Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Patronite.pl - FAQ

Patronite.pl – podstawy

Jaki jest cel patronite.pl ?#

Patronite umożliwia budowanie relacji utalentowanym twórców i sportowców z ich odbiorcami, tym samym ułatwiając pozyskiwanie finansowania na zasadzie subskrypcji, w oparciu o zaangażowanie patronów. Dla Autorów jest to sposób na utrzymywanie się z muzyki, sportu, malarstwa, art designu, filmu i innych rodzajów twórczego działania. Dla odbiorców – konsumentów – jest to unikalna okazja, umożliwiająca dostęp do ekskluzywnych materiałów, takich jak przedpremierowe nagrania, niestandardowe bilety, otwierające wejście na backstage koncertu lub meczu, a nawet spotkania z ulubionymi twórcami czy sportowymi drużynami. Idea polega na budowaniu relacji opartych na subskrypcji finansowej

Jak właściwie działa patronite.pl? #

Portal łączy twórców i sportowców z osobami, które chcą ich wesprzeć (nie tylko poklepaniem po plecach). Patroni wpłacają comiesięczne kwoty na konto Autorów, a Ci mogą je wykorzystać na dowolny cel - od farb po nowe skrzypce. Elementem wyróżniającym Patronite jest nastawienie na regularne, comiesięczne subskrypcje w celu zagwarantowania stałego finansowania. Autorzy zyskują możliwość rozwoju, a Patroni – oryginalne produkty i usługi, a także bezcenną świadomość realnego wspierania kultury i sportu.

Do kogo kierowany jest portal? #

Patronite.pl kierowany jest do dwóch głównych grup: Patronów i Autorów. Portal jest miejscem, w którym będą się oni mogli spotkać, wzajemnie wspierać i wspólnie budować żywy kapitał społeczny.

Kim jest Autor?#

Autorem jest osoba, która posiada talent i chce się nim dzielić z innymi. Nieprzypadkowo unikamy słowa „artysta” bo sporo osób uważa, że tworzenie śmiesznych filmików na YouTube czy plecenie wiklinowych koszy nie uprawnia ich do nazywania siebie „artystami”. Nic bardziej mylnego! Każda forma talentu w twórczości zasługuje na uwagę i docenienie, bez względu na to czy malujesz, kujesz miecze, grasz na instrumencie, czy podróżujesz. Mianem „Autora” określamy też sportowców – bo i oni tworzą niezwykłe widowiska, budują sportowe emocje, a przede wszystkim – ciężko pracują nad rozwojem swojej pasji.

Kim jest Patron?#

Patron to osoba, która wspiera rozwój talentów nie tylko dobrym słowem, ale i brzęczącą walutą. Kwota wsparcia nie ma znaczenia – możesz być Patronem, przekazując choćby złotówkę! Patroni realnie przyczyniają się do rozwijania pasji innych – to szlachetna misja. Są wśród nich zarówno biznesmeni, jak i studenci, którzy odmawiają sobie piwnej przyjemności raz w miesiącu, by przekazać symboliczną „piątkę” na rozwój ulubionego rysownika.
Zostań Patronem i sprawdź, jak satysfakcjonujące może być pomaganie innym!

Kim jest Patron instytucjonalny?#

Patronem instytucjonalnym zazwyczaj jest podmiot gospodarczy(przedsiębiorstwo, organizacja etc.), który decyduje się na objęcie patronatem poszczególnych artystów.

Czym różni się Patron od Mecenasa? #

Patron jest osobą prywatną, natomiast mecenas instytucją.

Czym różni się patronite.pl od np. Kickstartera, Indiegogo czy Patreona itd.?#

Po pierwsze warto powiedzieć, że każdy z wymienionych serwisów jest w swojej klasie rewelacyjny. Jednocześnie warto podkreślić różnice. Patronite nie jest crowdfundingiem. Nasz serwis opiera się na przejrzystym modelu subskrypcyjnym, w którym patroni przekazując comiesięczne wpłaty na artystów dostają od nich konkretne produkty: obrazki, bilety na koncert czy mecz, ekskluzywne filmy etc. Kickstarter, Indiegogo i inne serwisy bazują głównie na modelu zakładającym jednorazowe sfinansowanie konkretnego projektu. Patreon jest skierowany tylko do twórców i chociaż daje możliwość wsparcia subskrypcyjnego to jest tam wiele różnych modeli mieszających podejście projektowe i subskrypcyjne. Nasz zamysł jest taki, aby odróżniać się od innych podobnych projektów prostym, wyłącznie subskrypcyjnym modelem finansowym. Nastawiamy się na ciągłość finansowania osób z talentem dającego możliwość prężnego rozwoju twórcy czy sportowca.

Finanse

Czy korzystanie z serwisu wiąże się z jakimiś opłatami?#

Nie, rejestracja, późniejsza obsługa techniczna i korzystanie z serwisu są całkowicie bezpłatne. Nie ma żadnych ukrytych opłat za użytkowanie konta.

Zatem - dla Patronów korzystanie z Patronite jest całkowicie darmowe. Patronite pobiera jednak prowizję od wpłat Patronów (6,5%), które trafiają do Autora, dodatkową prowizję naliczają także Operatorzy Płatności – szczegóły poniżej!

Jak zarabia Patronite i Operatorzy Płatności? #

Patronite.pl pobiera swoją prowizję od każdej wpłaty Patrona dla danego Autora. Oznacza to, że najpierw zarabia Autor, dopiero w drugiej kolejność – patronite.pl. Stworzyliśmy ten serwis dla twórców, sportowców i wolontariuszy - to dla nich ma on działać. Co więcej, portal nie zyska nic, jeśli najpierw korzyści nie odniesie Autor.

Przejdźmy do szczegółowych wyliczeń:

Z kwoty, którą wpłaca Patron, potrącamy jedynie naszą prowizję, VAT od niej oraz prowizję tzw. Operatora Płatności (PayPal lub tPay). W porównaniu z innymi metodami wspierania internetowych twórców, suma tych obciążeń jest bardzo niska, Patronite jest pod tym względem jednym z najbardziej przyjaznych Autorom serwisów.

W przypadku naszej prowizji sprawa jest prosta: jej wysokość wynosi 6,5%, doliczamy do niej także VAT (wynosi więc łącznie ok. 8%). Dla wpłaty 10 zł, nasza prowizja wyniesie więc 0,65 zł, a VAT – dodatkowo 0,15 zł; suma prowizji zamknie się więc w kwocie 0,80 zł.

Nieco bardziej skomplikowana jest kwestia prowizji Operatora Płatności. Konkretne stawki zależą od łącznych obrotów, które Patronite realizuje w oparciu o daną usługę: im te obroty są wyższe, tym stawka jest niższa (ważne: nie zależą od wysokości Twojej wpłaty).

 • w przypadku tPay prowizja wynosi obecnie 1,1% wpłacanej kwoty (dla wcześniejszego przykładu z 10 zł byłoby to zatem 0,11 zł)

 • PayPal od każdej transakcji nalicza prowizję w wysokości 0,80 zł plus (w tym momencie) 2,1% od wpłacanej kwoty; dla 10 zł byłoby to zatem 1,01.

W efekcie, z przykładowych 10 zł wpłacanych przez Patrona, do Autora trafia:

 • 9,27 zł dla płatności tPay zł (10 zł - 0,62 prowizji Patronite - 0,11 prowizji tPay)
 • 8,37 zł w przypadku PayPal (10 zł - 0,62 prowizji Patronite - 1,01 prowizji PayPal) 

UWAGA! Wartości prowizji operatorów mogą wahać się maksymalnie w zakresie 0,5%

Jak realizowane są płatności. #

Wpłaty mogą być realizowane za pomocą PayPala, ale także operatora płatności - tPay. Patroni mogą wykupić subskrypcje co najmniej na trzy miesiące, korzystając ze zwykłego przelewu bankowego. Gdy zbliża się termin wygaszenia subskrypcji, Patron otrzyma maila z przypomnieniem – i zachętą do dalszego wspierania talentów! Ważna informacja dla Autorów – domyślnie obsługa tPay jest wyłączona, by korzystać z tej formy płatności, należy ją aktywować w Profilu Autora.

Czy Autor może decydować o sposobie realizowania płatności? #

Tak. Autor wybiera czy chce przyjmować płatności w formie subskrypcji PayPal czy też w postaci przelewu bankowego. W przypadku przelewu Patron może wybrać czas, za który opłaca subskrypcje ale nie mniej niż trzy miesiące i nie więcej niż 12 miesięcy. W przypadku płatności PayPal Patron może, w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji.

A co z rozliczeniem podatkowym? Kto jest odpowiedzialny za odprowadzenie podatku od funduszy, przekazywanych Autorom?#

Zobacz sekcje podatki

Proces rejestracji

Co muszę zrobić / jakie etapy przejść / by zostać Patronem?#

 • Rejestracja
  • - podczas rejestracji konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu mailowego i bezpiecznego hasła
  • - można również się zarejestrować, a następnie logować poprzez istniejące konto Facebook
 • Logowanie
  Zanim zalogujesz się za pomocą konta email, należy je zweryfikować, klikając odpowiedni link, wysłany na zgłoszone konto mailowe. Następnie wystarczy wpisać w odpowiednie pola adres mailowy i hasło.
 • Patronat
  Teraz wystarczy wyszukać Autorów, którzy zafascynują Cię swoją twórczością na tyle, że zechcesz ich wesprzeć. Wybierz dany próg, podążaj za instrukcjami związanymi z płatnością za pomocą PayPal lub przelewem bankowym i zaakceptuj subskrypcję. Gratulacje! Właśnie zostałeś Patronem ☺

Co muszę zrobić / jakie etapy przejść / by zostać Autorem?#

 • Rejestracja
  • - podczas rejestracji konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu mailowego i bezpiecznego hasła.
  • - można również się zarejestrować, a następnie logować poprzez istniejące konto Facebook
 • Logowanie
  Zanim zalogujesz się za pomocą konta email, należy je zweryfikować, klikając odpowiedni link, wysłany na zgłoszone konto mailowe. Następnie wystarczy wpisać w odpowiednie pola adres mailowy i hasło.
 • Strefa Autora
  Przejdź do Strefy Autora, by uzupełnić swój profil. Szczegóły dotyczące tej sekcji znajdziesz w kolejnym pytaniu „Jak poprawnie uzupełnić Strefę Autora?”
 • Finanse
  Uzupełnij swoje dane dotyczące istniejącego konta PayPal lub podaj numer swojego konta bankowego, na które mają być przekazywane środki od patronów.
 • Wysyłka do akceptacji
  Gdy już skończysz uzupełniać dane, wyślij profil do akceptacji! Jeśli przejdzie pomyślną weryfikację, zobaczysz go na głównej stronie patronite.pl. Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z regulaminem podstawą nieprzyjęcia profilu Autora jest regulamin Patronite.pl

Jak poprawnie uzupełnić Strefę Autora?#

Nie istnieje jeden poprawny sposób uzupełnienia Strefy Autora. Do dyspozycji Twórców jest kilka pól i narzędzi, z których mogą skorzystać, tworząc swój unikatowy profil.
 • Wizytówka
  To miejsce, w którym Autor przedstawia swoją pasję i twórczość. Tę sekcję można uzupełnić, wykorzystując prosty edytor tekstowy, zintegrowany z serwisem. Pozwala on także na import zdjęć/filmów YouTube. Można również stworzyć swoją wizytówkę samodzielnie np. w programie do edycji grafiki i zaimportować gotowe pliki.
 • Zdjęcie widget’u
  Wybierz zdjęcie, które będzie dobrze określało profil Autora – warto wybrać takie, które zachęci Patronów do szerszego zapoznania się z pasją twórcy i jego propozycjami. Zalecane proporcje zdjęcia to kwadrat, np. 325x325px
 • Kategorie
  Autor może (a nawet powinien!) wybrać kategorie, które najlepiej określają jego twórczość. Możliwe jest wybranie więcej niż jednej kategorii.
 • Social media
  Warto dodać kanały social media, w których Autor już się promuje. Pozwoli to Patronom jeszcze lepiej zapoznać się z twórczością wybranych Autorów, ale i ułatwi im ewentualny kontakt.
 • Progi
  Określenie progów jest bardzo ważne – Patroni będą mogli wybrać jeden z nich, deklarując wsparcie dla danego Autora. Po pierwsze, należy właściwie określić ich wysokość – warto zacząć od mniejszych kwot (np. 5zł), bo może to zachęcić Patronów do subskrypcji, choćby „na próbę”. W końcu dużo łatwiej i szybciej podejmuje się decyzję o wsparcie w wysokości 5 zł miesięcznie, niż 1000 zł, prawda? Warto też pamiętać, aby każdy próg zapewniał rodzaj „nagrody” dla Patrona. I niekoniecznie musi być to wyłącznie satysfakcja ze „wspierania dynamicznego rozwoju kultury”! ☺ Tutaj ważna jest wyobraźnia Autora, bo możliwości są praktycznie nieograniczone: mogą to być zdjęcia z procesu powstawania dzieł, porady, tutoriale, dedykowane prace, spotkania, darmowe wejściówki na koncerty/eventy, unikalne nagrania, a nawet wspólne karmienie kaczek w parku. Warto stworzyć co najmniej 5 progów, tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.
 • Galeria mediów
  Im więcej (dobrych!) zdjęć, dokumentujących twórczość danego Autora, tym większa szansa, że coś przyciągnie wzrok Patrona.
 • Finanse
  Uzupełnij swoje dane dotyczącego istniejącego konta PayPal, na które mają być przekazywane środki od patronów.

Dlaczego w procesie rejestracji muszę podać tyle danych personalnych?#

Ze względu na budowanie wiarygodności wobec użytkowników, Patronów.

W jaki sposób zabezpieczone są moje dane, które podaję w procesie rejestracji?#

Nie wgłębiając się w niuanse techniczne zapewniamy, że Patronite oferuje pełną ochronę danych osobowych.

Wypełniłem profil autora, ale ciągle nie jest zaakceptowany. Dlaczego?#

Akceptacja profilu wymaga dokładnego zapoznania się z materiałami, wysłanymi przez Autora – konieczna jest ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem. Dlatego potrzeba na to nieco więcej czasu szczególnie, że Autorów z każdym dniem przybywa! Jeśli jednak akceptacja profilu trwa dłużej niż tydzień, należy skontaktować się z Patronite pod adresem mailowym kontakt@patronite.pl i wyjaśnić sprawę.

Czy po akceptacji profilu będę mógł jeszcze edytować zawarte tam dane?#

Tak, ale edycja ta będzie ograniczona. Po zaakceptowaniu profilu nie jest możliwa edycja progów finansowych i związanych z nimi nagród.

Czy mogę być jednocześnie Autorem i Patronem?#

Oczywiście, jest to nawet bardzo mile widziane. Twój zarejestrowany profil może służyć zarówno do bycia Autorem jak i Patronem. Warto pamiętać, że do czasu zaakceptowania profilu Autora, status konta będzie określony jako „Patron”.

Dla Autorów

Jak mogę skorzystać na patronite.pl?#

Patronite.pl pozwala na promowanie twórczości czy sportowych dokonań Autorów, ale również zapewnia im szansę na finansowe wsparcie. Dzięki portalowi, twórcy nie tylko mają możliwość zaprezentowania swojego talentu szerszej publiczności, ale także mogą uzyskać fundusze, niezbędne dla rozwoju ich pasji

Jak trafiają do mnie Patroni? #

Patroni mogą trafiać do autora głównie na trzy sposoby:
 • Autor zachęci już istniejącą rzeszę fanów za pomocą mediów społecznościowych(Facebook, Instagram, YouTube etc.) do objecia jego talentu patronatem
 • Osoby odwiedzające serwis mogą stać się patronami, jeśli dany Autor przypadnie im do gustu
 • Autor może uzyskać mecenat od instytucji z nami współpracującej

Jak zachęcić Patronów do subskrypcji?#

Przede wszystkim – wypełnić profil Autora w możliwe najbardziej atrakcyjny sposób. Pamiętaj, że musisz na profilu pokazać się od najlepszej strony. Uzupełnij więc skrupulatnie portfolio swoich prac, osiągnieć. Po drugie – dobrze określić i opisać progi. Pamiętaj, że im bardziej atrakcyjne nagrody przewidzisz dla patrona, tym większe zainteresowanie wzbudzisz. Po trzecie – wykorzystać już używane kanały promocji (media społecznościowe). Wśród fanów na Facebook’u kryje się zadziwiająco wiele osób, które chętnie wesprą Twój talent!

Czy Patron jest zobowiązany do przekazywania mi funduszy przez określony czas (np. pół roku)?#

Patron może wycofać lub zawiesić swoje wsparcie w wybranym przez siebie momencie. Takie rozwiązanie pozwala na swobodę działania i skłania do subskrypcji choćby „na próbę”. To również motywacja dla Autorów, by nie spoczywali na laurach i ciągle utwierdzali wspierających ich Patronów w przekonaniu, że ich subskrypcja była dobrym pomysłem.

W jaki sposób pieniądze od Patrona trafią na moje konto? #

Pieniądze od Patrona wpływają na konto PayPal należące do Patronite. W momencie, gdy klikniesz przycisk „Wypłać środki”, na Twoje konto PayPal podane w profilu autora trafi kwota pomniejszona o prowizję Patronite oraz PayPal.

Czy mogę zmienić kwoty/opis progów gdy mój profil już zostanie zaakceptowany?#

Tak, dopóki w danym progu nie pojawi się pierwszy Patron – wówczas możliwość edycji zostanie zablokowana, Chodzi o to, by uniknąć ewentualnych nieporozumień między Autorami i Patronami. Sugerujemy zatem, aby uważnie przemyśleć ustalanie progów. W wyjątkowej sytuacji, takiej jak poprawienie jakiejś literówki lub błędu, należy skontaktować się z kontakt@patronite.pl Po zaakceptowaniu profilu można jednakże tworzyć nowe progi – bo mogą okazać się konieczne!

Dlaczego jeszcze nie mam żadnych Patronów? #

Przyciągnięcie Patronów wymaga czasu i nieco wysiłku, również ze strony Autora. Liczba aktywnych Patronów ciągle się zwiększa, a wraz z nią szansa, że któryś zdecyduje się na wsparcie Twojej pasji. Niemniej ważne jest jednak aktywizowanie osób, które już wspierają danego Autora – np. na Facebook’owym profilu. Przyczyną braku Patronów mogą być również kiepsko opisane/określone progi finansowe lub niezbyt atrakcyjny profil Autora. Dobra informacja – to wszystko można zmienić! Jeśli więc dotychczasowa strategia nie przynosi rezultatów, może warto ją przemyśleć i zmodyfikować? ☺

Nie mam jeszcze zbyt wielu prac/dopiero zaczynam budowanie portfolio. Czy mogę zarejestrować się na patronite.pl? #

Oczywiście! Patronite jest platformą przeznaczoną w dużej mierze dla początkujących artystów. Ważne, żeby Autor mógł zaprezentować swoją twórczość i był w stanie odwdzięczyć się Patronom za ich wsparcie. Tylko Ty jesteś w stanie osądzić, czy jesteś gotów wyjść do publiczności ze swoją twórczością. Patronite jest dla Ciebie rynkiem, na którym masz możliwość się rozwijać.

Żadna z kategorii wymienionych na patronite.pl nie odpowiada mojej działalności twórczej. Co mam zrobić? #

Istniejące kategorie są dosyć szerokie i obejmują niemal wszystkie dziedziny kultury i sportu. Jeśli jednak rzeczywiście żadna z kategorii nie obejmuje Twojej działalności – koniecznie do nas napisz na adres mailowy kontakt@patronite.pl !

Nie mam jeszcze zbyt wielu prac/osiągnięć sportowych. Czy mogę zarejestrować się na patronite.pl?#

Oczywiście! Patronite jest platformą przeznaczoną również dla początkujących Autorów. Ważne, żeby Autor mógł zaprezentować swoją pasję i był w stanie odwdzięczyć się Patronom za ich wsparcie. Tylko Ty jesteś w stanie osądzić, czy jesteś gotów wyjść do publiczności ze swoją twórczością czy sportowymi osiągnięciami. Patronite jest dla Ciebie rynkiem, na którym masz możliwość się rozwijać.

Dla Patronów

Dlaczego niektórzy Autorzy pojawiają się w sekcji „Nasz wybór” a inni nie?#

Nasz wybór to jedyne miejsce, w którym zespół Patronite wyraża własną opinię i osobiste upodobania.

Co Patroni otrzymują w zamian za subskrypcję? #

Szereg korzyści i nagród, które Autorzy deklarują w zamian za wsparcie. Patroni zyskują także bezcenną możliwość nawiązania bliższego kontaktu z ulubionymi twórcami i sportowcami. Nie można pominąć również satysfakcji, która wynika ze wspierania zdolnych Autorów w rozwoju ich pasji – to szlachetne i godne podziwu decyzja, która buduje szeroko rozumianą kulturę i świat sportu.

Co się stanie, jeśli Autor nie zapewni Patronowi elementów określonych w progu wsparcia (czyli: weźmie kasę i nie da znaku życia)?#

Liczymy na to, że takie sytuacje nie będą się zdarzały, a nawet jeżeli, to będą wynikały z niedopatrzenia ze strony autora i będą ograniczone do minimum. Wychodząc jednak z przeświadczenia, że należy dmuchać na zimne w przypadku wystąpienia takiej sytuacji Patronite pośrednicząc w wynikłym sporze dołoży wszelkich starań, aby autor wypełnił powzięte zobowiązania.

Czy istnieje maksymalna liczba Autorów, których mogę wspierać?#

Tak, liczba ta ma symbol ∞ . ;)

Co się stanie, jeśli zadeklarowałem wsparcie, a na moim koncie skończą się środki?#

W takim wypadku subskrypcja zostaje automatycznie anulowana.

Czy mogę wspierać Autorów anonimowo?#

Opcja Anonimowego Patronatu pozwala wesprzeć Autora, jednocześnie ukrywając Twój profil Patrona przed wzrokiem innych osób (nie pojawi się on na ogólnodostępnej liście Patronów). Jedyną osobą, która zauważy Twoją hojność jest sam Autor. Wsparcie nie jest więc „w pełni” anonimowe – Autor będzie widział, od kogo otrzymuje fundusze (imię, nazwisko, mail). Wszystko zostanie jednak wyłącznie między Wami! :)

Manifesto

O nas#

Każda dobra sprawa jest oparta o dobrą ideę, myśl przewodnią wyznaczającą cel i kierunek działania. Dla naszej sprawy myślą przewodnią jest wspieranie pasji i talentów konkretnych ludzi. Chcemy tworzyć relacje pomiędzy potrzebującymi wsparcia, a ich patronami, chcemy, aby ta relacja była oparta na dobrowolnym zobowiązaniu, jakie nabywa wspierany w stosunku do swojego patrona.

Pasja#

Patronite to miejsce łączące ludzi z pasją i talentem, z ludźmi chcącymi ten talent finansowo (i nie tylko) wspierać. Jesteś muzykiem, sportowcem, youtuberem, naukowcem, społecznikiem, który pomaga innym - to jest miejsce dla Ciebie.

Najpierw ludzie#

Patronite to miejsce wspierania pojedynczych ludzi lub grup ludzi, a nie pojedynczych okazjonalnych projektów. Jeżeli szukasz metody jak zamienić pasję w pracę, jeśli realizujesz serię projektów, potrzebujesz ciągłej i systematycznej pomocy, jesteś w stanie zaproponować coś swoim patronom w zamian za wsparcie, to Patronite jest właśnie dla Ciebie.

Budujemy relacje, a nie tylko przepływy pieniężne.#

Promujemy regularność i konsekwencję. Promujemy regularne i rozłożone w czasie wpłaty, chcemy budować więź między Patronami, a wspieranymi. Patronem może być oddany fan muzyki, który nie może doczekać się kolejnej płyty, Patronem może być firma wspierająca młodego naukowca lub miłośnik sportowego klubu - ważne jest, aby oprócz pieniędzy narodziła się między nimi relacja, w której każdy daje coś od siebie.

Transparentność finansowa#

Nie ukrywamy, że Patronite potrzebuje pieniędzy. Tam gdzie pojawiają się pieniądze informujemy ile pieniędzy dostanie uczestnik, a jaką część zabierają pośrednicy (serwis Patronite, obsługa płatności).

Nie oceniamy twórców#

Zgłosić może się każdy, nie naszą rolą jest ocenianie talentów – to rola społeczności. Źródłem oceny jest poparcie mierzone ilością Patronów i wielkością udzielanego wsparcia. Dostając wsparcie, nabywasz zobowiązania. Patroni wspierają i oczekują w zamian, szczególnego dostępu do efektów pracy osób wspieranych. Patronite to nie zbiórka publiczna ani dawanie czegoś „za darmo”. Aby zachęcić Patronów wspierany twórca czy sportowiec może udostępnić im ekskluzywne, niepublikowane materiały, zaproszenie na spotkanie lub mecz, a może po prostu podziękować na fanpage. Kto chce, może pozostać anonimowy: bycie Patronem to powód do dumy, ale jeżeli chcesz być anonimowy, uszanujemy to.

Podatki

Jak autor będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej powinien rozliczać wpłaty otrzymywane od patronów? #

Serwis Patronite.pl zastrzega że poniższe informacje nie mają charakteru porady rachunkowej lub prawnej i w żaden sposób nie mogą stanowić o sposobie księgowania, ponieważ to w obowiązku Autora jest przyjęcie odpowiedniego modelu rozliczenia rachunkowego. Jeżeli jesteś osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej i patron za udzielone finansowanie otrzymuje od Ciebie jedynie podziękowania (np. umieszczenie na liście wspierających, list, e-mail) lub symboliczny upominek (gadżet, link do ciekawej strony, kartkę pocztową z Twoją grafiką), to otrzymane wsparcie może zostać uznane za darowiznę. Zakładając, że patronami są osoby z Tobą niespokrewnione, to zwolnione z opodatkowania będą darowizny do kwoty 4 902 zł (pod uwagę bierze się kwotę łącznych wpłat od jednej osoby w ciągu 5 lat poprzedzających rok ostatniej wpłaty). Dopiero wpłaty powyżej tej wysokości pochodzące od jednej osoby będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.  Stawki podatku od spadków i darowizn znajdziesz TUTAJ. Jeśli za udzielone finansowanie patron otrzymuje od Ciebie świadczenie wzajemne (np. książkę, płytę, bilet na koncert), to może to być uznane za sprzedaż (przedsprzedaż). W takim przypadku kwoty otrzymane od patronów należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej. W zależności od Twojego wyboru, przychody takie mogą podlegać opodatkowaniu według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%), wg. stawki liniowej podatku 19%, ewentualnie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg. stawki 3% lub zgodnie z innymi stawkami obowiązującymi w chwili czytania tej strony.

Jak autor będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą powinien rozliczać wpłaty otrzymywane od patronów? #

Serwis Patronite.pl zastrzega że poniższe informacje nie mają charakteru porady rachunkowej lub prawnej i w żaden sposób nie mogą stanowić o sposobie księgowania, ponieważ to w obowiązku Autora jest przyjęcie odpowiedniego modelu rozliczenia rachunkowego. Jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą w takim samym lub zbliżonym zakresie jak Twoja działalność opisana na portalu patronite.pl, to niezależnie od tego czy patron za udzielone finansowanie otrzymuje od Ciebie jedynie podziękowania (np. umieszczenie na liście wspierających, list, e-mail), symboliczny upominek (gadżet, link do ciekawej strony, kartkę pocztową z Twoją grafiką), czy świadczenie wzajemne (np. książkę, płytę, bilet na koncert), to może to być uznawane za sprzedaż (przedsprzedaż). W takim przypadku kwoty otrzymane od patronów należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej. Jeżeli w zamian za wsparcie udostępniasz patronom swoje prace (np. przekazujesz grafikę do wykorzystania) lub wykonujesz dla nich usługi (np. wykonanie stylizacji, portretu, itp.), aby mieć pewność, w jaki sposób rozliczyć się z urzędem skarbowym (podatek dochodowy i podatek VAT). Pamiętaj, że jako otrzymujący odpowiedzialny jesteś za rozliczenie podatków od otrzymywanego wsparcia!

Jak rozliczyć wsparcie otrzymane od mecenasa? Czy wpłaty otrzymywane od mecenasa będą zwolnione z podatku?#

Serwis Patronite.pl zastrzega że poniższe informacje nie mają charakteru porady rachunkowej lub prawnej i w żaden sposób nie mogą stanowić o sposobie księgowania, ponieważ to w obowiązku Autora jest przyjęcie odpowiedniego modelu rozliczenia rachunkowego. Zgodnie z regulaminem portalu patronite.pl, co do zasady, wpłaty otrzymywane od mecenasa powinny stanowić darowizny, ponieważ nie są związane z żadnym świadczenie wzajemnym autora na rzecz wspierającego go mecenasa. Jeżeli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, to wsparcie otrzymane od mecenasa powinno zostać uznane za darowiznę. Zakładając, że mecenasami będą obce dla Ciebie osoby (zaliczone do III grupy podatkowej) ZOBACZ TUTAJ,to zwolnione z  opodatkowania będą wpłaty do kwoty 4 902 zł - pod uwagę bierze się kwotę łącznych wpłat od jednej osoby w ciągu 5 lat poprzedzających rok ostatniej wpłaty. Dopiero wpłaty powyżej tej wysokości pochodzące od jednej osoby będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.  Stawki podatku od spadków i darowizn znajdziesz  TUTAJ        Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, to wsparcie otrzymane od mecenasa będzie podlegało rozliczeniu na takich samych zasadach jak przychód z działalności gospodarczej Jeśli chciałbyś mieć pewność czy dane wsparcie jest darowizną, oraz czy podlega opodatkowaniu czy nie, możesz wystąpić z wnioskiem o wydanie dla Ciebie indywidualnej interpretacji podatkowej. Więcej o tym jak i gdzie złożyć wniosek znajdziesz TUTAJ