Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

17

patronów

180 zł

miesięcznie

4915 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
457
miesięczne wsparcie
275
liczba patronów

  Wizjoner, artysta malarz, video blogger, nauczyciel malarstwa i życia z pasją. Twórca i prowadzący (pierwszego na świecie po polsku) wideo poradnika na YouTube, o malowaniu obrazów krok po kroku, Jeden z artystów, malujących klatki, nominowanego do Oskara filmu "Twój Vincent".

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4820 zł
Malowanie i vlogowanie, czyli codzienne życie z pasją
Osiągnięcie tego celu pozwoli mi:
- zakup farb, pędzli, i innych specyfików, potrzebnych do codziennego malowania obrazów
- zajmować się moim poradnikowym vlogiem, o malowaniu obrazów krok po kroku, czyli nagrywać filmy, prowadzić portale społecznościowe i tworzyć inne treści dla moich Widzów
- opłacić wszystkie rachunki i podatki
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 9820 zł
Rozwój kanału
Osiągnięcie tego celu to rozwój. Mam środki na inwestowanie, zakup nowego sprzętu, do bardziej profesjonalnego prowadzenia mojego wideobloga.. Dzięki takiej kwocie jestem w stanie poprawiać stopniowo wszystko, co robię na kanale.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 15000 zł miesięcznie
brakuje 14820 zł
Podróże z kamerą
Podróże z kamerą, po muzeach i galeriach świata, nagrywając filmy na mojego vloga
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 20000 zł miesięcznie
brakuje 19820 zł
Wydanie książki
Wydanie ksiażki, "Jak życ z pasją, malujac obrazy". Zrealizowanie tego celu pozwoli na pokrycie wszystkich kosztów, związanych z wydrukowaniem i kolportażem pierwszego nakładu mojej ksiażki.

O Autorze

Szanowni Państwo,

jeśli już, trafiliście na mój profil, to pewnie mnie znacie, i wiecie czym się zajmuję. Dla Tych jednak, którzy nie wiedzą kim jestem, co mnie w życiu zajmuje, i dlaczego się tutaj znalazłem, postaram się, w paru zdaniach opowiedzieć o sobie.

Nazywam się Adam Razik, moją życiową pasją, której oddaję się bez reszty od wielu, wielu lat, jest malarstwo. Nic szczególnego w tym by nie było, po prostu artysta malarz (absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu), gdyby nie fakt, że  na przełomie 2012/2013 roku, założyłem na YouTube kanał, na którym postanowiłem dzielić się z moimi widzami, swoją wiedzą i doświadczeniem, na temat malowania obrazów. Tak powstał mój vlog, który jest pierwszym na świecie po polsku, wideoblogiem o malowaniu obrazów krok po kroku: https://www.youtube.com/AdamMarkRazik

To wideoporadnik, w którym, każdy rozpoczynający swoją przygodę z malarstwem, jak i ten bardziej zaawansowany w sztuce malowania obrazów, znajdzie: porady, wskazówki i podpowiedzi, w tej dziedzinie twórczej działalności. Zresztą kliknij w ten link, a dowiesz się, co znajdziesz na moim vlogu: https://youtu.be/nHzxQqqXNiE

Jestem też jednym z artystów, malujących klatki, nominowanego do Oskara, pełnometrażowego, wykonanego w technice animacji malarskiej filmu pt. "Twój Vincent" (ang. Loving Vincent). Oto link do trailera tego filmu, pierwsza w nim sekwencja, odbijającej sie w wodzie twarzy Vincenta, oraz scena, w której Vincent rzuca młotkiem, po nieudanej próbie nabicia płótna na krosno - to moja praca. To ja namalowałem te ujęcia: https://www.youtube.com/watch?v=1n1RFgapVq0

Poza vlogowaniem i udziałem, w tak wybitnym filmie, na codzień jestem artystą malarzem. Spod mojego pędzla wychodzi wiele obrazów, malowanych farbami olejnymi i akrylowymi. Tematyka moich prac, to, miedzy innymi: pejzaże, kwiaty, abstrakcje, jak i  kopie obrazów mistrzów malarstwa. Więcej informacji, znajdziecie Państwo na mojej stronie internetowej: http://adamrazik.com

Moje życiowe motto brzmi, nie maluję żeby zarabiać, zarabiam żeby malować. Wie to jednak każdy, że, nie samą sztuką żyje człowiek. Codzienność wymaga od nas, zapłaty za koszty utrzymania, podatków itp., a gdzie tutaj środki, na tak wymagającą finansów życiową pasję?

Dlatego pomyślałem o Patronite, w którym udział, a co najważniejsze możliwość wspierania mnie przez moich Patronów, pozwoli mi: pomagać innym ludziom w rozwijaniu Ich twórczej działalności, pokrycie kosztów związanych z codziennym życiem, jak i realizowanie swojej życiowej pasji. Chciałbym również, i głęboko w to wierzę, że szczodrość, bezinteresowność oraz otwarte serca moich Patronów, pozwolą na zrealizowanie moich planów na przyszłość, a są to, miedzy innymi: 

 • zakup sprzętu do bardziej profesjonalnego prowadzenia mojego wideobloga.
 • wydanie ksiażki, "Jak życ z pasją, malujac obrazy"
 • podróże z kamerą, po muzeach i galeriach świata, nagrywając filmy na mojego vloga
 • realizację projektu "Awatary Duszy", to interpretacja unikatowej, indywidualności ludzkiej natury, środkami wypowiedzi malarskiej.
 • zrealizowanie autorskiego filmu, w technice animacji malarskiej.

ZOSTAŃ MOIM PATRONEM

Na początek, pamiętaj jednak, że nawet jeśli nie zdecydujesz się na zostanie moim Patronem, wspomaganie mnie, w mojej działalności prowadzącego, kanał poradnikowy o malowaniu krok po kroku na YouTube, i jako malarza, to bardzo jestem wdzięczny, że ogladasz mój kanał. Praktyczna wiedza, którą tam znajdziesz, będzie Ci bardzo pomocna, i będziesz czerpał(a) z niej korzyści, aby się doskonalić i rozwijać Swoją pasję.

Natomiast, jeśli chcesz czegoś więcej, bliższego kontaktu ze mną, moich porad, wskazówek, korekt Twoich prac, opinii, podpowiedzi, itp., i ludźmi o podobnych do Twoich zainteresowaniach i pasji, to zostań moim Patronem.

Chcesz zostać moim Patronem? musisz wybrać próg wsparcia. Znajdziesz go po prawej stronie.

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję Ci za Twoje wsparcie. Oficjalnie zostajesz moim Patronem. Jesteś dla mnie bardzo ważny/ważna, ponieważ robisz to bezinteresownie, z dobroci i szczerości serca. Każdy mój nowy zakup, który pozwoli mi rozwijać mój kanał, wzbogacić w nowy sprzęt i akcesoria potrzebne do nadania lepszej jakości materiałom filmowym, które realizuję na vlogu. Kupno nowej tubki farby, pędzla, podobrazia, czy minuta nagrania na moim wideoblogu, wiedz że, nie odbywa się bez Twojego udziału. Zawsze o tym pamiętam. Chciałbym Ci również zaproponować, o ile nie chcesz pozostać anonimowym/anonimową, abyś przesłał(a) mi Swoje zdjęcie, które umieszczę (wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem), na liście moich Patronów, na mojej stronie internetowej. Dziękuję Ci raz jeszcze za Twoj piękny gest!

Uczestnicząc w tym progu, przyczyniasz się do tego abym mógł pracować malując obrazy, prowadzić mojego vloga o "malowaniu krok po kroku" i realizować inne projekty zawarte w moich życiowych celach.

Dziękuję serdecznie, że mogę się szczycić tym, że Jesteś moim Patronem!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 15
KREATYWNI POLSKA - Patroni Adama Razika.
Dziękuję Ci za Twoje wsparcie! Jesteś moim Patronem o prawach specjalnych. Otrzymujesz dostęp do zamkniętej grupy facebookowej. Tam znajdziesz grono ludzi, o zainteresowaniach podobnych do Twoich. Możesz dzielić się na niej, Swoimi przemyśleniami, inspiracjami, i opowiedzieć o tym co robisz. Zaprezentować Swoje prace i prosić o opinię innych, jak i moją. Znajdziesz tam, nie tylko grono moich "fanów", ale ludzi podobnie myślących i kochających życie z pasją. Gwarantuję kulturę i przyjazną atmosferę. Będąc członkiem tej grupy otrzymasz także:
- moje codzienne wsparcie, w Twoich twórczych dokonaniach, i nie tylko.
- transmisje (tzw. Lajfy), na których odpowiadam na pytania Patronów, omawiam Wasze prace, dzielę się pomysłami i zapowiadam przyszłe wydarzenia.
- konkursy dla Patronów, w których nagrodami, będą zarówno moje prace (unikatowe, limitowane i sygnowane, wydruki moich obrazów, z dedykacją, okolicznościowe kartki pocztowe, kalendarze z moimi obrazami i inne), jak i materiały do pracy, niezbędne dla każdego "artysty".
- przedpremierowe pokazy moich filmów.
- pokażę moje prace i opowiem jak powstawały, i o czym trzeba pamiętać, aby malować dobre obrazy.
- wiele innych atrakcji, o których dowiesz się uczestnicząc w spotaniach tej grupy.

Uczestnicząc w tym progu, przyczyniasz się do tego abym mógł pracować malując obrazy, prowadzić mojego vloga o "malowaniu krok po kroku" i realizować inne projekty zawarte w moich życiowych celach.

Dziękuję serdecznie, że mogę się szczycić tym, że Jesteś moim Patronem!

* ten próg zawiera również nagrodę z progu 5 zł.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziekuję Ci serdecznie za Twoje wsparcie! Jesteś moim wyjątkowym Patronem, entuzjastą, mającym wpływ, na moje działania na vlogu.
Na poziomie tego progu otrzymasz ode mnie:
- odpowiedzi na Twoje pytania, w odcinkach Q&A, które będą sie ukazywać conajmniej 4 razy w miesiącu. Ty mój Patronie zadajesz pytanie, na każdy temat, a ja postaram się na nie odpowiedzieć, w granicach moich możliwości oczywiście.
- otrzymujesz, raz w miesiącu wydruk mojego obrazu, w formacie A5, z dedykacją na odwrocie. W ciągu roku zbierzesz kolekcję 12 pięknych fotek, moich obrazów.

Uczestnicząc w tym progu, przyczyniasz się do tego abym mógł pracować malując obrazy, prowadzić mojego vloga o "malowaniu krok po kroku" i realizować inne projekty zawarte w moich życiowych celach.

Dziękuję serdecznie, że mogę się szczycić tym, że Jesteś moim Patronem!

* ten próg zawiera również, wszystkie nagrody z poprzednich progów (5 zł i 10 zł.)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję Ci mój Patronie za wsparcie! Jesteś dla mnie osobą wyjątkową, dlatego w sposób szczególny pomogę rozwijać Twoje uzdolnienia i talent. Otrzymasz ode mnie:
- comiesięczną indywidualną poradę. Przedstawisz mi Swoje prace (jedną lub wiele), a ja opiszę Ci (mam nadzieję, że w sposób zrozumiały i wyczerpujący), mój komentarz, do Twoich dokonań. Co powinnaś/powinieneś zmienić w Swoich pracach, nad czym popracować, jak malować, czy rysować, aby przynosiło to dobry efekt. Mój drogi Patronie, będziesz miał(a), moją comiesięczna korektę Twoich dokonań, i materiał do tego nad czym pracować w przyszłosci.
- ekskluzywny, w limitowanym nakładzie, kalendarz z fotografiami moich obrazów. Kalendarz ma 12 stron, z fotografiami moich prac i okładkę, w formacie A4. Całość, przeze mnie zaprojektowana.

Koszt wysyłki kalendarza, jest już pokryty. Wysyłam przesyłkę Pocztą Polską.

Uczestnicząc w tym progu, przyczyniasz się do tego abym mógł pracować malując obrazy, prowadzić mojego vloga o "malowaniu krok po kroku" i realizować inne projekty zawarte w moich życiowych celach.

Dziękuję serdecznie, że mogę się szczycić tym, że Jesteś moim Patronem!

* ten próg zawiera również, wszystkie nagrody z poprzednich progów (5 zł, 10 zł, 30 zł)
Zostań patronem
70 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 60
LEKCJE - KOREPETYCJE Z MALARSTWA I RYSUNKU.
Dziękuję Ci mój drogi Patronie, za wsparcie. Takich pieniedzy nie płaci każdy i za byle co. Ja z mojej strony traktuję Cię zupełnie wyjątkowo, i "biorę Cię pod moje skrzydła" w rozwijaniu Twojego talentu, doskonalenia umiejętności i pasji tworzenia. Otrzymujesz ode mnie
- comiesieczną indywidualną, godzinną lekcję. Spotykamy sie na Skype, lub na Facebooku, i masz mój drogi Patronie korepetycje na żywo. Przeprowadzę korektę Twoich prac, wskażę Ci, podpowiem, co zmienić, a nad czym popracować, abyś robił(a) postępy w Twojej twórczości. Możesz zadać mi każde pytanie na temat, twoich trudności, problemów, przeszkód w prawidłowym rozwijaniu Twoich umiejętności, talentu i osiaganiu wspanialych efektów twórczych dokonań,
- nielimitowane czasem, (również na żywo) omawianie efektów przeprowadzanych, przeze mnie korekt, ustalonych na poprzedniej lekcji.
Jesteś dla mnie wyjatkowa/wyjątkowy, biorąc udzial w tym progu, możesz bez ograniczeń, korzystać z mojej wiedzy i doświadczenia, jak również nazywać się moją uczennicą, czy moim uczniem. Dodatkowo otrzymujesz również:
- ekskluzywny, w limitowanym nakładzie, pięknie wydany, kalendarz z fotografiami moich obrazów. Kalendarz ma 12 stron, ze zdjęciami moich prac i okładkę, w formacie A3. Całość, przeze mnie zaprojektowana.

Koszt wysyłki kalendarza, jest już pokryty. Wysyłam przesyłkę Pocztą Polską.

Uczestnicząc w tym progu, przyczyniasz się do tego abym mógł pracować malując obrazy, prowadzić mojego vloga o "malowaniu krok po kroku" i realizować inne projekty zawarte w moich życiowych celach.

Dziękuję serdecznie, że mogę się szczycić tym, że Jesteś moim Patronem!

* ten próg zawiera również, wszystkie nagrody z poprzednich progów (5 zł, 10 zł, 30 zł, 50 zł)

Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 40
PROTEKTOR I KREATOR SZTUKI
Dziękuję Ci mój drogi Patronie za Twoje wsparcie. Jesteś wyjątkowym moim Patronem! Protektorem i Kreatorem.
- masz wpływ na treści moich filmów na vlogu, o "malowaniu krok po kroku", możesz zasugerować mi temat odcinka, a ja go zrealizuję dla Ciebie i z pożytkiem dla innych widzów mojego kanału. Oczywiście, co za tym idzie, powiesz mi co powinno, według Ciebie znaleźć się w tym nagraniu, a ja wymienię Twoje nazwisko, jako współtwórcę odcinka. Twoje nazwisko, znajdzie się także w napisach końcowych filmu.
- raz w roku otrzymasz ode mnie mój obraz. Wybierzesz go Sam(a) z mojej galerii, lub zdecydujesz o tym jaki obraz chcesz, abym dla Ciebie namalował. Obraz na płótnie w formacie 40 x 50 cm,

Koszt wysyłki obrazu, jest już pokryty. Obraz wysyłam Pocztą Polską, w umówionym, z Tobą drogi Patronie terminie.

Uczestnicząc w tym progu, przyczyniasz się do tego abym mógł pracować malując obrazy, prowadzić mojego vloga o "malowaniu krok po kroku" i realizować inne projekty zawarte w moich życiowych celach.

Dziękuję serdecznie, że mogę się szczycić tym, że Jesteś moim Patronem!

* ten próg zawiera również, wszystkie nagrody z poprzednich progów (5 zł, 10 zł, 30 zł, 50 zł, 70 zł)
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
MECENAS SZTUKI
Dziękuje Ci drogi Patronie za Twoje wsparcie! Jesteś zupełnie wyjątkowym moim Patronem! Takie pieniądze, może przeznaczać na to co robię, tylko osoba, obdarzona wielką miłością do moich dokonań twórczych. Jesteś prawdziwym Mecenasem mojej sztuki!
- Dwa razy w roku otrzymasz ode mnie mój obraz. Wybierzesz go Sam(a) z mojej galerii, lub zdecydujesz o tym jaki obraz chcesz, abym dla Ciebie namalował. Obraz na płótnie w formacie 40 x 50 cm, czyli co 6 miesięcy dostajesz mój obraz.

Koszt wysyłki obrazów, jest już pokryty. Obrazy wysyłam Pocztą Polską, w umówionym, z Tobą drogi Patronie terminie.

Uczestnicząc w tym progu, przyczyniasz się do tego abym mógł pracować malując obrazy, prowadzić mojego vloga o "malowaniu krok po kroku" i realizować inne projekty zawarte w moich życiowych celach.

Dziękuję serdecznie, że mogę się szczycić tym, że Jesteś moim Patronem!

* ten próg zawiera również, wszystkie nagrody z progów 5 zł, 10 zł, 30 zł, 50 zł, 70 zł, 100 zł, z wyłączeniem ilości otrzymanych obrazów. Ilości obrazów z progu 100 zł, się nie sumują.
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
ADMIRATOR SZTUKI
Dziękuje Ci drogi Patronie za Twoje szczodre wsparcie! Jesteś zupełnie wyjątkowym moim Patronem! Takie pieniądze, może przeznaczać na to co robię, tylko osoba, obdarzona wielką miłością do moich dokonań twórczych. Jesteś prawdziwym Mecenasem i Admiratorem mojego malarstwa i sztuki!
- Cztery razy w roku otrzymasz ode mnie mój obraz. Wybierzesz go Sam(a) z mojej galerii, lub zdecydujesz o tym jaki obraz chcesz, abym dla Ciebie namalował. Obraz na płótnie w formacie 40 x 50 cm, czyli co 3 miesięce dostajesz mój obraz.

Koszt wysyłki obrazów, jest już pokryty. Obrazy wysyłam Pocztą Polską, w umówionym, z Tobą drogi Patronie terminie.

Uczestnicząc w tym progu, przyczyniasz się do tego abym mógł pracować malując obrazy, prowadzić mojego vloga o "malowaniu krok po kroku" i realizować inne projekty zawarte w moich życiowych celach.

Dziękuję serdecznie, że mogę się szczycić tym, że Jesteś moim Patronem!

* ten próg zawiera również, wszystkie nagrody z progów 5 zł, 10 zł, 30 zł, 50 zł, 70 zł, 100 zł, z wyłączeniem ilości otrzymanych obrazów. Ilości obrazów z progów 100 zł, i 200 zł, się nie sumują.
Zostań patronem
600 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
KONESER SZTUKI
Dziękuję Ci drogi Patronie za Twoje sowite wsparcie! Jesteś zupełnie wyjątkowym moim Patronem! Takie pieniądze, może przeznaczać na to co robię, tylko osoba, obdarzona wielką miłością do sztuki i do moich dokonań twórczych. Jesteś prawdziwym Mecenasem, Admiratorem i Koneserem mojego malarstwa i sztuki!
- Sześć razy w roku otrzymasz ode mnie mój obraz. Wybierzesz go Sam(a) z mojej galerii, lub zdecydujesz o tym jaki obraz chcesz, abym dla Ciebie namalował. Obraz na płótnie w formacie 40 x 50 cm, czyli co 2 miesięce dostajesz mój obraz.

Koszt wysyłki obrazów, jest już pokryty. Obrazy wysyłam Pocztą Polską, w umówionym, z Tobą drogi Patronie terminie.

Uczestnicząc w tym progu, przyczyniasz się do tego abym mógł pracować malując obrazy, prowadzić mojego vloga o "malowaniu krok po kroku" i realizować inne projekty zawarte w moich życiowych celach.

Dziękuję serdecznie, że mogę się szczycić tym, że Jesteś moim Patronem!

* ten próg zawiera również, wszystkie nagrody z progów 5 zł, 10 zł, 30 zł, 50 zł, 70 zł, 100 zł, z wyłączeniem ilości otrzymanych obrazów. Ilości obrazów z progów 100 zł, 200 zł, 300 zł, się nie sumują.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy