Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Moją pasją jest biznes. Prowadzę i rozwijam kilka firm - pomagam w tym innym. Chętnie dzielę się swoim doświadczeniem, wiedzą i przemyśleniami - głównie na blogu i YouTubie. Chciałbym podzielić się czymś jeszcze: DOBREM Każda złotówka przelana na moje konto będzie przekazana na cele charytatywne

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 500 zł
Pomoc osobom potrzebującym - poziom 1
Mój cel jest bardzo prosty, czyli pomoc najbardziej potrzebującym. Każde 500 zł, które zostanie przekazane przez Patronów zostanie przekazane dla osób wybranych każdorazowo po zebraniu tej kwoty.

Cała zbiórka i przekazanie pieniędzy będzie jawne i pokazane zarówno na kanale jak i na blogu droga-do.pl, oraz na specjalnie utworzonej grupie na Facebooku!

Wspieraj moją twórczość, moją inicjatywę i w ten sposób pomóż innym!
Obserwujcie moje kanały i zapraszam do kontaktu.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 1000 zł
Pomoc osobom potrzebującym - poziom 2
Każde 1000 zł, które zostanie przekazane przez Patronów zostanie przekazane dla osób wybranych każdorazowo po uzbieraniu całej kwoty. Cała zbiórka i przekazanie pieniędzy będzie jawne i pokazane zarówno na kanale jak i na blogu droga-do.pl.

Możecie pomóc wybrać właściwą osobę, która potrzebuje wsparcia i zostania przez nas obdarowana! Zróbmy coś razem dla innych! Pokażmy, że stać nas na empatię, bezinteresowną pomoc, że zależy nam na innych!

Obserwujcie moje kanały i zapraszam do kontaktu.

O Autorze

Droga do...

Na co dzień prowadzę i rozwijam kilka firm, zarządzam zespołem specjalistów, pomagam w budowaniu marki i strategii biznesowej moim partnerom. Szukam własnej drogi do sukcesu, spełnienia, szczęścia, a swoją podróż opisuję na blogu i vlogu.

Biznes to moja pasja – "kręcą" mnie finanse, strategia, marketing, rozwój firmowy i osobisty, tworzenie od zera. Lubię motywować i być motywowany, chcę pokazywać biznes od kuchni, dzielić się własnymi doświadczeniami, ale też poznać inne punkty widzenia.

Cały czas szukam nowych wyzwań i cały czas jest mi mało.

Jeśli chodzi o mnie, wybrałem już własną drogę. Wiem, w którym kierunku chcę podążać. Na co dzień staram się jednak patrzeć dalej niż czubek własnego nosa. Do tego samego chciałbym zachęcić Was i mam wrażenie, że ten portal będzie do tego idealnym miejscem.

Sprawa jest prosta

Każdą złotówkę przekazaną na moje konto przekazuje na cele charytatywne. Cele te będę wybierał indywidualnie. Co jakiś czas szukam odpowiedniej osoby i robimy jej niespodziankę. Jeśli słyszeliście o przypadkach i przykładach osób, które potrzebują wsparcia i serdeczności - piszcie do mnie!

Wszystko odbywa się czarno na białym, bez haczyków, bez ukrytych intencji. Wierzę, że nie tylko mnie nachodzi taka potrzeba serca, chęć podzielenia się dobrem z tymi, którzy potrzebują tego najbardziej. Jeśli jesteś podobnego zdania - zachęcam do patronatu, wpłat i kontaktu!

Chcesz wspierać moją twórczość i moją inicjatywę? Robiąc to, wspierasz najbardziej potrzebujących! Zróbmy razem coś dobrego dla innych!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję, że zdecydowałeś się podzielić dobrem!
Jestem pewien, że wróci do Ciebie, w ten czy inny sposób.

Po zebraniu odpowiedniej kwoty i przekazaniu jej na wskazane cele charytatywne opublikuje potwierdzenie przelewu, dodatkowe podziękowania i informacje.
Jeśli masz pytania, jestem do Twojej dyspozycji!


Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Dobro jest mierzalne.
W tym przypadku im większa jest nasza pomoc, im większa kwota, tym większy pożytek i szczęście obdarowanych. Bo pieniądze mogą dawać szczęście, o ile trafią w odpowiednie ręce.

Dziękuję, że zdecydowałeś się podzielić dobrem. Wszystkie zebrane fundusze przekazuję na cele charytatywne, po czym publikuje potwierdzenie i jak tylko się uda - reakcje obdarowanych. To chyba najlepsza nagroda na jaką możemy liczyć!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Najważniejsze jest to, że chcesz pomóc, zmienić coś na lepsze, dołożyć do tego cegiełkę od siebie.
Chociaż 100 zł to już nie cegiełka, a całkiem spora cegła, która zmienia całkiem sporo.
To kwota, która robi różnicę.

Dziękuję, że zdecydowałeś się pomóc - zaraz po przelaniu całej sumy, udostępnię potwierdzenie operacji i jeśli tylko się uda - objawy wdzięczności obdarowanych!Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
200 zł to kwota, która nie tylko robi różnice, ale da sporo możliwości.

Wszystkich Patronów z tego progu zapraszam na darmową kawę podczas, której będziemy mogli się poznać, porozmawiać i poruszyć nie tylko sprawy związane z akcją charytatywną, ale też tematy dnia codziennego i biznesowego.
Dodatkowo Patroni z tego progu będą mieli dostęp do zamkniętej grupy na FB, na której będziemy angażować się całą grupą i razem szukać potrzebujących i planować dla nich niespodziewane wsparcie!

Dziękuję, że zdecydowałeś się pomóc - zaraz po przelaniu całej sumy, udostępnię potwierdzenie operacji i jeśli tylko się uda - objawy wdzięczności obdarowanych!Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Najwyższy poziom wsparcia, od największych serc, dla ludzi z największymi potrzebami.

Patronat w tej kwocie pozwoli poszerzyć zakres naszej pomocy. Sprawić, że będzie jeszcze skuteczniejsza, będziemy mogli realnie wpłynąć na czyjś los.

Wszyscy patroni z tego progu automatycznie stają się moimi partnerami, wyjątkowymi wspólnikami w całej akcji. Otrzymacie dostęp do zamkniętej grupy na FB, na której będziemy się organizować. Będziecie mieli realną możliwość ingerowania w cel wsparcia, zarządzać akcją w ten lub inny sposób. To od Was będzie zależało, kto będzie kolejnym celem naszej akcji.

Dziękuję, że chcecie nieść pomoc i dzielić się dobrem. Miło będzie poznać ludzi o podobnym podejściu - zachęcam do wpłat i rozmowy!Zostań patronem

Polecani Autorzy