Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

ZIPSEE "Cyfrowa Polska" - ojciec sukcesu Patronite!

autor: Patronite
2 lata temu

Pierwszy Mecenas

Cofnijmy się do końca roku 2015. Patronite.pl wówczas dopiero raczkuje - nieśmiało pojawiają się pierwsi Autorzy, serwis działa jeszcze w bardzo okrojonej formie... I wówczas, na tak wczesnym etapie, idea e-mecenatu znalazła pierwszego Mecenasa. ZIPSEE "Cyfrowa Polska" zdecydował się wesprzeć nas w pierwszej fazie rozwoju - Patronite ruszył do przodu, a rozwój serwisu nie zatrzymał się do dziś.

Zaledwie po roku działalności, wsparcie otrzymywało już kilkuset Autorów, na ich konta spływały dziesiątki tysięcy złotych, przekazywane przez olbrzymie grono Patronów - model finansowania twórczości w Polsce zmienił się nie do poznania. Możemy to śmiało powiedzieć - bez początkowego zaufania, którym obdarzył nas ZIPSEE, historia mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej.

 

Początki Patronite. Projektowanie logo

Stypendia dla Autorów

ZIPSEE nie zatrzymało się jednak na ogólnym wsparciu serwisu - Związek postanowił objąć wybranych Autorów szczególną formą mecenatu, przekazując na ich konto kilkutysięczne dotacje. W Kapitule, wręczającej granty, znalazły się postacie ze świata kultury: m.in piosenkarki Katarzyna Nosowska i  Kasia Klich, zespół The Dumplings, Basia Klicka i dziekan Wydziału Grafiki warszawskiego ASP,  Błażej Ostoja Lniski.  

Wręczenie mecenatów odbywało się zawsze w szczególnej formie!

Zespół Dziczka odbiera wyróżnienie z rąk Kasi Klich.
Chwilę później Kasia padła na kolana przed dziewczętami,
zachwycona wykonaniem pieśni z lewobrzeżnej Ukrainy!
Już za chwilę, w obecności mediów, mecenat odbierze Joanna Ambrozja Lewandowska

Wsparcie powędrowało do Autorów z naprawdę różnych rejonów twórczości. Kapituła nie kierowała się rozmiarem społeczności, ale raczej jakością, innowacyjnością i zakresem twórczości. Granty otrzymali m.in.:

 

 • Sosenka - niezwykle utalentowana makijażystka i cosplayerka, znana na całym świecie
   
 • Minoo - DJ młodego pokolenia,  który zdążył już zawojować Europę, a nawet Chiny
   
 • Piotr Kamieniarz - grafik- samouk, obdarzony niezwykłym talentem
   
 • Festiwal Emergenza - największy na świecie muzyczny festiwal dla młodych talentów
   
 • Paweł Michalski - himalaista, podróżnik, zdobywca kilku ośmiotysięczników
   
 • Izabela Wolska - malarka, autorka prac wystawianych w polskich i zagranicznych galeriach
   
 • Kamil Wroński - najmłodszy polski naukowiec! W wieku 8 lat rozpoczął studia :)
   
 • Dziczka - niezwykły zespół, który chce ocalić od zapomnienia tradycyjne, ukraińskie pieśni
   
 • Krzysztof Schodowski - utalentowany grafik młodego pokolenia
   
 • Joanna Ambrozja Lewandowska - pasjonatka introligatrostwa, jej książki to prawdziwe dzieła sztuki
   
 • Krzysztof Gonciarz - tego youtubera, który jak pierwszy pokazał możliwości Patronite, chyba nie trzeba przedstawiać!
Krzysztof Gonciarz odbiera wyróżnienie z rąk Michała Kanownika, Prezesa ZIPSEE "Cyfrowa Polska"

Działalność ZIPSEE pokazała, jak istotny jest mecenat instytucjonalny - nie wszyscy Autorzy na Patronite mają społeczności, spośród których mogą rekrutować się Patroni. Mecenat w idealny sposób wypełnia tę lukę, zapewniając wsparcie szalenie uzdolnionym twórcom, którzy nie są (jeszcze!) szeroko znani i obserwowani.

 

Mecenat zmienia życie

Jak wsparcie ZIPSEE wpłynęło na działalność Autorów, obdarowanych grantami? Cóż, najlepiej oddać głos samym zainteresowanym:

 

Marcin Janusiński, Festiwal Emergenza

Nasz festiwal był jednym z pierwszych, który otrzymał wsparcie Patronite i ZIPSEE "Cyfrowa Polska. Pieniądze. Żywa gotówka, która nam pomogła. Dzięki niej przygotowaliśmy się bardzo dobrze do wyjazdu na finały międzynarodowe największej na świecie bitwy kapel w Rottenburgu, podczas trwania festiwalu Taubertal.

Możemy spokojnie myśleć o kolejnej edycji naszego wydarzenia i poczynić potrzebne przygotowania do spotkań z kapelami. Zwyczajnie możemy lepiej działać!

Minoo

Dzięki wsparciu mogłem wynająć profesjonalne studio muzyczne. Prace nad najnowszym materiałem nabrały rozpędu - część kwoty zainwestuję w syntezator, który już dawna chodził mi po głowie. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie - nowy album ujrzy światło dzienne. Zgodnie z obietnicą - dla wszystkich Patronów, będzie dostępny za darmo!

 

Mecenas całego serwisu

Zaufanie i wsparcie, którym ZIPSEE obdarzyło nas na samym początku istnienia Patronite sprawia, że staje się Mecenasem nie tylko wymienionych już Autorów, ale każdego Twórcy, który działa na Patronite. Bez pomocy ZIPSEE serwis nie mógłby działać w obecnym kształcie.  Nic dziwnego, że wsparcie (tak nietypowej działalności!) doceniły również media:

 

Więcej informacji w dziale MEDIA

Dziękujemy!

Za cały poprzedni rok - mamy nadzieję, że ten będzie jeszcze lepszy! A jeśli Ty również chcesz zostać Mecenasem Patronite.pl - nie wahaj się z nami skontaktować: kontakt@patronite.pl

Występ zespołu "Chorzy" podczas eventu "Cała Polska patronem kultury: Impreza Patronite"

 

Darmowy!
Trwa ładowanie...