W Patronite od 13.01.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie:

Liczba Patronów:

Zostań Patronem
Kup na prezent
0 patronów
0 miesięcznie
0 łącznie

HISTORIA BOHATERÓW - Tobie Ojczyzno!

5 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

5 000 zł

brakuje

Taka kwota miesięcznego wsparcia pozwoli na realizację i utrzymanie odpowiedniego poziomu zaangażowania w Projekcie, w szczególności:

* bieżące kwerendy i poszukiwania informacji oraz artefaktów dotyczących Cichociemnych
* stałą aktualizację treści na portalu elitadywersji.org - kompendium wiedzy o 316 Cichociemnych spadochroniarzach AK
* bieżącą digitalizację wszelkich publikacji oraz artefaktów dotyczących Cichociemnych
* codzienne publikacje postów na stronie na Facebooku
* uzupełnienie bazy danych o kilkuset placówkach odbiorczych (zrzutowiskach) Armii Krajowej

Codzienie przez wiele godzin wykonuję pracę związaną z projektem. Jej widocznym efektem jest stałe aktualizowanie treści na portalu oraz codzienne publikowanie tematycznych postów na powiązanej stronie Fb. Niestety, nie stać mnie na to, aby cały swój czas przeznaczyć na realizację projektu. Chciałbym to zmienić!

Dzięki Waszemu wsparciu mógłbym zaangażować się jeszcze bardziej w realizację Projektu, skupić się na działaniach poszukiwawczych oraz kwerendach w polskich archiwach, wreszcie zebrać wszelkie dane (w tym zdjęcia, lokalizacje) nt. kilkuset zrzutowisk.

Bezpośrednim efektem tych działań byłoby potencjalne odkrywanie nieznanych dotąd informacji i artefaktów. Ale nie tylko! Dzięki tym działaniom widoczne efekty Projektu: artykuły na portalu oraz posty na Fb zyskałyby lepszą merytorycznie, bogatszą jakość!


Historia Bohaterów - nowa jakość

7 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

7 000 zł

brakuje

Taka kwota stałego, miesięcznego wsparcia umożliwi mi digitalizację (przeniesienie na nośniki cyfrowe) całej posiadanej wiedzy oraz wszelkich artefaktów dotyczących Cichociemnych oraz wykorzystanie tego bogatego oraz inspirującego materiału w multimedialnej formie, w szczególności:

* zakup sprzętu i oprogramowania do tworzenia cyfrowych treści Projektu
* organizacja nowatorskich konkursów (z nagrodami) dla mlodzieży
* opracowanie i udostępnienie multimedialnego Słownika Cichociemnych
* opracowanie i udostępnienie multimedialnej Bazy Zrzutów Cichociemnych
* tworzenie multimedialnych podcastów Projektu

Dzięki takiemu poziomowi Waszego wsparcia byłaby możliwa nowa jakość Projektu. Wiadomo że czasem jeden obrazek ma większą wymowę niż tysiąc słów. Multimedialna forma przekazu pozwoliłaby przekazać treści Projektu w najbardziej atrakcyjnej i najbardziej ciekawej formie.


HISTORIA BOHATERÓW - Platforma cyfrowa i MUZEUM

12 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

12 000 zł

brakuje

Taka kwota stałego miesięcznego wsparcia umożliwi mi zbudowanie cyfrowej platformy - WIRTUALNEGO MUZEUM CICHOCIEMNYCH - multimedialnego centrum edukacji o 316 Cichociemnych spadochroniarzach Armii Krajowej.

Dzięki takiemu wsparciu możliwe byłoby również kompleksowe przeprowadzenie kwerendy oraz digitalizacji dokumentów i innych artefaktów dotyczących Cichociemnych, z właściwych instytucji oraz miejsc w Polsce, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Byłoby także możliwe zakupienie praw publikacyjnych do artefaktów (zdjęć, filmów, dokumentów) m.in. zgromadzonych w Studium Polski Podziemnej oraz w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

W Polsce nie ma ani jednego ośrodka (w tym typu naukowego czy muzealnego), który zajmowałby się systematycznie pozyskiwaniem oraz udostępnianiem (w tym edukacją) wiedzy oraz archiwaliów dotyczących Cichociemnych. Niewielkie elementy zbiorów muzealnych rozproszone są po wielu placówkach. Całkiem spore zbiory archiwaliów (głównie dokumentów) zgromadzone są w kilku miejscach, nie zostały dotąd nawet porządnie skatalogowane!

Realizacja Projektu umożliwiłaby kompleksowe rozwiązanie tego problemu. Przede wszystkim moglibyśmy upamiętnić naszych Bohaterów - zasługują na to!

Zostań Patronem
Kup na prezent