Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

285 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Na naszych oczach rozgrywana jest geopolityczna gra mocarstw. Dzięki Historycznemu ambasadorowi i analizom na portalu, każdy czytelnik będzie w stanie tę rozgrywkę zrozumieć od strony ekonomicznej, politycznej, historycznej, jak i militarnej. Głęboko wierzę w to, że poznając przeszłość jesteśmy w stanie zrozumieć teraźniejszość.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 120 zł miesięcznie
brakuje 120 zł
Książki do dalszego rozwoju
Książki nie należy traktować jako lektury. Książkę trzeba studiować, aby następnie w zrozumiały sposób móc wytłumaczyć nabytą wiedzę.

Na portalu poruszam wiele aspektów militarnych, historycznych, ekonomicznych, relacji pomiędzy stronami konfliktu, etc. które to nie są ze sobą (pozornie) powiązane. Jednak analizowanie wielu pozycji zwartych (raportów, artykułów internetowych, broszur itp.) utwierdza moje przekonania dotyczące syntetycznego łączenia faktów, by powstała spójna mająca sens analiza oparta o rzetelne źródła informacji.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 350 zł miesięcznie
brakuje 350 zł
Promowanie na Social Media (Facebook)

Główną drogą dotarcia do odbiorców są Social Media. W moim przypadku jest nim platforma Facebook.
Na jeden artykuł wydawane jest około 50 PLN, aby dotrzeć do grona około 25 000 odbiorców. Miesięczny zasięg postów wynosi około 70 000.

Celem jest pokazanie społeczeństwu wydarzeń opartych na faktach oraz ich analiza, tak by skłonić je do refleksji.

Jeśli uważasz, że warto promować publikacje portalu Historyczny ambasador - dołącz do grona Patronów i razem propagujmy wartościowe treści!

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3500 zł miesięcznie
brakuje 3500 zł
Cykl konferencji Geopolityczna gra mocarstw
Głównym założeniem konferencji jest poszerzanie horyzontów studentów i osób zainteresowanych poruszanymi zagadnieniami. Zgłębianie zainteresowań oraz przekazywanie cennych uwag i doświadczeń przez prelegentów ma na celu zachęcenie do pracy naukowej i zaproszenie do własnej analizy współczesnych wydarzeń przez słuchaczy.

Drugim celem konferencji jest stworzenie cyklu SZKOLEŃ związanego z tematyką geopolityki
ze specjalistami ukierunkowanymi na aspekty:
- ekonomiczne (gospodarcze)
- historyczne i kulturowe
- militarne
- stosunków międzynarodowych

Trzecim celem jest stworzenie na Pomorzu ośrodka zajmującego się badaniami geopolitycznymi współpracując z pomorskimi uczelniami wyższymi, kładąc szczególny nacisk na uwarunkowania gospodarcze (handlowe).

Konferencje i szkolenia już są zaplanowane na okres luty-maj 2018. Stworzone są również szczegółowe zapotrzebowania organizacyjne.

O Autorze

Czy zastanwiałeś się drogi Czytelniku, dlaczego w obecnym świecie powstaje coraz to więcej napięć na arenie międzynarodwowej? Dlaczego to Stany Zjednoczone są obrońcą naszych wartości, Rosja jest spadkobiercą Imperium Zła, Bliski Wschód kojarzy nam się z terroryzmem, a Chiny choć komunistyczne są pożądanym partnerem handlowym przez inne kraje świata i pomijana jest ich ideologia? 

Jeśli nad tym się zastanawiałeś to właśnie czytając portal Historyczny ambasador się dowiesz i zostaniesz wprowadzony w świat geopolityki oraz wynikających dzięki niej wszystkich napięć (obecnych i historycznych).

Podstawowym zadaniem jest poszerzanie horyzontów czytelnika analizując zagadnienienia z każdej strony biorącej w nim udział. Aby zrozumieć aktualne spory zabieram Ciebie w historyczną podróż. Dostarczone dla Twoich potrzeb zostaną wiarygodne analizy, które z pewnością skonfrontują się z Twoimi przekonaniami, co spowoduje to co pragnę osiągnąć prowadząc blog - skłonić Ciebie do własnej merytorycznej refleksji oraz dyskusji.

Wszystkie czynniki składają się bowiem na jeden nadrzędny cel działalności: przedstawić w jaki sposób kształtuje się nowa sytuacja geopolityczna.

Jest to projekt społeczny, który to ma przedstawić rozjaśnić przebieg współczesnych sporów i konfliktów Czytelnikowi w sposób zrozumiały, wysoce merytoryczny, a przede wszystki dając podstawy do dalszej własnej podróży! Oczywiście zachęcam aby ona trwała jak najdłużej ze mną ;) 

https://historycznyambasador.com/

https://historycznyambasador.com/

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Stopień attaché

Stopień ten jest najniższym stopniem dyplomatycznym. Jest o tyle ważny, że piastują go młodzi specjaliści w różnych dziedzinach tworząc bazę sukcesu misji dyplomatycznej - a Ty właśnie wspierasz Historycznego ambasadora!

To jak? Wspólnie realizujemy sukces misji?!

- Mailowo otrzymasz depeszę gratulacyjną
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Radca

Spory awans!
Radca w dyplomacji charakteryzuje się tym, że są szefami działów (np. ekonomiczny, polityczny, gospodarczy, kulturowy, etc).
Wsparcie finansowe zostało wynagrodzone zaufaniem!

Otrzymasz:

- oficjalne podziękowanie na swój e-mail w formie graficznej
- social media nie będą próżnować z podziękowaniami dla Ciebie!


Każdy będzie wiedział, że jesteś orędownikiem, rzetelnej i wiarygodnej informacji!
Zostań patronem
35 zł / miesiąc
patroni: 0
Chargé d’affaires ad interim

Podczas nieobecności ambasadora, to właśnie osoba piastujące owe stanowisko jest postacią decyzyjną na placówce zagranicznej. Postanawiasz więc zmienić obecny porządek

- Zostaniesz wymieniony w zakładce „PATRONI”
- Poprzednie progi pozostają bez zmian


Dziękuję, że wspierasz rozwój marki Historyczny ambasador. Każda kupiona książka, dostęp do płatnych raportów oraz opłata konferencji jest bardzo cennym źródłem wiedzy dzięki którym mogą Państwo czytać artykuły z wysoką jakością ich treści!
Zostań patronem
55 zł / miesiąc
patroni: 0
Wojskowy attaché

Oficjalny przedstawiciel Ministerstwa Obrony i resortów siłowych swojego kraju na misji zagranicznej. Przeważnie taką osobę wysyłają jedynie mocarstwa. Ambasador współpracując postanawia docenić krajowe działania wywiadowcze!

Twoje przedsiębiorstwo/portal będzie zamieszczone w zakładce "PARTNERZY".
- Logo Twojego przedsiębiorstwa będzie lśniło w tym miejscu
- Opis wraz odnośnikiem do strony głównej przedsiębiorstwa.
- Obowiązują wcześniejsze progi.


Informacje będą załączone tak długo jak będziesz wspierał inicjatywę. Po zakończeniu naszej współpracy informacje zostaną na stronie przez kolejny kwartał aby rosły Twoje akcje!

Zostań patronem
105 zł / miesiąc
patroni: 0
Ambasador

Musisz mieć niezłe plecy!

- Dostaniesz trzy oferty pracy w misji zagranicznej Historycznego ambasadora via e-mail
- Uzyskasz możliwość zdecydowania, na jaki temat będą poruszane co najmniej dwa artykuły
- Wszystkie poprzednie pakiety wchodzą w grę


Chętnie odpowiem na każde Twoje pytanie lub podejmę dyskusję. Uzyskasz listy uwierzytelniające Ciebie na stanowisku. Jeśli będziesz w Trójmieście chętnie się z Tobą spotkam.

Wyobraź sobie ile osób dzięki Twojemu wsparciu zostanie poinformowanych o nieznanych faktach i wydarzeniach, a przede wszystkim skłonią je do refleksji i podjęcia dyskusji.
Zostań patronem
205 zł / miesiąc
patroni: 0
Ambasador ad personam

"Honor Twój, imię i chwała pozostaną na zawsze. "

Prestiż, uznanie wśród ekspertów oraz innych dyplomatów, reprezentowanie jakości i wiarygodności swoich analiz (opinii). Twoje cele są zbieżne z działalnością Historycznego ambasadora.

Wspólnie zatem będziemy mogli usiąść do stołu obrad nad:
- Włączeniem Ciebie do zespołu publikującego artykuły na blogu! (tak długo jak będziesz mógł to robić + kolejne 3 miesiące)
- Obowiązują wcześniejsze progi

Zostań patronem
505 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Minister Spraw Zagranicznych

Witam w elitarnym gronie osób kształtujących środowisko geopolityczne w Polsce!

- Umieszczenie logo na materiałach promocyjnych konferencji
- Logo widniejące na stronie wydarzenia wraz z odnośnikiem (również na stronie Historycznego ambasadora)
- Promocja na portalach społecznościowych Historycznego ambasadora oraz wydarzenia
- Roll-up Partnera podczas trwania konferencji
- Umocnienie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa wspierającego inicjatywy studenckie
- Przeprowadzenie wywiadu z przedstawicielstwem Partnera i jego publikacja na stronie wydarzenia oraz social media


Konferencja odbędzie się w kwietniu 2018 roku
Zostań patronem

Polecani Autorzy