Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

14

patronów

380 zł

miesięcznie

4580 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
295
miesięczne wsparcie
308
liczba patronów

  Pomagamy zwierzętom domowym, dzikim i wolnobytującym głównie na Dolnym Śląsku - trafiają do nas nie tylko psy, koty czy świnki morskie, ale też jenoty, jaskółki i wiewiórki. Szczególnym elementem naszej działalności jest pomoc jeżom.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
19 %
100%
osiągnięto 19%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1620 zł
Kundelek Blaszka może ćwiczyć spokojnie
Tyle kosztuje miesięczna rehabilitacja naszego podopiecznego - kundelka Blaszki. Nasi wolontariusze znaleźli go w rowie - potrąconego przez samochód. Najpierw walczyliśmy o jego życie. Teraz walczymy, by znów mógł stanąć na nogi, cieszyć się pieskowym życiem i znaleźć człowieka, który pokocha go już na zawsze.
0%
100%
osiągnięto 9%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 3620 zł
Jedzonko dla jeży
Jeże trafiają do nas z całego Dolnego Śląska, a czasem też z dalszych okolic. Pomagamy chorym i rannym osobnikom, osieroconym oseskom, a także tym jeżom, które nie byłyby w stanie przeżyć zimy w hibernacji. Gdy warunki atmosferyczne i zdrowie na to pozwalają, jeże są wypuszczane na wolność. Jednak ich pobyt u nas kosztuje - średni miesięczny koszt wyżywienia to 4000 zł. Jeśli osiągniemy ten cel, już nigdy nie będziemy musieli martwić się, czy jeżom starczy papu!
0%
100%
osiągnięto 6%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 5620 zł
Opieka weterynaryjna - zastrzyk gotówki
Leczenie pochłania największą część ekostrażowego budżetu. Zwierzęta, które trafiają pod nasze skrzydła, są najczęściej w złym stanie - skrzywdzone przez człowieka, porzucone, po wypadkach. Wymagają pilnych operacji (często ratujących życie) lub są przewlekle chore. Podstawowe badania, szczepienia, odrobaczanie i odpchlenie, zabiegi, walka z chorobami skóry, białaczką, anemią, guzami, leczenie urazów - litania nie ma końca. Osiągnięcie celu 6000 zł miesięcznie pomoże nam wesprzeć nasz weterynaryjny budżet - rzecz niezwykle potrzebna szczególnie w przypadku nagłych sytuacji.

O Autorze

Jak działamy?

Interweniujemy, ratujemy, leczymy, otaczamy opieką, znajdujemy dom lub wypuszczamy na wolność. Jako jedna z niewielu organizacji niesiemy pomoc zwierzętom przez całą dobę.

Jesteśmy przede wszystkim wolontariuszami, ale wśród nas znajdziecie m.in. wykwalifikowanych inspektorów ochrony zwierząt oraz techników weterynarii. Pomoc zwierzętom to dla nas nie praca, a pasja.

Dla kogo to wszystko?

Pod naszymi skrzydłami znaleźli się pies Fazi uratowany z pożaru, kotka Smółka wyłowiona ze smoły, jeż Henryk, który uderzony kołami samochodu miał problemy z oddychaniem, mały jenotek w stanie hipotermii znaleziony w rowie, osierocony lis Tomek z padaczką, bezdomny pies Blaszka ze złamanym kręgosłupem po wypadku (właśnie walczymy o jego sprawność!), schorowany fretek Kacper, który przyjechał z Wałbrzycha do Kamiennej Góry pod pokrywą silnika, a nawet zziębnięta wydra, która zawędrowała do ciepłego mieszkania przyprowadzona przez psa... Tysiące niezwykłych historii, wiele wygranych walk o jeżowe, psie, kocie, ptasie, królicze, jenotowe, bobrze, sarnie życie. 

Blaszka
Cudem uratowany kundelek Blaszka podczas rehabilitacji. Dzielny chłopak!
Odkarmiamy - wypuszczamy! 
pustułka ekostraz
Pustułka ratowana... i uratowana.
jeż ekostraż
Pomagamy złapać oddech.
Pogryziony szczeniaczek Gabryś w inkubatorze. Było z nim kiepsko... Ale przeżył!
lis ekostraż
Lis Tomek. Jego mama utonęła w Odrze.
kotka smolka ekostraz
Kotka Smółka była cała oblepiona smołą...
kot ekostraż
… ale przeżyła!

Jako jedna z niewielu organizacji działających w regionie zajmujemy się też potrzebującymi zwierzętami dzikimi i wolnobytującymi. Nie dzielimy zwierząt na lepsze i gorsze - tak, "brzydkie" szczury i nietoperze też znajdą u nas pomoc! ;)

Od 2010 roku udzieliliśmy pomocy ponad 4500 zwierzętom.

Oznacza to, że każdego roku ratujemy SETKI futrzaków, jeży i ptaków.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie naszych kochanych, wrażliwych na krzywdę zwierząt darczyńców. Pomóż nam ratować zwierzęta - dołącz do stada pomocy!

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
"Jeżyk Henio"

Dla naszych zwierzaków to puszka porządnego jedzonka - czyli możliwość nakarmienia jednego kota, psa lub kilku jeży. Ziarnko do ziarnka - a zwierzaki będą najedzone ;)

Możecie liczyć na comiesięczne podziękowanie na maila oraz wielką wdzięczność wszystkich naszych kolczaków, futrzaków i ptaków!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 4
"Jenot Kamil"

Paczka żwirku czy dwie puszki karmy? A może saszetka Convalescence Support, niezbędnego do karmienia najsłabszych zwierząt? To właśnie możemy kupić dzięki Tobie!

A co w zamian (oprócz satysfakcji, oczywiście)? Podziękowanie na maila wraz z filmikiem nagranym przez wolontariuszy na dyżurze - czyli mini-relacja wprost z życia. Filmik będzie przygotowany tylko dla patronów z tego portalu, ale nie będzie personalizowany. A dodatkowo... Twoje imię zostanie umieszczone na Ścianie Patronów w naszym lokalu, pod czujnym okiem naszych zwierzaków!
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 8
"Kot Ryszard"

To już jest coś! Ta kwota wystarczy na dużą paczkę podkładów lub mały transporter. Jesteś super darczyńcą!

A co dla Ciebie oprócz nagród z progów "Jeżyk Henio" i "Jenot Kamil"? Co trzy miesiące otrzymasz kartkę ze zdjęciem naszego zwierzaka napisaną ręcznie przez wolontariusza i wysłaną najprawdziwszym listem :)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 2
"Pies Azor"

O jaa, ale super, machamy do Ciebie ogonem! Bo za 50 złotych możemy już kupić jeden transporter, odrobaczyć i odpchlić psa / kota albo zaczipować psa.

W ramach podziękowań za wsparcie otrzymasz nagrody z progów "Jeżyk Henio", "Jenot Kamil" i "Kot Ryszard", a do tego raz na miesiąc będziesz mógł nazwać zwierzę uratowane przez nas z interwencji (informację o zwierzaku prześlemy Ci mailem, a wybrane przez Ciebie imię dumnie ogłosimy na naszej stronie na Facebooku)!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 15
"Superzwierz"

Jesteś naszym superbohaterem! A to dlatego, że za 100 zł można zakupić 2 kg specjalistycznej karmy weterynaryjnej, zaszczepić psa na wściekliznę i choroby zakaźne lub zaszczepić profilaktycznie kota. Krótko mówiąc: realnie przyczyniasz się do otoczenia naszych zwierząt najlepszą, regularną opieką weterynaryjną.

Oprócz nagród z poprzednich progów otrzymasz od nas … spotkanie z ekipą Ekostraży raz na trzy miesiące (w umówionym terminie)! Forma dowolna: może to być wspólny dyżur w lokalu we Wrocławiu, podczas którego pokażemy, jak opiekujemy się jeżami, kotami i innymi zwierzami, może być to przeprowadzona przez nas na Dolnym Śląsku prelekcja dla dorosłych / dzieci (polecamy szkołom!), a nawet... wideokonferencja. Wybór należy do Ciebie :)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni