Organizacja trasy koncertowej/ Tour

20 000 zł

0%

osiągnięto

19 920 zł

brakuje

W przyszłym roku planujemy zorganizowanie trasy koncertowej, która obejmie kilkanaście miast w Polsce i za granicą. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli pokryć koszty transportu w ramach trasy 2020, co pozwoli nam dotrzeć na koncerty w róznych rejonach Polski i Europy
Next year we plan to organize a concert tour that will cover several cities in Poland and abroad. Thanks to your support, we will be able to cover the transport costs of the 2020 tour, which will allow us to reach concerts in different regions of Poland and Europe.

Nowa płyta Amarok/ The new album of Amarok

30 000 zł

0%

osiągnięto

29 920 zł

brakuje

Aktualnie tworzymy materiał na nową, szóstą płytę Amarok. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli zarejestrować nagrania w profesjonalnym studio, co pozwoli na uzyskanie bardzo dobrej jakości brzmienia. Nagrania planujemy na styczeń/luty 2020. Zależy nam na tym, aby do końca marca materiał na nowy album był już ukończony. Do tego czasu zostanie zrobiony również profesjonalny mix i mastering. Druk i tłoczenie płyty zaplanowaliśmy na kwiecień i wówczas wyznaczymy datę premiery.
We are currently creating material for the new, sixth Amarok album. Thanks to your support we will be able to record in a professional studio, which will allow us to achieve very good sound quality. We are planning the recordings for January/February 2020. We want the material for the new album to be completed by the end of March. By that time a professional mix and mastering will also be done. We have planned to print and emboss the album in April and then we will set the release date.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)

Najnowsi Patroni