Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Mobilna Obsługa Jednostki to aplikacja, która powstała z myślą o zastępowych i drużynowych, im powinna przede wszystkim dobrze służyć, jednak została zaprojektowana tak, aby ułatwić pracę na każdym poziomie struktury organizacyjnej ZHR, a zatem może pomagać hufcowemu jak i naczelnikowi harcerzy.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 200 zł miesięcznie
brakuje 200 zł
Coś się dzieje...
Zebranie takiej kwoty pozwoli na poświęcenie pięciu godzin w miesiącu na rozwój Mobilnej Obsługi Jednostki, a plany rozwoju są wielkie, jednak brakuje czasu i środków potrzebnych na ich realizację. O planach rozwoju możesz przeczytać poniżej.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 400 zł miesięcznie
brakuje 400 zł
Rozpędzamy się...
Zebranie takiej kwoty pozwoli na poświęcenie dziesięciu godzin w miesiącu na rozwój Mobilnej Obsługi Jednostki, a plany rozwoju są wielkie, jednak brakuje czasu i środków potrzebnych na ich realizację. O planach rozwoju możesz przeczytać poniżej.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 800 zł miesięcznie
brakuje 800 zł
Ruszamy z kopyta...
Zebranie takiej kwoty pozwoli na poświęcenie dwudziestu godzin w miesiącu na rozwój Mobilnej Obsługi Jednostki, a plany rozwoju są wielkie, jednak brakuje czasu i środków potrzebnych na ich realizację. O planach rozwoju możesz przeczytać poniżej.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1600 zł miesięcznie
brakuje 1600 zł
Działamy pełną parą
Zebranie takiej kwoty pozwoli na poświęcenie czterdziestu godzin w miesiącu na rozwój Mobilnej Obsługi Jednostki, a plany rozwoju są wielkie, jednak brakuje czasu i środków potrzebnych na ich realizację. O planach rozwoju możesz przeczytać poniżej.

O Autorze

Tytułem wstępu...

Mobilna Obsługa Jednostki obecnie przed ponad rok nie była rozwijana poza poprawianiem występujących w niej błędów. Wiem jednak, że z narzędzia korzystają drużynowi i sobie je chwalą. Na rozwój MOJ poświęciłem już ponad 200 godzin pracy, jednak w ciągu ostatniego roku, także z racji pełnionych funkcji w ZHR, rozwój aplikacji stoi pod wielkim znakiem zapytania. W związku z tym powstała ta zbiórka, która mogłaby pozwolić mi przeznaczyć część czasu w pracy na rozwój aplikacji. Jestem człowiekiem, który zwykle jak coś zaczyna to prędzej czy później to kończy, więc MOJ zostanie ukończony jak nie za rok, to pewnie w przeciągu kolejnych dziesięciu lat, jednak Wy możecie ten rozwój znacznie przyspieszyć.

Idea

W organizacjach tak rozproszonych terenowo jak Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, a szczególnie Okręg Górnośląski, jako drużynowy zauważyłem, że znaczną część czasu osoby prowadzące pracę wychowawczą spędzają na pracach stricte biurowych, tzn. uzupełniają spisy, tworzą raporty, wypełniają kategoryzację, przygotowują listy uczestników czy odpłatności. Wielokrotnie jest tak, że corocznie musimy wypełnić to samo, gdzie zmiany dotyczą jedynie kilku nowych członków tej jednostki. Bardzo dużo czasu tracimy w związku z tym, że nie posiadamy scentralizowanej bazy danych, na której możemy operować w trakcie naszej pracy. Bolączką jest przebieg informacji, gdzie np. aby okręg uzyskał informacje o liczebności drużyn musi zwrócić się do komendantów chorągwi, oni z kolei do hufcowych, a hufcowi do drużynowych. W związku z tym do uzyskania prostej informacji trzeba nieraz uruchomić aż cztery szczeble naszej struktury, co nie tylko wydłuża cały proces, ale angażuje niepotrzebne osoby.

 Drugim powodem rozpoczęcia pracy przy MOJ był fakt, że w naszej organizacji tworzymy kilka aplikacji zamiast mieć jedną, w której wypełniamy wszystko. Tak mamy elektroniczną książkę finansową, aplikację spisową (CESEI), aplikację do kategoryzacji, raporty hufcowego w Google Docs. Zatem drużynowy oprócz pracy metodycznej musi znać adresy wszystkich tych stron, nieraz różne dane do logowania i czasami nawet wpisywać te same dane do dwóch różnych aplikacji. Drużynowy wykonują swoją pracę społecznie, dlatego jako organizacja powinniśmy dostarczyć mu narzędzie, gdzie sprawy formalne i finansowe będzie mógł załatwić szybko i bezboleśnie.

Założenie

Pod koniec 2016 roku rozpocząłem pracę nad systemem „Mobilna Obsługa Jednostki”. Założeniem było stworzenie systemu, który będzie przydatnym narzędziem pracy dla zastępowych i drużynowych w swojej istocie, ale obejmie zakresem wszystkie szczeble struktury Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dzięki zastosowaniu „struktury naczyń połączonych” system może być tak rozwijany, że można dodawać funkcjonalności, które są potrzebne danym elementom struktury, np. moduł należności składkowych dla okręgu.

Co już jest?

Z racji rozwijania systemu na zasadzie wolontariatu w przeciągu półtorej roku powstało narzędzie, które w znacznym stopniu wspiera pracę drużynowych i zastępowych. 

Moduł zbiórki

Z racji rozproszonej struktury, a także częstej sytuacji, gdzie drużynowy prowadzący swoją jednostkę często studiuje dziennie w swoim mieście zauważyłem problem w sprawowaniu kontroli nad pracą zastępowych i tego co się dzieje w zastępach. W związku z tym powstał moduł zbiórek, gdzie każdy zastępowy (ale równie drużynowy, hufcowy, komendant chorągwi itp.) mogą dodawać do systemu zbiórki, w ramach czego mają możliwość:

 • dodania planu zbiórki, do którego dostęp ma przełożony, a także może dokonywać (poprawiać) plan zbiórki. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikamy np. długotrwałych rozmów telefonicznych, czy przesyłania kilkanaście razy emailem planów zbiórek po poprawkach. Wszystko jest w jednym miejscu i każdy z uprawnionych ma dostęp do tych danych.
 • sprawdzenia obecności, gdzie po przeprowadzonej zbiórce osoba może od razu zaznaczyć kto był na zbiórce. Dzięki temu np. drużynowy wie kto chodzi na zbiórki i angażuje się w życie zastępu i zasługuje np. na przyjęcie do drużyny.
 • dodania raportu ze zbiórek, gdzie można spisać wnioski z wykonania swojego planu, a także obserwacje dotyczące swoich harcerzy.

Moduł członkowie

    Dzięki temu modułowi każdy może na swoim poziomie dodać członków swojej jednostki i prowadzić jego kartę osobą. W ramach karty osobowej można wprowadzać następujące dane:

 • dane osobowe,
 • dane kontaktowe,
 • dane rodzica/ICE,
 • życiorys harcerski (data przyrzeczenia, obietnicy zuchowej, zobowiązania instruktorskiego, otrzymania naramiennika wędrowniczego),
 • stopnie harcerskie,
 • sprawowane funkcje,
 • przydziały do jednostek,
 • zdobyte sprawności,
 • dokumenty (nr książeczki służbowej, krzyża harcerskiego, lilijki instruktorskiej),
 • obecności na zbiórkach,
 • służba instruktorska,
 • płatności składek.

Dane z tego modułu są wykorzystywane w innych częściach systemu, a ten moduł stanowi bazę całego systemu, ponieważ istotą naszej organizacji jest praca wychowawcza. W przypadku jeśli ktoś doda osobę, a istnieje ona już w bazie danych (weryfikacja po numerze PESEL), wtedy system jedynie dopisuje przydział do nowej jednostki. Takie rozwiązanie pozwala unikać dublowania danych w systemie.

Moduł użytkownicy

Moduł pozwala na przydzielenie dostępu do systemu nowym użytkownikom. Założenie jest takie, że dana osoba może dodać nowego użytkownika przydzielając mu dostęp do swojej jednostki lub jednostki podrzędnej.

Moduł moja jednostka

Moduł pozwala na uzupełnienie podstawowych danych o jednostce takich jak: patron, miano, kategoryzacja, status, a także dane kontaktowe.

Moduł Jednostki

Moduł pozwala na tworzenie podległych sobie jednostek oraz na dostęp do nich, a także m.in. listy danych kontaktowych.

Moduł rozkazy

Moduł pozwala na dodawanie rozkazów przez daną jednostkę, a także na dostęp do rozkazów jednostek podległych i bezpośrednio nadrzędnych, dzięki czemu możemy w każdym momencie znaleźć rozkaz jaki nas interesuje.

Moduł rozkazów jest powiązany mocno z modułem członkowie, gdzie przy dodawaniu nowego stopnia, funkcji, sprawności można stworzyć powiązanie tego faktu z odpowiednim rozkazem. W przypadku stworzenia takiego powiązania w karcie osobowej pojawia się odnośnik do rozkazu, gdzie można potwierdzić, że to wydarzenie naprawdę miało miejsce.

Moduł książek

Moduł, który ma udostępniać przydatne pomoce metodyczne jak i regulaminowe członkom. Na chwilę obecną w ramach tego modułu powstała książeczka sprawności.

Moduł składek

Moduł składek umożliwia na tę chwilę tworzenie zestawień zobowiązań i wpłat składek do okręgu. Każda z jednostek ma dostęp do zobowiązań i wpłat jednostek podległych, dzięki czemu może sprawować kontrolę nad tym, aby zaległości składkowe były realizowane na czas.

Oprócz tego moduł udostępnia możliwość ewidencjonowania składek członkowskich poszczególnych osób z modułu członkowie.

Moduł poczty

Moduł umożliwia możliwość komunikowania się poprzez system poczty wewnętrznej z innymi jednostkami w systemie. Dzięki temu mamy spójną historię korespondencji. Dana jednostka zostaje poinformowana mailowo o otrzymanej wiadomości w systemie.

Moduł powiadomień

 • Moduł wysyła powiadomienia danej jednostce, na chwilę obecną system wysyła następujące rodzaje powiadomień.
 • powiadomienie o tym, że dany użytkownik zalogował się wraz z jego numerem IP,
 • powiadomienie o konieczności uzupełnienia danych kontaktowych po stworzeniu nowej jednostki,
 • powiadomienie o zaległościach składkowych (wysyłane przez okręg),
 • powiadomienie o dodaniu nowego rozkazu dla jednostek podległych,
 • ewidencja zgód na przynależność do organizacji (dodajemy skan lub zdjęcie podpisanej przez rodzica/opiekuna zgody),

Moduł ewidencji

 • Również system generuje różne ewidencje na potrzeby naszej organizacji, w tym:
 • ewidencję krzyży harcerskich,
 • ewidencję sprawności,
 • ewidencję lilijek instruktorskich,
 • ewidencję książeczek służbowych.

Co jest do zrobienia?

Moduł użytkownicy

Rozwój modułu użytkowników tak, aby można było powiązać użytkownika z kartą osobową członka (moduł członkowie), co w dalszej perspektywie doprowadziłoby do powstania systemu Jestem Aktualny (JA). Poprzez system JA każdy członek organizacji miałby tzw. „wirtualną książeczkę służbową”, gdzie miałby dostęp do swojej karty osobowej oraz odpowiednich rozkazów związanych z nim. Dzięki temu w jednym miejscu wiedziałby np. kiedy złożył przyrzeczenie harcerskie albo jakie ma sprawności.

 Drugą rzeczą jest możliwość włączenia dwuetapowego logowania, ze względu na dane jakie system przechowuje. Po zalogowaniu do konta, zanim użytkownik zostanie przekierowany do systemu, otrzyma na adres e-mail kod weryfikacyjny (ważny pięć minut), który będzie musiał podać.

Moduł wyjazdy

 Moduł, w którym będziemy obsługiwać wszystkie wyjazdy, począwszy od biwaków po akcje zimowe i letnie. W ramach modułu będzie można stworzyć listę uczestników (w oparciu o moduł członkowie), generować wstępnie uzupełnione karty uczestnika, dodawać wszystkie dokumenty potrzebne do zatwierdzenia akcji w okręgu. Dzięki takiemu rozwiązaniu organizujący akcję jak i bezpośredni przełożeni będą mieli dostęp do danych związanych z akcją. Również moduł będzie wskazywał postęp przy kompletowaniu potrzebnych dokumentów wraz z listą tego czego jeszcze brakuje. W momencie zatwierdzenia przez okręg nie można dokonywać już żadnych zmian.

Moduł plan pracy

 Moduł będzie umożliwiał generowanie planu pracy dla danej jednostki wraz z ewentualnym wsparciem metodycznym. Część danych przy generowaniu planu pracy będzie ściągana z innych modułów (lista członków, ilość zdobytych stopni, sprawności, odbytych zbiórek, biwaków itp.)

Moduł stopnie

Moduł stopnie będzie pozwalał jednostce na tworzenie kart na stopień dla danego członka jednostki, a także zmianę statusu danych zadań jak już zostały zrealizowane. Moduł umożliwi również generowanie uzupełnionej karty. Dzięki temu oprócz papierowej wersji karty, którą posiada zdający, to drużynowy będzie mógł śledzić postęp realizacji stopnia. Moduł również okaże się przydatny w przypadku jak harcerz zgubi swoją kartę na stopień, co jest częstym zjawiskiem. W momencie zamknięcia próby wraz z podaniem odpowiedniego rozkazu, system z automatu doda danemu członkowi w jego karcie nowy stopień.

Moduł rywalizacja

 Moduł będzie umożliwiał prowadzenie rywalizacji indywidualnej jak i grupowej między podległymi bezpośrednio jednostkami. Każda jednostka będzie mogła określić własny sposób punktowania wraz z możliwością przydziału punktów (możliwość opatrzenia komentarzem).

 Moduł będzie miał kilka wbudowanych możliwości punktowania, np. za obecność na zbiórce, gdzie jak zostanie zaznaczona obecność w module zbiórki, wtedy system z automatu przydzieli odpowiednią ilość punktów, podobnie z przyznaniem stopnia czy sprawności w module członkowie.

Moduł statystyk

Moduł statystyk będzie generował różnorakie statystyki na podstawie danych zgromadzonych w systemie, w tym m.in.:

 • ilość członków, wraz ze zmianami w danym czasie,
 • ilość stopni, wraz ze zmianami w danym czasie,
 • ilość zdobytych sprawności,
 • ilość przeprowadzonych zbiórek w danym czasie, frekwencja na zbiórkach,
 • zaległości składkowe.

Moduł uchwał i komunikatów

Możliwość dodawania uchwał i komunikatów przez okręg i naczelnictwo, wraz z odpowiednimi powiadomieniami do jednostek podległych 

Moduł sprawności

Podobnie jak w module stopni, moduł będzie udostępniał możliwość realizacji prób na dane sprawności. W momencie zamknięcia próby wraz z podaniem odpowiedniego rozkazu, system z automatu doda danemu członkowi w jego karcie nową sprawność.

Moduł książki finansowej

Możliwość prowadzenia książki finansowej przez każdą jednostkę, wraz z możliwością podglądu książek przez jednostki bezpośrednio nadrzędne. Moduł będzie połączony z modułem dokumentów finansowych.

Moduł dokumentów finansowych

Możliwość generowania różnych dokumentów finansowych takich jak m.in.: lista odpłatności, zestawienie kwitariuszy, faktur, rozliczenia biwaku, karty drogowe. W momencie generowania dokumentu możliwy będzie jego wydruk, a także dokonania od razu wpisu do książki finansowej.

Przez ten moduł będą przechodzić wszystkie wpisy do książki finansowej, gdzie oprócz wpisu dodaje się również skan lub zdjęcie danego dokumentu księgowego, aby okręg mógł na bieżąco kontrolować prowadzoną przez jednostki podległe gospodarkę finansową.

Moduł kategoryzacji

Możliwość kategoryzowania drużyn w oparciu o kryteria ustalane dla danego roku. Moduł będzie posiadał pewne wbudowane funkcje, gdzie pewne kryteria będzie odhaczał lub nie z automatu, np. ilość członków w drużynie, stopnie adekwatne do wieku, ilość zdobytych sprawności itp. Moduł będzie również tworzył rankingi najlepszych drużyn.

Moduł pełnomocnictwa

Moduł dzięki któremu będzie się zgłaszać zapotrzebowanie na pełnomocnictwa wraz z uzupełnianiem odpowiednich danych. Moduł będzie umożliwiał generowanie z automatu pełnomocnictwo do wydruku, a także będzie swoistym rejestrem pełnomocnictw, który trzeba mieć.

Moduł zobowiązań

Moduł zobowiązań będzie gromadził skany lub zdjęcia wszystkich zobowiązań odpowiedzialności materialnej jakie powinny podpisać osoby przejmujące daną jednostkę.

Jeszcze kilka słów o mnie...

Od 1999 członek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, od 2007 roku instruktor tejże organizacji. W latach 2003-2005 drużynowy 2 Raciborskiej Gromady Zuchów, w latach 2003-2005 oraz 2008-2009 drużynowy 2 Raciborskiej Drużyny Harcerzy, w latach 2002-2017 sekretarz i skarbnik Raciborskiego Związku Drużyn Harcerzy, w latach 2007-2009 sekretarz i referent zuchowy Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy, w latach 2006-2010 członek Zarządu Okręgu Górnośląskiego, w latach 2015-2016 drużynowy 1 Raciborskiej Drużyny Harcerzy, od 2013 roku drużynowy 1 Raciborskiej Gromady Zuchów, a od 15 października 2017 roku komendant Raciborskiego Związku Drużyn Harcerzy. W 2008 i 2012 roku współorganizowałem zloty Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy, na które zdobyłem dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Od 2013 roku prowadzę własną firmę, gdzie realizuje projekty informatyczne – strony www z nastawieniem na tematykę e-commerce i CRM.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Możliwość darmowego korzystania z serwisu, a przede wszystkim przyczynienie się do jego rozwoju ;)
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Możliwość darmowego korzystania z serwisu, a przede wszystkim przyczynienie się do jego rozwoju ;) Dodatkowo wyłączenie reklam w serwisie.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Możliwość darmowego korzystania z serwisu, a przede wszystkim przyczynienie się do jego rozwoju ;) Dodatkowo wyłączenie reklam w serwisie i dostęp do grupy na facebooku, gdzie można sugerować nowe funkcjonalności, co będzie brane pod uwagę priorytetowo przy rozwoju MOJ.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Możliwość darmowego korzystania z serwisu, a przede wszystkim przyczynienie się do jego rozwoju ;) Dodatkowo wyłączenie reklam w serwisie i dostęp do grupy na facebooku, gdzie można sugerować nowe funkcjonalności, co będzie brane pod uwagę priorytetowo przy rozwoju MOJ.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Możliwość darmowego korzystania z serwisu, a przede wszystkim przyczynienie się do jego rozwoju ;) Dodatkowo wyłączenie reklam w serwisie i dostęp do grupy na facebooku, gdzie można sugerować nowe funkcjonalności, co będzie brane pod uwagę priorytetowo przy rozwoju MOJ.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Możliwość darmowego korzystania z serwisu, a przede wszystkim przyczynienie się do jego rozwoju ;) Dodatkowo wyłączenie reklam w serwisie i dostęp do grupy na facebooku, gdzie można sugerować nowe funkcjonalności, co będzie brane pod uwagę priorytetowo przy rozwoju MOJ.
Zostań patronem

Polecani Autorzy