Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1374

patronów

61675 zł

miesięcznie

341085 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
2
miesięczne wsparcie
2
liczba patronów

  Jestem niezależnym producentem filmowym. Zbieram fundusze na dokument o księżach pedofilach w Polsce. Bez cenzury i bez znieczulenia. „…poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” J 8,32

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
85 %
100%
osiągnięto 85%
cel: 400000 zł
brakuje 58915 zł
Postprodukcja
Nie ma dobrego filmu bez dobrej postprodukcji. W trakcie ostatnich miesięcy zgromadziliśmy mnóstwo materiału filmowego. Wyselekcjonowanie najciekawszych wątków i najlepszych ujęć to praca na długie tygodnie. Zebranie 400.000 złotych zapewni nam współpracę z odpowiednimi fachowcami od montażu video, koloryzacji obrazu i oprawy graficznej. Stworzymy również muzykę do filmu i zadbamy o profesjonalne udźwiękowienie.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 100000 zł
cel osiągnięty!
Film o pedofilii w polskim Kościele
Wraz z ekipą producencką zbieramy pieniądze na film o pedofilii w polskim kościele bo tylko w ten sposób może powstać prawdziwy, wolny od cenzury i nacisków dokument na ten temat.

Tylko niezależność finansowa pozwoli nam zrealizować film, w którym obnażymy hipokryzje części kościelnych hierarchów i zmowę milczenia służącą ochronie zboczeńców a nie ich ofiar. Za nami są pierwsze dni zdjęciowe, pracę nad dokumentem potrwają około roku.

Nie będziemy wstanie sami sfinansować całej produkcji, której koszt szacujemy na 450 tysięcy złotych. Wiemy, że kwota jaką staramy się zebrać nie jest mała, ale są to pieniądze bez których nie uda nam się dokończyć prowadzonych śledztw i zrealizować na odpowiednio wysokim poziomie technicznym filmu, na który czekają ofiary księży pedofilów. Temat ten wciąż jest na tyle kontrowersyjny i politycznie niepoprawny, że duże tzw. meainstreamowe media stronią od jego drążenia skupiając się co najwyżej na pojedynczych przypadkach. Nikt nie stawia twardych pytań o funkcjonujące w kościele mechanizmy dzięki, którym przestępcy w sutannach mogą się czuć bezkarnie. Jak to możliwe, że od dziesięcioleci sprawy dotyczące księży pedofilów są zazwyczaj tuszowane, kto za tym stoi, kto na to pozwala, jak wysoko sięga zmowa milczenia? My nie tylko postawimy te pytania, ale i na nie odpowiemy. Dlatego prosimy Was o pomoc, bez Waszego finansowego wsparcia nie uda nam się zrealizować tego filmu.

100 tysięcy złotych - tyle potrzebujemy na rozbudowanie redakcji, która przez cały czas trwania produkcji (12 miesięcy) będzie zajmowała się weryfikacją zebranych materiałów oraz zeznań świadków. To bardzo ważne, aby nikt nie mógł nam zarzucić, że w naszym filmie choćby przypadkiem rozminęliśmy się z prawdą. Bez przerwy napływają do nas nowe informacje, do przejrzenia są akta spraw i archiwa Instytutu Pamięci Narodowej. Bez zatrudnienia dodatkowych osób pełniących rolę researcherów prace nad filmem znacznie się wydłużą o ile w ogóle będziemy w stanie go skończyć.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 200000 zł
cel osiągnięty!
Profesjonalna ekipa zdjęciowa
200 tysięcy złotych - osiągnięcie tego progu finansowego zabezpieczy nas w kwestii opłacenia ekip zdjęciowych. Pracują dla nas znakomici operatorzy, ludzie pełni pasji, gotowi na wiele poświęceń. Nie możemy jednak oczekiwać, że będą pracować za darmo. Dzięki Waszemu wsparciu pokryjemy koszty znacznej części zaplanowanych dni zdjęciowych.

O kolejnych progach i celach będziemy Was informować na bieżąco.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 300000 zł
cel osiągnięty!
Specjalistyczny sprzęt filmowy
Do realizacji naszego filmu potrzebny jest różnego rodzaju sprzęt: kamery, kamery szpiegowskie, oświetlenie, rejestratory dźwięku, itd. Nie wszystkimi urządzeniami dysponuje nasz firma i część musimy wynajmować od firm zewnętrznych. Materiały do filmu zbieramy w całej Polsce. Potrzebujemy więc funduszy na pokrycie kosztów z tym związanych: środków transportu, noclegów dla ekip zdjęciowych. Zebranie 300 tysięcy złotych pozwoli nam zrealizować te plany.

O Autorze

Nazywam się Tomasz Sekielski - jestem reporterem, dziennikarzem śledczym, korespondentem wojennym, dokumentalistą i pisarzem. Karierę dziennikarską zaczynałem w bydgoskim radiu VOX, następnie po przeprowadzce do Warszawy związałem się z radiem Wawa, z którego przeniosłem się do RDC. W 1997 roku znalazłem się w zespole, który tworzył Fakty - nowy program informacyjny, nowej powstającej właśnie telewizji - TVN. 

https://fakty.tvn24.pl/archiwum-faktow,58/tak-wygladalo-pierwsze-wydanie-faktow,304968.html

W TVN spędziłem 15 lat relacjonując najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie, począwszy od kampanii wyborczych na konfliktach zbrojnych kończąc. W tym czasie znakomicie poznałem sejmowe kuluary i ich tajemnice. Byłem świadkiem upadku wielkich politycznych karier i wznoszenia na ich gruzach nowych partyjnych imperiów. Prowadząc dziennikarskie śledztwa tropiłem sekrety wpływowych ludzi władzy, biznesu i kościoła. Relacjonowałem prace komisji śledczych informując widzów o najgłośniejszych aferach takich jak afera Rywina, afera Orlenu, afera Hazardowa. Jestem współautorem nagrań nazywanych "taśmami Beger", które ujawniły kulisy politycznych negocjacji PiS z Samoobroną. Pracując w TVN byłem twórcą i prowadzącym wielu popularnych programów publicystycznych: Kuluary, Prześwietlenie, Teraz MY, Czarno na Białym. Na swoim koncie mam także dwa filmy dokumentalne:

„Władcy Marionetek”

„8:38”

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/10-04-2010-poranek-w-tvn24,213286.html

Po odejściu z grupy TVN stworzyłem własną firmę producencką „Kombinat Medialny”. W 2013 roku jako producent zewnętrzny rozpocząłem współpracę z TVP. Dla Telewizji Polskiej stworzyłem „Po Prostu”, autorski program o charakterze reportersko - publicystycznym. W cyklu tym zrealizowałem blisko 50 reportaży ze świata. Pokazywałem w nich aktualne wydarzenia i zjawiska społeczne, którymi żyła międzynarodowa opinia publiczna. Relacjonowałem m.in. krwawą pacyfikację Kijowskiego Majdanu, konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy, narkotykową wojnę w Meksyku, zamachy terrorystyczne we Francji, zestrzelenie holenderskiego Boeinga 777. Pokazywałem problemy związane z islamskim fundamentalizmem w Europie i kryzysem imigracyjnym. W swoich reportażach poruszałem także kwestie handlu ludźmi, sporu o eutanazję, albańskiej zemsty krwi, nierozliczonych zbrodni wojennych na Bałkanach i mrocznych tajemnic Watykanu.

https://vod.tvp.pl/website/po-prostu-program-tomasza-sekielskiego,9525905

W 2016 roku zakończyłem współpracę z TVP i jako „Kombinat Medialny” na zlecenie Fokus TV rozpocząłem produkcję 10 odcinkowego serialu dokumentalnego „Teoria Spisku”. Premiera serii miała miejsce w październiku 2017 roku.

https://vod.pl/programy-tv/tomasz-sekielski-teoria-spisku-czlowiek-ktory-wiedzial-za-duzo/eqzyv24

Za swoją pracę byłem wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Na koncie mam wszystkie najważniejsze nagrody dziennikarskie - Dziennikarz Roku, Wiktory, Telekamery, Grand Press, nagroda SDP, nagroda Andrzeja Woyciechowskiego, Impactor, Niptel, nagroda specjalna Festiwalu Sztuki i Faktu.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 129
Dziękuję - to bardzo miłe, że poświęcasz swoje pieniądze na wsparcie idei mojego filmu. To trudna produkcja, ale każda, nawet najdrobniejsza kwota zbliży mnie do celu.

Śledź na bieżąco moje postępy. Postaram się Ciebie nie zawieść.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 378
Bardzo Ci dziękuję, że zdecydowałeś się na wsparcie mojego projektu.

Za 10 zł otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku. Będę tam publikował:

• ekskluzywne materiały, powstałe w trakcie realizacji zdjęć do filmu
• zakulisowe nagrania, pokazujące prace nad filmem
• niepublikowane nigdzie indziej zdjęcia
• opisy historii, wydarzeń, spotkań, które są nieodłączną częścią takiej produkcji

Będę również odpowiadał na Państwa pytania – mam również nadzieję, że będzie to platforma do merytorycznych dyskusji.

Dla osób, które nie posiadają konta na Facebooku - raz w miesiącu pojawi się podsumowanie prac na blogu Patronite (dostępne tylko dla Patronów)
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 381
Twoje wsparcie jest dla mnie bardzo cenne.

W zamian prześlę Ci cyfrowy certyfikat wsparcia mojej produkcji.

A jeżeli masz do mnie specjalne pytanie, to uzyskasz moją odpowiedź w trakcie w cotygodniowego Sekielski Sunday Night na Facebooku.

Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzedniego progu (10 zł).
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 142
Ta kwota pozwoli solidnie zasilić budżet naszego filmu.

Każdy Patron z tego progu otrzyma pocztą fotografię z planu zdjęciowego - wraz z moim autografem i podziękowaniami.

Zdjęcie będzie mogło zawisnąć na Twojej ścianie - pokazując innym, że jesteś współtwórcą filmu - a zarazem misji pokazaniu światu prawdy.

Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł)
Zostań patronem
70 zł / miesiąc
patroni: 80
Limit: 400
Kwota, którą chcesz mnie wesprzeć zasługuje na specjalne wyróżnienie.

Już teraz możesz czuć się zaproszona/y na ekskluzywny, przedpremierowy pokaz filmu. Rezerwuj czas na początku 2019 roku. I sprawdzaj regularnie skrzynkę pocztową!

Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 40 zł)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 198
Limit: 200
Próg Mecenacki

To już nie jest mój film, tylko NASZ film. Tak, tak. Decydując się na tak duże wsparcie zapisujesz się na kartach polskiej kinematografii. Jeśli tylko zechcesz:

Twoje imię i nazwisko pojawi się w napisach końcowych - zostaniesz wymieniona/y jako jeden z producentów NASZEGO filmu!

Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 40 zł, 70 zł)
Limit osiągnięty
Czy powiadomić Cię, gdy próg będzie dostępny?
200 zł / miesiąc
patroni: 52
Limit: 60
Chciałbym Cię uhonorować specjalnie. Dostaniesz coś, czym będziesz mógł się pochwalić swoim bliskim.

Wyjątkowy plakat filmowy, na którym zostaniesz wyróżniony w specjalny sposób. To będzie jedyny w swoim rodzaju poster, wyprodukowany w jednym egzemplarzu - tylko dla Ciebie!

Z powodu olbrzymiego zainteresowania progiem zwiększam limit plakatów do 40 sztuk!


Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 40 zł, 70 zł, 100 zł)
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 8
Limit: 10
Okazałeś tak wielką hojność, że żadne słowa nie oddadzą mojej wdzięczności. Mając od Ciebie takie wsparcie jestem pewien, że ten film powstanie. A ty będziesz go miał zawsze pod ręką…

Otrzymasz bowiem ekskluzywne, limitowane wydanie filmu na płycie Blu-Ray. Pamiątkę na całe życie.

Wyprodukujemy tylko 10 sztuk!!


Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 40 zł, 70 zł, 100 zł, 200 zł)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy