Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

20 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Hej! Tutaj zespół NowiMy! Powstaliśmy w październiku ubiegłego roku, aby realizować swoje małe dzieło ewangelizacji. Na zespół składają się - Jona Szmeichel (wokal) oraz Andrzej Nowak (aranżacje muzyczne).

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
16 %
100%
osiągnięto 16%
cel: 120 zł
brakuje 100 zł
Zakup statywu mikrofonowego
Statyw mikrofonowy to podstawa zestawu dla wokalisty/wokalistki. Nie zawsze się z niego korzysta, ale przy dłuższych występach jest niezmiernie pomocny. Dlatego chcielibyśmy uzupełnić naszą bazę sprzętową o statyw Stim M-14, który ułatwiłby nam pracę w terenie.
0%
100%
osiągnięto 8%
cel: 240 zł
brakuje 220 zł
Zakup pulpitu na teksty
Wśród wielu podstawowych sprzętów, które wykorzystujemy w realizacji naszej pasji brakuje jeszcze oprócz statywu na mikrofon, pulpitu na teksty. Jeśli pomożesz nam zrealizować ten cel, już nigdy więcej nie będziemy podczas nagrań wieszać tekstów na taśmie klejącej przyczepionej do statywu od aparatu :)
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 1290 zł
brakuje 1270 zł
Zakup nowych mikrofonów dynamicznych
Podstawą wykonywania pracy wokalistów są mikrofony. Poza talentem to właśnie one decydują o tym o jakości dźwięku, który dotrze do uszu odbiorcy. Nasze mikrofony niestety sporo już przeszły i zdarza się, że płatają nam figle, dlatego profesjonalne mikrofony Sennheiser E845S sprawiłyby, że nasze występy byłyby jeszcze lepsze jakościowo.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł
brakuje 9980 zł
Organizacja festiwalu piosenki religijnej w Książkach
Mierzymy wysoko! Jeśli uda się nam zebrać 10 000 zł, to zorganizujemy w naszej miejscowości Festiwal Piosenki Religijnej! Pokażemy, że mimo że Książki są małą gminą to potrafią zrobić festiwal na miarę dużych miast! :)

O Autorze

NowiMy

Zespół NowiMy powstał w październiku ubiegłego roku, choć jego członkowie – Jona Szmeichel (wokal) i Andrzej Nowak (aranżacje muzyczne) od najmłodszych lat wspólnie rozwijali swoje pasje artystyczne pod opieką Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach, Pani Marianny Ciupak.

Początkowym założeniem było nagrywanie piosenek religijnych na portal YouTube i w ten sposób realizacja swojego małego dzieła ewangelizacji. Szybko okazało się jednak, że zostaliśmy dostrzeżeni przez narzeczeństwa przygotowujące się do sakramentu małżeństwa, które chciałyby abyśmy uświetniali swoimi wykonaniami utworów religijnych ich uroczystości, co też z przyjemnością czynimy. Staramy się też uczestniczyć w uroczystościach naszej wspólnoty parafialnej takich jak komunie święte czy bierzmowania.

Zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie co sobotę publikujemy nagranie nowej piosenki o tematyce religijnej - https://www.youtube.com/channel/UCBLRfQDqFK6J-0S-4-FSikQ

Do tego doszliśmy sami

A tak zaczynaliśmy

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy! Twoja wpłata zapewni nam nieograniczone zasoby kawy i innych napojów wspomagających pracę twórczą!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Cieszymy się, że nas wspierasz i pomagasz nam sięgać coraz dalej i wyżej! Twoja pomoc jest dla nas najlepszym motywatorem!
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Jesteś naszym super motywatorem do dalszego działania!
W nagrodę zostaniesz wyróżniony jako nasz patron w napisach końcowych naszych nagrań.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Wspierając nas kwotą 50 zł miesięcznie udowadniasz, że jesteś tak pozytywnie szalony jak My! W ramach podziękowania umieścimy w napisach końcowych naszych nagrań przesłane przez Ciebie logo Twojej firmy lub produktu w formacie 250x250px lub zbliżonym.
*Przesłana grafika nie może naruszać obowiązującego prawa oraz nie zawierać treści wulgarnych, rasistowskich czy też promocji przemocy.
Zostań patronem
80 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 15
Wspierając nas kwotą 80 zł miesięcznie bardzo mocno wpływasz na możliwości naszego rozwoju. W ramach podziękowania nie tylko umieścimy przesłane przez Ciebie logo Twojej firmy lub produktu w napisach końcowych naszych nagrań w formacie 250x250px lub zbliżonym ale także wyślemy Ci napisany ręcznie list z podziękowaniami oraz naszym zdjęciem z podpisami.
*Przesłana grafika nie może naruszać obowiązującego prawa oraz nie zawierać treści wulgarnych, rasistowskich czy też promocji przemocy.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 2
Ten próg jest dla tych, którzy chcą nam umożliwić realizacje naszych najskrytszych artystycznych marzeń!
Aby móc Ci się odwdzięczyć dołączymy za napisami końcowymi naszych filmów przesłaną przez Ciebie reklamę np. Twojego produktu, firmy etc.
*Przesłane nagranie reklamy nie może naruszać obowiązującego prawa oraz nie zawierać treści wulgarnych, rasistowskich czy też promocji przemocy.
Zostań patronem

Polecani Autorzy