Viva Tessin - Aleksander Górny

Historia i współczesność Śląska Cieszyńskiego, blaski i cienie życia lokalnej społeczności, walory regionu podzielonego granicą na część polską i czeską, a także pamięć o czasach świetności Księstwa Cieszyńskiego, które do dzisiaj żyje w sercach wielu z nas.

O Autorze

Viva Tessin to szeroko rozumiane działania mające na celu promowanie dawnego Księstwa Cieszyńskiego, obecnych walorów jego terenów i działalności żyjących na tym obszarze ludzi.

Viva Tessin je široce chápaná činnost zaměřená na propagaci bývalého Těšínského Knížectví, současných hodnot jeho území a aktivit lidí žijících v této oblasti.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)