Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

50 zł

miesięcznie

609 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Mamy aspiracje do stworzenia największej, społecznej bazy produktów spożywczych w Polsce. Chcemy propagować wiedzę, która wpłynie na dobre i zdrowe życie. Sprawdzaj skład, pomagaj wzbogacać bazę produktów. Bądź odpowiedzialnym konsumentem.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 950 zł
stworzenie Aplikacji na Aios z wynagrodzeniem dla programistów i grafików
Dzięki osiągnięciu tego celu będziemy mogli zacząć pracę nad aplikacją na system Aios
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1950 zł
Utrzymanie bazy wraz z wynagrodzeniem dla programistów i grafików, autorów tekstów
Dzięki osiągnięciu tego progu będzie nas stać opłacić:
- Bazę produktów
- Grafików oraz programistów do ulepszania waszej strony i aplikacji będzie to szybsze i sprawniejsze.
- Opłacenie specjalistów którzy będą konstruowali dla was rzetelne, oparte na wiedzy i literaturze artykuły. Artykuły ciekawe, a co ważne wartościowe.
Kiedy uda nam się osiągnąć ten cel, będziemy mogli zwiększyć częstotliwość.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 8000 zł miesięcznie
brakuje 7950 zł
Całkowite poświęcenie się projektowi
Gdyby udało się to nam zrobić to było by nieprawdopodobne.
Utrzymanie bazy, opłata grafików I programistów, ulepszanie strony i aplikacji, do tego wartościowe artykuły. Z takim budżetem będziemy mogli całkowicie poświęcić się tworzeniu portalu. Będziemy mogli stworzyć potężną maszynę, która będzie codziennie pomagać ludziom czerpać wiedzę, oraz dokonywać dobrych wyborów.

O Autorze

 

Etykietnik.pl to portal który ma aspiracje do stworzenia największej społecznej bazy produktów spożywczych w Polsce. Bazę tworzą użytkownicy podczas codziennych zakupów i dodając kody kreskowe i składy swoich zakupów.   Dzięki niej będziesz mógł spokojnie zrobić zakupy nie martwiąc się o ich dobry i krótki skład. Aplikacja na chwilę obecną posiada opcje skanowania I budowania bazy produktów spożywczych. Docelowo będziemy mogli udostępnić Tobie opcje szukania produktów na podstawie kodu kreskowego. Będzie można  sprawdzić  skład twojego koszyka w sklepie, co ma w środku, rozszyfrować trudne nazwy, a na końcu dokonać wyboru czy masz w ręku produkt zdrowy czy wręcz przeciwnie. Docelowo nasza baza będzie podawała informacje czy dany produkt jest wegański, bezglutenowy, wegetariański bez laktozy i wiele innych kryteriów które wymyślimy. Kiedy nasza baza  będzie potężna, znajdziesz tam również ile jest w danym produkcie cukru, białka oraz błonnika. Pomóż nam stworzyć obiektywne narzędzie do dbanie o zdrowie. Nie dajmy już nabierać się producentom, a nagradzajmy tych ktorzy cenią naturalny i krótki skład. Stan się ekspertem, detektywem i śledczym w jednym

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki za wsparcie. To dobry początek jak na patrona. Dzięki twojemu zaangażowaniu,może uda nam się utrzymać bazę produktów. W zamian otrzymasz od nas podziękowanie mailem oraz wymienieni z imienia i nazwiska na social media.
Zostań patronem
5 zł / miesiąc
patroni: 0
Grosz do grosza. Dzięki twojemu zaangażowaniu,może uda nam się utrzymać bazę produktów. W zamian otrzymasz od nas podziękowanie mailem oraz wymienieni z imienia i nazwiska na social media, do tego oficjalnie będziemy bić brawo specjalnie dla ciebie i nagramy z tego krótki filmik, opublikujemy na Instagramie.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
O super potrzebujemy takich 100 osób byśmy mogli utrzymać naszą bazę. Dzięki Tobie jesteśmy bliżej celu. Twoja wpłata gwarantuje to, że możesz wypić u nas w Szczecinie jedna kawę w Szmaragd Cafe, lub jeżeli jesteś z daleka wyślemy ci coś dobrego do picia :), może jakąś pyszną herbatę (50 g). No i oczywiście dostaniesz od nas maila, z podziękowaniami, oraz imienne podziękowanie w social media.
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 0
No nieźle się szarpnales. Dzięki. :)
Za twoją wpłatę możesz dać nam znać jaką tematykę artykułu chciałbyś u nas zobaczyć. Dodatkowo, masz u nas kawę w Szmaragd Café/ lub dwie małe paczuszki herbaty które dla was wybierzemy i wyślemy listem (2 x 25 g). To chyba niezły sposób na wsparcie Etykietnika, a przy okazji dostaniesz od nas coś dobrego do picia. jak zawsze dostaniesz od nas maila, z podziękowaniami, imiennymi oraz podziękowanie w social media.
Zostań patronem
35 zł / miesiąc
patroni: 0
To już nie przelewki. Za takie wsparcie należy Ci się coś dobrego. Co miesiąc dostaniesz od nas:
Zestaw batonów (4 smaki) firmy "Krótki Skład" oraz paczuszkę herbaty.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 10
Widzę że się powodzi, dzięki temu nam również.
W zamian za wsparcie dostaniesz od nas::
- Darmowa kawę w kawiarni mobilnej Szmaragd Cafe
- Paczkę 250 gr kawy. Tutaj masz do wybory albo pod ekspres ciśnieniowy albo do metod alternatywnych.
- Zestaw batonów firmy "Krótki Skład". Wszystko wyślemy do ciebie pocztą.
Zostań patronem
110 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Chyba zasługujesz na coś specjalnego. Dostaniesz od nas maila, z podziękowaniami, imienne podziękowanie w social media. To nie koniec:
Darmowa kawę w kawiarni mobilnej Szmaragd Cafe
Paczkę 250 g kawy. Tutaj masz do wyboru, albo pod ekspres ciśnieniowy albo do metod alternatywnych. Na koniec, zestaw batonów firmy "Krótki Skład". Wszystko wyślemy do ciebie pocztą. Wraz z przetworem który zrobimy, oraz zawekujemy specjalnie dla Ciebie.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy