Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Kiedy warto założyć profil na Patronite? Poznaj 10 scenariuszy!

autor: Patronite
1 rok temu

W jakich sytuacjach warto założyć konto Patronite? Poniżej znajdziecie 10 głównych scenariuszy – jeśli tylko któryś dotyczy Was, nie zastanawiajcie się ani chwili i zacznijcie tworzyć swój profil! Wczytajcie się dokładnie w każdy z punktów, może się okazać, że przykład któregoś z naszych Autorów idealnie odpowiada Waszej sytuacji…

Scenariusz 1: Jestem blogerem/YouTuberem/twórcą i chcę dać mojej społeczności możliwość dobrowolnego wsparcia mojej pracy!

To podstawowa motywacja, która kieruje większością Autorów. Patronite to miejsce, gdzie fani mogą wesprzeć uzdolnionego Twórcę – całkowicie dobrowolnie. Każdy z widzów, czytelników, followersów może podjąć samodzielną decyzję, że chce podzielić się z ulubionym Autorem pięcio- czy dziesięciozłotówką. Dzięki Patronite może zyskać nie tylko satysfakcję, płynącą ze wspierania czyjejś pasji, ale także nagrody – które warto umieścić w progach! (przekonaj się, czemu nagrody dla Patronów są tak ważne). To układ, niosący korzyści dla każdej ze stron – wsparcie Patronów pozwala Autorom rozwijać talenty i twórczość, a docelowo - utrzymywać się wyłącznie z realizowania pasji. Patroni zyskują specjalne nagrody, za pomocą których Autor odwdzięcza się za wsparcie; Patroni stają się też częścią niesamowitej mikrospołeczności,  która nawiązuje znacznie bliższe relacje z ulubionym Twórcą.  W końcu dużo łatwiej jest się bezpośrednio skomunikować na grupie, która liczy 500 osób niż na kanale, gdzie znajduje się 250.000 subskrybentów, prawda? ;)

Przykład: Krzysztof Gonciarz

Krzysztof przetarł szlaki dla modelu Patronite – i chwała mu za to! Udowodnił, że można zrobić absolutnie niesamowite rzeczy przy (dobrowolnym!) wsparciu społeczności. Kontynuowana i rozwijana seria DailyVlogów, wyprawa na Grenlandię, zatrudnienie montażystów (których społeczność Krzysztofa szczerze pokochała – wynieśli vlogi na zupełnie nowy poziom!), spotkania z Patronami… Społeczność wspierających również otrzymała solidną wartość – na zamkniętej grupie Krzysztof prowadzi livestreamy, dzieli się swoimi planami, osiągnięciami, pokazuje dodatkowe „smaczki”, które nie wchodzą do oficjalnych materiałów...To wyjątkowa relacja, która niesie korzyści dla każdej ze stron.Prosta decyzja Krzysztofa "założę profil na Patronite" zaowocowała sumą wsparcia, wynoszącą (w chwili pisania tych słów): 364.635 zł!

 

Scenariusz 2: Mam cel, którego nie jestem w stanie osiągnąć samodzielnie

Może tu chodzić o zakup sprzętu, wyprawę, ale też cele comiesięczne – wykupienie licencji do programów, które umożliwiają pracę na kanale, zatrudnienie kogoś do pomocy, opłacenie lokalu… Jeśli tylko cel jest wyznaczony zgodnie z duchem społeczności, jej członkowie z pewnością zechcą się właczyć w jego realizację!

Przykład: Langusta na palmie

Wokół kanału „Langusta na palmie” wytworzyła się niezwykła społeczność – w dużej mierze dzięki codziennemu dostarczaniu wartościowych treści i pełnemu oddaniu o. Szustaka, który jest „twarzą” kanału. Gdy więc ruszył profil Patronite, który jasno pokazywał ambitne cele – stworzenie dodatkowych kanałów czy organizację spotkań „w realu”, widzowie nie mogli pozostać obojętni. Wsparli profil rekordową kwotą prawie 65.000 zł comiesięcznego wsparcia! Taka jest siła społeczności, zgromadzonej wokół wartościowego celu :)

 

Scenariusz 3: Potrzebuję wolności od komercyjnej współpracy/materiałów sponsorowanych

Wiemy, że blogi czy kanały YouTubowe utrzymują się głównie dzięki komercyjnym współpracom (stawki z Google AdSense są w Polsce – niestety – dosyć niskie). Często jednak współpraca z agencjami czy firmami nie wygląda tak różowo, jak mogłoby się wydawać – Twórca musi walczyć z ograniczającymi koncepcjami, narzuconymi rozwiązaniami, problemami z fakturami, umowami, które w ostatniej chwili są odwoływane. Dobrze mieć alternatywę, „finansową poduszkę”, która będzie podstawą twórczego biznesu, która pozwoli mieć pewność, że nawet jeśli umowy z firmami nie wypalą, to będzie można opłacić koszty, ZUS i nie brać żadnych chwilówek ;)

Przykład: Grupa Filmowa Darwin

Przyznam szczerze – namawiałem Darwinów ponad rok (!), żeby dołączyli do Patronite. Czynnikiem, który ostatecznie pchnął ich do tej decyzji było zniechęcenie walką o komercyjne kontrakty; brakowało im poczucia bezpieczeństwa (bo jak planować cokolwiek na dłuższą metę, jeśli nie wiadomo ile funduszy będzie na koncie?). Patronite dał im bezpieczeństwo, poczucie pewności, nieco wytchnienia i sporą dozę wolności. Mając ok. 25.000 zł comiesięcznych, regularnych wpłat można znacznie optymistyczniej patrzeć w przyszłość i planować ambitne działania bez lęku, że budżet się "nie zepnie"…

 

Scenariusz 4: Potrzebuje regularnego, comiesięcznego źródła finansowania

Regularność wpłat to główna zaleta Patronite. Bo przecież można zorganizować zbiórkę na jednym z klasycznych portali crowdfundingowych – ale będzie to jednorazowa akcja, po jej zakończeniu fundusze przestaną "płynąć".

Patronite zapewnia regularne, comiesięczne wsparcie – w dodatku nie trzeba tu osiągać żadnego celu, żeby wypłacić fundusze. Patronite działa na zasadzie „ile zbierzesz, tyle bierzesz”, więc można wypłacić choćby pierwsze 10 zł, które spłynie od Patrona!

Przykład: Trollsky

Michał „Trollsky” Sielicki to chyba najbardziej znany polski knifemaker – jego ręcznie kute noże są absolutnie niesamowite! Trollsky w zeszłym roku zdecydował się porzucić stabilną pracę informatyka i zająć się knifemakingiem na pełen etat. Była to ryzykowna decyzja – czy da się utrzymać rodzinę sprzedając noże? Na szczęście Trollskiemu się udało, a Patronie miał swój wkład w jego…spokojny sen. Fundusze, wpłacane przez Patronów pozwoliły opłacić mu ZUS, zakupić materiały, podreperować budżet domowy w cięższych miesiącach. Wsparcie Patronów utrzymuje się już prawie rok (!)  - a Trollsky nadal śpi spokojnie :)

 

Scenariusz 5: Chcę zacząć zarabiać na swojej pasji!

Czasem do przejścia od symbolicznych zarobków do solidnej pensji wystarczy jeden krok. Tak było w przypadku Michała Bańki, który założył profil w bardzo niesprzyjających okolicznościach. Po ośmiu latach pracy w gimnazjum stracił pracę (gdy w całej Polsce zlikwidowano gimnazja), dodatkowo - żona Michała oznajmiła, że jest w ciąży! Michał od 20 lat zajmuje się tematyką gier RPG, od kilku lat prowadził youtubowy kanał - zdołał zgromadzić na nim ponad 5000 subskrybentów. Gdy społeczność kanału dowiedziała się o tej sytuacji, zasugerowała Michałowi założenie Patronite.

Niewiele myśląc, Michał uruchomił profil i…zdobył ponad 5000 zł comiesięcznego wsparcia! (zarabiając w szkole 1.800 zł…)

Pełną historię Michała przeczytacie tu: klik! Polecamy, jest naprawdę niesamowita! Podsumujmy ten punkt słowami Michała „A Wam, którzy to czytacie, powiem jedno: nigdy nie poddawajcie się w gonieniu za marzeniami."

 

Scenariusz 6: Szansa na mecenat!

Zakładając profil na Patronite, Autorzy mają też szansę zostać objęci Mecenatem! Obecnie głownym Mecenasem na Patronite.pl jest ZIPSEE "Cyfrowa Polska". ZIPSEE przyznało już kilkanaście mecenatów w wysokości ok. 3000 zł każdy! Więcej o mecenacie i nagrodzonych Autorach możecie przeczytać w  tym artykule: https://patronite.pl/post/1636/zipsee-cyfrowa-polska-ojciec-sukcesu-patronite

 

Scenariusz 7: Chcę rozpromować swoją twórczość!

Nie wszyscy Autorzy dysponują olbrzymimi społecznościami, które pozwolą im na zebranie dziesiątek tysięcy złotych – ale każdy Autor może dzięki Patronite przyciągnąć wzrok dziesiątek tysięcy osób, przeglądających stronę główną i podstrony kategorii. Dzięki usługom premium każdy Autor może promować swój profil i twórczość w tych właśnie miejscach! Dowiedź się więcej: https://patronite.pl/premium

 

Scenariusz 8: Patronite może być sposobem na monetyzację usługi/produktu!

Patronite to comiesięczna, regularna subskrypcja – zatem w progu można umieścić nie tylko nagrody, ale i dostęp do usługi bądź produktu! Tak działa profil Szukamy Ustawek – zaczęło się od forum, gdzie użytkownicy szukali przykładów korupcji w sporcie. Następnie powstała zamknięta grupa na facebooku – zgromadziło się w niej ponad 10.000 osób, szukających wiedzy i chcących też pomagać innym. Autorzy profilu postawili prosty warunek – dostęp do grupy możliwy jest przy opłaceniu symbolicznych 10 zł „składki członkowskiej”. Czy ten manewr okazał się skuteczny? Sprawdźcie sami: https://patronite.pl/SzukamyUstawek

 

Scenariusz 9: Chcę zbudować „wewnętrzny krąg”

Czym jest wewnętrzny krąg? To proste! Osoby, które decydują się wesprzeć Autora, to najwierniejsi członkowie jego społeczności. Jeśli ktoś jest w stanie wyjść ponad „lajki”, „łapki w górę” i okazać swoje wsparcie w postaci konkretnej, brzęczącej waluty oznacza to, że prawdziwie szanuje i ceni pracę danego Autora! Warto zgromadzić społeczność Patronów np. w zamkniętej grupie na facebooku – tak robi np. Krzysiek Gonciarz, Grupa Filmowa Darwin, Quaz czy wielu innych Twórców. Grupy Patronów to źródło bezcennego feedbacku, wsparcia, pełne osób chętnych (i zdolnych) do pomocy! Patronite pozwala nawiązywać głębokie, znacznie bliższe relacje fanów z Autorem – obie strony na tym korzystają :)

 

Scenariusz 10.  Społeczność prosi mnie o założenie Patronite

Gdy społeczność prosi o założenie Patronite, nie można pozostać obojętnym. Być może jeden głos o niczym nie świadczy, ale gdy regularnie pod Twoimi wpisami/filmami/artykułami pojawiają się komentarze „a może czas na Patronite? Chętnie bym Cię wsparła!” to najwyższy czas poważnie zastanowić się nad takim rozwiązaniem – mając też w pamięci wszystkie powyższe punkty!

Musicie tylko pamiętać o jednej zasadzie - zdecydowana większość Patronów rekrutuje się ze społeczności Autora - więc posiadanie grona wiernych fanów, widzów, czytelników, jest niezbędne, by założyć konto!

 

Na koniec przejdźmy do konkretów. Co trzeba zrobić, żeby założyć konto? Wystarczy zarejestrować się, wypełnić kreator profilu i zgłosić konto do akceptacji. Opis całego procesu znajdziecie w tym artykule: https://patronite.pl/post/1395/konto-autora-instrukcja-w-10-krokach

Naturalnie, służymy też pomocą!

Piszcie śmiało na kontakt@patronite.pl, z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Wasze pytania :)

Darmowy!
Trwa ładowanie...