Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2539

patronów

90395 zł

miesięcznie

1343065 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1
miesięczne wsparcie
1
liczba patronów

  Jestem niezależnym producentem filmowym. Dzięki hojnemu wsparciu moich niesamowitych Patronów, udało się uzbierać fundusze na dokument o księżach pedofilach w Polsce, a także zakończyć finansowanie filmu o aferze SKOK. Teraz - czeka nas nowe, chyba najtrudniejsze wyzwanie...

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
83 %
100%
osiągnięto 83%
cel: 400000 zł
brakuje 66830 zł
Krok drugi: śledztwo za oceanem
Duża część naszego filmu będzie realizowana daleko od polski. Nasz cel minimum to Boston, Meksyk i Dominikana. W każdym z tych miejsc doszło do głośnych, wstrząsających skandali pedofilskich z udziałem duchownych. Czy Papież Polak mógł o tym nie słyszeć? Musimy to sprawdzić.

Wynajmiemy w tych miejscach „fixerów”, którzy znając lokalną specyfikę pomogą nam dotrzeć do prawdy. W każdej z tych lokacji spędzimy minimum tydzień wraz z ekipą zdjęciową.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 200000 zł
cel osiągnięty!
Krok pierwszy: poznaj fakty
Ten cel oficjalnie rozpoczyna gromadzenie środków na ostatnią część filmu o pedofilii w kościele

Tym razem nie poprzestajemy na Polsce - ruszamy poza granice naszego kraju... Koniecznie zajrzyj do sekcji "O Autorze" i zobacz, jak szeroko zakrojone będzie nasze wspólne, dziennikarskie śledztwo.

Redakcja - od tego musimy zacząć. Nasz zespół będzie pracował nad filmem minimum przez 12 miesięcy.

Potrzebujemy dokładnej dokumentacji i weryfikacji danych. Taka praca to tony przejrzanych dokumentów, setki rozmów i spotkań. To wszystko generuje koszty ale jest niezbędne dla dokładnego sprawdzenia każdej informacji, która ma się ukazać w filmie.

Chcemy pokazać wyłącznie prawdę. Najpierw jednak musimy wspólnie do niej dotrzeć.

O Autorze

Ostatni film o pedofilii w kościele

Drodzy Patroni! 

Wspólnie zbudowaliśmy zupełnie nowy model finansowania niezależnego dziennikarstwa. Dzięki Wam i Waszej niezwykłej hojności powstał film "Tylko nie mów nikomu". Dzięki Wam udało się zebrać całą kwotę, niezbędną do sfinansowania produkcji o aferze SKOK.

Teraz musimy wspólnie zakończyć to, co razem rozpoczęliśmy.

Każdy, kto tropi przestępstwa seksualne w polskim Kościele katolickim, prędzej czy później staje przed pytaniem: co zrobił w tej sprawie Watykan?

A stąd już tylko krok do pytań o Jana Pawła II. Jak walczył z pedofilią wśród duchownych? Co wiedział, a czego nie był świadomy? Czy jego najbliżsi współpracownicy, w tym kardynał Dziwisz, ukrywali przed nim niewygodną prawdę?

Podobnych trudnych pytań jest więcej, nadszedł czas, by je wszystkie zadać i poznać jednoznaczne odpowiedzi. O tym właśnie będzie nasz trzeci i ostatni film dotyczący przypadków pedofilii wśród duchownych, który miałby się ukazać na przełomie 2020/2021 roku.

Późną jesienią 2019 ukaże się drugi film, zatytułowany "Zabawa w chowanego". To osobna produkcja, w której skupimy się na wstrząsającym wątku, którego nie udało się zamknąć w „Tylko nie mów nikomu”. Całość zostanie sfinansowana z bezpośrednich wpłat na konta, które były realizowane przez osoby wspierające poza Patronite. Film będzie dostępny za darmo, na kanale Sekielski: https://www.youtube.com/sekielski Więcej szczegółów – już wkrótce. 

Na czym skupimy się w ostatniej części?

Nie zamierzamy niszczyć pomnikowej postaci Świętego Papieża-Polaka - chcemy dotrzeć do prawdy, o której znaczeniu w życiu człowieka tak często i dużo mówił Jan Paweł II. Tym trudniej uwierzyć w doniesienia, z których wynika, że on sam miał tuszować i ukrywać skandale seksualne, do jakich dochodziło w Kościele katolickim w trakcie jego pontyfikatu.

Aby zgromadzić i zweryfikować wszystkie niezbędne informacje, znaczną część filmu nakręcić musimy poza granicami Polski. Czekają nas wyjazdy do:

 • Watykanu
 • Austrii
 • Irlandii
 • USA
 • Meksyku
 • na Dominikanę

Chcemy dotrzeć do świadków i archiwów, dzięki którym będziemy mogli odpowiedzieć na wszystkie trudne pytania.

Wsparcie

Dlatego po raz kolejny prosimy Was o wsparcie finansowe.

Tylko tak może powstać w pełni niezależny i wolny od nacisków film dokumentalny. Tym razem budżet, głównie ze względu na wyjazdy zagraniczne, będzie znacząco wyższy od poprzednich naszych produkcji.

W każdym z wymienionych państw zatrudnimy “fixerów”, czyli lokalnych współpracowników, którzy pomogą nam na miejscu. Przeloty, hotele dla naszej ekipy to kolejne, bardzo wysokie koszty tej produkcji - a spędzimy za granicą kilkadziesiąt dni.  Wstępny budżet filmu szacujemy na ok. milion złotych.

To będzie nasze największe zawodowe wyzwanie.

Zamierzamy się mu poświęcić całkowicie, rezygnując ze wszystkich pobocznych projektów.
Dlatego postanowiliśmy zwrócić się do grona aktualnych Patronów z pytaniem i prośbą, czy część z uzbieranych środków możemy przeznaczyć na pokrycie naszych prywatnych, domowych budżetów. W specjalnych ankietach na zamkniętych grupach dla Patronów i w dedykowanym poście na Patronite zdecydowana większość Patronów optowała za możliwością przekazania - mówiąc wprost - na nasze życie 21% miesięcznej sumy wsparcia.

Ostatecznie zdecydowaliśmy, by kwota ta wynosiła 19%. Do tej pory cała kwota wsparcia Patronów była wykorzystana na cele produkcyjne. Część przeznaczona na nasze wynagrodzenia pobierana będzie dopiero od momentu startu nowej zbiórki, czyli 18.07.2019.

Jesteśmy jednak pewni, że ta produkcja  wykroczy poza granice Polski i zainteresuje społeczność na całym świecie.  Jeśli chcesz wspólnie z nami współtworzyć tę produkcję - zostań naszym Patronem! Z góry dziękujemy każdemu z Was.

 

Tomasz Sekielski

Marek Sekielski

Podziękowanie dla Patronów

Dlaczego tak ufnie oddaję się w Wasze ręce? Bo szczerze zdumiała i zachwyciła mnie Wasza siła i rozmiar wsparcia podczas realizacji pierwszego projektu.

Jestem szczerze wdzięczny każdemu z Patronów - jesteście żywym dowodem, że warto (i można) realizować w Polsce ambitne, trudne reportaże i dokumenty! Dzięki Waszej pomocy, hojności i odwadze udało się zakończyć finansowanie filmu o pedofilii w kościele katolickim.

Wasze wsparcie było siłą napędową tego projektu - nie zatrzymujmy się, skoro suniemy naprzód z taką prędkością!
 

Film o „aferze SKOKów”

Wspólnie udało się nam również sfinansować dokument, którego nie stworzyłaby żadna stacja telewizyjna: odkryjemy największe sekrety afery SKOK. Kolejny raz - wspólnie.

Przed nami mnóstwo pracy - ale będziemy na bieżąco informować Patronów o wszystkich postępach! Wstępnie planujemy premierę na wiosnę 2020 roku.

Afera SKOKów to największa afera finansowa ostatnich lat, do tej pory kosztowała nas ponad 4 miliardy 300 milionów złotych. Masowe oszustwa, wyłudzenia, wymuszenia, a nawet próba zabójstwa. Jak doszło do tego przekrętu? Na czym dokładnie polegał SKOK na kasę i kto się na nim dorobił? W tle całej afery pojawiają się znani politycy, celebryci, mafia, służby specjalne i dziennikarze.

Rządząca obecnie w Polsce ekipa nie jest zainteresowana ujawnieniem pełnej prawdy na temat SKOKów. Powód? Prawo i Sprawiedliwość przez lata chroniło spółdzielcze kasy przed ściślejszym nadzorem finansowym ze strony państwa. Ciekawe, co kierowało politykami PiSu, kto pociągał za sznurki w tej sprawie i jakie sekrety skrywa milioner oraz wpływowy senator Grzegorz Bierecki?

Jednak „afera SKOKów” stanowi problem nie tylko dla jednej partii. Sprawa ta zalicza się do tematów, które są niewygodne dla obu stron politycznej barykady, tematów, które najlepiej przemilczeć albo potraktować ogólnikowo, bo ich rozgrzebywanie nie jest specjalnie w niczyim interesie.

Dlatego właśnie wraz z ekipą producencką uznaliśmy, że powinniśmy zająć się SKOKami.

Jedynym sposobem na zrealizowanie w pełni niezależnego filmu dokumentalnego na ten temat było, tak jak w przypadku pedofilii, poproszenie Was o wsparcie finansowe. Udało się zebrać pełną kwotę 550.000 zł, która gwarantuje powstanie tej produkcji!

 

O mnie

 

Nazywam się Tomasz Sekielski - jestem reporterem, dziennikarzem śledczym, korespondentem wojennym, dokumentalistą i pisarzem. Karierę dziennikarską zaczynałem w bydgoskim radiu VOX, następnie po przeprowadzce do Warszawy związałem się z radiem Wawa, z którego przeniosłem się do RDC. W 1997 roku znalazłem się w zespole, który tworzył Fakty - nowy program informacyjny nowej, powstającej właśnie telewizji - TVN. 

https://fakty.tvn24.pl/archiwum-faktow,58/tak-wygladalo-pierwsze-wydanie-faktow,304968.html

W TVN spędziłem 15 lat, relacjonując najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie, począwszy od kampanii wyborczych na konfliktach zbrojnych kończąc. W tym czasie znakomicie poznałem sejmowe kuluary i ich tajemnice. Byłem świadkiem upadku wielkich politycznych karier i wznoszenia na ich gruzach nowych partyjnych imperiów. Prowadząc dziennikarskie śledztwa tropiłem sekrety wpływowych ludzi władzy, biznesu i Kościoła. Relacjonowałem prace komisji śledczych informując widzów o najgłośniejszych aferach takich jak: afera Rywina, afera Orlenu, afera Hazardowa. Jestem współautorem nagrań nazywanych "taśmami Beger", które ujawniły kulisy politycznych negocjacji PiS z Samoobroną. Pracując w TVN byłem twórcą i prowadzącym wielu popularnych programów publicystycznych: Kuluary, Prześwietlenie, Teraz MY, Czarno na Białym. Na swoim koncie mam także dwa filmy dokumentalne:

„Władcy Marionetek”

„8:38”

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/10-04-2010-poranek-w-tvn24,213286.html

Po odejściu z grupy TVN stworzyłem własną firmę producencką „Kombinat Medialny”. W 2013 roku jako producent zewnętrzny rozpocząłem współpracę z TVP. Dla Telewizji Polskiej stworzyłem „Po Prostu”, autorski program o charakterze reportersko - publicystycznym. W cyklu tym zrealizowałem blisko 50 reportaży ze świata. Pokazywałem w nich aktualne wydarzenia i zjawiska społeczne, którymi żyła międzynarodowa opinia publiczna. Relacjonowałem m.in. krwawą pacyfikację Kijowskiego Majdanu, konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy, narkotykową wojnę w Meksyku, zamachy terrorystyczne we Francji, zestrzelenie holenderskiego Boeinga 777. Pokazywałem problemy związane z islamskim fundamentalizmem w Europie i kryzysem imigracyjnym. W swoich reportażach poruszałem także kwestie handlu ludźmi, sporu o eutanazję, albańskiej zemsty krwi, nierozliczonych zbrodni wojennych na Bałkanach i mrocznych tajemnic Watykanu.

https://vod.tvp.pl/website/po-prostu-program-tomasza-sekielskiego,9525905

W 2016 roku zakończyłem współpracę z TVP i jako „Kombinat Medialny” na zlecenie Fokus TV rozpocząłem produkcję 10 odcinkowego serialu dokumentalnego „Teoria Spisku”. Premiera serii miała miejsce w październiku 2017 roku.

https://vod.pl/programy-tv/tomasz-sekielski-teoria-spisku-czlowiek-ktory-wiedzial-za-duzo/eqzyv24

Za swoją pracę byłem wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Na koncie mam wszystkie najważniejsze nagrody dziennikarskie - Dziennikarz Roku, Wiktory, Telekamery, Grand Press, nagroda SDP, nagroda Andrzeja Woyciechowskiego, Impactor, Niptel, nagroda specjalna Festiwalu Sztuki i Faktu.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 291
PYTAJ

Dziękuję! Każda złotówka to kolejne pytanie, które przybliża nas do odkrycia prawdy.

Dziękuję, że poświęcasz tę symboliczną pięciozłotówkę na wsparcie idei mojego filmu - to będzie bardzo trudna produkcja, chyba najtrudniejsza ze wszystkich, z którymi się mierzyłem.

Dzięki Twojemu wsparciu pytania, zadawane ukradkiem, będą mogły zostać głośno wypowiedziane!

Śledź na bieżąco moje postępy. Postaram się Ciebie nie zawieść.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 715
ODKRYWAJ

Bardzo Ci dziękuję, że zdecydowałaś/eś się na wsparcie tego projektu. Wspólnie będziemy odkrywali to, co zakryte!

Za 10 zł otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku.

Co pojawi się w grupie?

ekskluzywne materiały, powstałe w trakcie realizacji zdjęć do filmu

zakulisowe nagrania, pokazujące prace nad filmem - Patroni zobaczą je jako pierwsi

niepublikowane nigdzie indziej zdjęcia

opisy historii, wydarzeń, spotkań, które są nieodłączną częścią takiej produkcji

Będę również odpowiadał na Wasze pytania – mam również nadzieję, że będzie to platforma do merytorycznych dyskusji.

Dla osób, które nie posiadają konta na Facebooku - na blogu Patronite pojawi się cykliczne podsumowanie prac. (dostępne tylko dla Patronów)

Dziękuję wszystkim, którzy wraz ze mną chcą zmierzyć się z tematem pedofilii w kościele katolickim. Tym razem musimy sięgnąć głębiej i ruszyć poza granice Polski...
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 828
DOCIEKAJ

Twoje wsparcie jest dla mnie bardzo cenne - dzięki niezależności, którą gwarantuje, mogę zagłębiać się w najtrudniejsze wątki...

Czasem potrzeba długich godzin, wielu rozmów, dokumentów, by przebić się do choćby skrawka prawdy.

W ramach podziękowania za pomoc, prześlę Ci cyfrowy certyfikat wsparcia mojej produkcji.

To będzie żywy dowód Twojego zaangażowania i współudziału przy powstawaniu tej produkcji!

*Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzedniego progu (10 zł).
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 244
WERYFIKUJ

Ta kwota pozwoli solidnie zasilić budżet naszego filmu - jego spora część poświęcona będzie na research i weryfikację faktów.

Musimy mieć pewność, że opieramy się na prawdziwych doniesieniach i wydarzeniach - bez tej pewności żaden wątek nie ma prawa pojawić się w naszej produkcji.

By odwdzięczyć się za wsparcie, każdy Patron z tego progu otrzyma mailem wysokiej rozdzielczości moją fotografię z autografem, gotową do wydruku.

Zdjęcie będzie mogło zawisnąć na Twojej ścianie - pokazując innym, że jesteś prawdziwym współtwórcą filmu.

*Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł)
Zostań patronem
70 zł / miesiąc
patroni: 137
ANALIZUJ

Fakty nie wystarczą - trzeba odnaleźć powiązania, wyciągnąć wnioski, znaleźć ślady, prowadzące głębiej. Ze wszystkich zgromadzonych informacji musimy wydobyć zarysy procesów, schematów działania, struktur... Twoje wsparcie wspomaga nas na każdym z tych etapów!

Pozwól, że wyróżnimy Cię w specjalny sposób - już teraz możesz czuć się zaproszona/y na ekskluzywny, przedpremierowy pokaz filmu.

Premierę filmu planuję na przełom 2020/2021 roku - otrzymasz oczywiście indywidualne zaproszenie (z odpowiednim wyprzedzeniem). Raz jeszcze - dziękuję!

*Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 40 zł)

Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 209
KONFRONTUJ

| Próg Mecenacki |

Bardzo dziękujemy za Twoją hojność! Zyskujesz dostęp do progu mecenackiego.

Praca nad filmem to nieustanna konfrontacja - z problemami, pytaniami bez odpowiedzi, sytuacjami czasem wręcz niewyobrażalnie trudnymi - ludzkimi dramatami, śmiercią, cierpieniem. Jesteś razem z nami w każdej z tych konfrontacji.

Dlatego nie jest to w żadnym stopniu wyłącznie mój film, ale NASZ film.

Jeśli tylko zechcesz:

Twoje imię i nazwisko pojawi się w napisach końcowych - zostaniesz wymieniona/y jako jeden z producentów NASZEGO filmu!

*Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 40 zł, 70 zł)
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 70
PIĘTNUJ

Gdy widzi się zło, nie wystarczy obserwacja, nie wystarczy wskazanie palcem. Zło należy piętnować i jasno wskazywać, że nie ma na nie naszej zgody!

Chciałbym Cię uhonorować specjalnie. Dostaniesz coś, czym będziesz mógł się pochwalić swoim bliskim - będzie to wyjątkowy plakat filmowy z moim autografem. To będzie jedyny w swoim rodzaju poster, niedostępny w innych miejscach - otrzymają go wyłącznie Patroni z tego progu!

*Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 40 zł, 70 zł, 100 zł)
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 11
MÓW GŁOŚNO

Okazałeś tak wielką hojność, że żadne słowa nie oddadzą mojej wdzięczności. Dołączasz do chóru głosów, które mają odwagę mówić o prawdzie. Bez wahania. Bez strachu.

Mając od Ciebie takie wsparcie jestem pewien, że ten film powstanie. A ty będziesz go miał zawsze pod ręką…

Otrzymasz bowiem ekskluzywne, limitowane wydanie filmu na płycie Blu-Ray. Pamiątkę na całe życie.

Wyprodukujemy ograniczoną liczbę egzemplarzy!!

*Oczywiście ten próg daje Ci dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 40 zł, 70 zł, 100 zł, 200 zł)


Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy