Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori "Ziarnko Maku"

W Patronite od 08.05.2019

Tworzymy i wspieramy inicjatywy edukacyjne oparte na założeniach pedagogiki Marii Montessori, prowadzące dzieci ku odpowiedzialnej wolności w duchu etyki chrześcijańskiej.

O Autorze

 

Jesteśmy krakowską Fundacją „ZIARNKO MAKU”, której misją jest rozpowszechnianie idei Marii Montessori oraz nauczanie dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich. Z tego nadrzędnego celu wypływają wszystkie dzieła Fundacji.

Jednym z nich są prowadzone w Krakowie Katolickie Szkoły Montessori (Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata) pozostające pod opieką Ojców Zmartwychwstańców. Szkoły Fundacji „Ziarnko Maku” mają za cel główny wychowanie człowieka mądrego, świadomego swojej wartości, odpowiedzialnego za siebie i innych. Wychowanie człowieka, który będzie w przyszłości podejmował oparte na chrześcijańskiej etyce decyzje i angażował się w życie społeczne. Dzieła te realizujemy w oparciu o edukację inkluzyjną czyli pełne włączenie osób niepełnosprawnych w życie grupy oraz o edukację opartą na dobrych relacjach, szacunku i indywidualnym podejściu do potrzeb i zasobów każdego ucznia.

Zajmujemy się także organizacją imprez charytatywnych, zajęć rekreacyjnych oraz szeregiem innych działań dotyczących edukacji nie tylko dzieci i młodzieży ale także nauczycieli i pedagogów takich jak szkolenia i konferencje naukowe.

Wierzymy, że przy wsparciu ludzi dobrej woli uda nam się także zrealizować najbardziej ambitny cel Fundacji: zbudowanie i uruchomienie Centrum Diagnozy i Rehabilitacji ZIARNKO MAKU.

Będzie to niezwykłe miejsce, gdzie dzieci z problemami rozwojowymi będą mogły liczyć na kompleksową opiekę nauczycieli, lekarzy i specjalistów działających w ramach rzeczywistego środowiska szkolnego dziecka. Ponadto pomoc będzie kierowana także do rodziców i rodzin dzieci niepełnosprawnych, którzy nadal często są pozostawieni sami sobie lub zdani na niespójne działania. Chcemy zgromadzić wokół Fundacji ludzi, którzy wsparliby swoją działalnością cele tworzenia i promowania dobrej edukacji oraz różnorodnej pomocy na rzecz rodziny, osób niepełnosprawnych i osób pozostających w różnorakich trudnościach życiowych.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmów opisujących choć trochę nasze szkoły i nasz system pracy:


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)