Avatar użytkownika

Galeria Piana

10
patronów
625 
miesięcznie
30 125 
łącznie
10
patronów
625 zł 30 125 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

10 zł miesięcznie
Wybierz 10 zł
100 dostępnych miejsc
Dziękujemy za Twoje wsparcie i zangażowanie w promocję sztuki współczesnej oraz młodych twórców i twórczyń.
W ramach podziękowania oferujemy comiesięczny newsletter.
25 zł miesięcznie
Wybierz 25 zł
47 dostępnych miejsc
Dziękujemy za Twoje wsparcie i za identyfikowanie się z naszymi działaniami.
W ramach podziękowania oferujemy newsletter + pdfy z dokumentacjami wystaw i tekstami kuratorskimi.
50 zł miesięcznie
Wybierz 50 zł
47 dostępnych miejsc
Dziękujemy za Twoje wsparcie i za identyfikowanie się z naszymi działaniami. W ramach podziękowania oferujemy newsletter + pdfy z dokumentacjami wystaw i tekstami kuratorskimi. Zapraszamy także na indywidualne oprowadzanie kuratorskie w dogodnym terminie.
100 zł miesięcznie
Wybierz 100 zł
21 dostępnych miejsc
Dziękujemy za Twoje wsparcie i za identyfikowanie się z naszymi działaniami. W ramach podziękowania oferujemy newsletter + pdfy z dokumentacjami wystaw i tekstami kuratorskimi. Zapraszamy także na indywidualne oprowadzanie kuratorskie w dogodnym terminie.

Jako podziękowanie za Twoje zaangażowanie otrzymasz od nas pracę w formie wydruku na papierze kolekcjonerskim w edycji 50 + 2AP

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Galeria Piana w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

FUNDACJA GALERII PIANA - galeria sztuki współczesnej skupiona na promowaniu i prezentacji sztuki najnowszej, młodych twórców i twórczyń. Jesteśmy nie tylko przestrzenią wystawienniczą, ale również miejscem refleksji teoretycznej na temat sztuki, a także społeczności, wspólnoty i środowiska.

PL

FUNDACJA GALERII PIANA

Działalność Fundacji Galerii Piana koncentruje się na mapowaniu i promowaniu najnowszych zjawisk w sztukach wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem krakowskiej sceny artystycznej. Osobami odpowiedzialnymi za powstanie Galerii są:
MICHAŁ SROKA
MICHAŁ ZAWADA
FILIP RYBKOWSKI
 

ENG
The activity of the Piana Gallery Foundation focuses on mapping and promoting the latest phenomena in in the visual arts, with particular emphasis on the Krakow art scene.The persons responsible for the establishment of the Gallery are:

MICHAŁ SROKA
MICHAŁ ZAWADA
FILIP RYBKOWSKICELE:

PL
Działalność wystawiennicza i edukacyjna Galerii wypełnia istotną lukę w artystycznym pejzażu miasta, dając przestrzeń do prezentacji twórczości najmłodszych, w tym debiutujących artystów, i włączając ją w szerszy kontekst świata sztuki. W dalszej perspektywie ważne będzie również promowanie inicjatyw wielopokoleniowych, łączących środowisko lokalne z inicjatywami ogólnopolskimi i międzynarodowymi.  

Pragniemy być nie tylko przestrzenią wystawienniczą, ale również miejscem refleksji teoretycznej na temat sztuki, a także społeczności, wspólnoty i środowiska. Cele te będziemy realizować poprzez prowadzenie wystaw, działalność edukacyjną, organizowanie spotkań i wykładów, a także działalność wydawniczą.

Częścią programu galerii będzie program rezydencyjny, w ramach którego do udziału w długoterminowych projektach zapraszani będą uczestnicy spoza Krakowa (także z zagranicy).

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie promocji sztuki, animacji wydarzeń artystycznych i działań edukacyjnych (zarówno w ramach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, jak i we współpracy z innymi instytucjami kultury w Polsce i za granicą), jesteśmy gotowi stworzyć przestrzeń, która stanie się ważnym i stałym punktem na kulturalnej mapie miasta. Nasza ogólnopolska i międzynarodowa sieć kontaktów pozwoli nam animować miejsce spotkań różnych środowisk twórczych, ale otwarte dla lokalnych odbiorców.


 

ENG

The Gallery's exhibition and educational activities fill an important gap in the city's artistic landscape, giving space to present the work of the youngest artists, including those making their debut, and including it in the broader context of the art world. In the long run, it will also be important to promote multi-generational initiatives, linking the local environment with national and international initiatives.  

We wish to be not only an exhibition space, but also a place for theoretical reflection on art, as well as community, community and environment. We will pursue these goals by holding exhibitions, educational activities, organizing meetings and lectures, and publishing.

A part of the gallery's programme will be a residency programme, inviting participants from outside Krakow (also from abroad) to take part in long-term projects.

Using our many years of experience in art promotion, animation of artistic events and educational activities (both within Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow and in cooperation with other cultural institutions in Poland and abroad), we are ready to create a space that will become an important and permanent point on the cultural map of the city. Our nationwide and international network of contacts will allow us to animate a meeting place for various creative circles, but open to local recipients.
 

 

Cele Autora

UTRZYMANIE PRZESTRZENI GALERII PIANA
  • 1 800 zł miesięcznie
  • 1 175 zł brakuje
34%
GALERIA PIANA przy ulicy Retoryka 24 w Krakowie to nowe miejsce prezentujące sztukę współczesną.
Wasze wsparcie pozwala nam comiesięcznie opłacić wynajem przestrzeni wystawienniczej.

Koszty produkcji, promocji, obsługi merytorycznej i PR-owej wystaw pozostają po stronie Galerii.

CELE

Celem działalności galerii jest stworzenie możliwości twórczej wymiany doświadczeń najmłodszych uczestniczek i uczestników sceny artystycznej z szerszym kontekstem świata sztuki. Projekt miałby stać się przyczynkiem do działań mających na celu odkrywanie wspólnotowego i kooperacyjnego potencjału środowiska artystycznego w Krakowie poprzez inicjowanie działań wielopokoleniowych oraz łączących środowisko lokalne z inicjatywami ogólnopolskimi i zagranicznymi. W wymiarze długofalowym mógłby przyczynić się do upodmiotowienia głosu młodych artystek i artystów, którzy po zakończeniu studiów artystycznych, poszukują przestrzeni dla eksponowania swoich działań twórczych.

Projekt i kolejne planowane działania stworzą możliwość współpracy artystek i artystów z różnych ośrodków akademickich, wzmacniając współpracę pomiędzy instytucjami, a także wzbogacając ofertę kulturalną Krakowa. Będzie także przestrzenią krytycznego namysłu nad relacjami środowisk artystycznych (w tym Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) z otoczeniem społecznym.

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Galeria Piana już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Tomasz Rybkowski
Tomasz Rybkowski
25 zł
Anonimowy patron
50 zł
Jakub Sikorski
Jakub Sikorski
25 zł
Łukasz Stokłosa
Łukasz Stokłosa
100 zł
Paulina Olszewska
Paulina Olszewska
50 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.