Edyta Szalewska

Realizacja dyplomu magisterskiego z metalu

6 000 zł

0%

osiągnięto

6 000 zł

brakuje

Chciałabym wykonać dyplom z metalu, a uczelnia niestety mi tego nie jest w stanie sfinansować :(
Około 6 obiektów.. lekko nie będzie.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)