Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

100 zł

miesięcznie

2370 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
571
miesięczne wsparcie
1265
liczba patronów

  "Cztery Okrążenia z życia" to projekt fotograficzno-dziennikarski, który spaja nasze zainteresowania. Postanowiliśmy na swój autorski sposób udokumentować historię byłych żużlowców, którzy poświęcili pasji całe serce, a większość swojego życia spędzili na wirażu.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
29 %
100%
osiągnięto 29%
cel: 8000 zł
brakuje 5630 zł
Realizacja projektu "Cztery Okrążenia z Życia"
Naszym głównym celem jest zrealizowanie naszego marzenia - projektu fotograficzno-dziennikarskiego z byłymi żużlowcami, który finalnie ma się ukazać w formie książki. Aby tego dokonać musimy osobiście spotkać się, odbyć rozmowę i zrealizować sesję fotograficzną z zawodnikami, którzy zgodziliby się wziąć w nim udział. Zdajemy sobie sprawę, że wiąże się to przede wszystkim z licznymi podróżami po Polsce, ale kiedy mamy możliwość spełnienia swoich marzeń, kilometry przestają mieć znaczenie.

[ O szczegółach projektu przeczytasz w dalszej części tego profilu. ]

Zebrane fundusze chcemy przeznaczyć na pokrycie kosztów:
- produkcji, druku i wysyłki listownej zaproszeń do projektu dla wybranych do projektu zawodników,
- podróży w dwie strony - z i do Wrocławia (bilety na pociąg, autobus, komunikację miejską, paliwo, etc.),
- noclegu w miejscowości, w której spotkamy się z zawodnikiem (o ile będzie to zasadne),
- produkcji, druku i wysyłki listownej podziękowań dla zawodników za udział w projekcie.


Osiągnięcie tego celu otworzy nam furtkę do zrealizowania następujących założeń, jakimi jest:

1) Organizacja wernisażu, na którym zostaną zaprezentowane wszystkie portrety zawodników (oraz zdjęcia detali) przygotowane w ramach projektu "Cztery Okrążenia z Życia". Na uroczyste otwarcie wernisażu chcielibyśmy zaprosić wszystkich bohaterów projektu, a także osoby, które pomogły nam w jego organizacji oraz wsparły realizację finansowo lub medialnie. Po wernisażu fotografie zostaną przekazane do licytacji na cele charytatywne.

2) Wydanie książki w ramach podsumowania naszej pracy nad projektem. Będą znajdować się w niej pełne wersje rozmów z naszymi bohaterami, fotografie zawodników, a także zdjęcia zza kulis oraz nasze refleksje po spotkaniach z zawodnikami i odbytych do nich podróżach. Z pewnością będzie to wyjątkowa pamiątka nie tylko dla kibiców żużlowych, ale i dla samych zawodników.

3) Realizacja projektu poza granicami Polski (sky is the limit :))

O Autorze

[Opis projektu]

Każdy człowiek ma swoją historię. Bez wątpienia, każda z nich jest wyjątkowa. Składa się z pięknych wspomnień, ale niestety - często także z trudniejszych chwil. Życiowych sukcesów, ale też niespełnionych marzeń. Jedno jest pewne: jeśli całe swoje życie człowiek poświęca pasji, dodaje tej historii szczególnego znaczenia.

Dlatego postanowiliśmy udokumentować historię ludzi, którzy poświęcili pasji całe serce, a większość swojego życia spędzili na wirażu. Są nimi żużlowcy, którzy z różnych przyczyn zakończyli już swoje sportowe kariery, ale nie odcinają się od przeszłości. Jedni nadal są blisko dyscypliny (czy to w roli mechaników, czy też jako trenerzy), inni przyglądają się jej z daleka, ale każdy z nich śledzi jak radzą sobie ich następcy.  

Ci zawodnicy są zwykłymi ludźmi. Choć brzmi to banalnie, w dzisiejszych czasach to tak banalne nie jest. Sportowców bardzo często postrzega się jako “nadludzi”, którzy mają sprostać o wiele większym wymaganiom niż zwykły Kowalski. W naszym projekcie poprzez fotografie i tekst chcieliśmy uchwycić naturalność. Wielu z nich wciąż jest w grze, bo ta gra nie odbywa się tylko i wyłącznie na torze. To też park maszyn, zwykły piątek, gdy rywalizujący dziś żużlowcy potrzebują wsparcia od osób z solidnym bagażem doświadczeń.

Ktoś zapyta - “Skoro to postrzeganie tyczy się każdego sportowca, dlaczego zdecydowaliście się na żużlowców?”. Odpowiedź jest prosta – żużel jest bardzo ważną częścią naszego życia. Jako dzieci odwiedzaliśmy stadiony żużlowe, żeby kibicować naszym drużynom. Przez cały ten czas czarny sport w pewien sposób zawsze przewijał się w naszym życiu. W dzieciństwie zaraziliśmy się pasją do niego przez naszych najbliższych, a dziś chcemy wiązać z tą dyscypliną nasze życie zawodowe. Dużym krokiem w tym kierunku jest nasza aktualna działalność - Eweliny w roli fotoreporterki i Mateusza w roli dziennikarza.

Chcemy, by nasz projekt łączył fanów żużla. Nie ważne jest to czy kibicujesz drużynie ze „Smoczyka”, „Olimpijskiego” czy MotoAreny – każdy z nas żyje czarnym sportem i, pomimo różnych barw, napędzają nas podobne emocje. A to wszystko przez ludzi, którzy ryzykują swoje życie. Obejrzane mecze mogą budzić w nas mylne przekonanie, że znamy ich już bardzo dobrze. Jak pokażą efekty pracy - być może bardzo się mylimy. Zawodnicy, którzy podejmują z nami współpracę, potrafią zaskoczyć niejednego fana, który śledzi ich poczynania od lat. Możliwe, że ten projekt wprowadzi także powiew świeżości w postrzeganie naszych bohaterów, ale też przywoła wspomnienia z czasów pierwszych spotkań na stadionie. Mamy nadzieję, że ich pasja wyrażona na zdjęciach i ubrana w słowa obudzi w każdym z nas żużlowe wspomnienia.

[Czym jest dla nas projekt]

Być może zabrzmi to banalnie niczym „This is speedway”, ale ten projekt jest dla na spełnieniem marzeń i jednocześnie wielkim wyzwaniem.  Jakiś czas temu traktowalibyśmy go jako coś poza granicami naszych możliwości - dziś wiemy, że ograniczenia są tylko w naszej głowie.

Pragniemy stworzyć projekt, który spaja nasze pasje. W tym przypadku, połączenie obrazu i słowa z żużlem wydaje się być najlepszą z możliwych mieszanek. Chcemy poznać bliżej tych, o których być może dziś już nieco zapomniano - bez względu na to, jak długo trwała ich kariera sportowa i jakie efekty przyniosła. Wiemy, że w centrum uwagi zwykle są żużlowcy, którzy wciąż rywalizują na stadionach świata. Szkoda, bo bardzo często to właśnie osoby, które już nie ścigają się na żużlowych owalach, są w stanie przekazać więcej niż jakikolwiek inny zawodnik z młodszych pokoleń.

Do tej pory wsparli nas: [Zobacz Listę Patronów]

[O Autorach]

Ewelina Włoch - Piękniejsza strona projektu. Zaraża uśmiechem każdego. Jej energia mogłaby zasilać cały świat, a ona znalazłaby jeszcze siły na bieganie i kilka sesji. Żużel pokazał jej tata zabierając ją na mecze leszczyńskiej Unii. W dzieciństwie, zanim wpadł jej w ręce aparat, ukradła motocykl Scottowi Nichollsowi. Żeby uniknąć podejrzeń, wyemigrowała z Góry do Wrocławia. Oficjalnie na studia.

Zawsze o krok przed resztą - zanim połowa kraju usłyszała o Złotym Pociągu, Ewelina poczuła go do fotografii. W tej materii wyczynia cuda - potrafi wydobyć z każdej osoby to, co najlepsze. Połączenie dwóch pasji doprowadziło do tego, że została fotoreporterką. Na “Smoczyku” i Stadionie Olimpijskim czuje się jak w domu. Jak łatwo się domyślić, skład finału PGE Ekstraligi 2017 spadł jej z nieba. Podobno dużo gada, czemu zaprzecza Mateusz.

 

 

 

Mateusz Dziopa - Strona projektu o urodzie radiowca. Mateusz zawsze był tego świadomy, więc nic dziwnego, że swoje pierwsze kroki stawiał w rozgłośniach - toruńskiej Sferze i wrocławskim LUZie. Dziś zdziera gardło w Radiu Gol.

Pierwsze zetknięcie Mateusza z żużlem miało miejsce w rodzinnym Toruniu, w drugiej połowie lat 90, gdy oświadczył babci, że “dziadek słucha radia, ale nie krzyczy”. Szok jaki sprawiło to wydarzenie, doprowadził do pierwszych spotkań z dyscypliną na stadionie przy ul. Broniewskiego w 2003 r. Przez jakiś czas myślał o tym, by zostać prawnikiem, ale dostrzegł swój brak talentu w tej dziedzinie i na szczęście poszedł w dziennikarstwo. W ten sposób wylądował na studiach we Wrocławiu.

Dziś, oprócz gry dźwiękiem, bawi się słowem. Złośliwie czepia się żużlowej drużyny z Torunia na PoKredzie.pl i w Przeglądzie Sportowym, przez co obawia się, że do swojego rodzinnego miasta nie zostanie wpuszczony. Jego żarty są suche jak czerstwe pierniki, co potwierdza Ewelina.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy za wsparcie! Każda kwota jest dla nas naprawdę wielkim wyróżnieniem. W zamian wyślemy Ci mailowo oficjalne pamiątkowe podziękowanie.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
W ramach wdzięczności otrzymasz od nas pamiątkowe podziękowanie, które wyślemy Ci mailem. Dodatkowo nadamy Ci dostęp do tajnej grupy na Facebooku, gdzie będziemy publikować zdjęcia i wideo zza kulis prac nad projektem, a także comiesięczne podsumowania w formie filmików lub podcastów. Jako Patron będziesz mógł podyskutować z nami na żużlowe tematy dotyczące projektu - naszych planów, wątpliwości, realizacji czy... podróży.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
W zamian za zaufanie i wsparcie wpiszemy Cię na Listę Patronów, która będzie dostępna na stronie oraz na fanpage'u na Facebooku projektu.

* Otrzymasz także nagrody uwzględnione w poprzednich progach [5 zł /10 zł]
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Jeśli tak samo pasjonujesz się żużlem jak my, będziesz mógł podawać swoje sugestie i tematy, które moglibyśmy poruszyć w rozmowach z zaproszonymi do projektu zawodnikami.

* Otrzymasz także nagrody uwzględnione w poprzednich progach [5 zł /10 zł / 20 zł]
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 12
PRÓG LIMITOWANY

Będziesz mieć realny wpływ na część opisową projektu. Ten próg daje Ci przywilej zadania 1 pytania do wybranego przez Ciebie zawodnika, który zostanie uwzględniony w naszym wywiadzie.

* Otrzymasz także nagrody uwzględnione w poprzednich progach [5 zł /10 zł / 20 zł / 50 zł] z tą różnicą, że pamiątkowe podziękowanie wyślemy Ci pocztą tradycyjną na wskazany przez Ciebie adres.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
PRÓG LIMITOWANY

Wyślemy lub dostarczymy Ci osobiście zaproszenie na wernisaż, który planujemy zorganizować na koniec projektu. Oczywiście będziesz mógł zabrać ze sobą osobę towarzyszącą.

* Otrzymasz także nagrody uwzględnione w poprzednich progach [5 zł /10 zł / 20 zł / 50 zł / 100 zł] z tą różnicą, że pamiątkowe podziękowanie wyślemy Ci pocztą tradycyjną na wskazany przez Ciebie adres.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
PRÓG LIMITOWANY

W podziękowaniu za ogromne wsparcie, jako jedna z pierwszych osób w Polsce otrzymasz od nas książkę, którą planujemy wydać w ramach podsumowania naszej pracy nad projektem. Będą znajdować się w niej pełne wersje rozmów z naszymi bohaterami, fotografie zawodników, a także zdjęcia zza kulis oraz nasze refleksje po spotkaniach z zawodnikami i odbytych do nich podróżach.

* Otrzymasz także nagrody uwzględnione w poprzednich progach [5 zł /10 zł / 20 zł / 50 zł / 100 zł / 200 zł] z tą różnicą, że pamiątkowe podziękowanie wyślemy Ci pocztą tradycyjną na wskazany przez Ciebie adres.
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 3
PRÓG LIMITOWANY

Jako, że osiągnąłeś status Patrona Premium, przekażemy Ci kolekcjonerski portret wybranego przez Ciebie zawodnika z projektu "Cztery Okrążenia z Życia". Portret zostanie przygotowany w formie obrazu na płótnie 50x50 cm.

* Otrzymasz także nagrody uwzględnione w poprzednich progach [5 zł /10 zł / 20 zł / 50 zł / 100 zł / 200 zł / 500 zł] z tą różnicą, że pamiątkowe podziękowanie wyślemy Ci pocztą tradycyjną na wskazany przez Ciebie adres.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy