Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

4

patronów

122 zł

miesięcznie

4592 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
563
miesięczne wsparcie
685
liczba patronów

  "[...] Sztuka moja jest nieustannym poszukiwaniem, porządkowaniem własnego ja, mozolnym porzucaniem wartości czysto estetycznych na rzecz wizualnych wartości symbolicznych, uniwersalnych, zagadkowych [...] poprzez które odzwierciedlam granicę między zewnętrznym a wewnętrznym bytem człowieka."

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
30 %
100%
osiągnięto 30%
cel: 402 zł miesięcznie
brakuje 280 zł
Katalog
Katalog - coś, co dla moich Patronów może być atrakcyjnym podarunkiem w ramach nagród!

Parę słów wyjaśnienia: katalog to autorski album o sztuce - wydanie naszych prac z tekstem o naszej pracy, o sobie i ewentualnie recenzjami.
Często katalog łączy się z wystawą - są takie czarowne miejsca, które drukują dla malarzy katalogi. Niestety - katalogów jest liczba ograniczona a miejsc takich nie tak wiele.

A co, jeśli kogoś chwyci fanaberia taka aby mieć porządny katalog i na przykład wysłać go do swoich Patronów i innych wielbicieli rozsianych po świecie? Aby mieć coś do triumfalnego wyjęcia i pokazania [bardzo przepraszam!] w prestiżowej galerii w stolicy...?

Wydanie katalogu to "nieco" więcej niż 400 zł - i nieco mniej niż suma całorocznego wsparcia po 402 zł miesięcznie.
Ale wszystko się zgadza: po prostu podłączyłam pod ten cel bardzo sprytnie, drobnym drukiem na koniec także inne materiały, koszty prądu w pracowni i specjalistycznych świetlówek, tektury, ram, linoleum do grafiki i wszelkich potrzebnych drobiazgów poza celem numer 1 który zwie się Pigmenty a który już został chlubnie osiągnięty w maju 2019. Praca malarza niekomercyjnego nie jest łatwa - nawet jeśli nie je za wiele, farby się zużywają a pędzle łysieją - patronowanie takiej zasuszonej werniksami postaci która w pocie czoła pracuje nad kolejnym - ach - arcydziełem (bo dlaczego nie? Nigdy nie wiadomo) daje przynajmniej pewność, że nie przepuści tego na byle co bo i tak jedynym sklepem który budzi emocje takiego szaleńca jest sklep z artykułami dla plastyków i tam ewidentnie traci rozum do reszty. A potem coś z tego co kupił stworzy. A potem wyśle Patronom...

Z góry serdecznie dziękuję za dołożenie swojej cegiełki do kolejnego Celu!

(Po osiągnięciu celu wytłumaczę wszystkim Patronom, dlaczego 402 zł a nie 400).
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 120 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Pigmenty
Aby móc kontynuować rozpoczętą praktykę malarstwa temperowego rozwijając ją o bardziej archaiczne metody (czyli tempera jajeczna mieszana ręcznie z naturalnych pigmentów i innych naturalnych składników)...

...oraz nagrodzić Patronów szczególnym prezentem w postaci obrazów malowanych tą szlachetną i starożytną techniką (obrazy mogą być duże, na płótnie, lub niewielkie na tekturze, w zależności od wybranego progu)...

...dodaję do mojego konta na Patronite CEL: 120 zł miesięcznie. Jest to kwota wystarczająca, by pomóc mi w regularnym nabywaniu pigmentów (cena małego słoiczka pigmentu sięga nawet 70 zł) oraz grubego prawdziwego lnu i profesjonalnych desek do malowania; ta kwota otrzymywana regularnie przeznaczana będzie wyłącznie na pigmenty i inne materiały potrzebne do tworzenia jajowej tempery.
Pamiętaj, że wspomagając ambitnych i rzetelnych twórców niezależnych (patronując im na Patronite lub w inny sposób wspierając ich pracę) przyczyniasz się do rozwoju sztuki i kultury swojego kraju. :) I chociaż brzmi to może dość pompatycznie, to jednak jest to szczera prawda.

Z góry serdecznie dziękuję za wsparcie mojego Celu i pozdrawiam!

O Autorze

Witaj na moim profilu!

Jeżeli kiedykolwiek uroniłeś symboliczną łzę nad dolą Vincenta van Gogha i innych

niedocenianych za życia malarzy -

lub

jeśli chciałbyś wnieść wkład w rozwój sztuki w naszym kraju poprzez wsparcie dla

malarki  niekomercyjnej ----

aby sztuka jej mogła nadal być niekomercyjna ----

 

(bo nawet jeśli od czasu do czasu udaje się sprzedać obraz - również do zagranicznych

kolekcji - koszty malowania są większe niż ogół ludzi przypuszcza i ambitne przedsięwzięcia -

wielkoformatowe serie czy profesjonalne katalogi - zwykle rozbijają się o brak funduszy.

 

Możesz to zmienić - oraz otrzymać w prezencie unikalne dzieło sztuki.

 

Kilka informacji o artyście, czyli...

 

...BIO

Izabela Wolska

W rzeczywistości Izabela Gwiazdowska – jako malarka używa nazwiska rodowego.

Urodzona w 1982 roku w Szczecinie. Studiowała w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Obroniła dyplom z wypukłodruku u prof Andrzeja Załeckiego w 2006 roku.

Od 2005 roku związana jest z Międzynarodowymi Spotkaniami Artystów w Marianowie (organizowanymi przez prof. Andrzeja Tomczaka).

W 2016 roku objęta mecenatem artystycznym przez firmę ZIPSEE.

Od ukończenia studiów prowadzi indywidualną praktykę artystyczną – malarską, rysunkową, graficzną. Eksperymentuje z techniką, formą, linią, często aranżuje obrazy na płótnach lub płytach z mniejszych prac malowanych i rysowanych na papierze.

 

Niektóre wystawy indywidualne:

2008 Wystawa malarstwa w klubie „Delta” w Szczecinie,

2009 "Introwersje" - wystawa malarstwa w Galerii Centrum w Kamiennej Górze

2011 "Nieodparte" wystawa malarstwa I rysunku w Willi Lentza w Szczecinie

2011 Wystawa malarstwa w Miejskim Ośrodku Kultury w Łodzi

2012 Wystawa malarstwa w Muzeum Regionalnym w Szczecinku

2013 Wystawa malarstwa w Miejskim Domu Kultury w Rybniku – Chwałowicach,

2013 Wystawa malarstwa w klubie muzycznym Morion w Szczecinie

2016 Wystawa malarstwa w galerii Grafo+ w Szczecinie

2016 “Obszary niczyje” wystawa malarstwa i fotografii w galerii Kafle w Szczecinie  

2018 "Fragmenty" wystawa malarstwa w Galerii Sztuki "Zamek" w Szczecinku

Oprócz tego brała udział w ponad dwudziestu wystawach zbiorowych i plenerach, m.in:  Międzynarodowe Spotkania Artystów w Marianowie, wystawy Kolekcji Marianowskiej w Zamku Książąt Pomorskich, otwarcie galerii Zamek w Szczecinku – udział w wystawie inauguracyjnej, wystawa artystów szczecińskich w CreoClub w Szczecinie, Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne w Gludsted (Dania) 2013 wraz z wystawą poplenerową w Kunstcenter Silkeborg Bad, udział w wystawie “Ciało otwarte” w ramach Festiwalu FAMA w Świnoujściu w 2016 roku oraz innych konkursach, wystawach zbiorowych i warsztatach artystycznych.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

o   m o j e j    s z t u c e

Sztuka moja jest nieustannym poszukiwaniem, porządkowaniem własnego ja, mozolnym

porzucaniem wartości czysto estetycznych na rzecz wartości symbolicznych, uniwersalnych,

zagadkowych - prace moje zmieniały się przez lata, ich motywy i inspiracje, od pojedynczych

barwnych obrazów figuratywnych, aż do odnalezienia własnej poważnej drogi artystycznej, w której

odzwierciedlam relacje i granice między wewnętrznym a zewnętrznym bytem ludzkim. Interesuję

się m.in psychologią twórczości, nonkonformistyczną potrzebą tworzenia, gdzie człowiek sam dla

siebie jest miarą rzeczy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Łączenie serii w wielkoformatowe poliptyki lub eksponowanie ich w abstrakcyjne kompozycje

wynika z potrzeby aranżowania osobnych kadrów w kompletny obiekt artystyczny działający jako

głębsza, wyrazista całość.


 

s u k c e s y    n a    P a t r o n i t e 

Dzięki dotychczasowym wpłatom od Patronów i Mecenasów  mogłam zaopatrzyć się

w materiały artystyczne na zapas (zakupiłam farby Royal Talens, blejtramy od producenta

podobrazi Art-Ram, potrzebne pędzle, media, grunty, ramy, pastele olejne itp) oraz  wziąć udział w

konkursach i wystawach, wydrukować potrzebne materiały.  Wsparcie  Patronów jest też dla

artysty bardzo  cenne, ponieważ dodaje artyście wiary we własne siły, motywuje do ciężkiej pracy i

podejmowania ryzyka  - ktoś tam na drugim końcu kraju ceni go i wspiera.

 

o      n a g r o d a c h 

Rysunki i obrazki dla moich Patronów są zawsze selekcjonowane, daję do wyboru

prace moim zdaniem najbardziej udane, nawet niewielkie formaty oferowane na

niższych progach (szybkie kompozycje malarskie, akwarelowe szkice, rysunki tuszem,

kolaże z własnych rysunków, czasem z własnym tekstem jeśli były luźno traktowane

jako wstępne opracowanie projektu). Są to pełnoprawne dzieła, atrakcyjne wizualnie,

ambitne, dobre warsztatowo i zawsze będą budziły zadowolenie z bycia patronem

artysty. 

 

Każdy mój Patron jest serdecznie zaproszony do pracowni w moim mieszkaniu w Szczecinie -

jeśli go tutaj los zaprowadzi -  na herbatę lub kawę z ciasteczkiem. Daje to możliwość obejrzenia

nowości zanim zostaną gdziekolwiek wystawione lub zobaczyć je w trakcie powstawania.

 

Nagrody przyznawane przeze mnie za patronat rozpisane są szczegółowo przy progach -

zapraszam!

 

Dziękuję bardzo wszystkim moim Patronom oraz Mecenasowi!

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

2 zł / miesiąc
patroni: 1
Bardzo dziękuję! Ziarnko do ziarnka, jak to mówią...
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Za 10 zł miesięcznie oferuję rocznie jedną niewielką pracę rysunkową [tusz, pastele olejne, ołówek] lub malarską [tempery, akwarele, akryl] na papierze lub tekturze i materiały z ewentualnych wystaw w danym roku. Jeżeli będę mieć akurat sporo małych płócienek z małymi studiami z natury to tez oczywiście może się trafić - zależy czym i na czym się pracuje. Wszystko do ustalenia!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękuję!
Za 20 zł oferuję raz do roku jeden niewielki (do rozmiaru a4) obraz na płótnie lub dwa mniejsze dobre szkice rysunkowe lub malarskie na papierze. Oczywiście to Patron wybiera z wysłanych mu kilku propozycji. Do tego materiały z wystaw, folderki i katalogi z danego roku.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 2
Dziękuję bardzo!
Jeżeli wybierzesz próg 50 zł, będzie ci przysługiwać obraz wielkości ok 40 cm - np 40x40 lub 40x30 lub powiedzmy 30x50 cm (wszystko do uzgodnienia) na płótnie lub płycie na blejtramie. Wszystkie nagrody oferowane przeze mnie na konkretnych progach mają dla mnie wartość i są moimi autorskimi kompozycjami, często są to prace malowane z natury (przedmioty codziennego użytku, rośliny, czaszki.....) lub nieduże studium z modela (np dłonie).
50 zł jest już całkiem zacną pomocą jako dofinansowanie pracowni - blejtramy, płótno, grunty, pigmenty, pędzle - każda taka wspierająca złotówka dorzucona do kieszeni malarza może mu pomóc w stworzeniu czegoś ważnego.... A o to przecież chodzi.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Serdecznie dziękuję za wsparcie mojej drogi artystycznej! Za 100 zł miesięcznie oferuję rocznie dwie niewielkie kompozycje malarskie do wyboru, na płótnie lub płycie na blejtramie, obrazy gotowe do powieszenia na ścianie bez oprawy (wielkość obrazów to ok 30 - 50 cm) oraz ewentualne materiały z wystaw w danym roku. Kwota 100 zł to trzy - cztery tuby farb, kilka pędzli, które niestety szybko się zużywają; 10 kostek akwareli - lub dwa - trzy przyzwoite jakościowo blejtramy. Będzie to bardzo realna pomoc w realizacji moich niekomercyjnych planów artystycznych!
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
Serdecznie dziękuję za wsparcie mojej drogi artystycznej! Za kwotę 250 zł miesięcznie oferuję rocznie jedną większą kompozycję malarską do wyboru (ok 80 - 100 cm) lub dyptyk złożony z mniejszych formatów; można będzie zamówić obraz - mogę na przykład namalować Twój dom, siedzibę firmy, ogród. Oferuję również materiały z wystaw z danego roku i innego rodzaju publikacje.
250 zł miesięcznie pozwala na zakup kilku blejtramów, ok 10 tub z farbami lub kilkunastu pędzli - lnianego płótna na wymiar, A także ułatwia publikację katalogów i udział w płatnych konkursach, co niestety malarz nie zawsze jest w stanie opłacić... Jeżeli dzięki m.in Twoim wpłatom wezmę udział w wystawie konkursowej, wraz z obrazem prześlę też katalog z takiej wystawy.

Uważam, że przy takiej sumie można już nawet mówić o mecenacie, nie tylko patronacie - a tworzenie rzeczy ważnych i pięknych będzie dla mnie dzięki temu dużo łatwiejsze - i np planując serię niewielkich kompozycji z użyciem złoceń będę mogła użyć najlepszych pigmentów, ręcznie przeze mnie ucieranych - i prawdziwego złota - zamiast "zwykłych" farb i złotej folii. Bardzo marzę o takiej wyższej jakości technologicznej moich prac.... (Która przełoży się także na jakość wykonania oferowanych nagród.)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy