pocztą specjalny egzemplarz 13 praw Gawędy czyli najważniejszego dla nas dekalogu. Co miesiąc będziesz otrzymywał także od nas Gawędowe zdjęcie wykonane specjalnie dla Ciebie a także umieścimy na Facebooku raz w miesiącu gawędową piosenkę ze specjalną dedykacją dla Ciebie. Specjalnie dla CIEBIE co miesiąc nagramy krótki filmik ukazujący nasze zmagania na próbach, koncertach, wyjazdach. Będziesz mógł nas podglądać za kulisami. NIKT INNY TYLKO TY - bo jesteś dla nas bardzo ważny.
Zostań patronem
313 zł / miesiąc
patroni: 0
TAŃCZ, TAŃCZ, TAŃCZ albo jak wolisz ŚPIEWAJ, ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI. To już przyszedł ten czas abyś dołączył do NAS. ZAPRASZAMY CIEBIE raz w miesiącu na zajęcia do NAS. Zobaczysz jak to jest należeć do Dużej GAWĘDOWEJ RODZINY. Ty przekazujesz tak dużą kwotę na Nas to my przekażemy Tobie naszej najskrytsze tajniki tworzenia niesamowitej atmosfery i prze barwnego widowiska dla dzieci i młodzieży. Trzy cyfrowa kwota jaką na Nas przekazujesz jest dla nas wielkim darem, dlatego kłaniamy się nisko i ślicznie dziękujemy. To już jest suma, która gwarantuje Tobie, że znajdziesz się na specjalnej liście przyjaciół i patronów Zespołu Gawęda, która będzie widnieć na naszej stronie www.gaweda.waw.pl oraz na facebooku. Otrzymasz od nas pocztą specjalny egzemplarz 13 praw Gawędy czyli najważniejszego dla nas dekalogu. Co miesiąc będziesz otrzymywał także od nas Gawędowe zdjęcie wykonane specjalnie dla Ciebie a także umieścimy na Facebooku raz w miesiącu gawędową piosenkę ze specjalną dedykacją dla Ciebie. Specjalnie dla CIEBIE co miesiąc nagramy krótki filmik ukazujący nasze zmagania na próbach, koncertach, wyjazdach. Będziesz mógł nas podglądać za kulisami. NIKT INNY TYLKO TY - bo jesteś dla nas bardzo ważny.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy