Stowarzyszenie Lepszy Świat

Stałe miejsce spotkań

1 500 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

1 500 zł

brakuje

Osiągnięcie tego celu pozwoli nam na ponowne wynajęcie i utrzymanie siedziby na prowadzenie działań Stowarzyszenia. W stałej siedzibie będziemy prowadzić dyżury, spotkania i szkolenia dla naszych wolontariuszy. Byłoby to również miejsce spotkań mieszkańców oraz realizacji lokalnych inicjatyw.

Od 2017 roku zmienialiśmy siedzibę 5-krotnie. Dodatkowo, przez brak stałej siedziby, musieliśmy zawiesić cykl naszych spotkań "Twórz-my". Była to przestrzeń wymiany umiejętności artystycznych oraz miejsce dla ludzi z pasją, chcących podzielić się swoimi zdolnościami z innymi. Od września 2013 roku zorganizowaliśmy kilkadziesiąt warsztatów artystycznych, od nauki filcowania na sucho i tworzenia papierowej wikliny po naukę szydełkowania. Zarówno my jak i nasze uczestniczki/cy bardzo chcemy do tego powrócić.

Wsparcie wolontariuszy

3 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

3 000 zł

brakuje

Osiągnięcie tego celu pozwoli nam na organizację dodatkowych warsztatów oraz wzbogacenie ilości materiałów i narzędzi, z których będą mogli korzystać nasi wolontariusze. Dzięki temu wolontariusze będą lepiej przygotowani do wspierania edukacji dzieci i młodzieży.

Wolontariat w poznańskich rodzinach prowadzimy nieprzerwanie od 2006 roku. Rocznie w działaniach uczestniczy ok. 80 wolontariuszy, którzy wspierają ok. 80 osób. Zaangażowanie wolontariuszy polega m.in. na pomocy w zrozumieniu, gdzie leży problem w trudnościach z nauką, tłumaczeniu trudnego materiały do nauki, wsparciu w odkrywaniu potencjału ucznia/uczennicy.

Działania międzynarodowe

6 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

6 000 zł

brakuje

Osiągnięcie tego celu pozwoli nam na kontynuację działań międzynarodowych. Waszą pomoc przeznaczymy na koordynację i realizację projektów m.in. w Nepalu i Grecji, zwłaszcza działań o charakterze edukacyjnym.

Obecnie realizujemy działania edukacyjne łączące młodzież z poznańskich szkół z rówieśnikami z nepalskiej szkoły w Bakrang-6 oraz wspieramy inicjatywy działające na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym (w 2019 roku zwłaszcza w Grecji). Obserwując obecną sytuację na świecie, pragniemy w dalszym ciągu realizować podobne działania.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)