Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

5

patronów

90 zł

miesięcznie

1160 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
660
miesięczne wsparcie
556
liczba patronów

  Mówić PRAWDĘ we wszystkich aspektach naszego życia i aktywności, odkłamywać i demaskować kłamstwo; od polityki, poprzez sprawy gospodarcze i techniczne (jestem inżynierem) aż po religię... A że Biblia mówi iż; "Prawdą jest Jezus" - mam dla tej Prawdy ważne miejsce w naszym przekazie medialnym

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2910 zł
Bieżące funkcjonowanie kanału TelewizjaTychy i Telefonu Zaufania
Inni kupują profesjonalny sprzęt, i mają amatorską oglądalność - my mamy profesjonalną oglądalność na (prawie) amatorskim sprzęcie i samofinansowaniu.
Ale aby zrobić ok. 4-6 profesjonalnych reportaży/filmów tygodniowo potrzeba czasu i zaangażowania człowieka. Za takie pieniądze bieżące utrzymanie kanału realizującego materiały video na dobrym poziomie to gratka.

0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 3910 zł
Dalszy rozwój i więcej nowych filmów, relacji, reportaży...
Taka kwota pozwoliłaby rozszerzyć produkcję i realizować do 8 filmów miesięcznie;
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 5910 zł
Dalszy rozwój i więcej nowych filmów, relacji, reportaży, odłożenie na niezbędny sprzęt...
...a przy takiej kwocie byłoby realne odłożenie na modernizację sprzętów; i dokupywanie z czasem lepszej kamery, statywu z głowicą olejową, mikrofonów w tym bezprzewodowego, oświetlenia, lepszego telefonu (dla naszego Telefonu Zaufania) i dalszy rozwój naszego kanału reportażowego z wartościami.

O Autorze

         Zacznijmy od tego, że nie robię z siebie celebryty internetowego - kamerę kieruję na tego kto ma coś ważnego i doniosłego do przekazania, nie koniecznie na siebie. Z założenia (i od założenia) głównym celem kanału miało być bezstronne głoszenie Ewangelii i Prawdy w internecie. Jednak dajemy też to czego ludzie zwykle poszukują w sieci; praktyczne fachowe porady dotyczące np. ekogroszku (węgla opałowego), ostrzeżenia o oszustach nagranych ukrytą kamerą (film poniżej) demaskowanie manipulacji polityków, sekciarzy religijnych, relacje z ważnych wydarzeń, sondy uliczne...

 

Nie zdecydowaliśmy się jednak na nazwę "religijną" ponieważ na kanały religijne zwykle wchodzą religijni ludzie. A przecież Dobra Nowina skierowana jest przede wszystkim do tych niereligijnych lub sceptycznych. Mamy więc kontent dla nich, ale nie unikając w tej "mieszance życia" podawania i głoszenia Prawdy, i Dobrej Nowiny.

 

        Głoszę zaś nie tylko własnymi ustami. Niech przemówią inni jeśli mają ważny przekaz - nie uważam, że ja muszę być koniecznie w centrum uwagi. Choć nie chronię obsesyjnie swego wizerunku i jeśli trzeba staję przed kamerą, nawet jeśli bywa to dla mnie ryzykowne. - W imię wolności słowa i w obronie prawdy. A mówienie Prawdy bywa ryzykowne; otrzymywałem pogróżki, hejty, wezwania przedsądowe, ostrzeżenia, zdarzało się blokowanie reportaży... Próby cenzurowania i kneblowania nie były wyjątkowe w ciągu 8 lat tej działalności.

 

        Jednak nawet jeśli będą mnie łajać za to że jestem ciemnogród "świecki" i nie mam do tego żadnego pojęcia ani prawa do głoszenia Ewangelii (bo nie jestem księdzem) albo, że ten krzyż wisi w tle mojego kadru, albo że kanał ma "świecką" nazwę, albo że mój wąs się nie podoba... itd. itp. - będę nadal płynąć pod prąd głosząc Prawdę. Hasłem mojego kanału jest: "Zawsze po stronie Prawdy". Nawet jeśli ta Prawda miałaby być dla kogoś bolesna, niewygodna... 

 

          Z powyższych powodów nie jest możliwe zarabianie na wyświetleniach YT, które często sekuje kanał blokadami monetyzacji (bo nasza niepoprawność polityczna nie jest w cenie). Chciałbym przy tej okazji rozwiać pewien bardzo popularny mit jakoby na YouTube można dobrze zarobić. - Prawda jest taka że tylko kilku twórcom w kraju udaje się utrzymać z dochodów z reklam YouTube. Nie finansuje nas też żadna władza - gdyż jesteśmy niezależni i nie podlizujemy się rządzącym z żadnej strony. Jeśli więc naszym zleceniodawcą nie będą "zwykli" klienci (jakiś Pan Szef, czy Pan Klient, albo Jaśnie Pan Polityk) tylko Wy - nasza publiczność - będziemy mogli dalej płynąć pod prąd zakłamania i głosić Prawdę. Jest to jak najbardziej wykonalne. Mało tego; jest to nie tylko wykonalne, ale życzyłbym sobie nie tylko ja; aby serwilistyczne (służalcze) media mainstreamowe miały wreszcie poważną konkurencję wspieraną przez ludzi spragnionych Prawdy. Nie chciałbym też abyście mieli poczucie, że wspieracie moje "hobby". Chcę abyście czuli, że przykładacie rękę do czegoś pożytecznego i ważnego czym jest nasz kanał i połączony z kanałem Telefon Zaufania.

 

        Pozbawieni innego wsparcia finansowego musimy więc liczyć na hojność darczyńców na portalu Patronite. Jeśli uznasz, iż to co robię jest pożyteczne dla społeczeństwa - proszę o wsparcie, będę wdzięczny także za modlitwę, co mówię otwarcie - bo nie wstydzę się swej wiary. Pomimo płynięcia pod prąd, i przedzierania przez internet z bagażem wieku, który nie sprzyja popularności w sieci zdominowanej przez młodych - popularność kanału (tylko z pozoru lokalnego) jest oszałamiająca - także biorąc pod uwagę jego nazwę. Ponad 18 tys. subskrybentów, 10 mln odtworzeń (a za chwilę te dane będą już nie aktualne).

Podsumowując: tematycznie sięgamy problemów dotyczących każdego. Choć zaczynaliśmy skromnie od Tychów popularność zaskoczyła nas samych:  średnio kilkadziesiąt tysięcy wejść na film, mnóstwo komentarzy... Powstają (nie bez trudu) kolejne serie tematyczne, też poradnikowe... Nie mogę też zapomnieć o...opiece prawnej:  jeśli mówimy o tym o czym inni boją się mówić musimy być przygotowani na ataki, które w przeszłości już się zdarzały.

Wiem, że to co mówię jest bardzo często niepopularne, niepoprawne politycznie, pod prąd tego świata, ale nie przestanę tego mówić po to aby zyskać na popularności, którą można by przełożyć na dochód.  Są rzeczy ważniejsze od pieniędzy i popularności.

              I na koniec - dla Patronów;  pokazuję przykładowy wygląd czołówki końcowej każdego reportażu, filmu zrealizowanego w okresie jego patronowania.   Oczywiście,  jeśli Patron nie chce ujawniać swego nazwiska - nie jest to obowiązkowe;  proszę tylko aby mnie poinformował o tym w mailu.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
5 złotych jest to najniższy próg, ale to nie znaczy że nic nie znaczy... - Uboga wdowa z Ewangelii czegoś nas nauczyła. To ona dała najwięcej - bo nie z tego co jej zbywało, ale ze swego całego utrzymania. Oczywiście ona jest niedościgłą "mistrzynią", którą pochwalił sam Jezus stawiając jako przykład Apostołom... Dla mnie samego też jest godna podziwu z tego względu.
Dla nas liczy się każda pomoc - dlatego bez względu na to, jaką kwotą możesz nas co miesiąc wesprzeć będę polecać Cię w moich modlitwach. Możesz uczestniczyć naszym Kursie Alpha, lub dołączyć do wspólnoty, gdzie będziesz z radością i mile przyjęty – a dotyczy to każdej osoby bez względu jakiej wysokości wsparcie oferuje. Wszystkie benefity z niższych progów dotyczą rzecz jasna także tych wyższych; tam jednak pojawiają się dodatkowe korzyści. Rozważ je też...
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Każdy kto ofiaruje taką kwotę patronatu (i każdą wyższą) zostanie uwzględniony w napisach końcowych jako współrealizator każdego filmu. Bo jeśli coś współfinansujesz - to jesteś też Patronem Medialnym dzieła. Aby było uczciwie - wielkość liter z jego nazwiskiem będzie proporcjonalna do wielkości wsparcia (progu), którego udzielił (przykład graficzny jest obok).
W każdej chwili możesz napisać do mnie maila na dowolny temat (choć nie mam za wiele do powiedzenia np. w temacie lotów kosmicznych). Postaram się odpowiedzieć jak najszybciej.
Rzecz jasna benefity z wszystkich niższych progów dotyczą także Ciebie (...od pierwszego progu).
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 4
Każdy kto ofiaruje taką kwotę kwotę patronatu (i każdą wyższą) zostanie uwzględniony w napisach końcowych jako współrealizator każdego filmu. Bo jeśli coś współfinansujesz - to jesteś też Patronem Medialnym dzieła. Twoje Imię i Nazwisko będzie proporcjonalnie większe niż na niższym progu.
Dodatkowo na stronie telewizjatychy.pl pojawi się plansza ze współproducentami materiałów. Jestem też do dyspozycji dla Ciebie pod telefonem; rozmowa, modlitwa, porada...
Wszystkie benefity z niższych progów dotyczą rzecz jasna także tych wyższych; tam jednak pojawiają się dodatkowe korzyści. Rozważ je też.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Każdy kto ofiaruje taką kwotę kwotę patronatu (i każdą wyższą) zostanie uwzględniony w napisach końcowych jako współrealizator każdego filmu. Bo jeśli coś współfinansujesz - to jesteś też Współproducentem. Twoje Imię i Nazwisko będzie proporcjonalnie większe niż na niższym progu.
Dodatkowo na stronie telewizjatychy.pl pojawi się plansza ze współproducentami materiałów.
Jestem dla Ciebie do dyspozycji pod telefonem; rozmowa, modlitwa, porada... Możesz również zasugerować temat i problem, który warto poruszyć w którymś z kolejnych reportaży.
Wszystkie benefity z niższych progów dotyczą rzecz jasna także tych wyższych; tam jednak pojawiają się dodatkowe korzyści. Rozważ je też.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Każdy kto ofiaruje taką kwotę kwotę patronatu (i każdą wyższą) zostanie uwzględniony w napisach końcowych jako współrealizator każdego filmu. Bo jeśli coś współfinansujesz - to jesteś też Współproducentem. Twoje Imię i Nazwisko będzie proporcjonalnie większe niż na niższym progu.
Dodatkowo na stronie telewizjatychy.pl pojawi się plansza ze współproducentami materiałów.
Jestem dla Ciebie do dyspozycji pod telefonem; rozmowa, modlitwa, porada... Możesz również zasugerować temat i problem, który warto poruszyć w którymś z kolejnych filmów, a nawet sam wystąpić w reportażu w sprawie, którą uznasz za ważną. Możesz sam wystąpić lub nagrać głos przez telefon lub innym narzędziem (np. Skype) jeśli mieszkasz naprawdę daleko.
Możesz uczestniczyć naszym Kursie Alpha, lub dołączyć do wspólnoty, gdzie będziesz z radością i mile przyjęty – a dotyczy to każdej osoby bez względu jakiej wysokości wsparcie oferuje.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy