Dariusz Popiela

W Patronite od 10.01.2020

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie:

liczba Patronów:

0 patronów
0 zł miesięcznie
0 zł łącznie

Ludzie, nie liczby

7 500 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

7 500 zł

brakuje

Dlaczego taka kwota? Projekt całościowo to koszt około 80-90000zł . Cel to miesięczne rozbicie naszego rocznego projektu. Tyle kosztuje projekt w średnim polskim miasteczku. W tej kwocie zawarte są koszty:
-kwerend naukowych
- pomnika dla kilkuset do kilku tysięcy ofiar
-zabezpieczenie masowych grobów i upamiętnienie spoczywających w nich ofiar
-wyjazdu edukacyjnego
- prac budowlanych
- promocji
-ugoszczenia potomków (kilkunastu osób z różnych stron świata)
Siłą naszego projektu jest imienne upamiętnienie całego miasteczka, wszystkich ofiar Zagłady co jest unikalne w skali kraju. W Grybowie upamiętniliśmy 1774 ofiary w tym 500 dzieci. Zapraszam bądź częścią historii przywracania pamięci i pomóż mi osiągnąć ten cel!!! Wszystkie działania wykonuje społecznie pomóż by moja praca była efektywniejsza a uniezależnienie się od grantów i dotacji pozwoli nam zwiększyć ilość i tempo działania. Ofiary czekają już 77 lat nie pozwólmy na dalszy brak działań.
Jak dokładnie to robię sprawdź na www.centrumfundacja.pl
Zostań Patronem