Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu

W Patronite od 27.01.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 294

Liczba Patronów: 589

Zostań Patronem
Kup na prezent
32 patronów
2 060 miesięcznie
18 970 łącznie
Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu jest organizacją OPP, która została założona w 1991 roku. Działamy na rzecz ratowania zabytków kolejnictwa w Polsce. Posiadamy już ponad 110 zabytkowych pojazdów kolejowych, 30 z nich jest przez nas wyremontowana i przywrócona do pełnej sprawności technicznej.

O Autorze

Obecnie Klub posiada usystematyzowaną kolekcję muzealną historycznego taboru kolejowego. W jej skład wchodzi obecnie 18 lokomotyw (m.in. lokomotywa parowa TKt48, lokomotywy spalinowe Ls40, SM41, SP42) oraz 95 wagonów osobowych i towarowych eksploatowanych w Polsce przez PKP, jak i wcześniej przez koleje niemieckie a zbudowanych w latach 1900–1970 przez wytwórnie pruskie i niemieckie oraz polskie na Dolnym Śląsku. Szczególne miejsce zajmują tu wagony zbudowane we Wrocławiu (LHW, a później Pafawag oraz ZNTK Wrocław). Większości z nich próżno szukać na współczesnych torach - pozostały na starych zdjęciach lub we wspomnieniach. Jesteśmy stowarzyszeniem, które obecnie posiada najwięcej czynnych eksponatów zabytkowego taboru kolejowego w Polsce.

Pełne zestawienie uratowanego przez nas taboru na naszej stronie: https://kskwroclaw.pl/nasz-tabor/

Klub we własnym zakresie dokonuje napraw, konserwacji i renowacji oraz zajmuje się utrzymaniem zabytkowych pojazdów kolejowych, dzięki czemu pozostałe eksponaty z klubowej kolekcji zostają przywrócone do muzealno-turystycznej eksploatacji spełniając te same wymogi co tabor użytkowany przez inne przedsiębiorstwa kolejowe w Polsce. Służą one do organizacji pociągów specjalnych na terenie Dolnego Śląska, można je również spotkać w produkcjach filmowych.

Dzięki wsparciu patronów chcielibyśmy wesprzeć poniższe aspekty naszej działalności:

  • koszty bieżących kosztów wynajmu torów dla przechowywania naszego zabytkowego taboru. W 2022 roku miesięczny koszt postoju naszych eksponatów to 2870zł. Opłacone faktury to mało efektowna rzecz... ale trzeba podkreślić, że "zjadają" one większość naszych przychodów (prowadzenie pociągów retro, sporadyczne nagrania filmowe). Mając te koszty pokryte, będziemy mogli skupić wszystkie nasze środki na zabytkowym taborze. Dokładając swoją cegiełkę wspierasz więc ich remont, może tak to brzmi lepiej? :)

  • zakup środków do konserwacji i remontów naszego taboru (farby, lakiery, akcesoria malarskie, materiały ścierne, elektronarzędzia, itd.)

  • uruchomienie naszych najcenniejszych eksponatów: parowozu TKt48-146, elektrowozu EP05-22 - świadka historycznych wydarzeń z Ursusa ‘76, oraz lokomotywy spalinowej SP42-001.

Historia i inne osiągnięcia klubu

Początki Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu sięgają roku 1989, działał wtedy jako nieformalna grupa osób, która rozpoczęła dokumentację fotograficzną zachodzących zmian infrastruktury oraz taboru kolejowego w Polsce. Jednocześnie Klub toczył walkę z ówczesnym zakazem fotografowania na PKP. Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu oficjalnie został założony 28.02.1991 roku.

Od 1992 Klub współpracował z PKP w tworzeniu kolekcji zabytkowego taboru kolejowego gromadzonego w skansenie w Jaworzynie Śląskiej (np. dzięki staraniom Klubu w latach 1994-1997 do Jaworzyny Śląskiej sprowadzono parowozy Pt31-49, Ty45-20, Ty43-23, Ty5-16, a także elektrowozy ET22-121 (ex. EP23-001), ET21-100 oraz wiele wagonów).

W 1999 roku Klub otrzymał pierwszą własną jednostkę taboru. Jest nim wagon węglarka typu 29W, który został przekazany przez Elektrownię Turów.

W latach 2001 – 2004 Klub interweniował w sprawie niszczejącego skansenu kolejowego w Jaworzynie Śląskiej, czego konsekwencją były przemiany własnościowe majątku skansenu. Niestety w wyniku podjętych przez Gminę Jaworzyna Śląska decyzji oraz z przyczyn leżących po stronie nowego właściciela dalsza współpraca Klubu nie mogła być kontynuowana.

W 2004 roku kolekcja klubowych pojazdów szynowych zwiększyła się o kolejne wagony, głównie dzięki PKP CARGO S.A. W dniu 26 stycznia 2006 Klub zarejestrował w KRS nowy statut i otrzymał status organizacji pożytku publicznego.

W 2009 roku Klub przystąpił do organizacji muzeum o regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego; do dziś nierozwiązanym problemem jest brak możliwości jego godnej lokalizacji na obszarze Wrocławskiego Węzła Kolejowego.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Asia W.
Asia W.
Próg: 25 zł
Jaro Funiek
Jaro Funiek
Próg: 50 zł
Piotr Zarkiewicz
Piotr Zarkiewicz
Próg: 50 zł
Sebastian Mikoś
Sebastian Mikoś
Próg: 50 zł
Patryk Kotlewski
Patryk Kotlewski
Próg: 10 zł