Historyczny ambasador

W Patronite od 05.10.2016

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie:

liczba Patronów:

0 patronów
0 zł miesięcznie
285 zł łącznie

Książki do dalszego rozwoju

120 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

120 zł

brakuje

Książki nie należy traktować jako lektury. Książkę trzeba studiować, aby następnie w zrozumiały sposób móc wytłumaczyć nabytą wiedzę.

Na portalu poruszam wiele aspektów militarnych, historycznych, ekonomicznych, relacji pomiędzy stronami konfliktu, etc. które to nie są ze sobą (pozornie) powiązane. Jednak analizowanie wielu pozycji zwartych (raportów, artykułów internetowych, broszur itp.) utwierdza moje przekonania dotyczące syntetycznego łączenia faktów, by powstała spójna mająca sens analiza oparta o rzetelne źródła informacji.

Promowanie na Social Media (Facebook)

350 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

350 zł

brakuje


Główną drogą dotarcia do odbiorców są Social Media. W moim przypadku jest nim platforma Facebook.
Na jeden artykuł wydawane jest około 50 PLN, aby dotrzeć do grona około 25 000 odbiorców. Miesięczny zasięg postów wynosi około 70 000.

Celem jest pokazanie społeczeństwu wydarzeń opartych na faktach oraz ich analiza, tak by skłonić je do refleksji.

Jeśli uważasz, że warto promować publikacje portalu Historyczny ambasador - dołącz do grona Patronów i razem propagujmy wartościowe treści!

Cykl szkoleń

2 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

2 000 zł

brakuje

Stworzenie cyklu SZKOLEŃ związanego z tematyką geopolityki ze specjalistami ukierunkowanymi na aspekty:
- ekonomiczne (gospodarcze)
- historyczne i kulturowe
- militarne
- stosunków międzynarodowych

Skierowane będzie do osób, które będą się spotykać w sposób cykliczny w zamkniętym gronie osób aby podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności.

Cykl konferencji Geopolityczna gra mocarstw

5 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

5 000 zł

brakuje

Głównym założeniem konferencji jest poszerzanie horyzontów studentów i osób zainteresowanych poruszanymi zagadnieniami. Zgłębianie zainteresowań oraz przekazywanie cennych uwag i doświadczeń przez prelegentów ma na celu zachęcenie do pracy naukowej i zaproszenie do własnej analizy współczesnych wydarzeń przez słuchaczy.

Celem jest stworzenie na Pomorzu ośrodka zajmującego się badaniami geopolitycznymi współpracując z pomorskimi uczelniami wyższymi, kładąc szczególny nacisk na uwarunkowania gospodarcze (handlowe).

Konferencja docelowo ma odbyć się w listopadzie 2020 roku. Stworzone są również szczegółowe zapotrzebowania organizacyjne.
Zostań Patronem