Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Konto Autora - instrukcja w 10 krokach

autor: Patronite
2 lata temu

Jak zostać Autorem?

Pierwszym poważnym krokiem do sukcesu na Patronite jest poprawne wypełnienie profilu Autora. Nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać – wystarczy wiedzieć, jak prawidłowo wypełnić każde z pól kreatora.

WAŻNE: by administratorzy mogli uruchomić konto Autora, Twórca musi spełnić dwa, podstawowe warunki: 1. posiadać twórczość (jeden film czy wpis na blogu się nie liczą!) 2. posiadać choćby minimalną społeczność, z której mogą zrekrutować się Patroni. Bez tych dwóch elementów, ruszanie z profilem na Patronite nie przyniesie pozytywnych skutków :)

Kreator Profilu

Zabierzmy się za konkrety. Po pierwsze - stwórz nowy profil, rejestrując się na Patronite!

Domyślnie, każdy nowy użytkownik Patronite loguje się jako Patron. By zmienić status konta, należy kliknąć ikonę „Chcę zastać Autorem” w swoim profilu.

Tym sposobem zyskaliśmy dostęp do Kreatora Profilu. Przechodząc między kolejnymi krokami, będziemy wypełniać dane, które złożą się w gotowy profil. Każdy punkt oznaczony gwiazdką (*) jest wymagany do akceptacji profilu!

Krok 1  - Dane

Niektóre pola w tej sekcji są oczywiste, ale część sprawia Autorom problemy – zajmiemy się właśnie nimi:

 • Krótki link profilu* - warto z niego skorzystać, wpisując Twój nick lub nazwę, która ma wyświetlać się w linku (po wpisaniu np. "przykladowyautor"  link do profilu będzie wyglądał tak: https://patronite.pl/przykladowyautor a nie https://patronite.pl/profil/319907/jan-kowalski)
   
 • Krótki opis profilu* - wystarczą 2-3 zdania o Tobie i Twojej pasji. Opis będzie wyświetlał się w nagłówku Twojego profilu, ale także w „kafelku” na stronie głównej.
   
 • Widoczna nazwa użytkownika - jeśli chcesz, by zamiast Twojego imienia i nazwiska, profil widniał pod inną nazwą (np. programu, bloga, organizacji etc.) wystarczy wpisać ją w tym właśnie polu.

Pamiętaj, że za pomocą polecenia "Podgląd", które znajdziesz w kolejnych podstronach Kreatora Profilu, możesz podejrzeć, jak prezentuje się Twój profil!

Krok 2 - Wizytówka*

Zanim zabierzesz się za tworzenie wizytówki, progów i celów, przejrzyj profile innych Autorów. Znajdziesz inspiracje, pomysły i ogólny ogląd, jak może wyglądać właściwie wypełniony profil. To działa!

Wizytówka to ogólny opis Twojej działalności - pamiętaj, że w jego treści możesz wstawiać zdjęcia, ale i osadzać YouTubowe filmy (wystarczy skorzystać z narzędzia, dostępnego na pasku - ikona YouTube). Warto opisać tutaj swoją pracę, dokonania i plany na przyszłość. Jak długa powinna być wizytówka? Cóż, lepiej żeby była nieco zbyt długa, niż gdyby kończyła się na dwóch zdaniach.

Jak źle wypełnić wizytówkę?

 • Zostawić ją pustą
   
 • Wpisać dwa zdania, przeklejone z krótkiego opisu
   
 • Osadzić trzy youtubowe filmiki, bez żadnego tekstowego komentarza
   
 • Wkleić jedno zdjęcie
   
 • Wkleić „lorem ipsum” (prawdziwy przypadek!)
   
 • Stworzyć prawdziwy, tekstowy strumień świadomości, który jest tak długi, że kółko scrolla w myszce rozgrzewa się do czerwoności

Krok 3 – Widget*

Wybór odpowiedniego avatara i widgetu pozwoli Ci przyciągnąć wzrok Patronów! Avatar widoczny jest w nagłówku Twojego profilu oraz jako miniatura. Zdjęcie widgetu to „kafelek”, wyświetlający się na stronie głównej, który przekierowuje użytkowników bezpośrednio na Twój profil. Zalecane proporcje: kwadrat, np. 325x325px

Krok 4 – Kategorie*

Wybierz maksymalnie trzy kategorie, które najlepiej opisują Twoją pracę - pamiętaj, że kategorie określają pole Twoich działań, a nie zainteresowania!


Jak źle wybrać kategorie?

 • Wybrać wszystkie możliwe kategorie
   
 • Wybrać więcej niż 3 (w drodze wyjątku – pięć) kategorii
   
 • Wybrać kategorie z niepowiązanej dziedziny (np. malarz wybiera kategorie sportowe)
   
 • Wybrać kategorie z sekcji „Wolontariat”, nie prowadząc działalności o charakterze charytatywnym

Krok 5 - Social media*

Warto wskazać Patronom, gdzie mogą lepiej poznać Twoją twórczość i pasję, dodając w tej sekcji linki do Twoich kanałów social media. Administratorzy również mają szerszy obraz zakresu Twoich działań. Uwaga, korzystając z podglądu Profilu, koniecznie sprawdź, czy linki do kanałów social media działają prawidłowo! Każdy profil musi mieć uzupełnione przynajmniej jedno pole (odnośnik do strony, facebooka, youtuba etc.)

Krok 6 – Progi*

 

To bardzo ważna sekcja – prawdopodobnie najważniejsza w całym profilu. Prawidłowa konstrukcja progów jest niezbędna do akceptacji profilu! Zajrzyj do poradnika, by dowiedzieć się więcej na temat idealnych progów:  https://patronite.pl/post/320/progi-poradnik-dla-autorow

Krok 7 – Finanse*

Pamiętaj, żeby zaznaczyć obie metody płatności (tPay i PayPal), a przede wszystkim wpisać maila, powiązanego z kontem Paypal i numer konta bankowego (do otrzymywania przelewów z tPay).
 

Krok 8 - Cele

Nie są obowiązkowe, ale świetnie motywują Patronów do działania - zachęcamy do ich wypełnienia. Każdy cel powinien zawierać trzy elementy, szczegółowo zostały opisane w tym poradniku: https://patronite.pl/post/283/cele-nadaj-kierunek-swojemu-profilowi-poradnik-dla-autorow

Krok 9 - Galeria

Warto pokazać swoją pasję choćby na kilku fotografiach (o ile to możliwe! :) ) Dla twórców wizualnych to pozycja obowiązkowa.

Krok 10 - Wyślij do akceptacji*

W ostatnim kroku znajduje się przycisk "Wyślij do akceptacji" - po zakończeniu prac nad profilem, prześlij go do nas! Po zgłoszeniu, nasi administratorzy będą mogli przyjrzeć się profilowi i zasugerować modyfikacje, lub zaakceptować profil - wówczas pojawi się na stronie głównej.

 

PAMIĘTAJ! W razie jakichkolwiek pytań, pisz do nas bez wahania:
kontakt@patronite.pl
 

 

 

Darmowy!
Trwa ładowanie...