Chirurg Paweł - o chirurgii inaczej

Wsparcie mocy twórczych

2 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

1 994 zł

brakuje

Tworzenie to wspaniała i pasjonująca przygoda, ale życie jest życiem. Uzyskane z patronatu środki pozwolą mi na dalszy rozwój umiejętności pisarskich, pod okiem profesjonalistów, a także na poświęcenie większej ilości czasu na pisanie kosztem jednej z dodatkowych prac ;)

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)

Najnowsi Patroni