Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2

patronów

15 zł

miesięcznie

1187 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1014
miesięczne wsparcie
884
liczba patronów

  ceranpress.blogspot.com jest to blog o tematyce polityczno-społecznej stojący w jawnej opozycji do idei "dobrej zmiany". Zawiera teksty prasowe (wywiady, artykuły, felietony - wszystkie pisane dla potrzeb tej witryny) jak i materiały filmowe (program publicystyczny "Głos suwerena

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2985 zł
Systematyczna praca przy serwisie
Będę mogła w spokoju oddać się pracy przy ceran.press bez rozpraszania się innymi zajęciami. Będę mogła cyklicznie, raz w miesiącu publikować nowy odcinek "Głosu suwerena" i programu psychologicznego "P&P"

O Autorze

Witam wszystkich Patronów, Obserwatorów, Czytelników i Widzów. Tych, którzy podzielają mój światopogląd oraz tych, kórzy pozostają ze mną w sporze, ale nie są "liberożercami", narodowcami ani  rasistami . Serdecznie Was pozdrawiam. 

 

Nazywam się Dorota Ceran. Jestem dziennikarką, publicystką i pisarką zajmującą się przede wszystkim tematyką polityczną. Od trzech lat współpracuję z Gazetą Wyborczą (Magazyn Łódź) jako stała felietonistka.

Jestem autorką książki "Smutku nie cenią w Neapolu" będącej rodzajem literackiego reportażu oraz ksiązki "A ja Łódź wolę" - będącej rozmową z Hanną Zdanowską, Prezydentem Miasta Łodzi. 

 

Wiele lat pracowałam w TVP, z którą się rozstałam  z oczywistych względów. Od listopada 2017 roku prowadzę własny serwis publicystyczny ceranpress.blogspot.com   

11 listopada 2018 roku serwis skończył właśnie pierwszą rocznicę istnienia. 

 Zainicjowałam go tekstem:  

 Święto Niepodległości – wybierz, z kim Ci jest po drodze

Od tamtego czasu opublikowałam 162 materiały prasowe i video. Ukazują się w cyklach: 

WYWIADY, 

MAM TRZY PYTANIA DO..., 

FELIETONY, ARTYKUŁY, 

WIEŚCI Z ŁODZI, 

POSŁOWIE AKTUALNEJ KADENCJI,  

Z OSTATNIEJ CHWILI.

Powołałam do życia dwa cykle video: „Głos Suwerena” i „P&P – Polityka Psychologii, Psychologia Polityki”. Kolejne odcinki mają premiery raz w miesiącu. 

https://www.youtube.com/watch?v=JTIUvrZXGI0&t=887s

Ukazują się także krótkie relacje filmowe.

Powstaje  papierowa, skrótowa wersja CERAN.PRESS, będąca prezentacją najczęściej czytanych tekstów miesiąca. Jest dostępna głównie w Bibliotece Rejonowej przy ulicy Chryzantem w Łodzi. Można ją także zamawiać bezpośrednio u mnie (egzemplarze są bezpłatne).

 

Wśród osób, które zgodziły się na udzielenie wywiadu CERAN. PRESS znaleźli się w ciągu roku:

DOROTA STALIŃSKA - aktorka

KRZYSZTOF BALCER – nadkomisarz policji, przewodniczący łódzkich struktur Zarządu

Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi

MATEUSZ KIJOWSKI – założyciel Komitetu Obrony Demokracji (obecnie WRD)

CEZARY GRABARCZYK – poseł (Platforma Obywatelska)

BEATA KATKOWSKA – samotnie protestująca mieszkanka Gryfic

Profesor ANDRZEJ RZEPLIŃSKI -  były prezes Trybunału Konstytucyjnego

RYSZARD PETRU – poseł (założyciel .Nowoczesnej, obecnie - Liberalno-Społeczni)

Profesor MARCIN MATCZAK - prawnik

KAMILA GASIUK-PICHOWICZ – posłanka (.Nowoczesna)

PAWEŁ KASPRZAK – lider Obywateli RP

 

ADAM BODNAR – Rzecznik Praw Obywatelskich

ANDRZEJ ROZENEK - polityk SLD

Materiały  CERAN.PRESS docierają do najdalszych zakątków świata:

m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Holandii, Irlandii, Szwecji, Francji, Kanady, Włoch, Peru, Austrii, Emiratów Arabskich, Omanu, Guernsey, Ukrainy, Norwegii, Hiszpanii, Litwy, Chorwacji, Izraela, Boliwii, Wyspy Man, Bośni i Hercegowiny, Tajlandii, Australii, Maroka, Albanii, Czech, Rosji...

Wśród Czytelników jest wielu znakomitych Gości Serwisu: 

 

W ciągu roku istnienia serwis dotarł do 360 tysięcy odbiorców. Ta liczba sukcesywnie rośnie.

Najpopularniejszym tekstem okazał się „List do Kai Godek” (w cyklu Z OSTATNIEJ CHWILI), który przeczytało ponad ćwierć miliona osób.

Drugie miejsce w tym rankingu zajął ARTYKUŁ ”Joanna Kopcińska i pielucho majtki” (ponad 21 tysięcy Czytelników).

 Trzecie – „Oświadczenie Jolanty Chełmińskiej, byłego wojewody łódzkiego” z cyklu WIEŚCI Z ŁODZI ponad 17 tysięcy.

 

Kontakt z redakcją: napoli.libero@wp.pl

 

Odcinek 1 - pilotażowy

 

Moim celem jest rozwój bloga jako  witryny promującej wartości liberalne, demokratyczne, wolnościowe.  Dzięki aktywności patronów mogę poprawić jakość sprzętu filmowego oraz dźwiękowego, z którego korzystam przy produkcji materiałów. Jestem   bardziej  niezależna czasowo. Zwłaszcza, że od pewnego czasu organizatorzy ważnych imprez, takich jak spotkania z cyklu "Salon gospodarczy", "Kongres Kobiet" czy "Igrzyska Wolności" oczekują  obecności tego serwisu na wydarzeniu i relacji w witrynie. 

 

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 0
Wpłacając taką kwotę dajesz znać, że treści, które znajdujesz w moim serwisie, interesują Cię. To dla mnie bardzo ważne. Z pewnością podziękuję Ci na stronie FB ceranpress.
Zostań patronem
5 zł / miesiąc
patroni: 1
Ta suma pozwoli mi na to, by uzupełnić i wymienić na nowy sprzęt potrzebny do realizacji materiałów dziennikarskich. Podziękuję Ci za to w miejscu dla sponsorów przy publikacjach. Oraz, oczywiście, na FB.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Wpłacając tę sumę stajesz się patronem relacji filmowych ceran.press. Jako taki jesteś wymieniony w napisach końcowych materiału filmowego: "Program powstał dzięki wsparciu Twoje Nazwisko". Już dzisiaj Ci za to wsparcie serdecznie dziękuję.
Zostań patronem
16 zł / miesiąc
patroni: 0
Wpłacając tę sumę wspierasz powstawanie felietonów, które ukazują się na łamach ceran.press Pod kazdym tekstem sygnowanym jako felieton znajdzie się wpis: "Praca nad felietonem była możliwa dzięki wsparciu Twoje Nazwisko". Dziękuję Ci.
Zostań patronem
17 zł / miesiąc
patroni: 0
Wpłacając tę sumę wspierasz powstawanie wywiadów z cyklu Mam Trzy Pytania do..., które ukazują się na łamach ceran.press Są to spotkania z ciekawymi ludźmi świata polityki, społecznej służby, sztuki. Pod kazdym tekstem znajdzie się wpis: "Rozmowa odbyła się dzięki wsparciu Twoje Nazwisko". Dziękuję Ci.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Wpłacając tę sumę wspierasz powstawanie długich, wnikliwych wywiadów, które ukazują się na łamach ceran.press Są to spotkania z ciekawymi ludźmi świata polityki, społecznej służby, sztuki. Pod kazdym tekstem znajdzie się wpis: "Rozmowa z Nazwisko Rozmówcy odbyła się dzięki wsparciu Twoje Nazwisko". Dziękuję Ci.
Zostań patronem
26 zł / miesiąc
patroni: 0
Wpłacając tę sumę stajesz się patronem programu "P&P" produkowanycm przez ceran.press. Jako taki jesteś wymieniony w napisach końcowych materiału filmowego: "Program powstał dzięki wsparciu Twoje Nazwisko". Już dzisiaj Ci za to wsparcie serdecznie dziękuję.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Wpłacając tę sumę wspierasz powstawanie artykułów, które ukazują się na łamach ceran.press Pod kazdym tekstem sygnowanym jako artykuł znajdzie się wpis: "Praca nad artykułem była możliwa dzięki wsparciu Twoje Nazwisko". Dziękuję Ci.
Zostań patronem
44 zł / miesiąc
patroni: 0
Wpłacając tę sumę wspierasz powstawanie materiałów działu "Z ostaniej chwili", które ukazują się na łamach ceran.press Pod kazdym tekstem sygnowanym jako "Z ostatniej chwili" znajdzie się wpis: "Praca nad tym materiałem była możliwa dzięki wsparciu Twoje Nazwisko". Dziękuję Ci.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Wpłacając tę sumę stajesz się patronem programu "Głos Suwerena" produkowanycm przez ceran.press. Jako taki jesteś wymieniony w napisach końcowych materiału filmowego: "Program powstał dzięki wsparciu Twoje Nazwisko". Już dzisiaj Ci za to wsparcie serdecznie dziękuję.
Zostań patronem
80 zł / miesiąc
patroni: 0
Wpłacając tę sumę wspierasz powstawanie materiałów działu "Wieści z Łodzi", które ukazują się na łamach ceran.press Pod kazdym tekstem sygnowanym jako "Wieści z Łodzi" znajdzie się wpis: "Praca nad tym materiałem była możliwa dzięki wsparciu Twoje Nazwisko". Dziękuję Ci.
Zostań patronem
83 zł / miesiąc
patroni: 0
Wpłacając tę sumę wspierasz powstawanie materiałów działu "Posłowie aktualnej kadencji", które ukazują się na łamach ceran.press Pod kazdym tekstem sygnowanym jako "Posłowie aktualnej kadencji" znajdzie się wpis: "Praca nad tym materiałem była możliwa dzięki wsparciu Twoje Nazwisko". Dziękuję Ci.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
To już prawie partnerstwo w medialnym biznesie. Twoje imię i nazwisko wraz z notatką - Patron-Producent znajdzie się na napisach końcowych programu "Głos Suwerena".
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Skoro masz wolę przekazania takiej sumy na działalność medialną, to znaczy, że powinieneś w niej zaistnieć. Zapraszam Cię jako stałego gościa do programu "Głos Suwerena".
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
Próg wycofany
Ta suma to już gwarancja spokojnej pracy nad materiałami, bez lęku o to, ze zabraknie tonera, baterii czy paliwa na dojazd na plan. Twoje nazwisko znajdzie się na liście Honorowych Patronów zamieszczane przy każdym publikowanym materiale. Podziękuję Ci także na FB.
Próg wycofany

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy