Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

3453

patronów

122180 zł

miesięcznie

1002495 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1
miesięczne wsparcie
1
liczba patronów

  Jestem niezależnym producentem filmowym. Dzięki hojnemu wsparciu moich niesamowitych Patronów, udało się uzbierać fundusze na dokument o księżach pedofilach w Polsce. Teraz - czeka nas nowe wyzwanie, film o aferze SKOKów - największej aferze finansowej ostatnich lat...

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 98%
cel: 550000 zł
brakuje 6090 zł
Postprodukcja i promocja
Koniec wieńczy dzieło. Zebrany materiał trzeba przejrzeć i „złożyć” z niego ciekawą opowieść. To praca na wiele tygodni. Zebrana kwota zapewni nam współpracę doskonałych specjalistów od montażu video, dźwięku, grafiki, koloryzacji obrazu a także twórców muzyki.

Część zebranej kwoty zainwestujemy również w odpowiednią promocję filmu, bo przecież dotarcie do jak najszerszego grona widzów jest bardzo ważne.


KAŻDA DODATKOWA KWOTA ZEBRANA PO PRZEKROCZENIU 550.000 ZŁ ZOSTANIE PRZEZNACZONA NA PRODUKCJĘ FILMU!!!
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 150000 zł
cel osiągnięty!
Prawda o aferze SKOK - pierwszy krok...
Nasz dokument ma pokazać prawdę - a to oznacza, że trzeba ją w pierwszej kolejności wydobyć na światło dzienne.

Potrzebuję doświadczonych dokumentalistów do zbierania danych, weryfikowania informacji i ich analizy. Mam już takich ludzi sprawdzonych przy filmie o pedofilii i chciałbym kontynuować z nimi pracę. Chciałbym w swoim zespole mieć również doświadczonego audytora, potrafiącego sprawnie analizować przepływy finansowe.

Nauczony doświadczeniem wiem, że przy pracy nad takim tematem będę potrzebował stałej opieki prawnej. Bogate instytucje finansowe chętnie wytaczają procesy nawet za zwykłą krytykę swojego funkcjonowania, a SKOKi już wielokrotnie nękały dziennikarzy…

Zebranie 150.000 złotych powinno zabezpieczyć sprawne funkcjonowanie redakcji i pomoc prawną.

Koszt całego filmu o aferze SKOKów szacujemy na 550.000 zł. Wiemy, że to olbrzymia suma i jest większa od kwoty zebranej na film o pedofilii w kościele.

Jednak realizacja tego filmu wiąże się z jeszcze większym ryzykiem. Przede wszystkim możemy być poddawani naciskom ze strony prawników Kas. Dziennikarze byli wielokrotnie przez SKOKi pozywani. Chcielibyśmy także nie odstawać pod względem jakości technicznej filmu. Nasze kamery i sprzęt, którym pracowaliśmy realizując film o pedofilii nie spełnia już najwyższych filmowych wymogów. By osiągnąć najwyższą jakość 4K musimy skorzystać z nowszych kamer.

To wszystko pozwoli stworzyć film na najwyższym poziomie, który rzuci światło na największą aferę finansową ostatnich lat!
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 350000 zł
cel osiągnięty!
Nowoczesny sprzęt i profesjonaliści w ekipie
Kolejne 200.000 zł, o które Was prosimy przeznaczymy w całości na realizację zdjęć do filmu. Jest to kwota duża ale musimy nadążyć za rozwijającym się światem mediów. Na rynku ciagle rosną stawki operatorskie, a nasz sprzęt wymaga mocnego upgrade’u.

Dzięki tym pieniądzom zabezpieczymy minimum 50 dni zdjęciowych (operator, transport, noclegi, wyżywienie ekipy). Uzyskamy również dostęp do nowszych, lepszych kamer, a także urządzeń „szpiegowskich”. Zawsze dbamy o jak najwyższą jakość naszych produkcji.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 450000 zł
cel osiągnięty!
Nowa rzeczywistość, nowe wymagania
Po premierze „Tylko nie mów nikomu” zaszły spore zmiany w naszym zespole. Chcemy skuteczniej zadbać o warstwę dźwiękową filmu. Planujemy mieć na planie dźwiękowca z pełnym wyposażeniem, także z urządzeniami "szpiegowskimi". Po kilku miesiącach prac redakcyjnych wiemy też, że konieczne będą wyjazdy zagraniczne. To wyraźnie podnosi koszt produkcji: przeloty, hotele, zdjęcia zagranicą są dużo droższe od krajowych.

Do naszego zespołu jesteśmy zmuszeni dołączyć nową osobę: „człowieka do zadań specjalnych” - nasz producent stracił niestety swoją anonimowość. Gdy uzbieramy 100.000 zł zrealizujemy nasze cele!

O Autorze

Podziękowanie dla Patronów

Dlaczego tak ufnie oddaję się w Wasze ręce? Bo szerze zdumiała i zachwyciła mnie Wasza siła i rozmiar wsparcia podczas realizacji pierwszego projektu.

Jestem szczerze wdzięczny każdemu z Patronów - jesteście żywym dowodem, że warto (i można) realizować w Polsce ambitne, trudne reportaże i dokumenty! Dzięki Waszej pomocy, hojności i odwadze udało się zakończyć finansowanie filmu o pedofilii w kościele katolickim.

Wasze wsparcie było siłą napędową tego projektu - nie zatrzymujmy się, skoro suniemy naprzód z taką prędkością! Jeśli tylko zdecydujecie się nadal mnie wspierać, przygotujemy kolejny dokument, którego nie stworzyłaby żadna stacja telewizyjna: odkryjemy największe sekrety afery SKOK. Kolejny raz - wspólnie.

Film o „aferze SKOKów”

Bierzemy się za kolejny (po sprawie pedofili wśród polskich duchownych) temat, który budzi wiele emocji i wywołuje olbrzymie kontrowersje. Afera SKOKów to największa afera finansowa ostatnich lat, do tej pory kosztowała nas ponad 4 miliardy 300 milionów złotych. Masowe oszustwa, wyłudzenia, wymuszenia a nawet próba zabójstwa. Jak doszło do tego przekrętu? Na czym dokładnie polegał SKOK na kasę i kto się na nim dorobił? W tle całej afery pojawiają się znani politycy, celebryci, mafia, służby specjalne i dziennikarze.

Rządząca obecnie w Polsce ekipa nie jest zainteresowana ujawnieniem pełnej prawdy na temat SKOKów. Powód? Prawo i Sprawiedliwość przez lata chroniło spółdzielcze kasy przed ściślejszym nadzorem finansowym ze strony państwa. Ciekawe co kierowało politykami PiSu, kto pociągał za sznurki w tej sprawie i jakie sekrety skrywa milioner oraz wpływowy senator Grzegorz Bierecki?

Jednak „afera SKOKów” stanowi problem nie tylko dla jednej partii. Sprawa ta zalicza się do tematów, które są niewygodne dla obu stron politycznej barykady, tematów które najlepiej przemilczeć albo potraktować ogólnikowo bo ich rozgrzebywanie nie jest specjalnie w niczyim interesie.

Dlatego właśnie wraz z ekipą producencką uznaliśmy, że powinniśmy zająć się SKOKami.

Jedynym zaś sposobem na zrealizowanie w pełni niezależnego filmu dokumentalnego na ten temat jest, tak jak w przypadku pedofilii, poproszenie was o wsparcie finansowe.

Rozpoczęliśmy już prace redakcyjne nad dokumentacją tematu. Chcielibyśmy rozpocząć zdjęcia w marcu i jeśli wszystko się dobrze ułoży ukończyć film jeszcze w tym roku. To jednak zależy między innymi  od tego, w jakim tempie uda się nam zebrać potrzebne fundusze.

Niezależność finansowa to wolność od nacisków i presji, którą mogą chcieć wywierać wpływowe osoby ze świata polityki, finansów i służb specjalnych. Dlatego prosimy Was po raz kolejny o wsparcie! Z góry dziękujemy.

O mnie

Nazywam się Tomasz Sekielski - jestem reporterem, dziennikarzem śledczym, korespondentem wojennym, dokumentalistą i pisarzem. Karierę dziennikarską zaczynałem w bydgoskim radiu VOX, następnie po przeprowadzce do Warszawy związałem się z radiem Wawa, z którego przeniosłem się do RDC. W 1997 roku znalazłem się w zespole, który tworzył Fakty - nowy program informacyjny, nowej powstającej właśnie telewizji - TVN. 

https://fakty.tvn24.pl/archiwum-faktow,58/tak-wygladalo-pierwsze-wydanie-faktow,304968.html

W TVN spędziłem 15 lat relacjonując najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie, począwszy od kampanii wyborczych na konfliktach zbrojnych kończąc. W tym czasie znakomicie poznałem sejmowe kuluary i ich tajemnice. Byłem świadkiem upadku wielkich politycznych karier i wznoszenia na ich gruzach nowych partyjnych imperiów. Prowadząc dziennikarskie śledztwa tropiłem sekrety wpływowych ludzi władzy, biznesu i kościoła. Relacjonowałem prace komisji śledczych informując widzów o najgłośniejszych aferach takich jak afera Rywina, afera Orlenu, afera Hazardowa. Jestem współautorem nagrań nazywanych "taśmami Beger", które ujawniły kulisy politycznych negocjacji PiS z Samoobroną. Pracując w TVN byłem twórcą i prowadzącym wielu popularnych programów publicystycznych: Kuluary, Prześwietlenie, Teraz MY, Czarno na Białym. Na swoim koncie mam także dwa filmy dokumentalne:

„Władcy Marionetek”

„8:38”

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/10-04-2010-poranek-w-tvn24,213286.html

Po odejściu z grupy TVN stworzyłem własną firmę producencką „Kombinat Medialny”. W 2013 roku jako producent zewnętrzny rozpocząłem współpracę z TVP. Dla Telewizji Polskiej stworzyłem „Po Prostu”, autorski program o charakterze reportersko - publicystycznym. W cyklu tym zrealizowałem blisko 50 reportaży ze świata. Pokazywałem w nich aktualne wydarzenia i zjawiska społeczne, którymi żyła międzynarodowa opinia publiczna. Relacjonowałem m.in. krwawą pacyfikację Kijowskiego Majdanu, konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy, narkotykową wojnę w Meksyku, zamachy terrorystyczne we Francji, zestrzelenie holenderskiego Boeinga 777. Pokazywałem problemy związane z islamskim fundamentalizmem w Europie i kryzysem imigracyjnym. W swoich reportażach poruszałem także kwestie handlu ludźmi, sporu o eutanazję, albańskiej zemsty krwi, nierozliczonych zbrodni wojennych na Bałkanach i mrocznych tajemnic Watykanu.

https://vod.tvp.pl/website/po-prostu-program-tomasza-sekielskiego,9525905

W 2016 roku zakończyłem współpracę z TVP i jako „Kombinat Medialny” na zlecenie Fokus TV rozpocząłem produkcję 10 odcinkowego serialu dokumentalnego „Teoria Spisku”. Premiera serii miała miejsce w październiku 2017 roku.

https://vod.pl/programy-tv/tomasz-sekielski-teoria-spisku-czlowiek-ktory-wiedzial-za-duzo/eqzyv24

Za swoją pracę byłem wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Na koncie mam wszystkie najważniejsze nagrody dziennikarskie - Dziennikarz Roku, Wiktory, Telekamery, Grand Press, nagroda SDP, nagroda Andrzeja Woyciechowskiego, Impactor, Niptel, nagroda specjalna Festiwalu Sztuki i Faktu.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 464
KLAPS!

Od dźwięku tego filmowego rekwizytu rozpoczyna się każde nowe ujęcie. Każda pięciozłotówka będzie początkiem jednego z tysięcy ujęć naszej produkcji...

Dzięki za pomoc. Każda, nawet najmniejsza kwota przybliża nas do odkrycia prawdy o aferze SKOKów. Zachęcam Cię do śledzenia mojego fanpejdża na Facebooku https://www.facebook.com/Sekielski/.

Tam będę regularnie poruszał temat SKOKów i regularnie dziękował Patronom, bez których realizacja tego filmu byłaby niemożliwa!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 944
Bardzo Ci dziękuję za wsparcie filmu o aferze SKOKów! Każda dziesięciozłotówka to szansa na odkrycie nowego tropu, powiązania, skrzętnie ukrytej prawdy...

Ten próg daje Ci dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku gdzie otrzymasz:

wczesny dostęp do wielu materiałów powstałych w trakcie realizacji filmu

• możliwość obejrzenia zdjęć i niepublikowanych nigdzie indziej filmików z prac

prawo do publikacji na grupie Twoich własnych informacji, artykułów dotyczących afer wokół SKOKów

• na grupie będziemy też mieli bliższy kontakt, będziemy mogli porozmawiać, odpowiem na Twoje pytania

UWAGA! Grupa dla Patronów filmu o aferze SKOKów ruszy na początku lutego!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1158
Twoje wsparcie jest dla mnie bardzo cenne. Decydujesz się wesprzeć niezależne dziennikarstwo, które nie zważa na partyjne barwy, polityczne konotacje czy finansowe naciski. Interesuje nas jedynie prawda - i dzięki Twojej pomocy możemy ją odkryć!

W podziękowaniu za Twoją hojność, prześlę do Ciebie mailem cyfrowy certyfikat wsparcia filmu o SKOKach, zawierający podziękowania oraz moje zdjęcie.

* otrzymujesz też dostęp do przywilejów z poprzedniego progu (10 zł).
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 335
Ta już naprawdę konkretne zasilenie budżetu naszego filmu - a odpowiedni budżet jest niezbędny by mierzyć się z aferą, która do tej pory kosztowała nas ponad 4 miliardy 300 milionów złotych...

Chciałbym odwdzięczyć Ci się za wsparcie w nietypowy sposób - jeśli tylko zechcesz, specjalnie dla Ciebie stworzę profesjonalne nagranie z wykorzystaniem mojego głosu (w formacie mp3). Możesz je wykorzystać jako oryginalne powiadomienie w poczcie głosowej, dźwięk sms lub w inny, kreatywny sposób. Ważne, by Twoja prośba spełniała warunki, opisane poniżej!**

*Otrzymujesz też dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł)

**Nagranie nie może zawierać wulgaryzmów, treści niezgodnych z prawem lub nieobyczajnych. Wykupienie progu nie oznacza automatycznej zgody na dane nagranie, musi ono zostać wspólnie uzgodnione i potwierdzone.
Zostań patronem
70 zł / miesiąc
patroni: 178
Gdy dotyka się tak trudnego tematu, jak afera SKOKów, trzeba myśleć nie tylko o zapewnieniu sprzętu, planów czy opłaceniu specjalistów. W pierwszej kolejności trzeba zastanowić się nad zatrudnieniem prawników...

Dzięki Twojej hojności, możemy wykonać każdy z tych kroków - i odkryć to, co wiele osób chciałoby pozostawić zakryte!

Kwota, którą chcesz mnie wesprzeć zasługuje na specjalne wyróżnienie - chcę Cię zaprosić na przedpremierowy pokaz filmu, który odbędzie się w przyszłym roku w jednym z warszawskich kin.

*Otrzymujesz też dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 40 zł)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 238
Być może zamieszani w aferę SKOK z lekkością traktowali całe miliony złotych, ale my szanujemy każdą złotówkę (a co dopiero tak hojną kwotę wsparcia). Dziękujemy!!!

Mam dla Ciebie coś specjalnego - jeśli tylko chcesz, nagram krótkie video z życzeniami dla Ciebie lub bliskiej Ci osoby. Powód? Bez znaczenia. To Ty wybierasz!

To może być prezent na urodziny lub inną okazję, a może mam złożyć Ci osobiste podziękowania?

*Otrzymujesz też dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 40 zł, 70 zł)

**Nagranie nie może zawierać wulgaryzmów, treści niezgodnych z prawem lub nieobyczajnych. Wykupienie progu nie oznacza automatycznej zgody na dane nagranie, musi ono zostać wspólnie uzgodnione i potwierdzone.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 88
Przy tak hojnym wsparciu zasługujesz na specjalne uhonorowanie...

Skoro film jest o dużych pieniądzach, otrzymasz ode mnie ekskluzywną monetę, specjalnie wybitą na potrzeby filmu o SKOKach. Dodatkowo, do przesyłki dołączę własnoręcznie podpisany list z osobistymi podziękowaniami! Pamiątka na całe życie!

*Otrzymujesz też dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 40 zł, 70 zł, 100 zł)
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 20
Brak mi słów! Tak wysokie wsparcie napędzi produkcję filmu z naprawdę olbrzymią siłą - naprawdę nie znajduję słów, żeby wyrazić swoją wdzięczność!

Pewnie nie potrzebujesz żadnych materialnych przedmiotów, ale mogę Ci zaproponować swoje towarzystwo. Po premierze filmu zapraszam Cię na kameralne spotkanie, na którym osobiście podziękuję Ci za pomoc.

*Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 40 zł, 70 zł, 100 zł, 200 zł)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy