Polska Bajeczna

W Patronite od 12.11.2019

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie: 1480

liczba Patronów: 1457

2 patronów
30 zł miesięcznie
535 zł łącznie
Z zawodu bibliotekarz, prywatnie rowerowy podróżnik. Moim największym - jak dotąd - marzeniem - jest wyprawa rowerem dookoła Europy. Właśnie zamierzam je spełnić.

O Autorze

Nazywam się Michał Słupczyński i jestem autorem projektu podróżniczego Polska Bajeczna. Wiosną 2020 roku wyruszam na samotną wyprawę rowerową dookoła Europy, a w czasie tej wyprawy będę się zajmował popularyzacją polskich legend i baśni ludowych we wszystkich krajach na swojej trasie.
 
My name is Michał Słupczyński and I am the author of the travel project Fabulous Poland . In spring 2020 I will set off on a lonely bicycle trip around Europe, and during this trip I will be popularizing Polish legends and folk tales in all countries on my route.
 
W roku 2020 chcę objechać Europę Północną. Wyruszam z Polski 5 kwietnia przez Litwę, Łotwę, Estonię, Rosję, Finlandię, Norwegię, Szwecję, Danię i Niemcy.
 
In 2020 I am making a cycling trip through North Europe. I am starting from Poland on April 5, 2020 through Lithuania, Latvia, Estonia, Russia, Finland, Norway, Sweden, Denmark and Germany.
 
O wyprawie dookoła Europy marzyłem od wielu lat, jednak najpierw postanowiłem dokładnie poznać mój własny kraj, który okazał się piękniejszy niż mogłem przypuszczać. I tak powstał projekt Polska Bajeczna – bo wielu ludzi wraca z różnych stron świata i pokazuje innym, jak pięknie jest tam, gdzie byli. Teraz ja opowiem światu jak pięknie jest w Polsce.
 
I have dreamed about traveling around Europe for many years, but first I had decided to get to know my own country thoroughly, which turned out to be more beautiful than I could have imagined. And this is how the Fabulous Poland project came about - because many people return from different parts of the world and show others how beautiful it is where they travelled. Now I will tell the world how beautiful is Poland.
 
 

O PROJEKCIE / ABOUT THE PROJECT

Polska Bajeczna to projekt podróżniczy, którego celem jest promocja polskiego dziedzictwa kulturowego, w szczególności legend i baśni ludowych z różnych regionów geograficznych. Legendy te łączą się z historycznymi wydarzeniami, miejscami, i postaciami, tym samym niejako przy okazji pozwalają popularyzować wiedzę o polskiej historii, przyrodzie i literaturze.
 
Poland Fabulous is a travel project whose goal is to promote Polish cultural heritage, in particular folk legends and fairy tales from various geographical regions. These legends help disseminate knowledge about Polish history, nature and literature.
 
Projekt jest adresowany przede wszystkim do rodzin z dziećmi, ale także do młodzieży i dorosłych. Czy mieszkańcy Europy znają polskie legendy? Wkrótce się przekonamy.
 
The project is addressed primarily to families with children, also to adolescents and adults. Do the people of Europe know Polish legends? Soon we'll find out.
 
 

KIM JESTEM? / WHO AM I?

Nazywam się Michał Słupczyński, mam 37 lat, mieszkam w Gorzowie Wielkopolskim w województwie lubuskim. Z zawodu jestem bibliotekarzem i promotorem czytelnictwa, prywatnie rowerowym podróżnikiem. Przejechałem Polskę wzdłuż i wszerz, od Bałtyku do Tatr. Jestem także autentycznie zakochany w mojej ojczyźnie, polskiej kulturze, literaturze i tradycji.
 
My name is Michał Słupczyński, I'm 37 years old, I live in Gorzów Wielkopolski in the Lubuskie Province. By profession I am a librarian and promoter of reading, privately a bicycle traveler. I traveled Poland length and breadth, from the Baltic Sea to the Tatra Mountains. I am also genuinely in love with my homeland, Polish culture, literature and tradition.
 
 

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ? / WHAT DO I DO FOR A LIVING?

Przez 10 lat pracowałem jako bibliotekarz i promotor czytelnictwa w kilku bibliotekach na terenie województwa lubuskiego. Prowadziłem zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym kluby dyskusyjne, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie. Przygotowywałem z dziećmi i młodzieżą wieczorki poetyckie, przedstawienia teatralne, programy artystyczne, montaże słowno-muzyczne. W 2019 roku zakończyłem ten rozdział życia i na jakiś czas całkowicie poświęcam się swojej pasji, czyli rowerowym podróżom. Na początek wyruszam w podróż dookoła Europy.
 
For 10 years I worked as a librarian and promoter of reading in several libraries in the Lubuskie Province. I conducted classes for children, adolescents and adults, including discussion clubs, library lessons, and meetings with authors. I prepared poetry evenings, theatrical performances, artistic programs, and verbal-musical montages with children and young people. In 2019, I finished this chapter of my life and for some time I devote myself entirely to my passion, i.e. cycling tourism. At the beginning I will set off on a journey around Europe.
 
 

ZOSTAŃ MOIM PATRONEM / BECOME MY PATRON

Zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Niewiele trzeba, aby wiele zrobić, bo nawet nieduże kwoty to dla mnie duża pomoc – jedna osoba tego nie odczuje, a im więcej będzie chętnych do pomocy, tym szybciej uzbieram potrzebne środki.
 
I cordially ask all people wishing to help me in this project. It doesn't take much to do a lot, and I will be gracefull for even small amount – one person won't feel it, and when there is more people wanting to help me, then I raise faster the necessary funds.

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Zostań Patronem
Najnowsi Patroni